معلم ابتدایی

معلم ابتدایی

فعاليت هاي كلاس ششم ابتدایی

معلم ابتدایی

پروین دشتی نژاد پور
معلم ابتدایی فعاليت هاي كلاس ششم ابتدایی

درس دوازدهم فارسی خوانداری ( ای وطن )

 

 خود ارزیابی 
1- شاعر در این شعر « وطن » را به چه چیز هایی مانند کرده است ؟ 

سلام ، سرود ، نگهبان ، غم ، شادی ، مایه آزادی ، دلیلی برای زندگی ، جان پناه ،رویش ،جان ، بوی عطر گل ها ،سبزی چمن ،راز شعر حافظ ، آواز قناری ،خوش ترین یاد ها ،باران بهاری ،غم در مرگ مادر ، کوه غُصّه ها ، سربازان عاشق ،قهرمان قِصّه ها ،آوازی بلند ،بلندی های پاک، خاک 

2- مقصود شاعر از «مثل سربازان عاشق ، قهرمان قِصّه هایی » چیست ؟ 

مقصود این است که ای وطن تو همانند سربازانی که عاشقانه در راه خدا یا سرزمین می جنگند و زخم های زیادی را تحمّل می کنند امّا از پا نمی نشینند و با گذشت زما ن داستان هایی از قهرمانی های آن ها گفته می شود همواره قهرمانانه بر پا خواهی ایستاد . 

3- وطن چگونه می تواند نگهبان وجود ما باشد ؟ 

ما هویّت فرهنگی و تاریخی خود را از وطن خود می گیریم و آرمان های خود را بر اساس این هویّت می سازیم اگر وطن ما این هویّت را از دست بدهد در واقع ما هویت خود را از دست داده ایم . 

4- چرا شاعر ، وطن را « جان پناهی جاودانه » نامیده است ؟ 

انسان به هر کجای دنیا که برود وطن برای او مانند سنگری است که هویّت او را می سازد و حفظ می کند . 

معنی واژه ها 

مایه در اینجا منشا – دلیل - سبب صادقانه راست - بی کلک جان پناه سنگر - پناه گاهرویش روییدن 


تاريخ : دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۴ | 16:44 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس نهم علوم ( سفر انرژی)

پرسش های متن 


1- برای انجام چه کارهايی به انرژی نياز داريد؟ 

راه رفتن - بر داشتن اجسام - ورزش کردن – و.... به طور کلی برای انجام هر کاری به انرژی نیاز داریم. 

آزمایش کنید 

فعّاليّت های زير را انجام دهيد و بگوييد در هر مورد انرژی چه تغييری می کند؟ 

1- دست های خود را به هم مالش دهيد تا احساس گرما کنيد.
 

انرژی حرکتی ماهیچه های دست ما بر اثر نیروی اصطکاک به گرما تبدیل می شود. 

2- فرفره ی کاغذی را بالای منبع گرما(بخاری)قرار دهيد تا به چرخش درآيد. 

انرژی گرمایی بخاری به انرژی حرکتی در فرفره تبدیل می شود. 

3- با مداد بر لبه ی ليوان ضربه بزنيد تا صدا توليد شود. 

انرژی حرکتی دست ما به وسیله مداد به لیوان منتقل می شود و به انرژی صوتی تبدیل می شود.

4- توپی را مطابق شکل پرتاب کرده تا با اسباب بازی ها برخورد کند و آن ها را به حرکت در آورد. 

انرژی حرکتی دست ما به توپ منتقل می شود و توپ را به حرکت در می آورد و در بر خورد توپ با اسباب بازی ها این انرژی حرکتی از توپ به اسباب بازی ها منتقل می شود. 

5- بر روی طبل پلاستيکی چند دانه برنج بريزيد و سپس در نزديکی پوسته ی طبل صدای محکمی ايجاد کنيد. 

انرژی صوتی کنار طبل مولکول های هوا را به حرکت در می آورد و به انرژی حرکتی تبدیل می شود و حرکت مولکول های هوا به طبل منتقل شده و طبل را به لرزش در می آورد و لرزش طبل باعث لرزش دانه های برنج می شود.( صوتی به حرکتی و سپس حرکتی به حرکتی) 

2- چند شکل از انرژی را نام ببرید ؟ 

انرژی به شکل های گوناگون مانند انرژی حرکتی، گرمايی، نورانی و صوتی ديده می شود و دائماً ازشکلی به شکل ديگر تغيير می کند. 

3- انرژی مواد خوراکی از کجا به دست می آيد؟ 

از نور خورشید است که در گیاهان سبز غذا ساخته می شود و در آن ها ذخیره می شود. 

4- انرژی نورانی خورشید به چه شکلی در گیاهان ذخیره می شود ؟ 

انرژی شیمیایی 

5- انرژی شیمیایی چیست ؟ 

انرژی ذخیره شده در گیاهان و میوه ها و سوخت هایی مانند زغال سنگ ، نفت ، گاز طبیعی و چوب را انرژی شیمیایی گویند. 

6- انرژی شیمیایی بیش تر به چه انرژی هایی تبدیل می شود ؟ 

ااین انرژی در اثر سوخت ساز در بدن ما یا به هنگام سوختن سوخت هایی مانند 
زغال سنگ ، نفت ، گاز طبیعی و چوب به شکل های مورد نیاز ما مانند گرما و حرکت تبدیل می شوند .
 

7- چه چيزهايی می توانند انرژی ذخيره کنند؟ 

گیاهان و میوه ها – سوخت های فسیلی - باطری - مواد منفجره 

8- وقتی چراغ قوه يا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازيد، انرژی چگونه تغيير می کند؟ 

در چراغ قوه انرژی پتانسیل شیمیایی ذخیره شده در باطری به انرژی نورانی تبدیل می شود و در اسباب بازی حرکتی، این انرژی به انرژی حرکتی تبدیل می شود. 

ایستگاه فکر 
بعضی مواد مانند مواد غذايی و سوخت ها به طور طبيعی انرژی ذخيره می کنند و بعضی از وسايل هم مانند باتری ها می توانند انرژی ذخيره کنند. آيا تاکنون مواردی مشاهده کرده ايد که بتوان در جسمی انرژی ذخيره کرد؟ چگونه؟ 

بله اگر فنر را فشرده کنیم در آن انرژی ذخیره می شود و همین طور اگر زه کمان را بکشیم در آن انرژی ذخیره شده است . 

آزمایش کنید 

1-ظرف آبی تهيّه کنيد و سنگ کوچکی را ابتدا از ارتفاع ٢٠ سانتی متری و سپس از ارتفاع ٤٠ سانتی متری و بار سوم از ارتفاع ٦٠ سانتی متری داخل ظرف رها کنيد. چه مشاهده می کنيد؟ 

وقتی سنگ به داخل آب می افتد آب به اطراف پخش می شود و هر چه ارتفاع بیش تر می شود آب با شدت بیش تری با اطراف پرت می شود. 

2- در کدام ارتفاع آب بيش تری به اطراف پاشيده می شود؟ 

در ارتفاع 60 سانتی متری 

3-آيا بالابردن سنگ باعث ذخيره شدن انرژی در آن می شود؟ 

بله و هرچه سنگ را بالا تر ببریم انرژی بیش تری در آن ذخیره می شود. 

4-در چه نوع فعّاليّت ها و ورزش هايی بالارفتن باعث ذخيره شدن انرژی می شود؟ 

وزنه بردای - اسکی پرشی – چتر بازی - شیرجه 

آزمایش کنید 

1-يک اسباب بازی کوکی(فنردار)تهيّه کنيد و آن را کوک کرده و رها کنيد. 

وقتی اسباب بازی را کوک می کنیم فنر آن فشرده می شود در نتیجه انرژی در آن ذخیره می شود و زمانی که اسباب بازی را رها می کنیم انرژ ی آزاد شده و باعث حرکت اسباب بازی می شود. 

2-بار ديگر آن را بيش تر کوک کنيد. چه مشاهده می کنيد؟ 

این بار اسباب بازی با انرژی بیش تری حرکت خواهد کرد. 

3-در کدام حالت انرژی جسم پس از رها شدن بيش تر است؟ 

در حالت دوم چون انرژی ذخیره شده در فنر آن بیش تر است. 

ايستگاه فکر 

هنگامی که ماشين اسباب بازی يا عروسک خود را کوک می کنيد، چه انرژی هايی به يک ديگر تبديل می شوند؟ 

انرژی شیمیایی مواد غذایی که ما خورده ایم به انرژی حرکتی ماهیچه ها تبدیل خواهد شد سپس انرژی حرکتی ماهیچه های ما به صورت انرژی پتانسیل در فنر ذخیره می شود. 

