معلم ابتدایی

فعاليت هاي كلاس ششم ابتدایی

معلم ابتدایی

پروین دشتی نژاد پور
معلم ابتدایی فعاليت هاي كلاس ششم ابتدایی

درس نهم علوم ( سفر انرژی)پرسش های متن 

1- برای انجام چه کارهايی به انرژی نياز داريد؟ 

راه رفتن - بر داشتن اجسام - ورزش کردن – و.... به طور کلی برای انجام هر کاری به انرژی نیاز داریم. 

آزمایش کنید 

فعّاليّت های زير را انجام دهيد و بگوييد در هر مورد انرژی چه تغييری می کند؟ 

1- دست های خود را به هم مالش دهيد تا احساس گرما کنيد.
 

انرژی حرکتی ماهیچه های دست ما بر اثر نیروی اصطکاک به گرما تبدیل می شود. 

2- فرفره ی کاغذی را بالای منبع گرما(بخاری)قرار دهيد تا به چرخش درآيد. 

انرژی گرمایی بخاری به انرژی حرکتی در فرفره تبدیل می شود. 

3- با مداد بر لبه ی ليوان ضربه بزنيد تا صدا توليد شود. 

انرژی حرکتی دست ما به وسیله مداد به لیوان منتقل می شود و به انرژی صوتی تبدیل می شود. 

4- توپی را مطابق شکل پرتاب کرده تا با اسباب بازی ها برخورد کند و آن ها را به حرکت در آورد. 

انرژی حرکتی دست ما به توپ منتقل می شود و توپ را به حرکت در می آورد و در بر خورد توپ با اسباب بازی ها این انرژی حرکتی از توپ به اسباب بازی ها منتقل می شود. 

5- بر روی طبل پلاستيکی چند دانه برنج بريزيد و سپس در نزديکی پوسته ی طبل صدای محکمی ايجاد کنيد. 

انرژی صوتی کنار طبل مولکول های هوا را به حرکت در می آورد و به انرژی حرکتی تبدیل می شود و حرکت مولکول های هوا به طبل منتقل شده و طبل را به لرزش در می آورد و لرزش طبل باعث لرزش دانه های برنج می شود.( صوتی به حرکتی و سپس حرکتی به حرکتی) 

2- چند شکل از انرژی را نام ببرید ؟ 

انرژی به شکل های گوناگون مانند انرژی حرکتی، گرمايی، نورانی و صوتی ديده می شود و دائماً ازشکلی به شکل ديگر تغيير می کند. 

3- انرژی مواد خوراکی از کجا به دست می آيد؟ 

از نور خورشید است که در گیاهان سبز غذا ساخته می شود و در آن ها ذخیره می شود. 

4- انرژی نورانی خورشید به چه شکلی در گیاهان ذخیره می شود ؟ 

انرژی شیمیایی 

5- انرژی شیمیایی چیست ؟ 

انرژی ذخیره شده در گیاهان و میوه ها و سوخت هایی مانند زغال سنگ ، نفت ، گاز طبیعی و چوب را انرژی شیمیایی گویند. 

6- انرژی شیمیایی بیش تر به چه انرژی هایی تبدیل می شود ؟ 

ااین انرژی در اثر سوخت ساز در بدن ما یا به هنگام سوختن سوخت هایی مانند 
زغال سنگ ، نفت ، گاز طبیعی و چوب به شکل های مورد نیاز ما مانند گرما و حرکت تبدیل می شوند .
 

7- چه چيزهايی می توانند انرژی ذخيره کنند؟ 

گیاهان و میوه ها – سوخت های فسیلی - باطری - مواد منفجره 

8- وقتی چراغ قوه يا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازيد، انرژی چگونه تغيير می کند؟ 

در چراغ قوه انرژی پتانسیل شیمیایی ذخیره شده در باطری به انرژی نورانی تبدیل می شود و در اسباب بازی حرکتی، این انرژی به انرژی حرکتی تبدیل می شود. 

ایستگاه فکر 
بعضی مواد مانند مواد غذايی و سوخت ها به طور طبيعی انرژی ذخيره می کنند و بعضی از وسايل هم مانند باتری ها می توانند انرژی ذخيره کنند. آيا تاکنون مواردی مشاهده کرده ايد که بتوان در جسمی انرژی ذخيره کرد؟ چگونه؟ 

بله اگر فنر را فشرده کنیم در آن انرژی ذخیره می شود و همین طور اگر زه کمان را بکشیم در آن انرژی ذخیره شده است . 

آزمایش کنید 

1-ظرف آبی تهيّه کنيد و سنگ کوچکی را ابتدا از ارتفاع ٢٠ سانتی متری و سپس از ارتفاع ٤٠ سانتی متری و بار سوم از ارتفاع ٦٠ سانتی متری داخل ظرف رها کنيد. چه مشاهده می کنيد؟ 

وقتی سنگ به داخل آب می افتد آب به اطراف پخش می شود و هر چه ارتفاع بیش تر می شود آب با شدت بیش تری با اطراف پرت می شود. 

2- در کدام ارتفاع آب بيش تری به اطراف پاشيده می شود؟ 

در ارتفاع 60 سانتی متری 

3-آيا بالابردن سنگ باعث ذخيره شدن انرژی در آن می شود؟ 

بله و هرچه سنگ را بالا تر ببریم انرژی بیش تری در آن ذخیره می شود. 

4-در چه نوع فعّاليّت ها و ورزش هايی بالارفتن باعث ذخيره شدن انرژی می شود؟ 

وزنه بردای - اسکی پرشی – چتر بازی - شیرجه 

آزمایش کنید 

1-يک اسباب بازی کوکی(فنردار)تهيّه کنيد و آن را کوک کرده و رها کنيد. 

وقتی اسباب بازی را کوک می کنیم فنر آن فشرده می شود در نتیجه انرژی در آن ذخیره می شود و زمانی که اسباب بازی را رها می کنیم انرژ ی آزاد شده و باعث حرکت اسباب بازی می شود. 

2-بار ديگر آن را بيش تر کوک کنيد. چه مشاهده می کنيد؟ 

این بار اسباب بازی با انرژی بیش تری حرکت خواهد کرد. 

3-در کدام حالت انرژی جسم پس از رها شدن بيش تر است؟ 

در حالت دوم چون انرژی ذخیره شده در فنر آن بیش تر است. 

ايستگاه فکر 

هنگامی که ماشين اسباب بازی يا عروسک خود را کوک می کنيد، چه انرژی هايی به يک ديگر تبديل می شوند؟ 

انرژی شیمیایی مواد غذایی که ما خورده ایم به انرژی حرکتی ماهیچه ها تبدیل خواهد شد سپس انرژی حرکتی ماهیچه های ما به صورت انرژی پتانسیل در فنر ذخیره می شود. 

9- انرژی آب ذخیره شده در پشت سد چگونه به انرژی الکتریکی تبدیل می شود ؟ 

وقتی آب از بالای آبشار سرازير می شود انرژی که به علّت قرار گرفتن در ارتفاع در آب ذخيره شده است با سقوط آب به تدريج به انرژی حرکتی تبديل می شود. سپس وقتی آب روی توربين می ريزد، اين انرژی به انرژی حرکتی توربين تبديل می شود. توربين هم با چرخش خود دستگاه مولد برق را به حرکت در می آورد و انرژی الکتريکی توليد می شود. 

10 – انرژی الکتريکی می تواند به انرژی های ......، ......،....... و ساير انرژی های مورد نياز ما تبديل شود و اين ......... دائماً ادامه پيدا می کند

1- صوتی 
2- حرکتی 
3- گرمایی 
4- تغییرات انرژی
 

11- آیا در بدن موجودات زنده هم نور و الکتریسیته تولید می شود نام ببرید ؟ 

تبديل انرژی در بدن بعضی از موجودات زنده می تواند باعث توليد نور يا الکتريسيته شود. کرم شب تاب در شب از خود نور می دهد. مارماهی و سفره ماهی می توانند از خود برق توليد کنند و به اين وسيله دشمن را از خود دور کنند. 

ايستگاه فکر 

1-آيا می توانيد وسيله يا پديده ای معرّفی کنيد که در آن دو تبديل انرژی انجام پذير باشد؟ 

در تلویزیون انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و انرژی صوتی تبدیل می شود 
در بخاری نیز انرژی پتانسیل سوخت فسیلی به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل می شود.
 

2- تصور کنيد انرژی نتواند از يک شکل به شکل ديگر تغيير يابد. مثلاً هوای گرم نتواند فرفره را بچرخاند در اين صورت چه مشکلاتی پيش می آيد؟ 

کلیه فعالیت های را که بر اثر تبدیل انرژی از یک صورت به صورت دیگر انجام می دهیم دیگر نمی توانیم انجام دهیم مانند راه رفتن - ورزش کردن - استفاده از وسایل الکتریکی و خود رو ها و .... 

12- انرژی با چه واحدی اندازه گیری می شود ؟ 

انرژی با واحدی به نام ژول (j )اندازه گيری می شود . 

13- واحد انرژی مواد غذایی بر حسب چیست ؟ 

واحد انرژی روی مواد غذايی بر حسب کالری یا کیلو کالری است. 

14- هر کیلوکالری چند ژول است ؟ 

هر کیلوکالری مواد غذايی به طور تقريبی معادل ٤٠٠٠ ژول است.


تاريخ : یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ | 18:1 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سخنرانی و کارگاه آموزشی


کاربرد ماشین حساب در آموزش ریاضی

همایش تکنولوژی در آموزش با همکاری انتشارات فاطمی و شرکت کاسیو ژاپن... 

یک روز با معلمان و مدیران مدارس تهران در همایشی که به نقش ماشین حساب در سیستم آموزشی کشور می پرداخت...از نکات جالب همایش حضور مولفان کتب درسی و یکی از استادان دانشگاه استرالیا بود... از اون مهمتر ماشین حساب فنی مهندسی بود که به هر یک از حضار هدیه داده شد.تاريخ : شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 22:32 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

تعطیلی

پسرهاي گلم سلام

اميدوارم تعطيلات زمستوني خوبي داشته باشيدو

تواين هواي سردوبرفي حسابي مواظب خودتون باشيد.با توحه به تعطیلی 

فردا،برای تکالیف پیک ها را باز نگری کنید و درس اجتماعی ،هدیه آسمانی ، و فارسی

 و علوم را پیش خوانی کنید و روزی 10 تمرین ریاضی حل کنید .


با تشکر از شما تاريخ : سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 19:22 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

به علت بارش برف و یخبندان؛

مدارس مناطق 19 گانه تهران به عت بارش برف روز سه شنبه 15/11/92 تعطیل استتاريخ : سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 6:56 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

آزمون ورودی مدارس خاص

دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان
دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی 94-93 اعلام شد


داغ ترین خبرها برای این آزمون:

درس ها و ضریب ها و تعداد سوالات برای ششمی های ورود به دوره اول متوسطه:

آموزش قرآن و هدیه های آسمان/10سوال /ضریب 2

فارسی و مهارت های خوانداری و نوشتاری/15سوال/ضریب 2

مطالعات اجتماعی /5سوال/ضریب 1

تفکر و پژوهش/5سوال /ضریب 1

علوم تجربی /15سوال/ضریب 2

ریاضی /20 سوال/ضریب 3

جمع/70سوال ......................نمره کل اکتسابی شما150......................مدت آزمون80 دقیقه

منبع سوالات فقط کتاب های درسی ششم در سطوح بالای شناختی

قابل توجه دوقلو های هم جنس شرکت کننده در آزمون:

درصورتی که یکی از دو قلو ها امتیاز لازم را برای ورود به تیزهوشان به دست آورد همزاد او برای ورود به همان مدرسه باید حداقل 80درصد نمره ی آخرین پذیرفته شده در همان مدرسه را کسب کند!تاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 22:24 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

انسان ها صفر هايي هستند كه هر چقدر هم پيش هم جمع بشن بازم صفرن ولي وقتي يه يك بياد اولشون ميشن تمام هستي و ارزشمند ميشن
اين يكي همون خدا است
.     دكتر علي شريعتي

آيا از ميزان هوش (iq) خود مطلع هستيد؟ به نظر شما بهره هوشي تان بالا است؟ اگر فكر مي كنيد كه از هوش بالايي برخوردار هستيد، حتما اين بازي Math IQ Free را  دانلود كنيد. بازي با طرح سوالات رياضي سعي مي كند، ذهن شما را به چالش بكشاند. براي پاسخگويي به سوالات نرم افزار بايد از iq بالايي بهره ببريد. سعي كنيد سوالات برنامه را كمترين زمان ممكن پاسخ دهيد، تا بالاترين امتياز را كسب كنيد. شما مي توانيد نتايج به دست آمده را در مقياس جهاني مقايسه و رتبه ي هوشي خود را در بين شركت كنندگان پيدا كنيد. همچنين اين بازي مي تواند ابزار مناسبي براي آموزش درس رياضي به كودكان باشد.

 
حجم بازي: 2.5 مگابايت
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


تاريخ : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 17:17 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

ادعای جدید چینی ها

ادعاي جديد چيني ها

 

65=64

 

شايد باور كردنش سخت باشه! ولي طبق استدلالي كه در اين تصوير متحرك توسط چيني ها بيان شده 65=64

 

 تاريخ : سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ | 18:11 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

روش يادگيري رياضي


براي آنكه بتوانيد رياضي را بهتر بخوانيد، بهتر بفهميد، بهتر ياد بگيريد و بيشتر با آن دوست شويد، بيست نكته زير را بخوانيد و به كار ببريد:

۱-به خاطر داشته باشيد كه يادگيري درس رياضي حتما بايد در كلاس انجام گيرد، زيرا يادگيري اين درس به شدت وابسته به معلم است.

۲- براي يادگرفتن رياضيات داشتن تمركز الزامي است. پس به هنگام يادگيري سر تا پا گوش باشيد. به ويژه اينكه دبير رياضي از معدود دبيران پشت به كلاس است، زيرا دائما مجبور به استفاده از تخته براي نوشتن است.

۳- به توضيحات دبير يا مدرس رياضي بايد كاملا دقت كنيد، زيرا چكيده ي چند سال تجربه و انتقال مطلب به همراه منطق رياضياتي درس را تواماً ارائه مي كند.

۴- مراحل محاسباتي هر تمرين را به زبان خودتان براي خودتان بازگويي كنيد و راهنما و خود آموز خاص خودتان را در هر مبحث بنويسيد.

۵- از عدم توانايي يا مهارتتان در حل تمرينها و مسائل نترسيد و دلسرد نشويد، بلكه با شعف تمام با آن برخورد كنيد، زيرا با پي بردن به ضعف ها و نقص هايتان نيمي از عيب را رفع كرده ايد.

۶- به هنگام حل تمرين حدس بزنيد كه چگونه سؤال يا سؤالات مشابهي ممكن است در امتحان بيابيد.

۷- در انجام تمرينهاي هندسه، درك اين كه قضيه از شما چه چيزي را مي خواهد، مهم است. هر چه راههاي بيشتر و جديدتري براي بيان محتواي قضايا، تعاريف و اصول موضوعه پيدا كنيد، هندسه را بهتر فهميده ايد.

۸- رياضي سيري پلكاني دارد.بنابراين آمادگي مهارتي در انجام مفاهيم قبلا آموخته شده و درك آنها پيش نياز درك مفاهيم رياضي بعدي است.

۹- در كلاس درس رياضي فعال باشيد. دقت كنيد، سؤال كنيد، تمرين كنيد، مراحل محاسباتي را ثبت كنيد.

۱۰-موقع يادگيري تلاش كنيد ساختار رياضي، ارتباطات، روابط اجزاء و منطق رياضي حاكم بر آن، كاربردها و ساير ويژگي هاي نظري مطلب را بفهميد.

۱۱- با خودسنجي در تمرين هاي رياضي، بلافاصله علل ناكامي و عدم موفقيت خودتان در مقابله با تمرين را ريشه يابي كنيد. مثلا اين ناكامي ناشي از اين باشد كه:

الف) در درك و فهم رياضياتي تمرين مورد نظر مشكل داريد.

ب) در حل تمرين يا تمرين هاي مورد نظر مشكل داريد.

ج) تمرين هايي كه انجام داده ايد به حد كفايت و لازم نبوده است.

۱۲- تمرين هاي رياضي را يك ضرورت و نه اجبار تلقي كنيد و با داشتن نگرش مثبت به اين تكاليف و هدفمند بودن از تمرين هاي رياضي استفاده بيشتري ببريد.

۱۳- فقط به تمرين هاي موجود در كتاب درسي بسنده نكنيد، بلكه از كتاب هاي ويژه حل تمرين يا به اصطلاح كتاب كار هم استفاده كنيد.

۱۴- اصل اساسي در انجام تمرين هاي رياضي استفاده از استدلال قياسي است. نسبت به اين مساله حساس و واقف باشيد تا سرعت كارتان زياد شود.

۱۵- هيچ گاه به هنگام خستگي به ادامه تمرين رياضي نپردازيد، زيرا خستگي باعث كاهش دقت و تمركزتان شده و ضريب خطاها و ناكاميتان را بالا مي برد.

۱۶- رياضي مثل هر علم ديگري زبان خاص خودش را دارد. اين زبان را بفهميد و بياموزيد تا از ارتباط با رياضي لذت بيشتري ببريد. زبان رياضي مجموعه اي از اعداد، علائم و نمادها، حروف، اشكال و روابط بين آنهاست.

۱۷- يكي از موانع درك رياضي، نداشتن تصور رياضياتي مثبت از خود است. اين موانع ممكن است در درك رياضي، در تمرين رياضي، در امتحان رياضي دادن يا در تست رياضي زدن باشد. با تلاش و تمرين سعي كنيد بر اين موانع غلبه كنيد.

۱۸-اصول حل مساله را ياد بگيريد و به كار ببريد. اين اصول شامل موارد زير است:

۱) مساله را بفهميد. يعني فرض ها و شروط مسأله را درك كنيد. داده ها و مجهول ها را روي كاغذ بياوريد، ترسيم كنيد يا مجسم كنيد.

۲) ارتباط منطقي ميان داده ها، شروط مسأله و مجهول را پيدا كنيد.

۳) راه حل ها را پيدا كنيد.