9- انرژی آب ذخیره شده در پشت سد چگونه به انرژی الکتریکی تبدیل می شود ؟ 

وقتی آب از بالای آبشار سرازير می شود انرژی که به علّت قرار گرفتن در ارتفاع در آب ذخيره شده است با سقوط آب به تدريج به انرژی حرکتی تبديل می شود. سپس وقتی آب روی توربين می ريزد، اين انرژی به انرژی حرکتی توربين تبديل می شود. توربين هم با چرخش خود دستگاه مولد برق را به حرکت در می آورد و انرژی الکتريکی توليد می شود. 

10 – انرژی الکتريکی می تواند به انرژی های ...1...، ....2...،....3... و ساير انرژی های مورد نياز ما تبديل شود و اين .....4..... دائماً ادامه پيدا می کند

1- صوتی 
2- حرکتی 
3- گرمایی 
4- تغییرات انرژی
 

11- آیا در بدن موجودات زنده هم نور و الکتریسیته تولید می شود نام ببرید ؟ 

تبديل انرژی در بدن بعضی از موجودات زنده می تواند باعث توليد نور يا الکتريسيته شود. کرم شب تاب در شب از خود نور می دهد. مارماهی و سفره ماهی می توانند از خود برق توليد کنند و به اين وسيله دشمن را از خود دور کنند. 

ايستگاه فکر 

1-آيا می توانيد وسيله يا پديده ای معرّفی کنيد که در آن دو تبديل انرژی انجام پذير باشد؟ 

در تلویزیون انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و انرژی صوتی تبدیل می شود 
در بخاری نیز انرژی پتانسیل سوخت فسیلی به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل می شود.
 

2- تصور کنيد انرژی نتواند از يک شکل به شکل ديگر تغيير يابد. مثلاً هوای گرم نتواند فرفره را بچرخاند در اين صورت چه مشکلاتی پيش می آيد؟ 

کلیه فعالیت های را که بر اثر تبدیل انرژی از یک صورت به صورت دیگر انجام می دهیم دیگر نمی توانیم انجام دهیم مانند راه رفتن - ورزش کردن - استفاده از وسایل الکتریکی و خود رو ها و .... 

12- انرژی با چه واحدی اندازه گیری می شود ؟ 

انرژی با واحدی به نام ژول (j )اندازه گيری می شود . 

13- واحد انرژی مواد غذایی بر حسب چیست ؟ 

واحد انرژی روی مواد غذايی بر حسب کالری یا کیلو کالری است. 

14- هر کیلوکالری چند ژول است ؟ 

هر کیلوکالری مواد غذايی به طور تقريبی معادل ٤٠٠٠ ژول است.تاريخ : دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۴ | 16:42 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس پانزدهم مطالعات ششم دبستان :انواع لباس

1- چه عواملی باعث تفاوت در نوع لباس می شود ؟
موقعیت های مختلف ، گروه های مختلف اجتماعی و شغلی ، فصول مختلف سال و
نواحی مختلف آب و هوایی ، اقوام مختلف

2- برای تفاوت لباس در موقعیت های مختلف چند مثال بزنید.
لباس منزل ما با لباس مدرسه و لباس مهمانی و لباس ورزش فرق دارد ، هم چنین
در مراسم مختلف لباسهای خاصّی می پوشیم ، مثلا در عزاداری امام حسین (ع)
لباس سیاه به تن می کنیم.
3- تفاوت لباس گروه های مختلف اجتماعی و شغلی بسته به چیست ؟

لباس این گروه ها بسته به کار و نقش آنها در اجتماع ، متفاوت است و از روی
لباس این گروه ها به شغل و حرفه ی آن ها پی می بریم.

4- چرا در زمستان بیش تر از رنگ های تیره و در تابستان از رنگ های روشن
برای لباس هایمان استفاده می کنیم ؟

زیرا رنگ های تیره نور خورشید را بیش تر و رنگ های روشن نور خورشید را کم
تر به خود جذب می کنند.

5- وجود مناطق مختلف آب و هوایی در کشور ما چگونه باعث تفاوت در نوع پوشاک
مردم می شود ؟

در کشور عزیز ما تنوع آب و هوایی وجود دارد. در بعضی جاها آب و هوا گرم و
خشک ، در بعضی جاها سرد و در بعضی مکان ها گرم ومرطوب و در بعضی نواحی
معتدل است و این باعث تفاوت در نوع پوشاک مردم مناطق مختلف می شود.

6- چند نمونه از اقوام ایرانی را که لباس های مخصوص به خود دارند ، نام ببرید.

فارس ، ترک ، لر ، گیلک ، کرد ، بلوچ

7- چگونه در گذشته می توانستند با دیدن یک فرد حس بزنند که او اهل کدام
منطقه ی ایران است ؟

لباس های محلّی در گذشته بیش تر مورد استفاده قرار می گرفتند ، از این رو در
قدیم از روی شکل لباس یک نفر می توانستند حدس بزنند او اهل کجاست.

8- برای ثابت ماندن برخی از جلوه های لباس در طی زمان یک مثال بزنید.

با دقّت در تصاویر دوره های مختلف تاریخی می بینیم مردان همواره سرپوشی
مانند تاج ، انواع کلاه ، عمامه ، دستار و نظایر آن داشته اند.

9- پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی از نظر ... شکل ... ، ... جنس ...
و ... رنگ ... با هم فرق می کند.

10- امروزه لباس های محلّی اغلب در ... مراسم ... یا ... جشن های خاص ...
پوشیده می شوند.

11- در موزه ی ... مردم شناسی ... می توانیم انواع لباس های محلّی را مشاهده
کنیم.

12- در زمان های گذشته گروه های مختلف اجتماعی مانند ... شاهزادگان ، ...
روحانیون ... و ... نظامیان ... لباس های مخصوص به خود می پوشیدند.

 

فعالیت (3)                                            صفحه 81

 به نظر شما چرا لباس های محلّی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و نگهداری می
کنند ؟

زیرا لباس قسمتی از فرهنگ و هویبت ماست . با نگه داری لباس های محلّی در
موزه ی مردم شناسی در واقع فرهنگ ، گذشته و تاریخ اقوام مختلف ایرانی را
حفظ می کنند.

 

 تاريخ : دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۴ | 16:38 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دوازدهم هدیه های اسمانی ششم دبستان : احکام سفر

1- آیه 11 سوره انعام ما را به چه چیزی سفارش می کند ؟ 
(ای پيامبر به مردم) بگو: در زمين سفر کنيد. 

2- پیامبر درباره سفر کردن چه فر موده اند ؟ 
سفر کنيد، تا سالم بمانيد. 

3- نماز مسافر چگونه است و به آن چه می گویند ؟ 
مسافر بايد نمازهای چهار رکعتی ظهر، عصر و عشا را دو رکعتی بخواند. به اين کار شکسته خواندن نماز گفته می شود. 

 
4- چه مواقعی می توانیم نماز شکسته بخوانیم ؟ 

اگر کسی تصميم داشته باشد به جايی برود که از محلّ سکونتش، بيش از ۲۲ کيلومتر فاصله دارد، 
بايد نمازش را شکسته بخواند. اين در صورتی است که بخواهد کمتر از ده روز آنجا بماند؛ امّا اگر 
بداند ده روز يا بيش تر در آن مکان می ماند، ديگرنمازش شکسته نيست و از همان اوّل بايد نماز را کامل بخواند.
 

5- کدام مسافرمی تواند روزه بگیرد و کدام مسافر نمی تواند ؟ 

مسافری که نمازهای چهار رکعتی را شکسته می خواند، نبايد روزه بگيرد ولی مسافری که نمازش را کامل می خواند، بايد در سفر هم روزه بگيرد. 

6- حکم روزه برای مسافری که پیش از ظهر یا بعد از ظهر سفر خود را آغاز کند چیست؟ 

اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند، روزه اش درست است و اگر پيش از ظهر مسافرت کند، روزه اش باطل می شود. 

7- اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد روزه او چگونه خواهد بود ؟ 

اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد، نمی تواند آن روز را روزه بگيرد. ولی اگر پيش از ظهر برسد،چنان چه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده است، بايد آن روز را روزه بگيرد. 

8- حکم کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگيرد چیست ؟ 

کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگيرد ، بايد پس از ماه مبارک رمضان قضای آن ها را بجا آورد،يعنی به تعداد روزهايی که روزه نگرفته است، روزه بگيرد. 

گفت و گو کنید 

خانواده ی سعيد در تهران ساکن هستند.در موارد زير، نماز سعيد شکسته است يا کامل؟ 

- آن ها به همراه پدر و مادر خود برای زيارت امام رضا (عليه السّلام) به مشهد رفته اند و می خواهند7 روز در آنجا بمانند.
 شکسته 

- با خانواده ی خود، ۵ کيلومتر از شهر برای تفريح خارج شده است. کامل 

- برای ديدن مادر بزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند . کامل

 

 

 تاريخ : دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۴ | 16:35 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس چهاردهم مطالعات ششم دبستان :گذراندن اوقات فراغت

1- اوقات فراغت را تعریف کنید.
انسان ها اغلب اوقات خود را برای انجام کار یا تحصیل یا وظایف و تکالیفی که
بر عهده دارند ، صرف می کنند. بهاوقاتی که فرد از این امور فارغ یا آسوده
است « اوقات فراغت » می گویند.