۴) عمليات را اجرا كنيد و محاسبات لازم را انجام دهيد.

۵) جوابهاي به دست آمده را وارسي كنيد و از صحت آنها مطمئن شويد.

۶) راه حل هاي كوتاه تر يا متفاوت را پيدا كنيد.

۱۹- هرگز قبل از حصول اطمينان از يادگيري متن و جوهره ي درس به سراغ انجام تمرين نرويد، زيرا احتمال ناكام شدن و عدم موفقيتتان زياد خواهد بود.

۲۰- هرگز به سراغ حل المسائل نرويد مگر آنكه قبلا:

۱-كتاب درسي را خوانده باشيد.

۲-جزوه درسي تان را دقيق مطالعه كرده باشيد.

۳-از كتاب كمك درسي يا نوار يا سي دي آموزشي استفاده كرده باشيد.

۴-از معلم تان براي رفع اشكال كمك گرفته باشيد.

۵-به دوستانتان يا همكلاسي هاي برتر براي رفع اشكال مراجعه كرده باشيد.

۶-از اعضاء خانواده يا ديگران كمك گرفته باشيد.

 تاريخ : سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ | 18:10 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دهم هدیه ( راه تندرستی )


پرسش های متن 

1- پیشوایان دین انجام چه ورزش هایی را سفارش کرده اند ؟ 

تيراندازی ، شنا، اسب سواری و کشتی 

گفت و گو کنید 

شما برای حفظ سلامتی خود چه کارهايی را انجام می دهيد؟ 

درست غذا می خوریم – ورزش می کنیم - بهداشت را رعایت می کنیم – به موقع می خوابیم
 وصبح زود از خواب بر می خیزیم. 

2- اگر ما به کار هایی که باعث سلامتی ما می شود بی توجه باشیم دچار چه مشکلاتی خواهیم شد ؟ 

بدن ما ضعيف و ناتوان شده و توان مقاومت در برابر بيماری های مختلف را از دست می دهد. 

3- در دین ما چه چیز هایی نکوهش شده است ؟ 

در دين ما، ضعف و ناتوانی و سستی و تنبلی نکوهش شده است. 

4- حضرت محمد در مورد توانمندی مؤمنان چه فرموده است ؟ 

مؤمن قوی و نيرومند، بهتر از مؤمن ضعيف و ناتوان است. 

5- چگونه می توانیم شکرانه ی سلامتی را به جا آوریم ؟ 

يکی از را های شکرانه سلامتی اين است که به افراد ضعيف و ناتوان جامعه کمک کنيم. 

6- حضرت علی (ع) برای سلامتی خود از خداوند چه می خواست ؟ 

خدايا! به اعضای بدنم، برای خدمت در راه خودت توانايی بده. 

فکر کن و بگو 

به نظر شما ورزش کردن به جز حفظ سلامتی و تندرستی چه فايده هايی برای ما دارد؟ 

باعث می شود که اوقات فراغت پرباری داشته باشیم – روحیه شادابی داشته باشیم. باعث شادی و نشاط ما می شود و دنیا را زیبا می بینیم 

پاسخ این سوالات را بنویسید 
1- یکی از واجبات نماز که بعد از رکوع می آید .   (سجده )
2- نام گلی که یاد آور شهیدان است .  (لاله )
3- قبل از نماز گفته می شود و اعلام کننده وقت نماز است .(اذان )
4- نام کسی که همه یمسلمانان منتظر آمدنش هستند .  (مهدی )
5- این بیت را کامل کنید
شکرانه ی..بازوی ..... توانا                   بگرفتن دست ...ناتوان ........ است   
6- یکی از فرزندان حضرت یعقوب (ع) که مورد حسادت برادرانش قرار گرفت . (یوسف )
7- رسول اکرم (ص)  دو نعمت است که ارزش آنها در نزد مردم ناشناخته است .(سلامتی و امنیت )
جواب (سلامتی )
گفت و گو کنید 
برای شکرانه سلامتی چه راههای دیگری می شناسید 
1- وقتی دوست شما بیمار می شود (به عیادت او برویم )
2- هنگام غذا خوردن  (شکر خدا را بگوییم )
3- به افراد ضعیف و ناتوان کمک کنیم 
4- از پدر و مادر پیر و ناتوان خود نگهداری کرده و به آنها احترام بگذاریم 
تاريخ : جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ | 15:49 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس نهم هدیه ( آداب زندگی )
پرسش های متن 

1- بخشی از آدابی که پيامبر در ارتباط خود با ديگران رعايت می کرد را بنویسید. 
در سلام کردن بر آن ها پيشی می گرفت. هميشه لبخند بر لب داشت در کنار مردم می نشست و برای خود جای مخصوصی نداشت. خوش رو و خوش اخلاق بود به سخنان دیگران گوش می داد از مهمان به خوبی و احترام پذیرایی می کرد. 
2- آداب معاشرت چیست ؟ 
به رفتارهايی که ما هنگام روبه رو شدن با ديگران و برای رعايت ادب در برابر آنان انجام می دهيم، آداب معاشرت می گويند. 
3- رعایت آداب معاشرت نشانه ی چیست ؟ 
رعايت اين آداب نشان دهنده ی احترامی است که ما به فرد مقابل خود می گذاريم. 
4- در قرآن درباره آداب معاشرت چه سفارشی شده است ؟ 
با مردم به نيکی سخن بگوييد. 
5- انجام دادن آداب معاشرت می تواند باعث چه چیز هایی بشود ؟ 
عمل به آداب معاشرت می تواند صميميّت و مهربانی را در بين ما افزايش دهد و جلوی برخی ناراحتی ها و کدورت ها را بگيرد. 
6- چند نمونه از آداب معاشرت که دردین ما وجود دارد را بنویسید ؟ 
1- سكوت به هنگام صحبت ديگران 
2- درگوشى صحبت نكردن 
3- دورى از مسخره كردن 

4- احترام به بزرگ ترها 
7- در هنگام صحبت با ديگران چگونه باید عمل کنیم ؟ 
آرام سخن بگوييم، صدای خود را بلند نکنيم و با داد و فرياد حرف نزنيم. وقتی کسی با ما صحبت می کند، نيز مراقب باشيم سخن او را قطع نکنيم. 
8- پیامبر در مورد قطع کردن سخن دیگران چه فر موده است ؟ 
هرکس سخن ديگری را قطع کند، گويا به صورتش چنگ زده است . 
9- چرا در جمع نباید در گوشی صحبت کرد ؟ 
زيرا دیگران فکر می کنند که ما درباره ی آن ها حرف می زنيم و اين کار موجب ناراحتی آنان می شود . 
10 – خداوند در قر آن درباره صحبت در گوشی چه فر موده است ؟ 
درگوشی صحبت کردن، از کارهای شيطان است. 
11- پیامبر در باره احترام به بزرگتر ها چه فر مده است ؟ 
احترام به سالمندان، احترام گذاشتن به خداوند است. 
12 – چند نمونه از مواردی که برای احترام به بزرگتر ها باید رعایت کرد بنویسید ؟ 
جلوتر از بزرگ ترها حرکت نکنيم، هنگام نشستن به آن ها پشت نکنيم، پای خود را پيش آن ها دراز نکنيم و از هر کاری که بی احترامی به آن هاست.تاريخ : پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ | 13:55 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هشتم هدیه ( دوران غیبت )


پرسش های متن 

1- پیامبر در مورد امام زمان به مردم زمان خود چه فرمودند ؟ 

وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بيان می کرد، به آن ها فرمود: آخرين امام که نامش مهدی است، با ظالمان مبارزه می کند و حکومت های ستمگر را از بين می برد. 

2-پس از شهادت امام عسکری(عليه السّلام)چه اتفاقی برای امام مهدی (ع) افتاد ؟ 

امام مهدی، به فرمان خداوند از چشم مردم پنهان شد، تا هر زمانی که خدا بخواهد و مردم آمادگی داشته باشند، قيام کند و جهان را پر از نيکی و عدالت سازد. 

3- امام مهدی در دوران غیبت خود چگونه مردم را راهنمایی می کرد ؟ 

امام مهدی(عليه السّلام)برای ارتباط خود با مردم در دوران غيبت، چهار نفر از عالمان دينی را برگزيد. 

4- پس از چهار نفری که برای ارتباط با امام تعیین شده بودن چه کسانی جانشین امام زمان شدند ؟ 

پس از آن چهار نفر، ايشان افراد خاصّی را با نام مشخّص، به عنوان جانشين خود معرّفی نکرده است؛ 
بلکه عالمان پرهيزگار و دين شناس هر زمان را به عنوان جانشينان خود قرار داده است. 

5- یکی از جانشینان امام زمان در دوره ی ما چه کسی بود و چه کرد ؟ 

يکی از اين جانشينان در روزگار ما، امام خمينی(ره) بود. مردم ايران، به رهبری اين عالم و مرجع بزرگ دينی توانستند حکومت ضدّ مردمی و ضدّ دينی شاه را سرنگون کنند و جمهوری اسلامی را به وجود آورند. 

6- در حال حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان شناخته می شوند ؟ 

در زمان حاضر، مراجع تقليد دينی جانشينان امام زمان(عليه السّلام) شناخته می شوند. 

7- در زمان حاضر ، ما چرا باید به مراجع دینی رجوع کنیم ؟ 

برای آگاهی از احکام دين بايد به آن ها مراجعه کنيم و از دستوراتشان پيروی نماييم. 

8- رهبری جامعه اسلامی در حال حاضر در دست کیست ؟ 

رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی يکی ازمراجع است که به عنوان ولی فقيه شناخته می شود. 
ولی فقيه با آگاهی کامل از دستورات دينی و شرايط سياسی و اجتماعی به اداره ی امور جامعه می پردازد. 


گفت و گو کنید . 

اگر برای شناخت وظايف دينی به مراجع تقليد مراجعه نکنيم، چه مشکلاتی برای ما پيش می آيد؟ 

در انجام دستورات دینی به اشتباه خواهیم افتاد و ممکن است به جای بندگی خدا به اشتباه به سرپیچی از بندگی خدا دچار شویم .


کامل کنید: 

پاسخ سؤالات زير را به ترتيب اعداد داده شده در جدول قرار دهيد. سپس حروف را به ترتيب کنار هم گذاشته و بخوانيد. جمله ی به دست آمده، يکی از سخنان امام زمان(عليه السّلام) می باشد.
 


تاريخ : پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ | 13:53 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

میلاد پیامبر و امام جعفر صادق مبارک

ميلاد فرخنده پيامبر گرامي اسلام بر تمام مسلمين مبارك باد

 

 

اسم تو نور امـيد است و صفاي سينه هاست

دين تو اسلام عشق است و بدور از كينه هاست

روز ميـلادت شدم مست مي عرفان تو

آيه شرع است و حق است، خط به خط قرآن تو . . .
تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ | 22:27 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

نوشیدنی معجزه گر:( ترکیب هویج ، چغندر و سیب)این نوشیدنی در زمانهای قدیم برای مدت های طولانی رایج بوده است
آقای سیتو به این نوشیدنی کاملا ایمان دارد ، او می خواهد که این مطلب به اطلاع تمام کسانی که مبتلا به سرطان هستند برسد


این نوشیدنی میتواند از بدن در مقابل رشد سلول های ناسالم محافظت نماید ، آقای سیتو قبلا مبتلا به سرطان ریه بوده است و یک متخصص طب گیاهی از وی میخواهد تا از این نوشیدنی برای درمان استفاده نماید

و وی برای مدت سه ماه بصورت پیوسته از این نوشیدنی استفاده مینماید و اکنون سلامتی خود را بدست آورده و میتواند بسبب استفاده از این درمان از زندگی خود لذت ببرد و امتحان آن برای شما نیزهیچ ضرری نخواهد داشت

این نوشیدنی معجزه گر بسادگی تهیه میگردد

مواد لازم (چغند رقند ، هویج و سیب از هر کدام یکعدد )
موارد فوق را با پوست قطعه قطعه کرده و سپس با هم در آبمیوه گیری قرار داده و پس ازآ بگیری بلا فاصله بنوشید .

این نوشیدنی در در مان امراض زیر موثر خواهد :

1-جلوگیری از رشد و تکثیر سلول های سرطانی

2-پیشگیری از بیماریهای کبد ، کلیه ، لوزالمعده و همچنین درمان زخم معده

3-تقویت ششها ، جلوگیری از حمله قلبی و فشار خون بالا

4- تقویت سیستم ایمنی بدن

5- مفید برای بینایی و همچنین رفع خستگی ، خشگی و قرمزی چشم

6- برای رفع خستگی ناشی از فعالیت های فیزیکی و همچنین درد های عضلانی

7- رفع مسمومیت ، کمک به حرکات روده و رفع یبوست که در نتیجه سلامت پوست و بشاش شدن آن را نیز بهمراه خواهد داشت

8- بهبودن مشکل بوی دهان ناشی از سوء هاضمه

9-کاهش دردهای دوران قاعدگی

این معجون فاقد هرگونه اثر سوئی بوده ، کاملا مغذی میباشد و براحتی جذب بدن میگردد ضمنا برای کاهش وزن نیز مفید است

بعد از دو هفته مصرف مستمر شما متوجه اثر آن بر روی سیستم ایمنی بدنتان خواهید شد ضمنا تاکید میگردد تا ثیر مفید آن مشروط به مصرف آن بلافاصله پس ازآبگیری میباشد

بهترین زمان مصرف :

آنرا بصورت ناشتا اول صبح و یک ساعت قبل از صبحانه میل نمایید و برای اثر مطلوبتر توصیه میشود دو بار در روز یک بار صبح و یکبار قبل از ساعت 5 یعد از ظهر میل نمایید .

هرگز از انجام آن پشیمان نخواهید شد همچنین انجام آن هزینه زیادی نخواهد داشتتاريخ : شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ | 19:35 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس مطالعات اجتماعی ششم

تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ | 13:10 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

مدارس شنبه تعطیل نیست

مدارس، روز شنبه هفته آینده تعطیل نیست

ضمن تبریک ایام خجسته ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق(ع) به اطلاع می رساند مدارس سراسر کشور در تاریخ شنبه 28/10/92 دایر می باشد .

 و تمام کلاس های درس دایر خواهد بود.

ازدانش آموزانم می خواهم که برای گرفتن جزوه حتما به مدرسه بروند و به زودی جزوه اجتماعی را برایتان می گذارم تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ | 22:3 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

هدیه ها ی آسمانی پایه ششم

دانش آموزان عزیز ،سوال و جواب ده درس هدیه هاتوسط دانش آموز خوبم بنیامین کمانی نوشته شده و آن را برای دانلو گذاشتم اگر مایل بودید استفاده کنید 


لینک هدیه های آسمان                                                     با تشکر از بنیامین موفق باشی پسرم برچسب‌ها: ششم , هدیه های آسمان , مجموعه سئوال

تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲ | 18:23 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

نامه ی آبراهام لینکلن به معلم پسرش (بسیار زیبا و خواندنی است) :


به پسرم درس بدهيد، او بايد بداند كه همه مردم عادل و همه آن ها صادق نيستند ، اما به پسرم بياموزيد كه به ازاي هر شياد ، انسان صديقي هم وجود دارد .
به او بگوييد ، به ازاي هر سياستمدار خودخواه، رهبر جوانمردي هم يافت مي شود . 
به او بياموزيد ، كه در ازاي هر دشمن ، دوستي هم هست . مي دانم كه وقت مي گيرد ، اما به او بياموزيد اگر با كار و زحمت خويش ، يك دلار كاسبي كند بهتر از آن است كه جايي روي زمين پنج دلار بيابد .
به او بياموزيد كه از باختن پند بگيرد . از پيروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن بر حذر داريد . به او نقش و تاثير مهم خنديدن را يادآور شويد. اگر مي توانيد ، به او نقش موثر كتاب در زندگي را آموزش دهيد. به او بگوييد تعمق كند ، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقيق شود . به گل هاي درون باغچه و زنبورها كه در هوا پرواز مي كنند ، دقيق شود .
به پسرم بياموزيد كه در مدرسه بهتر اين است كه مردود شود اما با تقلب به قبولي نرسد . به پسرم ياد بدهيد با ملايم ها ، ملايم و با گردن كش ها ، گردن كش باشد . به او بگوييد به عقايدش ايمان داشته باشد حتي اگر همه بر خلاف او حرف بزنند .
به پسرم ياد بدهيد كه همه حرف ها را بشنود و سخني را كه به نظرش درست مي رسد انتخاب كند . ارزش هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد .
اگر مي توانيد به پسرم ياد بدهيد كه در اوج اندوه تبسم كند . به او بياموزيد كه از اشك ريختن خجالت نكشد . به او بياموزيد كه مي تواند براي فكر و شعورش مبلغي تعيين كند ، اما قيمت گذاري براي دل بي معناست . به او بگوييد كه تسليم هياهو نشود و اگر خود را بر حق مي داند پاي سخنش بايستد و با تمام قوا بجنگد . در كار تدريس به پسرم 
ملايمت به خرج دهيد،اما از او يك نازپرورده نسازيد . بگذاريد كه او شجاع باشد .
به او بياموزيد كه به مردم اعتقاد داشته باشد. توقع زيادي است اما ببينيد كه چه مي توانيد بكنيد .
پســــرم، كـــــودك كـــم ســـال بسيــــار خــــوبي است .......تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲ | 14:53 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هفتم : ورزش و نیرو 2