2- منظور از فراغت چه زمانی است ؟
فراغت زمانی است که پس از انجام کار یا تکلیف درسی ، فرصت پیدا می کنیم تا
به فعالیت های دلخواه خودمان مانند کارهای هنری ، ورزش ف بازی و سرگرمی های
مفید یا آموختن مهارت های مختلف بپردازیم.

3- برای دانش آموزان چه زمان هایی فرصت خوبی برای انجام فعالیت های دلخواه
است ؟روزهای تعطیل و ایام تعطیلات تابستان

 
4- چند نمونه از کارهایی که در اوقات فراغت به تنهایی می توانید انجام دهید
، مثال بزنید.

بعضی از کارها مانند مطالعه یا حل کردن جدول ، ساختن کاردستی ، پرورش
حیوانات یا جمع آوری مجموعه های سنگ ، تمبر و نظایر آن را ممکن است به
تنهایی انجام دهیم.

5- چند نمونه از کارهایی که در اوقات فراغت می توان به طور گروهی برای آن
ها برنامه ریزی کرد ، مثال بزنید.

رفتن به سفرهای زیارتی یا دیدار اقوام یا رفتن به گردشگاه ها با خانواده و
دوستان

6- منظور از در نظر گرفتن شرایط و امکانات برای پر کردن اوقات فراغت چیست ؟

ممکن است در محلّ زندگی ما برخی از امکانات وجود نداشته باشد یا پول کافی
برای دسترسی به آن ها نداشته باشیم. در این صورت از روش هایی با امکانات و
هزینه ی کم تر استفاده می کنیم.

7- چند نمونه از شیوه های گذران اوقات فراغت در گذشته را نام ببرید.

شرکت در مراسم و جشن ها ، شرکت در مراسم زور آزمایی و تیراندازی ف مجالس
نقّالی و بازی های گروهی

 


8- چند بازی قدیمی را که از گذشته تا کنون ر بیش تر نواحی ایران رایج بوده
اند ، نام ببرید.
د
قایم باشک ( قایم موشک) ، نون بیار کباب ببر ، عمو زنجیر باف ، الک و دولک
، بادبادک بازی و طناب بازی

9- مکان های عمومی گذران اوقات فراغت را نام ببرید.

کتاب خانه های عمومی ، کتباخانه های مدارس ، سالن های تئاتر و سینما ف
نمایشگاه ها بوستان ها ( پارک ها) ، مجموعه های شهر بازی ، ارودگاه ها ،
مجتمع های فرهنگی - هنری ، باشگاه ها و سالن های ورزشی ، موزه ها (گنجینه
ها ) ، فرهنگ سراها ، نگارخانه ها ، مساجد ( پایگاه های مقاومت بسیج ) ،
کتابخانه ی مساجد ، کلاس های آموزشی ، کانون های فرهنگی - هنری )

10- چرا وظیفه داریم از مکان های عمومی گذران اوقات فراغت حفاظت کنیم ؟

زیرا این مکان ها متعلّق به همه ی مردم هستند.

11- برخی از مؤسسات و سازمان هایی را که در امور اوقات فراغت فعالیت می
کنند ، نام ببرید.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، سازمان دانش آموزی ، سازمان فرهنگی
هنری شهرداری ، سازمانتربیت بدنی ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی

12- هنگام حضور در ورزشگاه ها چه آداب و مقرراتی را باید رعایت کنیم ؟

برای تهیه بلیت ، نوبت را رعایت کنیم.

از مسخره کردن یک تیم یا هواداران آن خودداری کنیم و فقط تیم مورد علاقه
مان را تشویق کنیم.

از اموال عمومی حافظت کنیم.

با نظم و آرامش به سالن ها وارد یا از آن ها خارج شویم.

با انتظامات یا کارکنان ورزشگاه همکاری کنیم.

13- به هنگام استفاده از بوستان ها ( پارک ها ) چه مقرّراتی را باید رعایت
کنیم ؟

روی چمن ها راه نرویم و فقط از پیاده روها استفاده کنیم.

گل ها را نچنیم.

زباله ها را در سطل های مخصوص بریزیم.

14- در گذشته بچه ها بیش تر بازی های ... گروهی ... انجام می دادند.

15- بازی های بچه ها در گذشته اغلب جنبه های ... حرکتی ... یا ... قدرتی
... داشتند.

16- امروزه بازی های ... رایانه ای ... در بین بچه ها رواج پیدا کرده است.

17- برای استفاده ی بهتر و مفید تر از اوقات فراغت باید ... برنامه ریزی
... مناسب داشته باشیم.

18- برای پر کردن اوقات فراغت علاوه بر علاقمندی های خودمان ... شرایط ...
و ... امکانات ... را هم باید در نظر بگیریم.

 

فعالیت  ( 4)

گفت و گو کنید : به نظر شما استفاده ی زیاد از بازی های رایانه ای ممکن است
چه ضرر هایی داشته باشد ؟

از جمله ضررهای استفاده ی زیاد از بازی های رایانه ای :

- نداشتن فرصت برای انجام متعادل دیگر فعّالیت های زندگی

- از دست رفتن فرصت بودن در کنار خانواده و لذّت بردن از گفت و گو با آنها

- پرخاشگری به علّت آموزش خشونت در برخی از بازی  ها

- مشکلات جسمانی از جمله ضعف بینایی

- ضعف درسی و ...

فعالیت ( 9)                               صفحه ی 76

به وطور گروهی کاربرگه ی شماره 18 کتاب کار را درباره ی آداب و مقرّرات برخی
مکان های عمومی گذران اوقات فراغت ، تکمیل کنید.

 

کاربرگه ی شماره ی 18

مقرّرات مکان های گذران اوقات فراغت

به طور گروهی هم فکری کنید و چند مورد از مقرّرات استفاده از این مکان ها را
بنویسید.

 

کتابخانه ها و کانون های فرهنگی - هنری

·         سکوت را رعایت کنیم.

·         در این مکان ها آشغال نریزیم.

·         کتاب ها و وسایل را بدون اجازه برنداریم.

·         کتاب های امانت گرفته شده را در موعد مقرّر به کتابخانه بازگردانیم.

·         از اموال عمومی حفاظت کنیم.

    

سالن های تئاتر و نمایش و سینما

·         برای تهیه بلیت ، نوبت را درصف رعایت کنیم.

·         با نظم و آرامش به سالن ها وارد یا از آنها خارج شویم.

·         از خوردن تخمه و پسته خوددداری کنیم.

·         بلند حرفت نزنیم و بلند نخندیم .

·         از اموال موجود در سالن حفاظت کنیم.

    

موزه های و گنجینه ها

·         برای تهیه ی بلیط ، نوبت را رعایت کنیم.

·         با نظم و آرامش به سالن ها وارد یا از آن ها خارج شویم.

·         به آثار با ارزش موزه ها دست نزنیم.

·         از دویدن در سالن خودداری کنیم.

·         در صورت ممنوعیت ، عکس یا فیلم نگیریم.

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ | 19:18 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس یازدهم هدیه های اسمانی ششم دبستان : پاداش بزرگ

1- احکام محرم و نامحرم را از چه زمانی باید انجام داد ؟ 
پس از رسيدن به سن تکليف و بلوغ 

2- برای رعایت حکم محرم و نامحرم چه باید کرد ؟ 
مردان نبايد به زنان نامحرم نگاه کنند و زنان هم نبايد بدون حجاب در برابرمردان نامحرم ظاهر شوند. 

3- چه کسانی به ما محرم و چه کسانی به ما نامحرم هستند؟ 
پدر، مادر، خواهر، برادر ، پدر بزرگ ، مادر بزرگ ، بچّه های برادر و خواهر ، عمو، عمه، دايی و خاله به ما محرم هستند و همسر برادر و خواهر و دایی و خاله و عمو وعمه و فرزندان آن ها به ما نامحرم هستند . 
4- حجاب، همانند........... يکی از ...........است و رعايت آن انسان را ..........می رساند. 

نماز - واجبات دين - به بهشت 

5- حجاب برای دختران چگونه است ؟ 

دختر خانم ها بايد موی سر و تمام بدن خود را از نامحرم بپوشانيد، امّا پوشاندن صورت ودست ها تا مچ واجب نيست. هم چنين پوشيدن هر گونه لباسی که توجّه نامحرم را جلب کند، حرام است. 
کامل کنید 

در جدول زير چه کسانی نسبت به مريم و حميد محرم و چه کسانی نامحرم اند. در خانه های خالی بنويسيد. 
نسبت به مریم -دایی (محرم ) ، پسر عمو (نامحرم ) ، شوهر خواهر (نامحرم )، عمو (محرم ) ،پسر خاله (نا محرم ) ،پسر برادر (محرم ) ، شوهر عمه (نامحرم )  

 

نسبت به حمید - دختر عمو (نامحرم ) ،خاله (محرم ) ،دختر دایی (نامحرم ) ،دختر خواهر (محرم ) ،زن عمو ( نا محرم ) ، دختر برادر (محرم ) ،زن برادر ( نا محرم ) 
گفت و گو کنید 

سعيده تازه به سن تکليف رسيده است. با جدا کردن موارد صحيح از غلط به او کمک کنيد تا احکام خود را به درستی ياد بگيرد: 
- او بدون جوراب به خانه ی شوهر عمّه ی خود می رود. اشتباه 
- عمويش به خانه ی آن ها آمده است و او بدون روسری از او پذيرايی می کند. صحیح 

- در حضور نامحرم وضو می گيرد. اشتباه

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ | 19:15 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس سیزدهم مطالعات ششم دبستان : برنامه ی روزانه ی متعادل

1 . منظور از ضرب المثل « وقت طلاست » چیست ؟ چون زمان و فرصت های ما بسیار باارزش است ، باید از آن ها استفاده ی مناسب کنیم . به همین خاطر وقت به طلا تشبیه شده است .

2 . وقت یا اوقات را تعریف کنید . زندگی انسان ، مدت زمانی است که در اختیار دارد . این زمان به لحظه ها ، ثانیه ها ، روزها ، هفته ها و سال ها تقسیم شده است که در اصطلاح به آن وقت یا اوقات می گوییم .

3 . چرا بهتر است نمودار زندگی روزانه ی خود را ترسیم کنیم ؟ برای این که بفهمیم در یک روز چه کارهایی را بیش از حد یا کم تر از حد انجام می دهیم . 

4 . چگونه نمودار زمانی زندگی روزانه را ترسیم کنیم ؟ ابتدا یک دایره رسم می کنیم و آن را به 24 قسمت مساوی تقسیم می کنیم . هر قسمت نشان دهنده ی یک ساعت است . سپس فعالیت های یک شبانه روز  خود را در نظر می گیریم . به همان میزان ، تعداد ساعات را روی نمودار جدا می کنیم و رنگ می زنیم .

5 . یک برنامه ی متعادل روزانه چگونه است ؟ در یک برنامه ی متعادل ، استراحت و خواب ، درس خواندن ، عبادت کردن و تفریح و سرگرمی به اندازه ی کافی وجود دارد و هر کاری در موقع مناسب انجام می شود .

6 . برنامه ی روزانه ی نامتعادل چگونه است ؟ در برنامه ی نامتعادل ، به بعضی از بخش های زندگی ، کمتر یا بیشتر از حد لازم توجه می شود .

7 . چرا باید در برنامه ی زندگی بخشی از آن را به عبادت اختصاص بدهیم ؟ زیرا همه ی ما نیاز داریم که از طریق نماز ، دعا و خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنیم .

8 . چرا در یک برنامه ی متعادل ، باید خواب و استراحت کافی وجود داشته باشد ؟ دیر خوابیدن و کمبود خواب روی سلامتی جسم و روان ما تأثیرات بدی می گذارد . کم خوابی می تواند موجب خستگی ، بد اخلاقی و کندی یادگیری بشود .

9 . در برنامه ی متعادل ، ساعات درس خواندن و کار کردن به اندازه ی کافی باشد ، یعنی چه ؟ یعنی فرد نه آن قدر تنبلی کند که درس و کار را فراموش کند یا به آن کم توجهی کند و نه آن قدر در درس و کار غرق شود که هیچ وقتی برای تفریح یا ارتباط با خانواده و دوستان و خویشان نداشته باشد .

10 . چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است ؟ چون باعث می شود  دوباره برای فعالیت های دیگر انرژی و نشاط پیدا گنیم .

11 . حضرت علی (ع) درباره استفاده ی نادرست از فرصت ها چه فرموده اند ؟ فرموده اند « از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است . »  

 

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ | 19:13 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دوازدهم : چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویّه شکوفا شد

.

پرسش های متن 
1- در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بود ؟
در اوايل قرن دهم هجری، اوضاع سياسی و اجتماعی ايران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت و هر بخش آن در اختيار حکومتی بود. 
2- مشهور ترین پادشاه صفوی کیست و کجا را به پایتختی انتخاب کرد ؟
شاه عباس است و اصفهان را به پایتختی انتخاب کرد .
3- عصر صفویّه چونه عصری در دانش و هنر معماری ایر ان است ؟
عصر صفويّه عصر شكوفايى دانش و معمارى هنر در ايران است. بسيارى از دانشمندان، نويسندگان و هنرمندان در اين دوره ظهور كردند
فعالیّت 1 
کاربرگه ی شماره 14 کتاب کار را انجام دهید .

4- دلایل گسترش هنر و معماری در دوره صفویّه را نام ببرید ؟
1- وجود حکومت قدرتمند و يکپارچه
2- رونق تجارت 
3- برقراری امنیّت در راه ها و شهر ها 
4- حمایت از هنر مندان 

5- صفویان چگونه حکو متی یک پار چه و قدرتمند به وجود آوردند ؟
صفويان توانستند مخالفان خود را در داخل کشور سرکوب کنند. آ نها با دشمنان قدرتمند
خود مانند عثمانی ها در غرب و ازبکان در شرق نيز جنگيدند و پيروزی هايی به دست آوردند. 
بدين ترتيب آ نها حکومتی قدرتمند و يکپارچه به وجود آوردند.

6- کالاهای مهم صادراتی ایران در دوره صفویّه چه چیز هایی بود و از چه راهایی انتقال می یافت ؟
کا لاهای صادراتی مهم ايران در آن زما ن، ابريشم و پارچه های زربفت و سنگ های قيمتی
و خشکبار بود. که هم از راه خشکی با کاروا نها و هم از راه دريا با کشتی به کشو رهای ديگر فرستاده می شد.
7- چه عاملی سبب شد که در دوره صفویّه کاروان ها با آسودگی سفر کنند ؟
حکومت صفويّه به ساختن را هها و کاروانسراها اهميّت زيادی می داد. صفويان امنيّت را در را هها و شهرها برقرار کردند 
و همين امنيّت باعث می شد تا کاروا نها با آسودگی سفر کنند.

8- درآمد حکومت صفوی و مخارج شاه و درباريان چگونه تامین می شد ؟
درآمد حکومت و مخارج شاه و درباريان از راه ماليا تهايی که از ولايات می گرفتند، تأمين می شد. 
کشاورزان، بازرگانان وصنعتگران و همه ی مردم مجبور بودند بخشی از درآمد خود را به مأموران حکومت بدهند.

9- در گذشته جهانگردان به چه دلایلی سفر می کردند ؟
برای آشنايی با شهرهای ديگر و مردمان آ نها يا به قصد زيارت يا تحصيل علوم دينی و
گاهی نيز بعضی حکومتها، افرادی را به سفرهای دور و دراز به کشو رهای ديگر روانه
می کردند تا اطلاعاتی از آن کشو رها به دست بياورند.

10 – سفر نامه چیست ؟
بسياری از اين جهانگردا ن، ديد هها و شنيد هها و خاطرات خود را از سفرهايشان می نوشتند
و گاهی با نقّاشی نيز تصوير می کردند.به این نوشته ها سفر نامه می گویند 
.

11- موسس سلسله ی صفویّه چه کسی بود ؟
شاه اسماعیل 
12- چند تن از هنرمندان داشنمدان ونویسندگان عصر صفوی را نام ببرید ؟
کمال الدین بهزاد – علیرضا عباسی – شیخ بهایی – علّامه مجلسی 
13- کدام شهر ها پایتخت های دوره صفوی بودند ؟
تبریز – قزوین - اصفهان 
14- صفویان کدام مذهب را مذهب رسمی ایران کردند ؟
مذهب شیعه را 
فعالیت 2.
به طور گروهی روی یک برگه ی کاغذ ، نمودار علت و معلول را رسم کنید .
سپس علل رونق هنر ومعماری در دوره ی صفویّه را روی آن به طور خلاصه در محل مناسب بنویسید 


فعالیت 3 
کاربرگه ی 16 و 15 کتاب کار را تکمیل کنید .تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۴ | 14:50 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هفت : ورزش و نیرو (2)

پرسش های متن

1- آيا موقعيت هايی را می شناسيد که دو جسم بدون تماس با هم به يک ديگر نيرو وارد کنند؟

- وقتی قطب های هم نام دو آهن روبا را به هم نزدیک کنیم همدیگر را دفع می کنند در واقع نیروی دافعه به هم وارد می کنند .

2- نیروی جاذبه سیارت از جمله زمین که همه چیز را به طرف خود می کشد.

 نیروی گرانشی چیست ؟ زمين به هم هی اجسام نزديک خود نيرو وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد. اين نيرو، نيروی گرانشی ناميده می شود

3- وزن جسم چیست ؟ نيروی جاذبه ای که زمين به يک جسم وارد می کند، وزن جسم ناميده می شود.