پرسش های متن 
1- آيا موقعيت هايی را می شناسيد که دو جسم بدون تماس با هم به يک ديگر نيرو وارد کنند؟ 
1- وقتی قطب های هم نام دو آهن ربا را به هم نزدیک کنیم همدیگر را دفع می کنند در واقع نیروی دافعه به هم وارد می کنند
2-
نیروی جاذبه سیارت از جمله زمین که همه چیز را به طرف خود می کشد. 
2 -نیروی گرانشی چیست ؟ زمین به همه ی اجسام نزدیک خود   نيرو وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد. اين نيرو، نيروی گرانشی ناميده می شود. 
3- وزن جسم چیست ؟ 
نيروی جاذبه ای که زمين به يک جسم وارد می کند، وزن جسم ناميده می شود. 
4- چرا وقتی شير آب را باز می کنيم، آب بلافاصله به سمت زمين جريان پيدا می کند؟ 
نیروی گرانشی زمین آب را به سمت زمین می کشد. 
5- سیارات منظومه شمسی در اثر چه نیروی به دور خورشید می گردند 
زمين و هفت سيّاره ی ديگر منظومه ی شمسی با بيش از ١٦٠ قمر در اثر نيروی گرانشی به دور خورشيد می چرخند. 
آزمایش کنید. 
دو قطعه آهنربای مشابه تهيّه کنيد. يکی از آهنرباها را روی چند عدد مداد استوانه ای قرار دهيد
آهنربای ديگر را بدون آن که با آهنربای اوّل تماس پيدا کند يک بار از طرف قطب همنام و بار ديگراز طرف قطب غيرهمنام به آن نزديک کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟ اين آهنربا باعث هل دادن می شود يا کشيدن؟ 
وقتی آهن ربای دوم را از طرف قطب هم نام به آهن ربای اول نزدیک کنیم آهن ربای اول به
سمت عقب دفع می شود در واقع دو آهن ربا بر هم نیروی دافعه وارد می کنند،اما وقتی آهن ربای دوم را از طرف قطب غیر همنام به آهنربای اول نزدیک بکنیم آهنربای اول به سمت آهنربای دوم کشیده می شود درواقع دو آهنربا بر یکدیگر نیروی جاذبه وارد می کنند . 
6- نیروی مغناطیسی چیست ؟ 
نيرويی که يک آهنربا به آهنربای ديگر وارد می کند، نيروی مغناطيسی ناميده می شود. 
آزمایش کنید 
دو ميله ی پلاستيکی(مثلاً دو عدد خودکار پلاستيکی) تهيّه کنيد و يکی را توسط نخی همانند شکل ببنديد.دو سر هر دو ميله را به پارچه ی پشمی و يا موهای سر که تميز و خشک باشند، مالش دهيد. ميله ی نخ دار را مانند شکل از ميزی آويزان کنيد. سر ميله ی ديگر که مالش داده شده را به سر ميله ی آويزا ن شده، نزديک کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟ 
دو میله هم دیگر را دفع می کنند و از هم دور می شوند. 
بار ديگر همين آزمايش را با براده های کاغذ انجام دهيد، يعنی ميله يا شانه ی پلاستيکی مالش داده شده را به تکه های کاغذ نزديک کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟ 
تکه های کاغذ به میله یا شانه جذب می شوند و می چسبند. 
7- میله یا شانه در اثر چه نیرویی تکه های کاغذ را جذب می کنند ؟ 
ميله يا شانه پس از مالش دارای خاصيّتی شده است که می تواند اجسام ديگر را جذب کند
نيرويی که باعث جذب خرده های کاغذ به ميله يا شانه می شود، نيروی الکتريکی ناميده می شود. 
8- نیروی الکتریکی چیست ؟ 
نیرویی که بین دو جسم پس از مالش باعث جذب یا دفع آن ها از یکدیگر می شود نیروی الکتریکی نامیده می شود . 
9- ترمزکردن چگونه سبب کُندشدن و توقّف سريع وسيله ی نقليه می شود؟ 
در اثر نیروی اصطکاکی که بین چرخ ها و لنت ترمز وسیله نقلیّه بوسیله ترمز کردن 
به وجود می آید و نیروی اصطکاکی بین وسیله نقلیه و سطح زمین وجود دارد وسیله نقلیه متوقف می شود . 
10- نیروی اصطکاک چیست ؟ 
نيرويی که سبب کندشدن حرکت می شود، نيروی اصطکاک ناميده می شود. نيروی اصطکاک همواره خلاف جهت حرکت بر جسم اثر می گذارد. 
آزمایش کنید 
تخته ای صاف به طول تقريبی ۴۰ سانتی متر تهيّه کنيد و در سطحی صاف مانند يک سطح سراميکی، روی چند کتاب قرار دهيد
جسمی مانند يک باطری قلمی را از بالای تخته رها کنيد، جسم پس از طی چه مسافتی روی سطح صاف می ايستد؟ 
مسافت طی شده به شیب تخته بستگی دارد یعنی اگر شیب تخته تند تر باشد باطری قلمی مسافت بیشتری را طی خواهد کرد و اگر شیب تخته کم باشد باطری مسافت کمتری را طی خواهد کرد. 
بار ديگر اين آزمايش را روی سطح پرزداری مانند موکت تکرار کنيد. اين بار جسم پس از طی چه مسافتی می ايستد؟ 
این بار هم به شیب تخته بستگی دارد اما عامل دیگری هم وجود دارد که سطح پرز دار است که باعث می شود باطری مسافت کمتری را طی کند. 
اگر آزمايش را روی سطح ناهموار خاکی انجام دهيم، چه اتّفاقی می افتد؟ 
سطح نا هموار خاکی باعث می شود که باطری مسافت کمتری حتی نسبت به سطح پرز دار حرکت کند. 
اگر روی يخ انجام شود چه اتّفاقی می افتد؟ 
به علت کم بودن نیروی اصطکاک باطری مسافت زیاد تری حتی نسبت به سطح صاف سرامیکی طی خواهد کرد. 
به نظر شما بايد چه شرايطی فراهم باشد تا جسم مسافت بيش تری را طی کند؟ 
سطح صاف تر باشد و نیروی اصطکاک کم تری ایجاد کند و شیب تخته تند تر باشد. 
در کدام حالت جسم سريع تر متوقّف می شود؟ 
شیب تخته کم تر باشد و سطح ناصاف تر و نیروی اصطکاک ایجاد شده بیشتر باشد. 
به نظر شما چرا در همه ی حالت ها، جسم پس از مدتی بالاخره می ايستد؟ 
هم به علت نیروی جاذبه ای که زمین وارد می کند و هم به علت وجود نیروی اصطکاک
نیروی اصطکاک اگر کم هم که باشد باز هم با عث توقف جسم خواهد شد . 
ايستگاه فکر 
در شکل صفحه ی قبل کدام نيرو سبب کند شدن حرکت و توقّف جسم شده است؟ اين نيرو در کدام جهت بر جسم وارد شده است؟ 
نیروی اصطکاک . این نیرو در خلاف جهت حرکت جسم به آن وارد می شود
11- اگر نيروی اصطکاک نبود چه اتّفاقی می افتاد؟ 
هیچ جسم در حال حرکتی متوقف نمی شد و هیچ جسم ساکنی به حرکت در نمی آمد. 
ايستگاه فکر 
در آزمايش کنيد صفحه ی قبل نيروی اصطکاک در کدام حالت بيش تر است؟ 
روی سطح نا هموار خاکی و سطح پرزدار 
آيا به نظر شما سطحی وجود دارد که جسم رهاشده بر روی آن متوقّف نشود؟ 
خیر . چون نمی توان نیروی اصطکاک را به طور کامل از بین برد. 
12- در هريک از فعّاليّت های زير، نيروی اصطکاک بيش تر باشد بهتر است يا کم تر چرا؟ 
الف) هنگام ترمز کردن اتومبيل : بیشتر باشد 
ب) بالا رفتن از کوهبیشتر باشد 
پ )اسکی روی يخ يا برف : کمتر باشد 
ت) گره زدن طناب : بیشتر باشد 
ث) اصطکاک بين اجزای دوچرخه؛ مثلاً زنجير و چرخ دنده : کمتر باشد 
ج) هنگام هُل دادن يک جسم سنگين : کمتر باشد 
آزمایش کنید 
يک کتاب بزرگ را روی ميز قرار دهيد و سعی کنيد به کمک يک کش آن را به حرکت واداريد
اين آزمايش را می توانيد با قرار دادن چند کتاب کوچک روی هم، نيز انجام دهيد
حال چند مداد استوانه ای شکل را زير کتاب قرار دهيد و دوباره سعی کنيد کتاب رابه کمک همان کِش به حرکت درآوريد. در کدام حالت حرکت دادن کتاب راحت تر است و کِش کم تر کشيده می شود؟ 
وقتی زیر کتاب مداد قرار می دهیم کتاب راحت تر حرکت می کند . 
12- به نظر شما امروزه برای کم کردن اصطکاک از چه راه هايی استفاده می کنند؟ 
روغن کاری و گریس کاری ، استفاده از ساچمه و چرخ و .... در ابزار ها و وسایل . 
ايستگاه فکر 
وقتی اتومبيل در جادهّ ای در حال حرکت است، نيروی اصطکاک بر آن اثر کرده و سبب کاهش سرعت آ ن می شود. به نظر شما آيا نيروی اصطکاک بر کشتی يا هواپيمای در حال پرواز نيز اثر می کند؟ 
بله چون آب و هوا نیز نیروی اصطکاک ایجاد می کنند در نتیجه کشتی و هواپیما نیز برای حرکت نیاز به نیروی دارند که بر نیروی اصطکاکی که بوسیله آب و هو ا ایجاد می شوند غلبه کنند . 
ايستگاه فکر 
همانند شکل، يک برگه ی کاغذ را برداشته، با سرعت زياد حرکت دهيد. چه اتّفاقی می افتد؟ چه نيرويی سبب کندشدن حرکت و خم شدن کاغذ می شود؟ 
نیروی اصطکاکی که از بر خورد کاغذ با مولکول های هوا به وجود آمده باعث کند شدن حرکت و خم شدن کاغذ می شود . 
13- نیروی مقاومت هوا چیست ؟ 
وقتی جسمی در هوا حرکت می کند، بر آن نيروی مقاومی وارد می شود که اصطلاحاً به آن نيروی مقاومت هوا می گويند. 
14 – برای اینکه اجسام به راحتی بتوانند در هوا حرکت کنند چه باید کرد ؟ 
برای آن که اجسام به راحتی بتوانند در هوا حرکت کنند بايد شکل آن ها را به گونه ای طراحی کنيم تا نيروی مقاومت هوای وارد بر آن ها به کم ترين مقدار ممکن برسد. 
آزمايش کنيد 
دو بادکنک را همانند شکل از يک خط کش بياويزيد و به طور مستقيم و يا با يک لوله ی خودکار به وسط بادکنک ها فوت کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟ 
دو بادکنک ازهم دور می شوند و به طرف بالا رانده می شوند. 
اگر سريع تر از دفعه ی قبل فوت کنيد، چه اتّفاقی می افتد؟ 
حرکت باد کنک ها سریع تر انجام می شود و ممکن است حتی باد کنک ها از رو خط کش هم بالاتر بروند. 
ايستگاه فکر 
در روزهای طوفانی امکان اين که سقف شيروانی خانه های قديمی کنده شود زياد است. آيا می توانيد براساس آزمايش های انجام شده اين اتّفاق را توضيح دهيد. 
وزش سریع هوا از سطح بالایی شیروانی باعث کم شدن فشار هوا در بالای شیروانی می شود که این خود باعث می شود هوای داخل خانه نیروی به سمت بالا به شیروانی وارد می کند که اگر این نیرو زیاد باشد می تواند حتی موجب کنده شدن شیروانی بشود .
15- نیروی بالابری در هواپیما چیست ؟ 
بال های هواپيما را به گونه ای طراحی می کنند که وقتی هواپيما در حال حرکت است، هوای بالای بال دارای سرعت بيش تری نسبت به هوای پايين بال می شود و همين امر سبب اختلاف فشار در دو سوی بال و ايجاد يک نيروی خالص به طرف بالا می گردد که اصطلاحاً به آن نيروی بالابری گفته می شود.

 تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 19:22 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس ششم نیرو


پرسش های متن 
1- جدول زير شامل تعدادی از فعّاليّت های روزانه است که شما در روز برخی از آن ها را انجام می دهيد. در کدام موردجسم تحت کشش يا هُل دادن(فشار) و يا هر دو قرار گرفته است. رديف اول جدول به عنوان نمونه پر شده است. شما می توانيدموارد ديگری را به جدول اضافه و يا جايگزين کنيد. 
بستن درب کشوی میز (هل یا فشار دادن )   2- باز کردن درب اتاق (کشیدن یا فشار دادن )     3- شوت کرد توپ (هل یا فشار )
2- در علوم اعمال نیرو چیست ؟ 
در علوم هل دادن و يا کشيدن معادل وارد کردن يا اعمال نيرو است. 
3- چند مورد از موارد استفاده از نیرو را نام ببرید ؟ 
از نيرو برای تغيير جهت حرکت، تغيير شکل جسم، حرکت جسم، توقّف جسم و کند شدن يا تند شدن حرکت استفاده می شود. 
4- چه زمانی حرکت جسم تغییر می کند ؟ 
وقتی حرکت جسم تغيير می کند که به آن نيرويی وارد شود. 
5- در شکل های زير با توجّه به اثر نيرو بر جسم مورد نظر، جاهای خالی را پرکنيد. الف -وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب شروع .........آن شود

حرکت

وارد کردن نیرو به جسم سبب .............شدن حرکت آن می شودبببب بببب

کند

وارد کردن نیرو به جسم سبب ..............شدن حرکت آن می شود

سریع تر

وارد کردن نیرو به جسم ممکن است باعث .........حرکت آن شود

توقف

وارد کردن نیرو به جسم می تواند سبب تغییر .........آن شود

جهت
ايستگاه فکر 
الف) حداقل چند جسم بايد بر هم اثر کنند تا نيرو ظاهر شود؟ 
حد اقل دو جسم 
ب)اگر دو جسم برهم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزديکی اتومبيل ايستاده است و اتومبيل را هل نمی دهد. آيا دو جسم به هم نيرو وارد می کنند؟ 
خیردو جسم باید بر هم اثر کنند تا در حین بر هم کنش به هم نیرو وارد کنند  

 کک چند برابر جرم خود را می تواند بکشد ؟  

بیش از یکصد هزار برابر 
علم و زندگی 
در سال دوم با بازی طناب کشی آشنا شده ايد. در اين بازی دو تيم مثلاً سه نفره، در دو جهت مختلف طناب را می کشند. 
الف)به نظر شما در چه حالتی با وجود اين که بر طناب نيرو وارد می شود، امّا طناب حرکت نمی کند؟ 
هر گاه نیروی وارد شده از دو طرف ( دو گروه ) یکسان باشد. 
ب) در چه حالتی يکی از گروه ها برنده می شود؟ 
زمانی که نیروی بیشتری نسبت به گروه مقابل به کار ببرد. 
آزمايش کنيد 
يک جسم سنگين مانند يک جعبه را انتخاب کنيد که به راحتی با هل دادن حرکت نکند. تلاش کنيد آن را به حرکت درآوريد. حال از يکی از دوستانتان بخواهيد تا او نيز به جعبه در همان جهت هل دادن شما نيرو وارد کند. آيا در اين حالت جعبه راحت تر حرکت می کند؟ توضيح دهيد چرا راحت تر حرکت کرده است؟ 
بله چون نیروی ما و نیروی دوست ما باهم جمع شده و به جعبه فشار وارد می کند که در واقع نیروی بیشتری به جعبه وارد می شود . 
حال از دوستتان بخواهيد از طرف مقابل به جعبه نيرو وارد کند. آيا جعبه حرکت می کند؟ توضيح دهيد. 
خیر زیرا نیروی من ازیک جهت و نیروی دوست من از جهت مخالف با من به جعبه وارد می شود . وقتی نیرو ها هم جهت نیستند و در واقع مقابل هم هستند یکدیگر را خنثی می کنند در نتیجه جعبه حرکت نمی کند . 
در کدام حالت نيروها اثر همديگر را خنثی کرده اند و جسم حرکت نمی کند؟ 
در حالتی که نیرو از دو جهت مخالف وارد می شود یعنی من از یک سوو دوست من از سوی دیگر به جعبه فشار وارد می کنیم. 
در کدام حالت نيروی خالص بيش تری به جسم وارد شده و جسم سريع تر شروع به حرکت می کند؟ 
در حالتی که هر دو از یک سمت به جعبه نیرو وارد می کنید

نیرو ناشی از چیست ؟

اثر متقابل (بر هم کنش )بین دو جسم تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 19:5 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

نهم ربیع اول

عمری است که از حضور او جا ماندیم

در غربت سرد خویش تنها ماندیم

او منتظر است که ما برگردیم

ماییم که در غیبت کبری ماندیم

نه ربیع الاول آغاز ولایت ذخیره ی بزرگ خداوند برای روز سرنوشت ,

ارمغان دل های نیک سرشت , حجت پروردگار بر گستره ی هستی , حضرت

ولی عصر ( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) بر منتظران دولت موعود

مبارک و فرخنده باد.

 تاريخ : شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ | 12:55 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

زاویه متمم و زاویه مکملتاريخ : پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۲ | 22:6 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

زاويه‏ ي بين دو عقربه ‏ي ساعت شمار و دقيقه شمار:


براي محاسيه زاويه‏ي بين دو عقربه‏ي ساعت شمار و دقيقه شمار ، مقدار ساعت را در عدد 30 ضرب كرده، مقدار دقيقه را در عدد5/5 ضرب كرده، عدد كوچك تر را از عدد بزرگ تر كم مي كنيم. در صورتي كه جواب به دست آمده از 180 درجه بيش‏تر باشد آن را از 360 كم مي كنيم.

مثال: زاويه اي كه دو عقربه ي ساعت شمار و دقيقه شمار در ساعت 1:50 مي سازند چند درجه است؟

مجموع زواياي داخلي چند ضلعي ها:

براي اين كه مجموع زاويه هاي داخلي هر چند ضلعي رامحاسبه كنيم ، تعداد ضلع ها را منهاي 2 نموده ، در 180 ضرب مي كنيم.

180 × (2 – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاويه هاي داخلي

مثال : مجموع زاويه هاي داخلي يك 5 ضلعي را به دست آوريد؟

درجه 540 = 180× (2 – 5 ) : پنج ضلعي 

تعداد قطرهاي چندضلعي ها:

از تعداد ضلع ها، 3 تا كم كرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب كرده و سپس جواب را بر 2 تقسيم مي كنيم.

2÷ تعداد ضلع ها × ( 3 -  تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها

از هر راس چند ضلعي به اندازه‏ي (3- تعدا ضلع ها ) قطر مي گذرد. مثلا از يك راس چهار ضلعي ( 1= 3 – 4) يك قطر مي گذرد.