4- چرا وقتی شير آب را باز می کنيم، آب بلافاصله به سمت زمين جريان پيدا می کند؟ نیروی گرانشی زمین آب را به سمت زمین می کشد

5- سیارات منظومه شمسی در اثر چه نیروی به دور خورشید می گردند ؟ زمين و هفت سيّاره ی ديگر منظومه ی شمسی با بيش از ١٦٠ قمر در اثر نيروی گرانشی به دور خورشيد می چرخند

آزمایش کنید ؟ دو قطعه آهنربای مشابه تهيّه کنيد. يکی از آهنرباها را روی چند عدد مداد استوانه ای قرار دهيد. آهنربای ديگر را بدون آن که با آهنربای اوّل تماس پيدا کند يک بار از طرف قطب همنام و بار ديگر از طرف قطب غيرهمنام به آن نزديک کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟ اين آهنربا باعث هل دادن می شود يا کشيدن؟ وقتی آهن ربای دوم را از طرف قب هم نام به آهن ربای اول نزدیک کنیم آهن ربای اول به سمت عقب دفع می شود در واقع دو آهن ربا بر هم نیروی دافعه وارد می کنند اما وقتی آهن ربای دوم را از طرف قب نا هم نام به آن ربای اول نزدیک بکنیم آهن ربای اول به سمت آهن ربای دوم کشیده می شود درواقع دو آهن ربا بر یکدیگر نیروی جاذبه وارد می کنند

. 6- نیروی مغناطیسی چیست ؟ نيرويی که يک آهنربا به آهنربای ديگر وارد می کند، نيروی مغناطيسی ناميده می شود. آزمایش کنید دو ميل هی پلاستيکی(مثلاً دو عدد خودکار پلاستيکی) تهيّه کنيد و يکی را توسط نخی همانند شکل ببنديد. دو سر هر دو ميله را به پارچه پشمی و يا موهای سر که تميز و خشک باشند، مالش دهيد.

ميله ی نخدار را مانند شکل از ميزی آويزان کنيد. سر ميله ی ديگر که مالش داده شده را به سر ميله ی آويزا ن شده، نزديک کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟

دو میله هم دیگر را دفع می کنند و از هم دور می شوند بار ديگر همين آزمايش را با براده های کاغذ انجام دهيد، يعنی ميله يا شانه ی پلاستيکی مالش داده شده را به تکه های کاغذ نزديک کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟ تکه های کاغذ به میله یا شانه جذب می شوند و می چسبند

7- میله یا شانه در اثر چه نیرویی تکه های کاغذ را جذب می کنند ؟ ميله يا شانه پس از مالش دارای خاصيّتی شده است که می تواند اجسام ديگر را جذب کند. نيرويی که باعث جذب خرده های کاغذ به ميله يا شانه می شود، نيروی الکتريکی ناميده می شود

8- نیروی الکتریکی چیست ؟ نیرویی که بین دو جسم پس از مالش باعث جذب یا دفع آن ها از یکدیگر می شود نیروی الکتریکی نامیده می شود .

9- ترمزکردن چگونه سبب کُندشدن و توقّف سريع وسيله ی نقليه می شود؟ در اثر نیروی اصطکاکی که بین چرخ ها و لنت ترمز وسیله نقلیّه بوسیله ترمز کردن به وجود می آید و نیروی اصطکاکی بین وسیله نقلیه و سطح زمین وجود دارد وسیله نقلیه متوقف می شود .

10- نیروی اصطکاک چیست ؟ نيرويی که سبب کندشدن حرکت می شود، نيروی اصطکاک ناميده می شود. نيروی اصطکاک همواره خلاف جهت حرکت بر جسم اثر می گذارد آزمایش کنید تخته ای صاف به طول تقريبی ۴۰ سانتی متر تهيّه کنيد و در سطحی صاف مانند يک سطح سراميکی، روی چند کتاب قرار دهيد. جسمی مانند يک باطری قلمی را از بالای تخته رها کنيد، جسم پس از طی چه مسافتی روی سطح صاف می ايستد؟

مسافت طی شده به شیب تخته بستگی دارد یعنی اگر شیب تخته تند تر باشد باطری قلمی مسافت بیشتری را طی خواهد کرد و اگر شیب تخته کم باشد باطری مسافت کمتری را طی خواهد کرد بار ديگر اين آزمايش را روی سطح پرزداری مانند موکت تکرار کنيد.

اين بار جسم پس از طی چه مسافتی می ايستد؟ این بار هم به شیب تخته بستگی دارد اما عامل دیگری هم وجود دارد که سطح پرز دار است که باعث می شود باطری مسافت کمتری را طی کند اگر آزمايش را روی سطح ناهموار خاکی انجام دهيم، چه اتّفاقی می افتد؟

سطح نا هموار خاکی باعث می شود که باطری مسافت کمتری حتی نسبت به سطح پرز دار حرکت کند اگر روی يخ انجام شود چه اتّفاقی می افتد؟

به علت کم بودن نیروی اصطکاک باطری مسافت زیاد تری حتی نسبت به سطح صاف سرامیکی طی خواهد کرد به نظر شما بايد چه شرايطی فراهم باشد تا جسم مسافت بيش تری را طی کند؟

سطح صاف تر باشد و نیروی اصطکاک کم تری ایجاد کند و شیب تخته تند تر باشد در کدام حالت جسم سريع تر متوقّف می شود؟

شیب تخته کم تر باشد و سطح ناصاف تر و نیروی اصطکاک ایجاد شده بیشتر باشد به نظر شما چرا در همه ی حالت ها، جسم پس از مدتی بالاخره می ايستد؟

هم به علت نیروی جاذبه ای که زمین وارد می کند و هم به علت وجود نیروی اصطکاک . نیروی اصطکاک اگر کم هم که باشد باز هم با عث توقف جسم خواهد شد

. ايستگاه فکر در شکل صفحه ی قبل کدام نيرو سبب کند شدن حرکت و توقّف جسم شده است؟ اين نيرو در کدام جهت بر جسم وارد شده است؟ نیروی اصطکاک . این نیرو در خلاف جهت حرکت جسم به آن وارد می شود .

11- اگر نيروی اصطکاک نبود چه اتّفاقی می افتاد نمی توانستیم در یک جا ساکن بشویم و همواره در حال حرکت بودیم . ايستگاه فکر در آزمايش کنيد صفحه ی قبل نيروی اصطکاک در کدام حالت بيش تر است؟ روی سطح نا هموار خاکی و سطح پرزدار آيا به نظر شما سطحی وجود دارد که جسم رهاشده بر روی آن متوقّف نشود؟ خیر . چون نمی توان نیروی اصطکاک را به طور کامل از بین برد

12- در هريک از فعّاليّت های زير، نيروی اصطکاک بيش تر باشد بهتر است يا کم تر چرا

الف) هنگام ترمز کردن اتومبيل : بیشتر باشد ب)

بالا رفتن از کوه : بیشتر باشد

پ) اسکی روی يخ يا برف : کمتر باشد ت)

گره زدن طناب : بیشتر باشد

ث) اصطکاک بين اجزای دوچرخه؛ مثلاً زنجير و چرخ دنده : کمتر باشد

ج) هنگام هُل دادن يک جسم سنگين : کمتر باشد

آزمایش کنید يک کتاب بزرگ را روی ميز قرار دهيد و سعی کنيد به کمک يک کش آن را به حرکت واداريد. اين آزمايش را می توانيد با قرار دادن چند کتاب کوچک روی هم، نيز انجام دهيد. حال چند مداد استوانه ای شکل را زير کتاب قرار دهيد و دوباره سعی کنيد کتاب را به کمک همان کِش به حرکت درآوريد. در کدام حالت حرکت دادن کتاب راحت تر است و کِش کم تر کشيده می شود؟ وقتی زیر کتاب مداد قرار می دهیم کتاب راحت تر حرکت می کند .

12- به نظر شما امروزه برای کم کردن اصطکاک از چه راه هايی استفاده می کنند؟ روغن کاری و گریس کاری ، استفاده از ساچمه و چرخ و .... در ابزار ها و وسایل . ايستگاه فکر وقتی اتومبيل در جادهّ ای در حال حرکت است، نيروی اصطکاک بر آن اثر کرده و سبب کاهش سرعت آ ن می شود.

به نظر شما آيا نيروی اصطکاک بر کشتی يا هواپيمای در حال پرواز نيز اثر می کند؟ بله چون آب و هوا نیز نیروی اصطکاک ایجاد می کنند در نتیجه کشتی و هواپیما نیز برای حرکت نیاز به نیروی دارند که بر نیروی اصطکاکی که بوسیله آب و هو ا ایجاد می شوند غلبه کنند .

ايستگاه فکر همانند شکل، يک برگه ی کاغذ را برداشته، با سرعت زياد حرکت دهيد. چه اتّفاقی می افتد؟ چه نيرويی سبب کندشدن حرکت و خم شدن کاغذ می شود؟ نیروی اصطکاکی که از بر خورد کاغذ با مولکولهای هوا به وجود آمده باعث کند شدن حرکت و خم شدن کاغذ می شود .

13- نیروی مقاومت هوا چیست ؟ وقتی جسمی در هوا حرکت می کند، بر آن نيروی مقاومی وارد می شود که اصطلاحاً به آن نيروی مقاومت هوا می گويند

14 – برای اینکه اجسام به راحتی بتوانند در هوا حرکت کنند چه باید کرد ؟ برای آن که اجسام به راحتی بتوانند در هوا حرکت کنند بايد شکل آن ها را به گونه ای طراحی کنيم تا نيروی مقاومت هوای وارد بر آن ها به کم ترين مقدار ممکن برسد.

آزمايش کنيد دو بادکنک را همانند شکل از يک خط کش بياويزيد و به طور مستقيم و يا با يک لول هی خودکار به وسط بادکنک ها فوت کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟ دو بادکنک ازهم دور می شوند و به طرف بالا رانده می شوند اگر سريع تر از دفعه ی قبل فوت کنيد، چه اتّفاقی می افتد؟

حرکت باد کنک ها سریع تر انجام می شود و ممکن است حتی باد کنک ها از رو خط کش هم بالاتر بروند. ايستگاه فکر در روزهای طوفانی امکان اين که سقف شيروانی خان ههای قديمی کنده شود زياد است.

آيا می توانيد براساس آزمايش های انجام شده اين اتّفاق را توضيح دهيد. وزش سریع هوا از سطح بالایی شیروانی باعث کم شدن فشار هوا در بالای شیروانی می شود که این خود باعث می شود هوای داخل خانه نیروی به سمت بالا به شیروانی وارد می کند که اگر این نیرو زیاد باشد می تواند حتی موجب کنده شدن شیروانی بشود .

15- نیروی بالابری در هواپیما چیست ؟ بال های هواپيما را به گونه ای طراحی می کنند که وقتی هواپيما در حال حرکت است، هوای بالای بال دارای سرعت بيش تری نسبت به هوای پايين بال می شود و همين امر سبب اختلاف فشار در دو سوی بال و ايجاد يک نيروی خالص به طرف بالا می گردد که اصطلاحاً به آن نيروی بالابری گفته می شود.تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۴ | 14:38 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هفتم : ویرایش و تنظیم

پرسش های متن 
1- مراحل باز کردن یک پرونده قدیمی را در نرم افزار ورد به اختصار بنویسید ؟
1- پس از باز کردن بر نامه ورد روی دکمه ماکروسافت ورد کلیک کنید 
2- از منوی باز شده روی گزینه باز کردن (Open)(dars7 1.jpg) کلیک کنید 
3- در کارد باز شده به مکان پرونده مورد نظر خود بروید و بر روی پرونده کلیک کنید 
4-در کادر باز شده روی دکمه باز کردن کلیک کنید 
2- مراحل انتخاب قسمتی از متن را به اختصار بنویسید ؟
1-در ابتدای آن قسمتی که می خواهید انتخاب شود کليک کنيد؛
2- کليد سمت چپ ماوس را نگه داريد و اشاره گر را روی متن حرکت دهيد تا به انتهای قسمت مورد نظر برسيد.
3- کليد سمت چپ ماوس را رها کنيد.
به اين ترتيب، متن مورد نظر به حالت انتخاب شده در می آید.
3- برای تغییر نوع و اندازه قلم در نرم افزار ورد چه باید کرد ؟
بر روی گزینه قلم ( Font) (dars7 2.jpg) در نوار ابزار بالای نر افزار کلیک می کنیم 
سپس در فهرست باز شده قلم مورد نظر خود را انتخاب می کنیم از کادر 
اندازه قلم (Font Size)(dars7 3.jpg )هم اندازه قلم را تعیین می کنیم 
4- برای تغییر رنگ متن از چه گزینه ای باید استفاده کرد ؟
برای تغییر رنگ متن از نوار ابزار بالا باید بر روی گزینه رنگ متن (Font Color) (dars7 4.jpg) کلیک 
می کنیم و در کادر باز شده رنگ مورد نظر خود را انتخاب می کنیم 
5- دکمه های تراز بندی متن کدام ها هستند و چه می کنند ؟
امکان ترازبندی در برنامه ی وُرد از طريق دکمه های ترازبندی (Align) (dars7 5.jpg)انجام می شود
  1.  
 
  1.  

 


تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۴ | 19:9 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس ششم : نوشتن متن در رایانه

 

پرسش ها متن 
1- مسیر اجرای بر نامه ورد را به اختصار بنویسید ؟
1- کلیک روی دکمه شروع (Start)
2- کلیک روی گزینه همه بر نامه ها ( AllPrograms) 
3- کلیک روی گزینه ماکروسافت آفیس(Microsoft Office) 
4- کلیک روی گزینه ماکروسافت ورد (Microsoft Word)
2- مکان نمای برنامه ورد چیست ؟
به علامت | که در کنار صفحه، چشمک می زند مکان نما (Cursor) می گويند. در واقع مکان نما محل نوشتن متن را تعيين می کند.
3- برای نوشتن متن فارسی بعد از تغییر زبان چه باید کرد ؟
برای نوشتن متن فارسی، بعد از تغيير زبان، بايد جهت نوشتن را « راست به چپ» تنظيم کنيد. برای اين کار رویdars6 1.jpg کليک کنيد. 
4- در نوشتن برای ایجاد فاصله بین کلمات از چه کلیدی استفاده می شود ؟
از کلید فاصله (space) 
5- کلید پس بَر (BackSpace) چه کاری انجام می دهد ؟
در صورتی که حرفی را اشتباه نوشته شده باشد ، با فشردن کليد پس بَر(BackSpace) آن را پاک می کنیم
6-برای انتقال به سطر بعدی از چه کلیدی استفاده می شود ؟
در پايان بند، برای انتقال به سطر بعدی، از کليد ورود (Enter) استفاده می شود 
7- در هنگام تایپ از کلید های جهتی چه استفاده ای می توان کرد ؟
با استفاده از کلید های جهتی می توانیم مکان نما را روی متن حرکت دهیم 
8- کلید های ترکیبی تغییر زبان و لغو آخرین تغییرات انجام شده را بنویسید ؟
کلید ترکیبی تغییر زبان : Alt+Shift
کلید ترکیبی لغو آخرین تغییرات انجام شده : Ctrl+Z
9- مراحل ذخیره پرونده متنی را به اختصار بنویسید ؟
1- کلیک روی دکمه ماکروسافت ورد (dars6 2.jpg)
2- از منوی باز شده روی گزینه ذخیره(save) (dars6 3.jpg) کلیک کنید 
3- در کادر باز شده محل ذخیره را تعیین کنید 
4- در قسمت نام پرونده (FileName)، نام دلخواه برای ذخیره کردن را وارد کنید 
5- بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید


تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۴ | 19:6 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دهم : راه تندرستی

درس دهم : راه تندرستی

پرسش های متن 
1- پشیوایان دین انجام چه ورزش هایی را سفارش کرده اند ؟
تيراندازی ، شنا، اسب سواری و کشتی
گفت و گو کنید


شما برای حفظ سلامتی خود چه کارهايی را انجام می دهيد؟
درست غذا می خوریم – ورزش می کنیم - بهداشت را رعایت می کنیم – به موقع می خوابیم وصبح زود از خواب بر می خیزیم 
2- اگر ما به کار هایی که باعث سلامتی ما می شود بی توجه باشیم دچار چه مشکلاتی خواهیم شد ؟
بدن ما ضعيف و ناتوان شده و توان مقاومت در برابر بيماری های مختلف را از دست می دهد

3- در دین ما چه چیز هایی نکوهش شده است ؟
در دين ما، ضعف و ناتوانی و سستی و تنبلی نکوهش شده


4- حضرت محمد در مورد توانمندی مومنان چه فر موده است ؟
مؤمن قوی و نيرومند، بهتر از مؤمن ضعيف و ناتوان است.
5- چگونه می توانیم شکرانه ی سلامتی را به جا آوریم ؟
يکی از را های شکرانه سلامتی اين است که به افراد ضعيف و ناتوان جامعه کمک کنيم
6- حضرت علی (ع) برای سلامتی خود از خداوند چه می خواست ؟
خدايا! به اعضای بدنم، برای خدمت در راه خودت توانايی بده.
فکر کن و بگو 
به نظر شما ورزش کردن به جز حفظ سلامتی و تندرستی چه فايده هايی برای ما دارد؟
باعث می شود که اوقات فراغت پرباری داشته باشیم – روحیه شادابی داشته باشیم 
کامل کنید 
پاسخ اين سؤالات را بنويسيد؛ سپس حرف اوّل پاسخ ها را در کنار هم قرار دهيد و با کلمه ای که به دست می آوريد، حديث را کامل کنيد.تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۴ | 18:43 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس یازدهم : عطّار و جلا الدّین محمّد

خود ارزیابی 1-عطّار نیشابوری ، کدام کتاب خود را به جلال الدّین محمّد ، معروف به مولوی ، هدیه داد ؟ اسرار نامه

2-چرا دیدار پدر محمّد با افراد مختلف برای او جالب بود ؟ چون افرادی که به دیدار پدر محمّد می آمدند همگی از ادیبان، دانشمندان و فرهیختگان بودند .