مثال : يك شش ضلعي چند قطر دارد؟

تعداد قطرها          9= 2 ÷ 6 × ( 3 – 6 )
تعداد زاويه ها:

هرگاه در چند زاويه ي مجاور كه داراي راس مشترك هستند ، بخواهيم تعداد زاويه ها را تعيين كنيم ، از فرمول زير استفاده مي كنيم.

                     2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نيم خط ها ) = تعداد زاويه ها

 تاريخ : پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۲ | 22:0 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

آموزش تقريب (قطع كردن و گرد كردن)


قطع كردن :

مرتبه رو در بيار                            زود زير آن خط بذار

تا اينجا رو نگه دار                          ادامه اش صفر بذار

به اين ميگن قطع كردن                ياد مي گيري تو حتما

 

گرد كردن :

مرتبه رو در بيار                                     زود زير آن خط بذار

بعديش رو، دايره بذار                            از دايره خبر دار

اگه داره صفر تا چهار                               ادامه رو صفر بذار

اما بيشتر باشد ز چار                              روي قبلي يك بذار

       ادامش رو صفر بذار                                   گرد همينه، هوشيار
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۲ | 21:56 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

حلول ماه ربیع

 رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله فرمودند:

هرکس بشارت ماه ربیع الاول را به من بدهد من هم بشارت بهشت را به او می دهم .

حلول ماه ربیع الاول بر همه مسلمین خصوصاً شما دوستان مبارک باد .تاريخ : پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ | 19:42 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات درس یازده اجتماعی ششم ابتدایی ( اصفهان ، نصف جهان )


1 . شهر اصفهان مرکز کدام استان است ؟

اصفهان 

2 . شهر اصفهان در کوهپایه ی کدام رشته کوه قرار دارد و کدام رود از وسط آن عبور می کند ؟

زاگرس ،زاینده رود 

3 . جمعیت اصفهان تقریبا چند نفر است ؟

حدود دو میلیون نفر 

4 . کدام شهرها از اصفهان پر جمعیت ترند ؟

تهران ،مشهد 

5 . نقشه ی گردشگری چیست ؟ نقشه ی گردشگری ، نقشه ای است که بر روی آن ، مکان های دیدنی و آثار تاریخی نشان داده می شود .

6 . چه چیزی نشان دهنده ی اهمیت اصفهان در گذشته های دور می باشد ؟ یکی آثار به جا مانده ی تاریخی در این شهر است و دیگری این که در دوره ی اسلامی چند بار این شهر به عنوان پایتخت انتخاب شده است .

7 . اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به کدام دوره است ؟ دوره ی صفویه

8 . چرا اصفهان به نصف جهان معروف شد ؟ چون در دوره ی صفویه ، تعداد زیادی از صنعتگران ، معماران ، هنرمندان و دانشمندان به اصفهان آمدند و چنان آثار با شکوه و زیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف جهان معروف شد .

9 . تعدادی از آثار تاریخی و دیدنی اصفهان را نام ببرید .

میدان امام (نقش جهان ) 2- مسجد شیخ لطف الله 3- مسجد جامع عباسی 4- کاخ عالی قاپو 

10 . بناهای تاریخی اطراف میدان نقش جهان را نام ببرید .

مسجد امام ،مسجد شیخ لطف الله ، کاخ عالی قاپو ،بازار قیصریه 

11 . مسجد شیخ لطف الله به فرمان چه کسی و چرا ساخته شد ؟ به فرمان شاه عباس ساخته شد تا شیخ لطف الله که عالم بزرگی بود ، در آن نماز جماعت برگزار کند و به تربیت و تدریس شاگردان بپردازد .

12 . ساخت مسجد شیخ لطف الله چه قدر طول کشید ؟

18 سال 

13 . یکی از نشانه های معماری اسلامی چیست ؟ گنبد

14 . کدام یک از آثار تاریخی اصفهان دارای چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی است ؟

مسجد امام 

15 . نام دیگر مسجد امام چیست ؟

مسجد جامع عباسی 

16 . مناره های مسجد امام چه ویژگی هایی دارد ؟ هر یک از مناره های مسجد بیش از 40 متر ارتفاع دارند . داخل این مناره ها یا گلدسته ها پلکان مارپیچ وجود دارد که از آن بالا می رفتند تا اذان بگویند یا خبررسانی کنند .

17 . چه شد که از سنگ مرمر در ساخت مسجد امام استفاده کردند ؟ مشهور است همزمان با ساخته شدن مسجد امام ، معادن سنگ مرمر اطراف این شهر کشف شده است و از این سنگ ها در بنای مسجد استفاده کردند .

18 . کتیبه چیست ؟ نوشته هایی روی سنگ ، کاشی و نظایر آن ها

19 . در دوره ی اسلامی در کتیبه ها چه چیزهایی می نوشتند ؟ آیات قرآن ، دعا و نام امامان بزرگوار

20 . در مساجد کتیبه ها روی چه چیزهایی دیده می شود ؟ روی گنبد ، محراب و مناره ها

21 . برخی از کتیبه های مسجد امام به قلم کدام خطاط نوشته شده است ؟

استاد علیرضا عباسی 

22 . سقف ایوان ها چگونه تزیین شده است ؟ با گچ بری های زیبا

23 . کاخ عالی قاپو چند طبقه و چند اتاق دارد ؟

6طبقه و 50 اتاق 

24 . شاه عباس در کاخ عالی قاپو به چه کارهایی می پرداخت ؟

در این مکان به امور کشور می پرداخت و دستورات لازم را صادر می کرد 

25 . از ایوان کاخ عالی قاپو چه استفاده ای می شد ؟

از ایوان این کاخ چوگان بازی جشن ها یا رژه های سربازان را در میدان امام تماشا می کرد 

26 . داخل تالارها و اتاق های کاخ عالی قاپو چگونه تزیین شده بود و کار چه کسی بود ؟ با نقاشی های مینیاتوری زیبایی که کار استاد رضا عباسی بود .

27 . مهم ترین تفاوت مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله در چیست ؟ مسجد امام مناره ( گلدسته ) دارد ، اما مسجد شیخ لطف الله مناره ندارد .تاريخ : سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ | 20:22 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

مدارس فردا تعطیل نیست

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، تاکنون خبری مبنی بر تعطیلی مدارس در روز چهارشنبه (فردا) به این وزارتخانه اعلام نشده است.

به گزارش ایسنا، با پیگیری این خبرگزاری مبنی بر تعطیلی روز چهارشنبه (فردا) که بین دو تعطیلی رسمی سه‌شنبه و پنجشنبه قرار گرفته، آموزش و پرورش تا لحظه مخابره این خبر اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی مدارس در روز مذکور بدست آموزش و پرورش نرسیده و چنانچه هیئت دولت تصمیمی در این باره اتخاذ نکند، مدارس کشور فردا (چهارشنبه) دایر خواهد بود.تاريخ : سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ | 19:0 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هفتم : سیمای خوبان


پرسش های متن 
1- امام کاظم بعد از صرف غذا چه کردند ؟ 
بعد از پايان غذا، امام خدا را شکر گفت و سپس رو به کارگران کرد و فرمود: اگر ممکن است کمی بنشينيد، مشکلی پيش آمده که می خواهم در مورد آن با شما مشورت کنم. 

2- امام دلیل مشورت خود با کارگران را چگونه بیان کردند ؟ 
امام کاظم درباره دلیل مشورت خود با کارگران به آن ها فر مود شايد خدا به ذهن شما چيزی بياورد که راه حلّ اين مشکل باشد. 
3- بهترین راه هدایت مردم چیست ؟ 
بهترين راه هدايت، معرّفی الگوهای برتر و انسان های نمونه است. 
4- خدا در قر آن درباره اهل بیت چه فرموده است ؟ 
همانا خدا اراده کرده که همه ی پليدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بيت دور سازدو شما را پاک و مطهّر گرداند. 
5- اهل بیت دارای چه خصایل اخلاقی بودند چند مورد را بنویسید ؟ 
1-- آنان مهربان و خوش اخلاق بودند.2-  خطای ديگران را به راحتی می بخشيدند.3- از کسی کينه به دل نمی گرفتند.4- اشتباهات مردم را به رخ آنان نمی کشيدند و آنان را سرزنش نمی کردند. اگر هم از عيب کسی خبردار می شدند، آن را می پوشاندند به خاطر خويشاوندی با پيامبر(صلّی الله عليه و آله) امتياز ويژه ای برای خود در نظر نمی گرفتند و بر مردم فخرفروشی نمی کردند. 

6- کدام امام بزگوار در مسافرت ها ،خویشاوندی خود را با با پیامبر (ص) پنهان می کرد ؟چرا 

امام سجاد (ع) تا مبادا همسفران اش به زحمت بیفتند و او را از کار کردن باز دارند .

7- معنای آیه ی زیر را کامل کنید و بگویید این آیه به چه نکته ای اشاره دارد 

انما یرید الله لیذهب عنکم الجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا 

همانا خدا اراده کرده که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر گرداند 

گفت و گو کنید . 
در موارد زير بهترين برخورد چيست؟ 
- کسی شما را مسخره می کند يا به شما ناسزا می گويد. 
حرف های او را نشنیده بگیریم و اورا ببخشیم وبرای او دعا کنیم که خدا اورا به راه راست هدایت کند. 
- در بازی، دوستتان به شما برخورد می کند و روی زمين می افتيد. 
با روی خوش به بازی ادامه می دهیم و از این بر خورد می گذریم. 
- در حضور شما از ديگران بدگويی می شود. 
آن ها را از این کار نهی می کنیم واگر به همان کار ادامه داند آن مکان را ترک می کنیم. 
- در مسير شما تکّه نانی روی زمين افتاده است. 
آن را برداشته ودر جایی قرار می دهیم که زیر پا نباشد اما پرندگان بتوانند از آن استفاده کنند. 
کامل کنید: 
نام دوازده امام در جدول زير آمده است. نام ايشان را پيدا کنيد و دور آن ها خط بکشيد. 
باحروف باقی مانده، کلمه ای پنج حرفی ساخته می شود. جمله ی زير را با آن کامل کنيد.
 تاريخ : دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ | 14:56 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

پرسش های متن درس سرور آزادگان درس ششم : سرور آزادگان هدیه هاپرسش های متن 

1- عصر عاشورا چه کسی از اما تقاضای حضور در میدان نبرد را کرد ؟ 

قاسم برادر زاده امام حسین (ع) 

2- قاسم در چه سنی به شهادت رسید؟ 

در چهارده سالگی 

3- قاسم چرا می خواست به میدان جنگ برود ؟ 

قاسم می خواست به میدان جنگ برود تا در راه دین خدا کشته شود. 

4- بعد پیامبر معاویه با چه کسی جنگید و چه کسی را به شهادت رساند ؟ 

بعد از پيامبر، معاويه به جنگ با امام علی (عليه السّلام)که جانشين پيامبر بود، برخاست. 

بعد از امام علی(عليه السّلام)، فرزندش امام حسن (عليه السّلام)نيز با نقشه ی معاويه به شهادت رسيد.
 

5- چرا اما حسین (ع) قیام کردند ؟ 

یزید آشکارا دين اسلام و حضرت محمّد (صلّی الله عليه و آله )را مسخره می کرد. 

فساد او در مردم نيز اثر گذاشته بود. يزيد می خواست دين اسلام را ريشه کن کند و آن را نابود سازد.
 

6- امام حسین درباره به حکومت رسیدن یزید چه فرمودند ؟ 

وای بر اسلام که به حاکمی چون يزيد گرفتار شده است. 

7- امام حسین درباره هدف خود از قیام در برابر یزدی چه فرمودند؟ 

همانا من برای اصلاح امت جدم قيام کرده ام. 

من می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.
 

8- امام حسین به همراه چند تن از یارانش در و در کجا به شهادت رسیدند ؟ 

امام حسين (عليه السّلام) و هفتاد و دو تن يارانش در صحرای کربلا به شهادت رسيدند. 

کامل کنید 

پاسخ سؤالات زير را به ترتيب اعداد داده شده از راست به چپ در جدول قرار دهيد؛ سپس حروف را به ترتيب کنار هم بخوانيد. رمز جدول، يکی از سخنان امام حسين (عليه السّلام) است. 

1- نام خواهر امام حسين(عليه السّلام)؛ پيام رسان کربلا( 4 – 7 – 12 – 13 ) جواب - زینب 

2- جاری شدن اشک از چشم ها ( 3- 2- 17 – 1 )   گریه 

3- وقتی به هم می رسيم، به يک ديگر می گوييم ......... ( 16- 20 – 14 – 8 )  سلام 

4- تعداد جزء های قرآن کريم( 6 -21 )   سی 

5- زياد نيست ( 15- 11 )  کم 


6- اوّلين ماه از فصل زمستان ( 24- 23 )  دی 

7- شکلی که سه ضلع دارد ( 18 -19- 10 – 9 )  مثلث 


تاريخ : دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ | 14:39 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس پنجم : شتر بان با ایمان

پرسش های متن درس شتربان باایمان 


پرسش های متن 

1- کا ر صفوان چه بود ؟ 

کار صفوان کرايه دادن شتر به مسافران بود. 

2- امام کاظم در زمان کدام پادشاه زندگی می کرد ؟ 

هارون 

3- هارون برای چه امری از صفوان شتر کرایه کرد ؟ 

هارون می خواست به همراه گروهی از درباريانش به سفر حج برود. کسی را نزد صفوان فرستاد وتعداد زيادی از شتران او را کرايه کرد. 

4- امام کاظم در مورد ستمگران چه فرمود ؟ 

هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت. 

5- صفوان برای اینکه با هارون مخالفت کند چه کرد ؟ 

صفوان برای رهايی از کمک به ستمگر، همه ی شترانش را فروخت و به هارون کرايه نداد. 

6- خداوند در قرآن درباره رفتار ما بایکدیگر وهمین طور با پیامبر و خانواده اش چه فر موده ؟ 

به يک ديگر محبّت بورزيم و انسان های با ايمان و نيکوکار را دوست بداريم. هم چنين از کسانی که با دين خدا و پيامبراو و اهل بيتش عليهم السّلام دشمنی می ورزند، دوری کنيم و راه خود را از آن ها جدا نماييم. 

7- خدا در قرآن درباره رابطه حضرت محمد و یارانش بایکدیگر وکفار چه فر موده است ؟ 

محمّد رسول خدا و يارانش، در برابر دشمنان کافر، سرسخت و استوار، و با يک ديگر مهربان و نيک رفتارند. 

8- تولی و تبری به چه معنا است ؟ 

يکی از وظايف دينی ما مسلمانان «تَبرّی» و « تَولّی » است. يعنی بايد مؤمنان را که دوستان خدا هستند،دوست بداريم و در مقابل، کافران ستمکار را که دشمنان خدا هستند، دشمن بداريم و از آن ها بيزاری بجوييم. 

9- حضرت ابراهیم تولی و تبری خود را چگونه نشان داد ؟ 

حضرت ابراهيم (عليه السّلام) وقتی فهميد سرپرست او بت پرست است و حاضر نيست دست از کار خود بردارد، از او بيزاری جست. 

10- روز سیزده آبان چه روزی است ؟ 

روز ملّی مبارزه با استکبار 

11- در روز سیزده آبان ما چه می کنیم ؟ 

در اين روز همه ی مردم، به ويژه دانش آموزان و دانشجويان، با شعارهايی مانند((مرگ بر آمريکا و اسرائیل )) بيزاری خود را از دولت های زورگو و ستمگر اعلام می کنند. 

فکر کن و بگو 
غير از روز ۱۳ آبان، چه مناسبت های ديگری می شناسيد که در آن ها ما بيزاری خود را از دشمنان اسلام اعلام می کنيم؟ 

در روز 22 بهمن ، روز جهانی قدس و روز برائت از مشرکین


تاريخ : دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ | 14:34 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس چهارم : یاد آن روز بزرگ هدیه ها

پرسش های متن درس یاد آن روز بزرگ 


پرسش های متن 

1- در سوره زلزال در باره نتیجه اعمال خداوند چه فرموده است 
هر کس ذرّه ای کار نيک کند، (نتيجه ی ) آن را خواهد ديد وهرکس ذرّه ای کار بد کند، (نتيجه ی ) آن را خواهد ديد. 
2- منظور از روز بزرگ در قر آن چیست ؟ 
قرآن، بارها و بارها از آن روز بزرگ ياد کرده و همواره مردم را به ياد روز قيامت می اندازد روز بزرگ در قر آن همان روز قیامت است. 
3- قرآن برای اینکه انسان ها را به کارهای نیک تشویق کند چگونه عمل کرده است ؟ 
قرآن گاهی به بيان نعمت های بهشت می پردازد. گاهی از عذاب های جهنّم گزارش می دهد.
گاهی گفت وگوی بهشتيان و جهنميان را بازگو می کند و گاهی هم مراحل مختلف قيامت را برمی شمارد،تا انسان ها با خواندن اين آيات به انجام کارهای نيک تشويق شوند.
 
4- دلیل بسیاری از گناهان مردم چیست ؟ 
بسياری از گناهان مردم، به خاطر از ياد بردن قيامت است. 
5- اگر کسی ........باشد، آيا به راحتی حاضر می شود......... بگويد و يا به ديگران......... کند؟ 
ياد قيامت - دروغ - ستم 
6- اگر کسی واقعاً ..............داشته باشد، از ............. بدون اجازه ی آن ها استفاده می کند. 
به قيامت ايمان - مال ديگران 
فکر کن بگو ؟ 
خدا در سوره ی حمد، با چه نامی از قيامت ياد کرده است؟ 
یوم الدّین ( روز جزا ) 
گفت و گو کنید 
دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت ايمان دارد، در برخورد با هم کلاسی های خود چگونه رفتار می کند؟
 
چنین دانش آموزی می داند که هرکس ذره ای کار نیک ویا بد کند نتیجه ی آن را خواهد دید بنابر این سعی خواهد کرد که به همکلاسی های خود نیکی بکند و از بدی کردن به آن ها بپرهیزد. تاريخ : شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ | 14:41 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دهم ( چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ )پرسش های متن 

1- چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره ی اسلامی شد ؟ 
1-تعالیم دین اسلام 
2- نیاز های جدید جوامع مسلمان 
3- ترجمه 
4- حمایت فرمانروایان از دانشمندان 
5- تجارت وبازگانی 
6- کاغذ سازی
 
2- مهمترین علّت پیش رفت علمی مسلمانان چه بود ؟ 
مهمترين علت پيشرفت علمی مسلمانان، تعاليم دين اسلام بود. 
3-آیات قر آن کریم انسان ها را به تفکر در باره چه چیزهایی دعوت می کند؟ 
آيات قرآن کريم انسان ها را به تفکّر درباره ی آفرينش جهان، حرکت ستارگان و سيارات، زندگی جانوران و گياهان و نظاير آن، دعوت می کند. 
4- پیامبر در مورد کسب علم چه توصیه ای کردند ؟ 
به دنبال کسب علم باشيد؛ حتّی اگر مجبور شويد تا چين برويد. 
5- دو تن از امامان را که کلاس درس داشتند نام ببرید؟ 
امام محمد باقر (ع) ، امام جعفر صادق (ع) 
6- چرا مسلمانان به علم ستاره شناسی و ریاضی نیاز داشتند ؟ 
مسلمانان برای کارهايی چون تعيين جهت قبله کعبه پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشيد انجام عباد ت ها، کشتيرانی در دريا و نظاير آن به علم و ستاره شناسی نياز داشتند. 
7- از اسطرلاب به چه منظوری استفاده می شد ؟ 
برای مطالعه ستاره ها استفاده می شد. 
8- مسلمانان مسیر خود را در دریا چگونه پیدا می کردند ؟ 
با توجّه به جهت ستاره ی قطبی در آسمان مسير خودشان را در دريا پيدا می کردند. 
9- چرا مسلمانان به ترجمه نیاز پیدا کردند و با آثار علمی آنان چه کردند ؟ 
وقتی مسلمانان سرزمین های پهناور آن روز را فتح کردند، علوم وفنون اين سرزمين ها در اختيارآ ن ها قرار گرفت.آ ن ها آثارعلمی ملّت های ديگر چون ايران و يونان را از زبان فارسی (پهلوی) و يونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند. 

10 – تجارت و بازرگانی در جابه جایی علوم وفنون در سرزمین ها اسلامی چه نقشی داشتند ؟
بازرگانان در سراسر سرزمين های اسلامی، کالاها رااز جايی به جای ديگر حمل می کردند.تجارت و بازرگانی هم از طريق را ه های خشکی و هم راههای دريايی رونق داشت. در اين سفرها و آمد و رفت ها،علوم و فنون نيز از جايی به جای ديگر منتقل می شد. 
11- مسلمانان فن کاغذ سازی را از چه کسانی آموختند ؟ 
مسلمانان فنّ کاغذ سازی را که از چينی ها آموخته بودند گسترش دادند و کامل کردند. 
12 – نمونه هایی از مراکز علمی جهان اسلام را نام ببرید ؟ 
1-دانشگاه ها و کتابخانه ها 
2–نظامیه ها 
3-رصد خانه ها 
4- بیمارستان ها
 
13- دانشگاه جندی شاپور در کجا و چگونه تاسیس شد ؟ 
دانشگاه جندی شاپور در اهواز در زمان ساسانيان تأسيس شده بود امّا تا سيصد سال بعد از 
ورود اسلام به ايران به کار خود ادامه داد.
 
14-نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟ 
نظاميه ها مدارسی بودند که عدّه ی زيادی از افراد در آ ن ها علم می آموختند و هما ن جا زندگی می کردند و حکومت خرج تحصيل و زندگی آ ن ها را می داد. 
15- نظامیّه ها را چه کسی تاسیس کرده بود ؟ 
يکی از وزيران معروف ايرانی به نام خواجه نظا م الملک، اين نوع مدرسه را تأسيس کرده بود. 
16- نظامیه های معروف زمان قدیم را نام ببرید ؟ 
نظامیه نیشابور - نظامیه بغداد 
17 – دانشگاه های امروزی جهان به تقلید از چه چیزی ساخته شده است ؟
نظامیّه ها 
18- رصد خانه چیست و در کدام شهر های قدیم رصد خانه وجود داشت ؟ 
رصدخانه ها محل تحقيق درباره ی ستارگان بودند. شهرهايی چون بغداد، اصفهان و ری رصدخانه داشتند. 
19-نخستین بیمارستان شناخته شده را نام ببرید ؟ 
نخستين بيمارستانی که از آن اطلاعی در دست است ، بيمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جند ی شاپور است
20 –معروفترین بیمارستان دوره ی اسلامی را چه کسی و در کجا بنا کرد ؟ 
عضدالدوله دیلمی در بغداد بنا کرد که داروخانه نیز داشت. 
21 – دوره تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود ؟ 
دوره ای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پيشرفت های علمی در آ نجا خبری نبود. اين دوره به(( عصر تاریکی )) اروپا معروف است. 

فعالیت 4 
کاربرگه ی شماره 13 کتاب کاررا  انجام دهید. 
علت یعنی چرا یک چیز اتفاق می افتد ؟
معلول یعنی نتیجه ای که در اثر آن علت ها به وجود آمده است .
علت پیشرفت های مسلمانان را به طور خلاصه بنویسید 
1- تفکر در آیات قرآنی و اهمیت دادن به این کتاب آسمانی بزرگ 
2- تجارت و بازرگانی و سفر از کشوری به کشور دیگر 
3- مسلمانان برای اینکه بتوانند مسیر خود را در دریا ها پیدا کنند 4- مسلمانان مثل رازی و جابر بن حیان برای بدست آوردن بعضی از مواد به علم شیمی پی بردند 
5- مسلمانان در کاغذ سازی پیشرفت کرده بودند تا بتوانند از آن طریق مکاتبه کنند و پیام های خود را به سرزمین های دور برسانند و کتاب بنویسند 
معلول - پیشرفت های علمی مسلمانان و شکوفایی علوم و فنون در دوره ی اسلامی 


تاريخ : شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ | 14:9 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس سوم : جهان دیگر


پرسش های متن 

1- قرآن کریم درباره مرگ و رابطه آن بازندگی چه نظری دارد ؟ 
قرآن کريم، مرگ را پايان زندگی نمی داند. از نظر قرآن، ما پس از مرگ پا به جهان جديدی می گذاريم که خيلی بزرگ تر و شگفت انگيزتر از اين جهان است. زندگی اصلی ما در آن جهان خواهد بود. 
2- محدوده زندگی در دنیا وآخرت چگونه است ؟ 
زندگی دنيا، محدود است و روزی به پايان می رسد؛ امّا زندگی در جهان آخرت، دائمی و هميشگی است. 

3- مردم در دنیا برای چه کاری فرصت دارند ؟ 

مردم در اين دنيا فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند. کسانی که ايمان بياورند وکارهای نيک انجام دهند،برای هميشه در بهشت خواهند بود و کافران و مجرمان، به آتش جهنم گرفتار خواهند شد. 

4- خدا در قرآن در پاسخ مردی که از پیامبر پرسید (( ای محمد آیا پس از آن که مُرديم و به يک مُشت استخوان تبديل شديم، دوباره زنده می شويم)) چه فر موده است ؟ 
او گفت: چه کسی استخوان های پوسيده را زنده می کند؟! 
بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفريده است.
 
5- خدا در قران به کسانی که به قیامت وزنده شدن مرده ها شک دارند چه فرموده است ؟ 
آيا آفرينش دوباره ی شما (در قيامت)، دشوارتر است يا آفريدن آسمان که خدا آن را برپا کرده است؟ 
6- هر یک از ما انسانها به طور طبیعی چه مراحلی را در زندگی پشت سر می گذاریم ؟
جنینی ،کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،بزرگسالی ،پیری و کهنسالی 
7- چه کسانی نسب به قیامت شک دارند ؟
کسانی که قدرت خدا را خیلی کم می شمارند 
8-زندگی آخرت برتر از زندگی دنیاست زیرا :
1- زندگی اصلی ما در آن جهان است 2- بزرگ تر و شگفت انگیز تر از این جهان است 3- دائمی و همیشگی است .
9-چه کسانی برای همیشه در بهشت خواهند ماند ؟
کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند 
10-  چه کسانی به آتش جهنم گرفتار خواهند شد ؟
کافران و مجرمان
 گفت و گو کنید: 
برای ساختن يک خانه، مهندس ابتدا بايد نقشه ای طرّاحی کند و سپس بر اساس آن با تهيّه ی مواد و مصالح مورد نياز، خانه را بسازد.اگر ساختمان خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره آن را مثل شکل قبلی بسازد، ساختن اوليّه سخت تر است يا دوباره ساختن آن؟ 
ساختن اولیه آن از دوباره سازی آن سخت تر خواهد بود زیرا برای ساختن اولیّه آن مراحل طراحی نقشه و تهیّه مواد و مصالح و ... مودر نیاز است اما در دوباره سازی بسیاری از این موارد را نخواهیم داشت. تاريخ : پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ | 14:45 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دوّم : تنها تورا می پرستیم


پرسش های متن 

1- مشرکان برای جلو گیری از پیشرفت اسلام چه کردند ؟ 

آن ها برای جلوگيری از پيشرفت اسلام سخت ترین آزار ها شکنجه ها را به پیروان حضرت محمد وارد کردند. 

2- بزرگان قریش چرا جلسه ی مشورتی تشکیل دادند ؟ 

تا راهی برای جلوگیری از پیش رفت اسلام پیدا کنند. 

3- سران قریش برای جلوگیری از پیش رفت اسلام چه پیشنهادی به پیامبر دادند ؟ 
آن ها به حضرت محمّد گفتند ما حاضريم از آيين تو پيروی کنيم، به شرط آن که تو هم از آيين ما پيروی کنی. در اين صورت تو هم جزء بزرگان قريش می شوی و از همه ی مقامات و امتيازات ما برخوردار می گردی. يک سال تو خدايان ما را بپرست و سال بعد ما خدای تو را می پرستيم. 

4- جواب پیامبر در برابر پیش نهاد سران قریش چه بود ؟ 
پیامبر در جواب آن ها گفت : پناه بر خدا که بخواهم چيزی را همتای او قرار دهم. 
5- در چه موقعی سوره کافرون بر حضرت محمد ( ص) نازل شد ؟ 

بعد از پیشنهاد سران قریش به پیامبر و جواب منفی پیامبر به آنها سوره کافرون بر پيامبر نازل شد. رسول خدا (صلّی الله عليه و آله) به مسجدالحرام رفت، بر بلندی ايستاد و آيات آن را برای بزرگان قريش خواند. 
6- خداوند در قرآن حضرت ابراهیم را چه نامیده است ؟ 
خدا در قرآن، او را پدر مؤمنان و خداپرستان ناميده است. 
7- حضرت ابراهیم به قوم خود برای نپرستیدن بتها چه می گفت ؟
پرستيدن اين بت های بی جان چه سودی برای شما دارد؟ آيا عاقلانه است که شما خودتان بت هايی بسازيدو بعد در برابر ساخته های دست خود، به سجده بيفتید. 
8- وقتی مردم شهر برای جشن سالیانه به بیرون شهر رفتند حضرت ابراهیم برای چه به بتخانه رفت ؟ 

حضرت ابراهیم که می خواست ضعف و ناتوانی بت ها را به مردم نشان دهد، تبر خود را برداشت و با گام های استوار به سوی بتکده ی شهر رفت. 

گفت و گو کنید 

ترجمه ی آيه ی سی و دوم از سوره ی ابراهيم چنين است: ((خداوند است که آسمان ها و زمين را آفريد و از آسمان آب باران نازل کرد و به وسيله ی باران، انواع محصولات برای روزی شما (از زمين)خارج ساخت )). با توجّه به اين آيه چه کسی شايسته ی پرستش و عبادت است؟ چرا؟ 
خدا
وند یکتا و دانا و حکیم. زیرا نعمت های فراوانی به همه مخلوقات بخشیده است و انسان باید ازخدا برای این نعمت ها تشکر کند بنابراین فقط برای خدا باید عبادت کرد.تاريخ : پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ | 14:42 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس اول هدیه ها (تنها او)

پرسش های متن 

1- نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه ی چيست؟ 

نشانه این است که خداوند دانا و توانا مسلماً یکتا است. 

2- چگونه هماهنگی کائنات در رشد یک دانه گندم تاثیر دارد ؟ 

یک دانه گندم برای رشد به غذا و آب و نور خورشید نیاز دارد و هر کدام از این ها باید به اندازه درست به دانه گندم برسد مثلا اگر فاصله ی زمين تا خورشيد خيلی زياد بود، گياهان به خاطر سرما از بين می رفتند و اگر اين فاصله خيلی کم بود، از گرمای زياد می سوختند. 

3- قرآن درباره این که اگر دو يا چند خدا جهان را اداره می کرد، چه می فر ماید ؟ 

اگر در آسمان و زمين، غير از الله خدايان ديگری بود، آسمان و زمين به هم می ريخت. 

4- نظم و هماهنگی ميان پديده های جهان نشان دهنده ی چیست ؟ 

نظم و هماهنگی ميان پديده های جهان نشان می دهد که فقط يک خدا جهان را اداره می کند. 

5- امام علی(عليه السّلام)در باره بی شریک بودن خداوند به فرزندش امام حسن (عليه السّلام ) چه می فرمايد؟ 

پسر عزيزم! بدان که اگر پروردگار تو شريکی داشت،پيامبران او نيز نزد تو می آمدند. 

ببین وبگو 

با دقّت به اين تصاوير نگاه کنيد. ميان اين موجودات با محيط اطراف خود، چه هماهنگی وجود دارد؟
 
 

گفت گو کنید: 

به نظر شما در هر يک از موارد زير چه مشکلاتی رخ خواهد داد؟ 
- يک مدرسه دو مدير داشته باشد. 
- يک تيم ورزشی دو سرمربّی داشته باشد. 
- سربازان يک لشکر دو فرمانده داشته باشند.
 

در باره تمامی این موارد می توان گفت که اگر دو مسئول وجود داشته باشد نظم و هماهنگی ازبین خواهد رفت و هرج و مرج آشوب ایجاد خواهد شد.تاريخ : پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ | 14:40 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات متن درس پنجم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (زمین پویا)


1 . زمین لرزه یکی از پدیده های ..طبیعی.. است .

2 . زمین لرزه باعث چه خسارت هایی می شود ؟ خسارت های جانی و مالی

3 . زمین لرزه باعث چه چیزی می شود ؟ وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین می شود .

4 . چه زمانی زمین لرزه اتفاق می افتد ؟ زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می شکند .

5 . زمین لرزه چگونه باعث تغییر در سطح زمین می شود ؟ انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمین به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسند و باعث تغییراتی در سطح زمین می شوند .

6 . زمین لرزه ی خفیف یعنی چه ؟ یعنی زمین لرزه با قدرت کم

7 . سالانه چند زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد ؟ حدود ده هزار زمین لرزه ی خفیف رخ می دهد .

8 . چرا مردم زمین لرزه های خفیف را حس نمی کنند ؟ چون قدرت آن ها بسیار کم است و فقط توسط لرزه نگارها ثبت می شود .

9 . اثرات بهداشتی حاصل از زمین لرزه چیست ؟ 1ـ آلودگی آب ها 2ـ آلودگی برخی مواد غذایی 3ـ شیوع بیماری های واگیردار 4ـ جمع شدن زباله در سطح شهر 5ـ زیاد شدن جانوران منتقل کننده ی بیماری

10 . آثار ساختمانی حاصل از زمین لرزه را بیان کنید . 1ـ خراب شدن ساختمان ها (ریزش آوار) 2ـ تخریب منازل  3ـ شکستن سد ها 4ـ افتادن تیرهای برق آتش سوزی و برق گرفتگی  5ـ خراب شدن آسانسورها و پله ها- 6- تخریب جاده ها -7- 

11 . اثرات اجتماعی حاصل از زمین لرزه چیست ؟ 1ـ از دست دادن عزیزان 2ـ بیکاری 3ـ خراب شدن مکان های تاریخی 4ـ تخریب ادارات و بیمارستان ها- 5- فقر -6- اضطراب و استرس 

12 . چرا هرچه زمین لرزه های خفیف بیشتر داشته باشد بهتر است ؟ زمین لرزه های خفیف باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگ تر می شوند .  

13 .  در چه جاهایی از کره ی زمین احتمال وقوع زمین لرزه بیش تر است ؟ جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است .

14 .  فعالیت های انسان دوستانه ی بعد از وقوع زمین لرزه را نام ببرید. 1 .  کمک به مصدومین 2ـ ارسال کمک های مالی و غیر مالی 3ـ اهدای خون 4ـ کمک به افراد امداد رسان 5ـ پیداکردن و کمک کرد ن به افراد مانده در زیر آوار

15 .  بعد از زمین لرزه چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم ؟ 1 .  قطع جریان برق ساختمان 2ـ استفاده نکردن از آسانسور 3ـ بستن شیر گاز اصلی 4ـ باز نگه داشتن خیابان ها 5ـ آمادگی داشتن برای پس لرزه ها

16 .  مهم ترین زمین لرزه های 50 سال اخیر ایران از نظر محل وقوع و خسارت های وارده را نام ببرید . زلزله ی طبس سال 57 با 19600 نفر کشته ، زلزله ی رودبار و منجیل سال 69 با 35000 نفر کشته ، زلزله ی بم سال 82 با 41000 نفر کشته و زلزله ی اهر سال 91 با 310 نفر کشته 

17 .  ساختمان یک کوه آتش فشان چگونه است ؟ هر آتش فشان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است . 1ـ مخروط آتش فشان 2ـ مجراها 3ـ دهانه

18 .  چه زمانی آتش فشان اتفاق می افتد ؟ زمانی که مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کنند و سنگ های آتش فشانی را به وجود می آورند .

19 .  مواد خارج شده از دهانه ی آتش فشان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . سه دسته . 1ـ جامد 2ـ مایع 3ـ گاز

20 .  آتش فشان ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . سه دسته 1ـ فعال 2ـ نیمه فعال 3ـ خاموش

21 .  به چه آتش فشانی فعال گفته می شود ؟ به آتش فشان هایی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتش فشانی ( جامد ، مایع و گاز ) از دهانه ی آن ها خارج شده است ، آتش فشان فعال گفته می شود .