3-محمّد شیخ عطّار را از کجا می شناخت ؟ او نام عطّار را از پدرش شنیده بود و همچنین برخی از اشعارش را خوانده بود وحفظ کرده بود .

حکایت

معنی ابیات شیخ خندید و بگفتش ای سلیم .................... این درخت علم باشد ای علیم

شیخ خندید و به او گفت که ای شخص ساده دل درختی که تو به دنبال آن هستی درخت علم است تو به صورت رفته ای

ای به خبر........... زان ز شاخ معنی ای ، بی بار و بر ای شخص ساده دل تو فقط در جست و جوی ظاهر این درخت پرداخته ای به همین دلیل است که از معنا و مفهوم آن غافل مانده ای . گه درختش نام شد ،

گاه آفتاب ................ گاه بحرش نام شد، گاهی سحاب به علم گاهی نام درخت می دهند گاهی نام آفتاب و گاهی نام دریا و گاهی نام ابر .

آن یکی کش صد هزار آثارخاست .............. کمترین آثار او عمر بقاست . تشبیه به درخت شدن علم یکی از صد هزار اثری است که از علم بر می خیزد و بدان که کمترین اثر علم عمر جاودانه است .

«جلاالدّین محمّد ، مثنوی معنوی ، بازنویسی و کاهش » در این شعر علم به چه چیزهایی مانند شده است ؟ درخت ، آفتاب ، بحر ( دریا ) ، سحاب ( ابر ) . معنی واژه ها نسخه ( کتاب ) = جلد / روانه کرد = راهی کرد / تَمسخُر = مسخره کردن / بار سفر را ببندید = آمادهی سفر شوید / سلیم = انسان ساده دل / علیم = دانا / بحر = دریا / سحاب = ابر / خلّاق = مبتکر / سرآمد = برتر / کرسی = وسیله ای گرم کننده که دارای یک چهار پایه یک منقل و یک لحاف است و در قدیم استفاده می شد / طب = پزشکی .

بنویسیم فعالیت های درس

1- کلمات زیر را مانند نمونه با « مند » یا « انگیز » ترکیب کنید. هیجان + انگیز = هیجان انگیز اندیش + مند = اندیشمند دانش + مند = دانشمند تعجّب + انگیز = تعجّب انگیز خاطره + انگیز = خاطره انگیز نشاط + انگیز = نشاط انگیز 2-اسم هایی را که در متن درس آمده پیدا کرده و در جدول زیر طبقه بندی کنید.شهر ، شخص، کتاب ،نیشابور ،جلال الدّین محمّد، اسرار نامه ، سمرقند ، بهاءالّدین ، بلخ، شیخ عطّار 3-متن زیر را با کلماتی که مشخص شده است ، کامل و باز نویسی کنید. این نخستین ( اولّین ) سفر بلند ( طولانی ) او بود . معمولا سفر برای بچه هایی به سن او هیجان انگیز ( جالب انگیز ) است . اما این سفر که معلوم ( مشخص ) نبود باز گشتی در آن باشد ، با دیگر سفر ها فرق ( تفاوت ) داشت .

املاء 1- جملاتی از درس را که به نظر شما تاثیر گذار هستند بنویسید . این فعالیت بر عهده خود دانش آموزان است .

2- کلماتی از درس را که در نوشتن ان ها یک از دوشکل صدای ( ط / ت ) به کار رفته است ، بنویسید . ط = عطار - طول - طولانی ت = خسته - گفته - می گفتند – نخستین - تابه حال – است – زیارت - تنگ – دوستان – دلتنگ – تازه - داشت – تمام - می شناختند – تعجّب – یاد می گرفت - آموختن – اتاق – نشست – حتماً – بیت – نزدیک تر – دست – افتاب – می خواست – کتاب – نوشت – تشکر – خواست

3- واژه هایی از درس را که معنی آن را نمی دانید در جدول زیر بنویسید ، سپس با مراجعه به واژه نامه ،معنای هر کلمه را مقابل آن بنویسید. این فعالیت بر عهده خود دانش آموزان است . نگارش

1- با استفاده از هر دسته از کلمات زیر ، یک جمله درباره جلال الدّین محمد مولوی ، بنویسید . الف ) دلتنگ – خاطره – زاد گاه مولوی از مرور خاطره های گذشته احساس دلتگی برای زادگاهش می کرد . ب) آینده – موفق – انسان پیش بینی عطّار این بود که مولوی در آینده انسان موفّقی خواهد شد.

2- جمله ی (( از شادی در پوست خود نمی گنجید )) را در سه سطر ، توضیح دهید. وقتی انسان به موفّقیّتی می رسد که مدّت های زیادی برای رسیدن به آن موفّقیّت تلاش کرده احساس شاد مانی خواهد کرد گاهی این احساس شاد مانی به قدری زیاد است که انسان نمی تواند آرام وقرار داشته باشد و دوست دارد همه را در این شادی خود سهیم کند معمولا به این گونه شادی خارج حد تحمل می گویند که از شادی در پوست خود نمی گنجد .

3- با توجه به مسیر حرکت جلال الدّین محمّد که در درس بیان شده است ، نقشه ی مسیر سفر های اورا بکشید و هرجا که لازم شد توضیحی اضافه کنید.

آغاز سفر مولانا از سمرقند به سمت مکه برای زیارت خانه خدا بود ولی او در بین راه ابتدا به شهر نیشابور وارد شد و با چند تن از بزرگان علم وادب آشنا شد. سمرقند ------------> نیشابور ------------> مکّه ( حج )

4- من پس از خواندن این درس یاد گرفتم: سفر بسیار خوب است و به تجربیات انسان اضافه می کند. احساس می کنم: چیزهای زیادی در دنیا برای دیدن و آموختن وجود دارد. آرزو می کنم: مانند مولانا به مراتب بالای از علم وادب برسم.  

کارگاه نویسندگی

روزنامه دیواری تهیّه ی روزنامه دیواری یک کار گروهی و کسب مهارت جمعی در نوشتن است یک روز نامه دیواری شامل داستان شعر ، گزارش ، مصاحبه ،اخبار مدرسه ، لطیفه، معّما ، مطالب علمی – تخیّلی ، و جدول کلمات متقاطع و ..... است .تهیّه ی روزنامه دیواری ، تمرین بازی ، شادی و یادگیری است.

1- با همکاری گروه یک روزنامه دیواری درباره یکی از نام آوران « شهیدان دانشمندان ، نویسندگان یا نیکوکاران » محلّ زندگی خود ( روستا یا شهر ) تهیّه کنید و عنوان اصلی بخش های مختلف آن را در این برگه بنویسید.

2- برداشت خود را از ضرب المثل « مشک آن است که خود ببوید ، نه آ ن که عطآ ر بگوید » در یک بند بنویسید. وقتی کسی از ویژگی مثبتی بر خوردار است باید با عمل خود این ویژگی را به همه نشان دهد و با رفتار پسندیده باعث شود که دیگران از این حسن او با خبر شوند نه اینکه منتظر بماند دیگران از او تعریف و تمجید کنند که چه بسا وقتی دیگران از او بگویند ممکن است چیز هایی را مطرح کنند که اصلا در او نباشد.

3- هرچه را از محتوای درس های این فصل فهمیده اید ، در یک بند بنویسید. به عهده ی دانش آموزان است.تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۴ | 18:36 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

مراعات نظیر

اگر گوینده در کلام خویش مجموعه ای از کلمات را بیاورد که به نوعی با هم تناسب و ارتباط داشته باشند ، آن را مراعات نظیر گویند .

نکته : تناسب میان کلمات می تواند از نظر جنس ، نوع ، مکان ، زمان ، همراهی و … باشد .

نکته : بیشترین کاربرد مراعات نظیر در شعر است اما گاهی در نثر هم دیده می شود .

مثال : رود شــاخ گـل در بر نیلوفر   بـرقصــند به صـد نـاز گلنـار ها

( شاخ ، گل ، نیلوفر و گلنار ــــ مراعات نظیر )تاريخ : شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۴ | 20:17 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

تشبیه

تشبیه

 

یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر که به جهت داشتن صفت یا صفاتی با هم مشترک باشند.

هر تشبیه دارای چهار رکن یا پایه است :

1- مشبه : کلمه ای که آن را به کلمه ای دیگر تشبیه می کنیم .