22 .  چه آتش فشانی نیمه فعال است ؟ آتش فشانی که فقط گاز از دهانه ی آن خارج شود .

23 .  به چه آتش فشانی خاموش گفته می شود ؟ به آتش فشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد ، آتش فشان خاموش می گویند .

24 .  دو آتش فشان نیمه فعال و دو آتش فشان خاموش در ایران نام ببرید . سهند و سبلان خاموش ، دماوند و تفتان نیمه فعال

25 .  هر یک از سنگ های آتش فشانی زیر چه کاربردی دارد ؟

توف آتش فشانی : در نمای ساختمان و مصالح ساختمانی کاربرد دارد

پوکه ی معدنی : به عنوان عایق استفاده می شود و همچنین چون سبک است در ساختمان سازی کاربرد دارد .

سنگ پا : در حفظ بهداشت از آن استفاده می شود .و به عنوان ساینده در چوب بری از آن استفاده می شود .

26 .  مهم ترین گاز های خارج شده از دهانه ی آتش فشان چه هستند ؟ بخار آب و کربن دی اکسید

27 .  فواید آتش فشان ها را بیان کنید . 1 ـ  تشکیل دریاچه 2 ـ توسعه ی گردشگری 3 ـ ایجاد زمین های حاصلخیز 4 ـ استفاده از انرژی گرمایی 5 ـ آزاد شدن انرژی درونی زمین 6 ـ تشکیل چشمه های آب گرم

28 .  ضررهای آتش فشان ها را بیان کنید . 1 ـ  انتشار گازهای سمی 2 ـ ریزش باران های اسیدی 3 ـ ایجاد سونامی 4 ـ ورود خاکستر و گرد و غبار به محیط 5 ـ پخش شدن مواد شیمیایی در محیط 6 ـ جاری شدن مواد مذاب و خراب شدن زمین ها

29 .  ساکنان مناطق آتش فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند ؟ آماده ی تخلیه ی سریع محل باشند ــ به یک مکان امن پناه ببرند ــ تمامی در ها و پنجره ها را ببندند ــ فاصله گرفتن از جاهای گود هنگام فوران مواد مذاب ــ حفظ بدن از مواد شیمیایی موجود در خاکسترهای آتش فشان- داشتن وسایل کمک های اولیه -
تاريخ : چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ | 18:14 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات متن درس نهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی


1 . دین اسلام از چه سرزمینی طلوع کرد ؟ عربستان

2 . پیامبر اسلام (ص) چه زمانی حکومت اسلامی را تشکیل دادند ؟ پس از هجرت از مکه به مدینه

3 . از چه زمانی استقبال از دین اسلام بیش تر شد و اسلام گسترش یافت ؟ بعد از تشکیل حکومت اسلامی

4 . گسترش اسلام از چه زمانی در خارج از عربستان آغاز شد ؟ پس از رحلت پیامبر (ص)

5 . پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان چه کردند ؟ مسلمانان اسلام را در خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو خود افزودند .

6 . دین اسلام در کدام قاره ها گسترش یافت ؟ آسیا ، آفریقا و اروپا

7 . دین اسلام در بین چگونه ملت هایی گسترش یافت ؟ در بین ملت های مختلف با فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت

8 . مسلمانان چگونه در زمینه های مختلف پیشرفت کردند ؟ مسلمانان تحت تأثیر قرآن و تعالیم دینی اسلام که به تفکر و آموختن علم اهمیت زیادی می داد ، در زمینه های مختلف پیشرفت کردند .

9 . چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند ؟ مسلمانان از بخش هایی از دانش و فنونی که از گذشته در کشورشان بر جای مانده بود نیز استفاده کردند و در پرتو دین اسلام آن ها را گسترش دادند و به تدریج به کانون علمی جهان تبدیل شدند .

10 . مردم کدام کشور  در گسترش اسلام و پیشرفت های علمی نقش مهمی داشتند ؟ مردم ایران

11 . در دوره ی اسلامی به دانشمندان چه می گفتند ؟ حکیم

12 . چرا در دوره ی اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند ؟ چون آن ها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم ، استاد بودند .

13 . چرا در دوره ی اسلامی دانشمندان کتاب های خود را به زبان عربی می نوشتند ؟ چون در آن زمان مسلمانان در علوم مختلف پیشرفت کرده و زبان رسمی آن روزگار در این کشورها زبان عربی بوده است .

14 . مبدأ تاریخ مسلمانان چیست ؟ هجرت پیامبر از مکه به مدینه

15 . سده یا قرن یعنی چه ؟ به هر صد سال یک قرن یا سده می گویند .

16 . قرن اول هجری چه زمانی بوده است ؟ از سال یکم تا صدم را قرن اول هجری می گویند .

17 . قرن دوم هجری چه زمانی بوده است؟ از سال صدو یک تا دویست را قرن دوم هجری می گویند .

18 . نیمه ی اول قرن یعنی چه ؟ از سال یکم تا پنجاه را نیمه ی اول قرن می نامند .

19 . نیمه ی دوم قرن یعنی چه ؟ از سال پنجاه و یک تا سال صدم نیمه ی دوم قرن می باشد .

20 . سال 370 هجری در چه نیمه ای از چه قرنی واقع شده است ؟ در نیمه ی دوم قرن چهارم

21 . سال 420 هجری در چه نیمه ای از چه قرنی واقع شده است ؟ در نیمه ی اول قرن پنجم  تاريخ : چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ | 18:1 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات متن درس هشت مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( انرژی را بهتر مصرف کنیم )


1 . مهم ترین منبع مصرف انرژی در دنیای امروز چیست ؟ ج : سوخت های فسیلی

2 . چرا به منابع سوخت های فسیلی ، غیر قابل تجدید می گویند ؟ ج : زیرا میلیون ها سال طول می کشد تا در اعماق زمین تشکیل شوند .

3 . چرا همه ی کشورها تلاش می کنند ، انرژی های نو را جایگزین سوخت های فسیلی کنند ؟ ج : چون سوخت های فسیلی غیر قابل تجدید هستند .

4 . نام دیگر انرژی های نو چیست ؟ ج : انرژی های قابل تجدید

5 . انرژی نو یا قابل تجدید را تعریف کنید . ج : انرژی های نو  آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام نمی شوند و همواره می توان از آن ها استفاده کرد . مانند انرژی خورشید ، باد و آب .

6 . دو برتری مهم انرژی های نو را در مقایسه با سوخت های فسیلی بیان کنید . ج : 1 ـ انرژی های نو تمام نمی شوند 2 ـ انرژی های نو محیط زیست را آلوده نمی کنند .

7 . استفاده از انرژی های نو در کشور ما چگونه است ؟ ج : متخصصان کشور ما تلاش می کنند تا با مطالعه و تحقیق و ساختن دستگاه ها و ابزار ها ، از انرژی های نو هر چه بیش تر استفاده کنند .

8 . در کشور ما از انرژی خورشید چه استفاده هایی می توان کرد ؟ ج : از انرژی خورشید می توان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده کرد و همچنین از آن انرژی الکتریکی به دست آورد .

9 . برتری آبگرمکن خورشیدی بر سایر آبگرمکن ها چیست ؟ ج : محیط زیست را آلوده نمی کند و انرژی کمتری مصرف می کند .

10 . از انرژی باد در چه جاهایی می توان استفاده کرد ؟ ج : جاهایی که در بیش تر اوقات سال باد می وزد .

11 . از انرژی باد چه استفاده ای می توان کرد ؟ ج : انرژی باد توربین ها را به حرکت در می آورد و انرژی الکتریکی تولید می کند .

12 . انرژی هسته ای چکونه پدید می آید ؟ ج : انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی بعضی از عناصر مانند اورانیوم پدید می آید .

13 . اورانیوم چگونه به دست می آید ؟ ج : سنگ اورانیوم در طبیعت وجود دارد و  از معادن استخراج می شود .

14 . اورانیوم در کشور ما از کجا استخراج می شود ؟ ج : از معادن اورانیوم استان یزد

15 . انرژی هسته ای قابل تجدید است یا خیر ؟ چرا ؟ ج : قابل تجدید نیست چون روزی معادن آن تمام می شود .

16 . فرق مهم انرژی هسته ای با سایر انرژی ها چیست ؟ ج : فرق مهم آن این است که با مقدار کمی از آن انرژی بسیار زیادی تولید می شود .

17 . با یک کیلوگرم اورانیوم چه مقدار انرژی تولید می شود ؟ ج : یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن 12000 بشکه ی نفت انرژی تولید می کند .

18 . نیروگاه اتمی ایران در کدام استان قرار دارد ؟ ج : بوشهر

19 . بیشترین استفاده از نیروگاه هسته ای برای تولید چه انرژی است ؟ ج : برای تولید انرژی الکتریکی

20 . مزیت های وسایلی که از انرژی خورشیدی استفاده می کنند بر وسایلی که با باتری کار می کنند ، چیست ؟ ج : 1 ـ انرژی باتری تمام می شود اما انرژی خورشید تمام نمی شود 2 ـ باتری استفاده شده در طبیعت تجزیه نمی شود و ایجاد آلودگی می کند اما انرژی خورشید آلودگی ندارد 3 ـ انرژی خورشید رایگان است اما برای خرید باتری باید مقداری پول هزینه کرد .

21 . در مصرف سوخت های فسیلی چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟ ج : (1- زمانی که بخاری روشن است در و پنجره ها را باز نکنیم .2- از شومینه استفاده نکنیم چون مصرف سوخت آن زیاد است 3- هنگام گرم شدن هوا در خانه لباس گرم بپوشیم و بخاری را زیاد نکنیم  )

22 . در مصرف برق باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟ ج : (1- لامپ های اضافی را خاموش کنیم 2- در یخچال را زیاد باز و بسته نکنیم 3- از لامپ های کم مصرف استفاده کنیم .4- در زمان اوج مصرف برق از وسایل برقی استفاده نکنیم .)

23 . برچسب انرژی چیست و چرا روی برخی لوازم نسب می شود ؟ج : برچسب انرژی هفت رنگ دارد و میزان مصرف انرژی را در وسایل نشان می دهد . در وسیله ای که می خریم ، هر چه فلش آن به سمت رنگ سبز پررنگ (A) نزدیک تر باشد ، آن وسیله بهتر است ؛ یعنی انرژی کم تری مصرف می کند و کار آیی آن بیش تر است .  تاريخ : چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ | 17:58 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

داستان چهار شمع.........


رسم است که در ایام کریسمس و در واقع آخرین ماه از سال میلادی چهار شمع روشن می نمایند ، هر شمع یک هفته می سوزد و به این ترتیب تا پایان ماه هر چهار شمع می سوزند ، شمع ها نیز برای خود داستانی دارند . امیدواریم با خواندن این داستان امید در قلب تان ریشه دواند .

شمع ها به آرامی می سوختند ، فضا به قدری آرام بود که می توانستی صحبت های آن ها را بشنوی .

اولی گفت : من صلح هستم ! با وجود این هیچ کس نمی تواند مرا برای همیشه روشن نگه دارد .
فکر میکنم به زودی از بین خواهم رفت . سپس شعله اش به سرعت کم شد و از بین رفت .

دومی گفت : من ایمان هستم ! با این وجود من هم ناچارا مدتی زیادی روشن نمی مانم ، و معلوم نیست تا چه زمانی زنده باشم ، وقتی صحبتش تمام شد نسیم ملایمی بر آن وزید و شعله اش را خاموش کرد .

شمع سوم گفت : من عشق هستم ! ولی آنقدر قدرت ندارم که روشن بمانم . مردم مرا کنار می گذارند و اهمیت مرا درک نمی کنند ، آنها حتی عشق ورزیدن به نزدیکترین کسانشان را هم فراموش می کنند و کمی بعد او هم خاموش شد .

ناگهان ... پسری وارد اتاق شد و شمع های خاموش را دید و گفت : چرا خاموش شده اید ؟ قرار بود شما تا ابد بمانید و با گفتن این جمله شروع کرد به گریه کردن .

سپس شمع چهارم گفت : نترس تا زمانی که من روشن هستم می توانیم شمع های دیگر را دوباره روشن کنیم .
من امید هستم !

کودک با چشم های درخشان شمع امید را برداشت و شمع های دیگر را روشن کرد .

چه خوب است که شعله امید هرگز در زندگی تان خاموش نشود . چرا که هر یک از ما می توانیم امید ، ایمان ، صلح و عشق را حفظ و نگهداری کنیم .


تاريخ : چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ | 14:8 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

مدارس ابتدایی تهران و شهرری فردا تعطیل است


فردا مهد کودکها، پیش دبستانی و مدارس ابتدایی شهر تهران و شهر ری تعطیل است.

از دانش آموزان عزیز می خواهم که به دوره ریاضی بپردازند و اگر روز چها رشنبه نیز تعطیل بودند تمام تکلیف هفتگی را دوباره باز نگری کنند  .تاريخ : دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ | 22:1 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات متن درس هفتم مطالعات اجتماعی

 (طلای سیاه)

1.  ما انرژی مورد نیاز خود را از کجا به دست می آوریم ؟ ج : به اشکال گوناگون از طبیعت

2 . سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید . ج : سوخت های فسیلی ، انرژی های نو یا قابل تجدید ، انرژی هسته ای

3 . منظور از سوخت های فسیلی چیست ؟ ج : سوخت هایی مانند نفت ، گاز ، زغال سنگ و ...

4 . چه انرژی هایی نو یا قابل تجدید هستند ؟ ج : انرژی خورشیدی ، باد ، آب و ...

5 . سوخت های فسیلی را تعریف کنید ؟ ج : به زغال سنگ ، نفت ، گاز و مشتقات آن ها نظیر گازوئیل و بنزین سوخت های فسیلی می گویند .

6 . بیش ترین انرژی مورد نیاز ما از کدام گروه سوخت ها به دست می آید ؟ ج : سوخت های فسیلی

7 . چرا نفت و گاز را میراثی از گذشته می دانند ؟ ج : چون میلیون ها سال طول می کشد تا این منابع در زیر زمین تشکیل شود .

8 . نفت چگونه به وجود می آید ؟ ج : بیش تر دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاهای قدیمی به وجود آمده است . این مواد در بین لایه های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی در طول میلیون ها سال به نفت تبدیل شده اند .

9 . بعد از سوخت های فسیلی بیش ترین انرژی که ما از آن استفاده می کنیم چیست ؟ ج : انرژی برق

10 . برق چگونه تولید می شود ؟ ج : بیش تر برق مورد نیاز ما از طریق سوزاندن نفت و گاز در نیروگاه ها و مقداری هم از طریق توربین های آبی و بادی تولید می شود .

11 . تولید برق به چند صورت تولید می شود ؟ نام ببرید . ج : 2 صورت 1ـ برق حرارتی 2ـ برق آبی

12 . منظور از برق حرارتی چیست ؟ ج : در نیروگاه ها با سوزاندن سوخت های فسیلی ، آب را به بخار تبدیل می کنند ؛ فشار بخار آب توربین ها را به حرکت در می آورد و برق تولید می شود .

13 . برق آبی چگونه تولید می شود ؟ ج : با بستن سد بر روی رودهای پر آب و با استفاده از فشار آب ذخیره شده ، توربین ها به حرکت در می آیند و برق تولید می شود .

14 . در کشور ما چه مقدار از تولید برق از راه حرارتی است ؟ ج : حدود 85 درصد

15 . با توجه به آب و هوای کشورمان ، چرا تولید برق آبی کم تر از برق حرارتی است ؟ ج : زیرا کشور ما از کشورهای کم باران جهان است و بخش وسیعی از آن در منطقه ی گرم و خشک قرار دارد و منابع آبی محدودی دارد .

16 . برای حفظ محیط زیست ، استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی ؟ چرا ؟ ج : برق آبی بهتر است . زیرا برق حرارتی از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست می آید که محیط زیست را آلوده می کند اما برق آبی آلودگی ایجاد نمی کند .  

17. بیش تر منابع نفتی ایران در کدام قسمت کشور قرار دارد ؟ ج : جنوب غربی و غرب

18 . بیش تر منابع نفتی ایران در غرب در کدام استان قرار دارد ؟ ج : استان کرمانشاه

19 . منابع نفتی جنوب غربی در کدام نواحی قرار دارد ؟ ج : منابع جنوب غربی در استان خوزستان و خلیج فارس ذخیره شده است .

20 . به غیر از غرب و جنوب غربی در کدام نواحی ایران نفت کشف و استخراج شده است ؟ ج : در اطراف تهران و قم

21 . اولین چاه نفت ایران در چه زمانی و در کجا حفر شد ؟ ج : حدود صد سال پیش در شهر مسجد سلیمان در استان خوزستان

22 . از چه زمانی توجه بیگانگان به منابع کشور ما جلب شد ؟ ج : از زمان کشف و استخراج نفت در ایران

23 . چرا در ابتدا شرکت های خارجی استخراج نفت ایران را انجام می دادند ؟ ج : این شرکت های بیگانه با قراردادهایی که با ایران می بستند منافع زیادی از نفت ایران به دست می آوردند .

24 . امروزه استخراج نفت در کشورمان چگونه انجام می شود ؟ ج : پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه ی کارهای استخراج و پالایش نفت توسط متخصصان ایرانی انجام می شود .

25 . نفت خام چگونه به پالایشگاه منتقل می شود ؟ ج : از طریق لوله به پالایشگاه منتقل می شود .

26 . نفت تصفیه شده در پالایشگاه چه می شود ؟ ج : بیش تر نفت تصفیه شده و فرآورده های نفتی تولید شده در پالایشگاه از طریق لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود .

27 . بیش تر منابع گاز ایران در کدام سمت کشور قرار دارد ؟ ج : در جنوب و شمال شرق کشور

28 . منابع گاز جنوب در کدام نواحی قرار دارد ؟ ج : استان خوزستان ، منابع گاز عسلویه و کنگان در بوشهر و سرخون در هرمزگان

29 . منابع گاز شمال شرقی در کدام نواحی قرار دارد ؟ ج : در خانگیران سرخس در استان خراسان رضوی  

30 . گاز چگونه به نقاط مختلف کشور می رسد ؟ ج : ایران دارای شبکه ی گاز رسانی است و گاز از طریق خط لوله ی سراسری به اغلب شهرهای ایران می رسد .

31 . شبکه ی گاز رسانی یعنی چه ؟ ج : یعنی گاز از طریق خط لوله ی سراسری به اغلب شهرهای ایران می رسد .

32 . یکی از مهم ترین تجارت های جهان امروز چیست ؟ ج : صادرات و واردات نفت و گاز

33 . کشورهایی که منابع نفت و گاز ندارند چه می کنند ؟ ج : برای انجام فعالیت های خود مانند حمل و نقل و سوخت کارخانه هایشان از کشورهای دیگر نفت و گاز خریداری می کنند .

34 . بیش تر نفت ایران چگونه استفاده می شود ؟ ج : بخش عمده ای از نفت ایران به کشورهای دیگر صادر می شود .

35 . پول به دست آمده از صادرات نفت ایران چگونه استفاده می شود ؟ ج : در فعالیت های مختلف کشور مصرف و خرج می شود .

36 . چرا ایران تلاش می کند ، به صادرات نفت وابسته نباشد و سایر کالاها را به خارج صادر کند ؟ ج : زیرا اول این که استخراج نفت کم تر باشد و برای مصرف آیندگان هم از منابع نفت و گاز باقی بماند و دوم این که اگر روزی منابع نفت و گاز تمام شود کشور دچار مشکلات اقتصادی نشود .تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ | 20:46 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات متن درس 6 مطالعات اجتماعی

  ( محصولات کشاورزی ، از تولید به مصرف )

1 . دو فعالیت مهم کشاورزی را نام ببرید . ج : زراعت و باغداری

2 . زراعت چیست ؟ ج : زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه ، حداکثر تا یک سال محصول می دهند . مانند گندم ، جو ، گوجه فرنگی و هویج

3 . باغداری چیست ؟ باغداری کشت و پرورش نهال درختان است که بعد از گذشت یک یا چند سال محصول می­ دهند . مانند درخت خرما ، پرتقال و انار

4 . خوراک روزانه و غذای اصلی مردم کشور ما چیست ؟ ج : گندم و برنج

5 . چه خوراک­ های دیگری علاوه بر نان ، از آرد گندم درست می­ شود ؟ ج : ماکارانی ، لازانیا ، بعضی از انواع شیرینی و ...

6 . گندم گیاهی چند ساله است ؟ ج : یک ساله

7 . گندم به چه شکل­ هایی و  در کجای کشور کشت می­ شود ؟ ج : به دو شکل پاییزه و بهاره و در همه جای کشور کشت می­ شود .

8 . برنج در چه شرایطی به دست می­ آید ؟ ج : در نواحی مرطوب و نسبتا معتدل که آب به فراوانی یافت شود .

9 . گیاه برنج در کدام استان­ های کشور کشت می­ شود ؟ ج : بیش از نیمی از برنج کشور ما در استان­ های شمال کشور مانند گلستان ، مازندران و گیلان تولید می­ شود اگرچه در بعضی استان­ ها مانند قزوین ، فارس ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان در صورت وجود آب کافی برنج کشت می­ شود .

10 . مهم­ ترین منبع غذایی کشور چیست ؟ ج : غلات ( دانه­ هایی مانند گندم ، جو ، برنج و ذرت ) 

11 . بعد از غلات مهم ­ترین منبع غذایی چیست ؟ ج : حبوبات و محصولات جالیزی

12 . به چه محصولاتی حبوبات گفته می­ شود ؟ ج : به محصولاتی مانند عدس ، لپه ، ماش و انواع لوبیاها حبوبات گفته می­ شود .

13 . محصولات جالیزی چه محصولاتی هستند ؟ ج : خربزه ، هندوانه ، خیار ، گوجه­ فرنگی ، بادمجان و غیره

14 . کشت گلخانه­ ای چه کشتی است ؟ ج : یکی از روش­ های نو در کشاورزی ایجاد یک محیط مصنوعی برای کشت گیاهان است که می­توانیم هر محصول را در هر منطقه­ ی آب و هوایی و در همه­ ی فصول سال کشت کنیم .

15 . چرا با کشت گلخانه ­ای هر محصول را در هر شرایط آب و هوایی می­ توان کشت کرد ؟ ج : زیرا آب و هوای گلخانه و گرما و نور و رطوبت را خودمان با دستگاه­ های مختلف ، متناسب با نوع محصول تنظیم می­ کنیم .

16 . یک مزیت مهم کشت دیم نسبت به سایر کشت­ ها چیست ؟ ج : کشت گلخانه­ ای در مقایسه با سایر کشت­ ها از نظر صرفه­ جویی در مصرف آب بسیار بهتر است .

17 . بیش­تر چه محصولاتی در گلخانه کشت می­ شود ؟ ج: انواع میوه­ ها و محصولات جالیزی ، سبزیجات ، قارچ­ های خوراکی و گل و گیاهان زینتی کشت می ­شود .

18 . محصولات کشاورزی صادراتی ایران را نام ببرید . ج : میوه­ های سردسیری و هسته­ دار مانند هلو ، زردآلو ، گوجه و آلبالو به صورت خشکبار و بعضی محصولات گرمسیری مانند خرما و پسته به دلیل مرغوب بودن به خارج از کشور صادر می­ شود .

19 . محصولات کشاورزی چگونه به دست ما می­ رسد ؟ ج : بعضی از محصولات برای فروش به بازارهای نزدیک مزارع برده می­ شود و بعضی دیگر را در انبارها یا سردخانه­ ها نگهداری و ذخیره می­ کنند و سپس با کامیون یا وانت به میادین میوه و شهرهای دور و نزدیک می­ برند .

20 . چرا کشاورز بعضی از محصولات را باید زود به دست مشتری برساند ؟ ج : زیرا بعضی از محصولات مانند هلو و توت­ فرنگی زود خراب می­ شود .

21 . دو نمونه از مواردی را که باعث جلوگیری از اسراف مواد غذایی می­ شود را نام ببرید . ج : 1 . ما باید به اندازه­ ی نیاز و مصرفمان خرید کنیم . 2 . در مهمانی­ ها و مجالس به اندازه­ ی مهمان­ ها غذا تهیه کنیم .تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ | 8:43 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات درس پنجم مطالعات اجتماعی

 ( عوامل مؤثر در کشاورزی )    

1 . انسان ها بخش عمده ی غذای خود را چگونه به دست می آورند ؟ ج : از راه کشاورزی

2 . مراحل عمده ی کشاورزی را نام ببرید . ج : کاشت ، داشت ، برداشت

3 . عوامل مؤثر در کشاورزی را نام ببرید . ج : 1 ـ عوامل طبیعی 2 ـ عوامل انسانی

4 . عوامل طبیعی مؤثر در کشاورزی را نام ببرید . ج : 1 ـ خاک 2 ـ آب و هوا 3 ـ آب

5 . چه زمین هایی برای کشاورزی مناسب نیستند ؟ ج : کوه های بلند و مرتفع ، زمین های پرشیب و سنگلاخ و زمین های آهکی و نمکی

6 . چه زمین هایی برای کشاورزی مناسب هستند ؟ ج : دشت های هموار و جلگه هایی که خاک های آبرفتی و حاصلخیز دارند .

7 . آب و هوا چه تأثیری در تولید محصولات کشاورزی دارد ؟ ج : هر محصول با یک نوع شرایط آب و هوایی سازگاری دارد .

8 . محصولات کشاورزی زیر برای رشد بهتر به چه آب و هوایی نیاز دارند ؟ خرما : آب و هوای گرم  ـــ برنج : آب و هوای معتدل و مرطوب ـــ  سیب زمینی : آب و هوای سرد 

9 . آب مورد نیاز کشاورزی کشور چگونه تأمین می شود ؟ ج : از آب باران و رودها و در بعضی نواحی از آب های زیر زمینی از راه کندن چاه یا قنات به زمین های کشاورزی می رسد .

10 . بیش تر مساحت کشورمان چه آب و هوایی دارد ؟ ج : گرم و خشک

11 . کشور ما از نظر بارندگی چه جایگاهی در جهان دارد ؟ ج : از کشورهای کم باران است .

12 . عوامل انسانی مؤثر در کشاورزی را نام ببرید . ج : 1 ـ نیروی کار 2 ـ ابزار و وسایل 3 ـ سرمایه 4 ـ مواد یا نهاده ها

13 . نیروی کار چه تأثیری در کشاورزی دارد ؟ ج : در کشاورزی به افرادی نیاز داریم که مهارت دارند و می توانند کارهای مربوط به کشاورزی را انجام بدهند ؛ افرادی مانند : کشاورز ، آبیار ، مهندس کشاورزی و ...

14 . از ابزار کشاورزی در چه کارهایی استفاده می شود ؟ ج : برای شخم زدن ، آبیاری ، درو کردن ، کندن علف های هرز و غیره

15 . سرمایه چه تأثیری در کشاورزی دارد ؟ ج : باید پول داشته باشیم تا مواد و ابزار مورد نیازمان را بخریم ؛ اگر سرمایه ی ما کم باشد می توانیم با دیگران شریک شویم یا وام بگیریم .

16 . در کشاورزی مواد و نهاده ها چه هستند ؟ ج : بذر ، سم و کود

17 . چگونه می توان از کشاورزان ایرانی حمایت کرد ؟ ج : با خرید و مصرف محصولات کشاورزی ایرانی 

18 . چرا محصولات ایرانی خوش عطر و خوشمزه است ؟ ج : چون کشور ایران کشوری آفتابی است .تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ | 8:42 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات متن درس چهارم مطالعات اجتماعی

( چگونه تصمیم بگیریم ؟ )  

1 . برای تصمیم گیری خوب چه باید کرد ؟ ج : باید خوب فکر کنیم و نتایج هر انتخاب را پیش بینی کنیم و بهترین گزینه را انتخاب کنیم .

2 . چگونه می فهمیم که تصمیم ، تصمیم خوبی بوده یا نه ؟ ج : از روی نتایج آن

3 . تصمیم گیری چه مراحلی دارد ؟ ج : 1 ـ خوب فکر کنیم 2 ـ نتیجه ی هر انتخاب را پیش بینی کنیم 3 ـ بهترین راه را انتخاب کنیم .

4 . اولین کاری که در هنگام تصمیم گیری باید انجام دهیم چیست ؟ ج : درباره ی موضوع خوب فکر کنیم و اطلاعاتی درباره ی آن جمع آوری کنیم .

5 . چرا گاهی اوقات نتایج تصمیمات ناگهانی زیان بار است ؟ ج : زیرا درباره ی آن تصمیم خوب فکر نشده است .

6 . پیش بینی نتیجه چه زمانی صورت می گیرد ؟ ج : بعد از آن که فهمیدیم راه های متفاوتی وجود دارد ، باید نتیجه ی انتخاب هر کدام را پیش بینی کنیم .

7 . با وجود راه حل های متفاوت در تصمیم گیری چگونه می توانیم بهترین راه را انتخاب کنیم ؟ ج : آن انتخاب هایی را که نتایج بدی دارند کنار می گذاریم و آن راه حلی که نتیجه ی مثبتی دارد را انتخاب می کنیم .

8 . در هنگام انتخاب بهترین راه به چه مواردی باید دقت کنیم ؟ ج : 1 ـ بر خلاف دستورات دین نباشد 2 ـ بر خلاف قوانین و مقررات خانه ، مدرسه و جامعه نباشد 3 ـ باعث نگرانی و نارضایتی خانواده نباشد 4 ـ به سلامتی فرد و دیگران لطمه نزند 5 ـ برای خود فرد و دیگران مشکل و دردسر ایجاد نکند .

9 . در موقع تصمیم گیری باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟ ج : 1 ـ با افراد با صلاحیت و با تجربه مشورت کنیم 2 ـ تحت تأثیر فشارهای روانی دوستانمان قرار نگیریم 3 ـ به موقع تصمیم بگیریم .

10 . در مورد مسائل زندگی و تصمیم گیری های مهم باید با چه کسانی مشورت کنیم ؟ ج : با افراد با تجربه مانند پدر ، مادر ، معلم و مشاور مدرسه

11 . آیا در هنگام تصمیم گیری باید تحت تأثیر دوستانمان قرار بگیریم ؟ ج : خیر ، باید تصمیمی را بگیریم که بر خلاف مقررات نباشد و باعث نگرانی خانواده ی ما نشود و به سلامتی ما و دیگران آسیب نزند .

12 . چرا باید به موقع تصمیم بگیریم ؟ ج : زیرا تصمیم نگرفتن یا تصمیم گیری را به آینده موکول کردن باعث از دست رفتن فرصت ها می شود .  تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ | 8:40 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات درس سوم مطالعات اجتماعی ( تصمیم گیری چیست؟ )


1 . تصمیم گیری یعنی چه ؟ ج : یعنی انتخاب

2 . وقتی ما تصمیم گیری می کنیم ، چه کاری انجام داده ایم ؟ ج : از بین دو یا چند چیز ، مواردی را انتخاب می کنیم و مواردی را کنار می گذاریم .

3 . آیا همه ی تصمیمات ساده هستند ؟ ج : خیر ، همه ی تصمیمات ساده نیستند ؛ گاهی موقعیت هایی پیش می آید که در آن راه های مختلف و متعددی وجود دارد و انتخاب یکی از آن ها مشکل است .

4 . به چند روش می توان تصمیم گیری کرد ؟ ج : بعضی تصمیم گیری ها فقط به نفع خودمان است و ممکن به ضرر دیگران باشد ، بعضی تصمیمات فقط به نفع دیگران است و  ممکن است به ضرر ما باشد ، اما بعضی تصمیمات مناسب است یعنی باعث ضرر کسی نمی شود .

5 . چرا تصمیم گیری کار مهمی است ؟ ج : چون همه ی تصمیماتی که ما می گیریم ، نتایج و آثاری دارند . ممکن است این آثار خوب یا بد باشند و بعضی تصمیمات تأثیر زیادی روی زندگی ما دارند .

6 . تصمیمات مهم زندگی ما در چه چیزهایی اثر می گذارند ؟ ج : در اخلاق و رفتار ، سلامتی ، وضع تحصیل و آینده ی ما اثر می گذارند .

7 . آثار مثبت و منفی یعنی چه ؟ ج : آثار مثبت یعنی خوب و منفی یعنی بد تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ | 8:28 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات متن درس دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( آداب دوستی )


1 . منظور از ضرب­ المثل « پیداکردن دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل » چیست ؟ ج : منظور حفظ کردن دوستی است . یعنی سعی کنیم تا دوستی­ ها ادامه پیدا کند و رابطه­ ی دوستی محکم ­تر شود

2 . مهم­ ترین موضوع بعد از انتخاب دوست چیست ؟ ج : حفظ دوستی

3 . حفظ کردن دوستی به چه معناست ؟ ج : یعنی ما با دوستانمان رفتارهای مناسبی داشته باشیم تا دوستی­ ها ادامه پیدا کند و این ارتباط به هم نخورد و محکم­ تر شود .

4 . رعایت چه نکاتی به حفظ دوستی کمک می­ کند ؟ ج : جواب بالای صفحه­ ی 15 داخل کادر سبز

5 . چرا باید دوستی حد و مرز داشته باشد ؟ ج : چون اگر دوستی­ ها از حدود خود بیش­تر بروند مشکلاتی به وجود می­ آورند .

6 . چرا باید از دوستی­ های افراطی پرهیز کرد ؟ ج : زیرا وابستگی بیش از حد به دوست آرامش روحی افراد را بر هم می­زند .

7 . گاهی موقعیت ­هایی پیش می­ آید که افراد از ما درخواست­ های نابجایی دارند ، در این موارد چه باید بکنیم ؟ ج : در این مواقع قاطعانه و محترمانه « نه » بگوییم ـ از نه گفتن خجالت نکشیم ـ اگر لازم دانستیم دلیل نه گفتنمان را توضیح دهیم .

8 . چرا در روابط دوستانه گاهی نه گفتن سخت است ؟ ج : چون ممکن است احساس کنیم که با نه گفتن دوستانمان از ما ناراحت شوند ، یا اگر نظر واقعی خود را بگوییم خجالت می­ کشیم و تصور می­ کنیم ممکن است ما را مسخره کنند و فکر کنند ما بچه هستیم .

9 . اگر انسان بر خلاف عقیده­ ی خویش همه­ ی خواسته­ های دیگران را قبول کند و دیگران را راضی نگه دارد ، چه اتفاقی پیش می­ آید ؟ ج : ممکن است چنین فردی برای خود و حتی خانواده­ اش دردسر درست کند .

10 . معنی این شعر چیست ؟ مربوط به کدام یک از توصیه­ های حفظ دوستی است ؟

« دوست آن باشد که گیرد دست دوست    در پریشان حالی و درماندگی»

دوست کسی است که در هنگام ناراحتی و گرفتاری دست دوست خود را بگیرد یعنی به او کمک رساند .

مربوط به این است که دوستان باید در مسائل و مشکلات با هم همدردی کنند و به هم کمک رسانند .تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ | 20:32 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات درس اجتماعی درس اول

سوالات درس اول مطالعات اجتماعی  ( دوستی )

1 . چرا انسان نمی­ تواند تنها زندگی کند ؟ ج : زیرا انسان موجودی اجتماعی است و تنهایی برایش احساس ناخوشایندی است .

2 . چرا تنهایی برای انسان احساس ناخوشایندی است ؟ ج : زیرا دوستی یکی از مهم­ ترین نیازهای انسان است .

3 . چرا ما انسان­ ها به دوست نیازمندیم ؟ ج : برای این که هم به دوستانمان محبت کنیم و هم این که مورد محبت دیگران قرار بگیریم .

4 . چرا انسان به دوستی و  برقراری ارتباط و محبت نیازمند است ؟ ج : زیرا خداوند در سرشت و فطرت ما انسان­ ها میل به محبت کردن و محبت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط را قرار داده است .

5 . چهار مورد از فایده­ های دوست خوب را بنویسید . ج : 1ـ لذت بردن از هم­ نشینی و هم­فکری با او  2ـ صحبت کردن با دوست عاقل و صبور و درمیان گذاشتن شادی­ ها و ناراحتی­ ها 3ـ یاری رساندن به ما در هنگام مشکلات 4ـ افزایش آگاهی­ ها و یادگیری چیزهای جدید

6 . چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است ؟ ج : زیرا رفتار و اخلاق دوستان در ما تأثیر می­ گذارد و ما نیز تأثیراتی بر روی دوستان خود داریم .

7 . فایده­ ی صحبت کردن با دوست در هنگام شادی و ناراحتی چیست ؟ ج : باعث می­ شود احساس سبکی و آرامش کنیم .

8 . آیا هر فردی را می­ توان برای دوستی و رفاقت انتخاب کرد ؟ ج : خیر ، گاه ممکن است یک دوست مسیر آینده و زندگی دوستش را به سوی سعادت تغییر دهد و گاه ممکن است در شرایطی یک دوست موجب ناراحتی و سرشکستگی دوست خود شود .

9 . حضرت علی (ع) در نامه­ ی خود به فرزندشان امام حسن (ع) در رابطه با ملاک­ های دوستی چه فرموده­ اند ؟ ج : فرمودند : « با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی .

10 . امیر مؤمنان حضرت علی (ع) چه ملاک ­ها و معیارهایی را برای انتخاب دوست مهم دانسته­ اند ؟ ج : 1ـ خیرخواه باشد و ما را از کارهای ناپسند باز دارد 2ـ صادق و یک­رنگ باشد 3ـ خوش­ اخلاق و با ادب باشد .

11 . جمله­ ی « هر کس ادب ندارد ، عقل هم ندارد » از کیست ؟ و به چه چیزی اشاره دارد ؟ ج : از حضرت علی (ع) است و به این موضوع اشاره دارد که دوست خوب ، خوش ­اخلاق و با ادب است .

12 . بنا به گفته­ ی حضرت علی (ع) چرا باید کسی را برای دوستی انتخاب کنیم که ما را از بدی­ ها و کارهای نامناسب باز دارد ؟ ج : زیرا چنین دوستانی به ما یاری می­ رسانند و سبب پیشرفت ما می­ شوند .

13 . معنی این ابیات را بنویسید .

1ـ تو اول بگو با کیان زیستی        من آن گه بگویم که تو کیستی

تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و دوستی کردی تا پس از آن من بگویم که تو چگونه انسانی هستی

2ـ همنشین تو از تو به باید          تا تو را عقل و دین بیفزاید

دوست و همنشین تو باید از خود تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل و دانایی و دین و ایمان تو شود .تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ | 20:26 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

تست هوش تصویری(درخت)

اگر بین ۰ تا ۵ تصویر صورت پیدا کردید – سبک مغز

اگر ۶ یا ۷ تصویر صورت پیدا کردید – کند ذهن

اگر ۸ یا ۹ تصویر صورت پیدا کردید – معمولی

اگر ۱۰ یا ۱۱ تصویر صورت پیدا کردید – خیلی خوب

اگر ۱۲ یا ۱۳ تصویر صورت پیدا کردید – نابغهتاريخ : سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ | 22:4 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

سوالات درس 4 علوم تجربی ششم ابتدایی ( سفر به اعماق زمین )


1 . بهترین راه برای به دست آوردن اطلاعات از درون زمین چیست ؟ ج : مطالعه ی امواج لرزه ای

2 . چند مورد از لرزش اجسام را نام ببرید . ج : لرزش تلفن همراه ، لرزش آب به دلیل انداختن سنگ درون آن ، لرزش شیشه های خانه بر اثر عبور کامیون از کوچه و خیابان ، لرزش شیشه ها بر اثر رعد و برق ، ایجاد لرزش بر اثر کندن خیابان توسط درل صنعتی و ...

3 . امواج لرزه ای را تعریف کنید . ج : به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شوند ، امواج لرزه ای می گویند .

4 . آیا می دانید امواج لرزه ای چگونه از سنگ های مختلف عبور می کنند ؟ ج : امواج لرزه ای حرکت ارتعاشی دارند که دارای انرژی هست و با توجه به نوع سنگ ها و جنس آن ها با سرعت های مختلف از سنگ های درون زمین عبور می کنند .

5 . سرعت عبور امواج لرزه ای از سنگ های مختلف زمین چگونه است ؟ ج : امواج لرزه ای درون زمین ، از سنگ های سخت و متراکم ، تند تر و از سنگ های نرم و کم تراکم ، کند تر عبور می کنند .

6 . دانشمندان چگونه به ویژگی های لایه های درونی زمین پی می برند ؟ ج : با استفاده از سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف درون زمین

7 . مواد تشکیل دهنده ی زمین به چه حالاتی هستند ؟ ج : در برخی از قسمت ها حالت شکننده و در بعضی جاها حالت خمیری دارند .

8 . سه لایه ی زمین را نام ببرید . ج : پوسته ، گوشته و هسته

9 . تقسیم بندی سه لایه ای زمین بر چه اساسی بوده است ؟ ج : بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده ی لایه ها

10 . لایه های زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده ( جامد ، مایع و خمیری ) به چند بخش تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . ج : به پنج بخش : 1 ـ سنگ کره 2 ـ خمیر کره 3 ـ گوشته ی زیرین 4 ـ هسته ی خارجی 5 ـ هسته ی داخلی

11 . سنگ کره چه ویژگی هایی دارد ؟ ج : این بخش شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته است . ضخامت این بخش حدود 100 کیلو متر است و روی قسمت خمیر کره حرکت می کند .

12 . ویژگی های خمیر کره را بیان کنید . ج : این بخش حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می شود و تا عمق 350 کیلو متری ادامه دارد . منشأ بیش تر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مر بوط به این قسمت است .

13 . خصوصیات گوشته ی زیرین چیست ؟ ج : این بخش که حالت جامد دارد ، از زیر خمیر کره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد .

14 . هسته ی خارجی چگونه است ؟ ج: این بخش حالت مایع دارد و از گوشته ی زیرین تا هسته ی داخلی ادامه دارد .

15 . هسته ی داخلی به چه صورت است ؟ ج : این بخش حالت جامد دارد و مرکز زمین را تشکیل می دهد .

16 . دانشمندان چگونه پی بردند که هسته ی خارجی حالت مایع و هسته ی داخلی حالت جامد دارد ؟ ج : با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه ای در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده ی هسته ی زمین

17 . سنگ کره در قسمت خشکی ضخیم تر است یا در قسمت دریاها ؟ ج : در خشکی ها

18 . حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود ؟ ج : 1 ـ زلزله 2 ـ آتش فشان 3 ـ پوسته ی جدید 4 ـ پیدایش کوه 5 ـ پیدایش دره و گودال 6 ـ پیدایش جزیره تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ | 20:12 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس 3 علوم

سوالات متن درس سوم علوم تجربي ششم ابتدايي ( كارخانه­ ي كاغذ سازي )

1 . دليل افزايش مصرف كاغذ در سراسر دنيا چيست ؟ ج : افزايش شديد جمعيت

2 . آيا با اين ميزان مصرف كاغذ توليد آن به روش ­هاي سنتي و دستي امكان
پذير است ؟ ج : خير

3 . چه نوع مواد و وسايلي در كارخانه­ ي كاغذ سازي به كار رفته است ؟ جنس
وسايل به كار رفته از چيست ؟ ج : اره ، رنده ، غلتك ، سرند ، دستگاه چوب
خردكن و ديگ خمير سازي ـــ جنس آن ­ها از آهن است .

4 . كدام ويژگي­ هاي آهن سبب شده تا اين فلز به طور وسيع در اغلب صنايع
بزرگ كاربرد داشته باشد ؟ ج : 1. فراوان است 2. هزينه­ ي استخراج آن از
ساير فلزات كم­تر است 3. سخت و محكم است .

5 . چرا براي خشك كردن خميركاغذ و تبديل آن به ورقه­ هاي نازك كاغذ ، از
غلتك­ هاي بزرگ آهني استفاده مي­ شود ؟ ج : زيرا 1. آهن فلز سخت و سنگين و
مقاومي است 2. باعث مي­ شود آب ورقه­ هاي كاغذ سريع خارج شود .

6 . برخي از ويژگي­ هاي آهن را نام ببريد . ج : آهن فلز سخت و محكمي است ــ
در طبيعت به فراواني يافت مي­ شود ــ در رطوبت و هواي آزاد سريع زنگ مي­
زند ــ وزن آن زياد است .

7 . در كدام سوره و چه آيه­ اي خدا در مورد آهن سخن گفته است ؟ و چه فرموده
است ؟ ج : خداوند در سوره ­ي حديد ، آيه­ ي 25 فرموده است : « آهن را كه در
آن قدرت و استحكام و منافعي براي مردم است ، فرو فرستاديم »

8 . چند فلز نام ببريد . ج : آهن ، طلا ، مس ، آلومينيم ، جيوه ، سرب و ...

9 . ويژگي هاي عمومي فلزات را بنويسيد . ج : به غير از جيوه همه ي فلزات
جامد هستند ـ رساناي جريان برق هستند ـ رساناي گرما هستند ـ به شكل ورق و
مفتول تبديل مي شوند ـ درخشندگي زيادي دارند ـ از ساير مواد سنگين ترند ـ
با ضربه نمي شكنند .

10 . آلياژ چيست ؟ ج : براي استحكام بيشتر فلزات آن ها را با هم يا با مواد
ديگر تركيب مي كنند ، كه به آن آلياژ مي گويند .

11 . فولاد و چدن چگونه ساخته مي شوند ؟ ج : فولاد و چدن آلياژهاي آهن
هستند كه از تركيب آهن و كربن به دست مي آيد ؛ در فولاد كربن كمتر و در چدن
كربن بيشتري به كار مي رود .

12 . آهن زنگ نزن ( آهن ضد زنگ ) چگونه ساخته مي شود ؟ ج : آلياژي از آهن
است كه در آن علاوه بر آهن و كربن از فلز كروم نيز استفاده مي شود .

13 . كدام فلز سمي است ؟ ج : فلز سرب سمي است و از تماس طولاني با آن پرهيز
كنيد .

14 . در ساخت هركدام از موارد زير از چه فلزي ساخته مي شود ؟ چرا ؟

الف : زيور آلات :از طلا ، به دليل درخشندگي و زيبايي زياد و انعطاف پذيري آن

ب : بدنه ي اتومبيل : از آهن ، به دليل مقاومت و محكم بودن آهن

ج : روكش قرص : از آلومينيم ، چون به راحتي به ورق نازك تبديل مي شود و با
مواد خوراكي سازگاري زيادي دارد .

د : سيم برق : از مس ، چون با توجه به قيمت آن رساناي بسيار خوبي است .

ر : فرغون : از آهن ، چون محكم و سخت است .

و : دوچرخه : از آلومينيم ، چون سبك و مقاوم است و بعضي از آهن چون محكم و
مقاوم است .

15 . در مرحله ي تهيه ي خمير كاغذ علاوه بر آب اكسيژنه از چه چيز ديگري
استفاده مي شود ؟ ج : از اسيد

16 . اسيد در چه جاهايي كاربرد دارد ؟ ج : در زندگي روزانه و در صنايع

17 . اسيدها به چند دسته تقسيم مي شوند ؟ ج : دو دسته 1ـ اسيدهاي خوراكي 2ـ
اسيدهاي صنعتي

18 . سه ويژگي اسيدهاي صنعتي را نام ببريد . ج : 1ـ سمي هستند 2ـ غير قابل
لمس اند 3ـ خوردني نيستند .

19 . جوهر نمك چيست ؟ ج : يك اسيد صنعتي قوي ، غير قابل لمس و خوردن

20 . اسيدهاي خوراكي چه مزه اي هستند ؟ ج : ترش مزه اند .

21 . چند ميوه كه اسيد خوراكي دارند را نام ببريد . ج : ليموترش ، پرتقال و
كيوي

22 . كاغذ پي اچ چيست ؟ ج : وسيله ي شناسايي اسيدها است .

23 . هنگام استفاده از جوهر نمك در خانه چه نكاتي را بايد رعايت كرد ؟ ج :
از تماس مستقيم آن با دست جلو گيري كنيد ــ همچنين از تنفس بخار ناشي از
محلول جوهر نمك پرهيز كنيد .

24 . اگر سنگ مرمر خرد شده را با جوهر نمك و سركه و آب در سه ليوان جداگانه
مخلوط كنيم ، چه اتفاقي مي افتد ؟ ج : سنگ مرمر در جوهر نمك حل مي شود ،
ولي در سركه فقط مقداري از آن حل مي شود و در آب حل نمي شود .

25 . اگر برگ يك گياه را به جوهر نمك آغشته كنيم چه اتفاقي مي افتد ؟ ج :
بعد از مدتي برگ كم رنگ مي شود و در نهايت رنگ سبز برگ از بين مي رود .

26 . چرا ورود فاضلاب كارخانه ها به رودخانه ها ، مزارع و ... به آن ها
آسيب مي رساند ؟ ج : زيرا PH  آب ( قدرت اسيدي آب ) را تغيير مي دهد و باعث
لطمه ديدن يا مرگ جانداران مي شود .

27 . تهيه ي كاغذ از دو روش ساخت با چوب و بازيافت آن چه تأثيري روي موارد
زير دارد ؟

الف : مقدار مصرف برق : در بازيافت كاغذ در مصرف برق صرفه جويي مي شود .

ب : آلودگي هوا : قطع درختان باعث نابودي درخت ها مي شود و آلودگي هوا
افزايش مي يابد .

ج : قيمت تمام شده : هزينه ي توليد كاغذ از چوب بسيار بيشتر از بازيافت
كاغذ است .

د : مقدار مصرف آب : در روش بازيافت ، مصرف آب به مراتب كمتر است .

------------------------------------------------------------------------
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ | 19:21 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

نمونه سوالات درس علوم

1چهار روش ثبت و نگهداري اطلاعات توسط گذشتگان و نياكانمان را بنويسيد

روي ديوار غار-روي چوب – روي چرم-روي سنگ

2-مزاياي ثبت و ذخيره ي اطلاعات روي سنگ و چوب و ديوار غارها را بنويسيد

اين اطلاعات براي مدت زيادي باقي مي مانند وبر اثر عوامل طبيعي دير تر از بين مي روند

3-ثبت و ذخيره ي اطلاعات بر روي سنگ و چوب و ديوارغارهاچه معايبي دارد؟

نوشتن بر روي اين مواد كار دشواري است.حمل و نقل اين مواد سخت است.براي همه ي افراد قابل دسترس نيست.با توجه به افزايش جمعيت ثبت همه ي اطلاعات مقدور نيست

4-چرا انسان به فكر روش هاي جديد براي ثبت و ذخيره ي اطلاعات افتاد؟

چون جمعيت كره ي زمين افزايش يافت و اطلاعات علمي و آثارفرهنگي و اجتماعي زياد شد و روش هاي قديمي براي ثبت و ذخيره ي اطلاعات كافي نبود

5-مواد طبيعي را تعريف كنيد.موادي مانند سنگ و چوب و چرم كه در طبيعت يافت شوند و انسان ها بدون اينكه تغيير زيادي در آنها ايجاد كنند قابل استفاده باشندمواد طبيعي ناميده مي شوند.

6-بيشتر مواد و وسايلي كه امروزه از آنها استفاده مي كنيم طبيعي اند يا مصنوعي؟ مصنوعي

7- به چه موادي مواد مصنوعي مي گويند؟

بيشتر مواد و وسايلي كه امروزه ما از آنها استفاده مي كنيم و به طور طبيعي يافت نمي شوند بلكه آنها را از مواد موجود در طبيعت مي گيرند  به اين مواد مواد مصنوعي مي گويند

8-چهار ماده ي مصنوعي را نام ببريد

داروهاي شيميايي-لاستيك-پارچه-كاغذ ومدادو...

9-كاربردهاي مختلف كاغذ در زندگي روزمره را بنويسيد

پول(اسكناس)-كتاب و دفتر-در عكاسي-در بسته بندي مواد-روزنامه  وانواع فيش هاي بانكي و...

10-مسلمانان در چه تاريخي و در كجا به دانش ساخت كاغذ دست يافتند؟

700سال پس از ميلاد مسيح  در سمرقند

11-ماده ي اصلي و خام مورد نياز براي ساخت كاغذ چيست؟ چوب

12- به غير از چوب از چه مواد ديگري مي توان كاغذ تهيه كرد؟  نيشكر پنبه  و...

13-كداميك از اجزاي تشكيل دهنده ي درخت براي تهيه كاغذ مناسب است؟

ساقه و تنه ي محكم و شاخه هاي چوبي رختان تنومند

14-مراحل مختلف تبديل چوب به كاغذ را با ذكر نوع تغيير نام ببريد

بريدن درخت(فيزيكي) جداكردن پوست(فيزيكي) چيپس كردن چوب(فيزيكي) خمير كردن و افزودن مواد شيميايي(شيميايي) خشك كردن خمير و تبديل به كاغذ(فيزيكي)

15- در صنعت كاغذ سازي چگونه رنگ زرد چوب را از بين مي برند؟ با افزودن مواد شيميايي رنگ بر مانند كلر يا آب اكسيژنه

16-دو نمونه از نكات ايمني كه هنگام استفاده از آب اكسيژنه بايد رعايت كرد را بنويسيد

از تماس آب اكسيژنه با پوست بپرهيزيم-آب اكسيژنه را در جاي تاريك قرار دهيم

17-نام 3 ماده ي سفيد كننده و رنگ بر را بنويسيد

آب اكسيژنه- كلر- آب ژاول

18-براي تهيه ي كاغذ با ويژگي هاي مختلف چه بايد كرد؟

مواد شيميايي مختلف به كاغذ بيافزاييم

19-مراحل مختلف بازيافت كاغذ را نام ببريد

جمع آوري-بسته بندي و پرس –خرد كردن-خمير كردن

20-مهم ترين فايده ي بازيافت كاغذ چيست؟

حفظ منابع طبيعي مانند جنگلٰ آب و ...

21-براي جلوگيري يا كاهش اثرات قطع بي رويه ي درختان و تخريب جنگل چه راههايي پيشنهاد مي كنيد؟

كاشتن درخت-صرفه جويي در مصرف كاغذ و خود داري از اسراف-استفاده از روشهاي جايگزين مانند عابر بانكها به جاي پول و چك .رايانه و...
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ | 19:17 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |
<< مطالب جدیدتر         مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.