2- مشبه به : کلمه ای که کلمه ی دیگر به آن تشبیه می شود .

3- ادات تشبیه : کلمات یا واژه هایی هستند که نشان دهنده ی پیوند شباهت می باشند و عبارتنداز : همچون ، چون ، مثل ، مانند ، به سان ، شبیه ، نظیر ، همانند ، به کردار ،پنداری، گویی، به رنگ، به شکل، به اسلوب و....)

4- وجه شبه : صفت یا ویژگی مشترک بیت مشبه و مشبه به می باشد . ( دلیل شباهت )

مثال : علی مانند شیر شجاع است .

مشبه ادات مشبه به وجه شبه

نکته : « مشبه » و « مشبه به » طرفین تشبیه نام دارند . که در تمام تشبیهات حضور دارند اما « ادات تشبیه » و « وجه شبه » می توانند در یک تشبیه حذف شوند. که در این صورت تشبیه با داشتن دو رکن « مشبه » و « مشبه به » بر قرار است .

مثال : دل همچو سنگت ، ای دوست به آب چشم سعدی عجـب اسـت اگـر نگـردد که بگردد آسیابی

توضیح : دل به سنگ تشبیه شده است اما وجه شبه « سختی » در این بیت نیامده است .

نکته : در تشبیـه وقتی که « وجـه شبه » و « ادات تشبیه » حـذف شود ، به آن « تشبیه بلیغ » می گویند . ( تشبیه بلیغ زیباترین و رساترین تشبیه است . )

مثال : دلش سنگ است .

مشبه مشبه به

نکته 1 : در تشبیه همیشه وجود وجه شبه در « مشبه به » قویتر و بارز تر است که ما « مشبه » را در داشتن وجه شبه به آن تشبیه می کنیم .

نکته 2 : هر چه ارکان تشبیه کمتر باشد تشبیه ادبی تر است . ( البته داشتن مشبه و مشبه به الزامی است )

 

نکته 3 : هرگاه در تشبیه بلیغ ، یکی از طرفین تشبیه ( مشبه یا مشبه به ) به دیگری اضافه ( مضاف الیه) شود . به آن « اضافه ی تشبیهی » یا « تشبیه بلیغ اضافی » می گویند . در غیر این صورت ، تشبیه بلیغ اضافی است .

توجه : این نوع تشبیه در کتاب های درسی بیشترین کاربرد را دارد .

مثال : صبح امید که بد معتکف پرده ی غیب گـو بـرون آی که کـار شب تـار آخـر شد

اضافه ی تشبیهی اضافه ی تشبیهی

توضیح : امید به صبح تشبیه شده و غیب به پرده .

ترکیباتی مثل : درخت دوستی ، همای رحمت ، لب لعل ، کیمیای عشق ، خانه ی دنیا ، فرعون تخیل ، نخل ولایت و … اضافه ی تشبیهی محسوب می شوند .تاريخ : شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۴ | 19:40 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

تقریب

تقريب به روش قطع کردن

1- اگر رقم تقريب و عدد داده شده غير اعشاري باشند : به تعداد صفرهاي رقم تقريب از عدد داده شده قطع كرده و صفر جانشين آنها مي گردد .

 مثال :   5000      ( با تقريب كمتر از 1000 )  5432 

     

2- اگر رقم تقريب صحيح و عدد داده شده اعشاري باشد: مانند نمونه بالا عمليات را انجام مي دهيم يعني از رقم اعشار آنها صرف نظر مي گردد.

 مثال : 300        ( با تقريب كمتر از 100 ) 354/2734

3- اگر رقم تقريب اعشاری و خود عدد نيز اعشاري باشد : به تعداد رقم هاي بعد از مميز در تقريب از عدد داده شده جدا مي كنيم و به جاي بقيه صفر قرار مي دهيم ؛ یعنی قطع مي كنيم  .

 مثال : 453/27       ( با تقريب كمتر از 1 0 / 0 )  2734 / 453  

 4ـ اگر رقم تقريب عدد 1  و خود عدداعشاري باشد : از ارقام اعشاري چشم پوشي كرده چون همه ارقام اعشاري بعد از مميز از يك كمتر و فقط جزء صحيح عدد اعشاري را مي نويسيم .

مثال :   43      ( با تقريب كمتر از يك ) 742 / 43

مثال 2 :  0      ( با تقريب كمتر از يك ) 742 / 0

  

تقريب به روش گرد كردن

1- اگر رقم تقريب و عدد داده شده غير اعشاري باشند : از سمت راست به تعداد صفرهاي عدد تقريب زير ارقام داده شده قرار داده آخرين صفراز سمت چپ اگر زير عددي قرار گرفت كه آن عدد 5 يا بيشتر از 5  باشد يك واحد به رقم قبل از آن اضافه مي كنيم و صفر هاي رقم تقريب مانند روش قطع كردن مي نويسيم در غير اين صورت عددي اضافه نخواهد شد و مانند روش قطع کردن عمل می کنیم  .

مثال : 35000   ( با تقريب كمتر از 1000 )  34543     

مثال 2 : 3000     ( با تقريب كمتر از 1000 )  3473     

2- اگر رقم تقريب غير اعشار و عدد داده شده اعشاري باشد :طبق روش بالا انجام داده به طوريكه از ارقام اعشاري صرف نظر مي گردد.

مثال : 30   ( با تقريب كمتر از 10 )  34/72  

مثال 2 : 600 ≈  ( با تقريب كمتر از 100 )  583/273   

3- اگر رقم تقريب و عدد داده شده اعشاري باشد : در اين حالت به رقم بعد از رقم اعشاري تقريب نگاه كرده , اگر 5 يا بيشتر از آن باشد يك واحد به رقم تقريب اضافه مي كنيم در غير اين صورت عددي اضافه نخواهد شد .

مثال : 34/4  ( با تقريب كمتر از 0/1 )  3581 / 34  

مثال 2 : 34/ 354  ( با تقريب كمتر از 1 0/0 )  3421 /354  

4- اگر رقم تقريب 1  و عدد داده شده اعشاري باشد : در اين حالت به اولين رقم اعشاري بعد از مميز نگاه مي كنيم اگر عدد 5 يا بيشتر از 5 باشد يك واحد به رقم يكان اضافه مي شود در غير اين صورت عددي اضافه نخواهد شد .   

  مثال :   35  ( با تقريب كمتر از يك ) 34/72 

  مثال 2 : 532  ( با تقريب كمتر از يك ) 532/34

 

 

 تاريخ : جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ | 14:19 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

مشاركت والدين در تكاليف درسي فرزندان

 

همه والدين بايد نسبت به تكاليف مدرسه و امور تحصيلي فرزندشان بسيار حساس و دقيق بوده و با دور انديشي و آينده نگري و نيز واقع بيني كليه نياز هاي كودك را درك نموده و سعي كنند با تشويق و ترغيب او يار و ياورش باشند.

متاسفانه برخي والدين در اين زمينه راه افراط و تفريط را مي پيمايند برخي ها كه خود را نا علاج و در مانده احساس مي كنند

 تلاش مي كنند براي كشاندن كودك به مسير صحيح مطالعه و تمرين و ممارست مطالب درسي از زور و خشونت و تنبيه بهره بجويند تا بتوانند به هدف خود دست يابند اما از نكته مهم در اين زمينه  غافلند و آن اينكه علت  و سرچشمه بسياري از نا بسامانيها و عقده هاي موجود در كودك همين مسئله است پس پدر و مادر ان بهتر است حربه ترس و خشونت را كنار گذاشته و با مهر و محبت ، شوقي در دل كوچك و معصوم كودك براي تحصيل علم و آموختن ادب بيآفرينند و بقول حافظ:

درخت دوستي بنشان كه كام دل ببار آرد                   نهال دشمني بر كن كه رنج بي شمار آرد

و تنها در اينصورت است كه قادر خواهيد بود به وظيفه اصلي خود كه همانا راهنمايي درست و اصولي كودك و پرورش جسم و روح او است دست مي يابيد و به داشتن فرزندي نمونه و مسوليت پذير افتخار كنيد.

برخي از والدين نيز پا را فراتر نهاده و چون دلشان نمي خواهد ذره اي از غم و اندوه و ناراحتي را در سيما و چهره ي فرزندشان ببينند خودشان را موظف و مكلف به انجام تكاليف درسي او مي كنند تا مبادا كودك با نوشتن تكاليف زياد دستش خسته شود اما بايد توجه نمود كه كودك هميشه والدينش را مغز متفكر خود مي داند پس اگر پدر و مادر فقط نقش مشاور و راهنمايي كننده را در كارها داشته باشد كارهاي كودك به گردن خودش مي افتد و مجبور مي شود آنها را انجام دهد در نتيجه اعتماد به نفس او بالا رفته و يقينآ بسوي تكامل فكري و هوشي نيز پيش خواهد رفت ..

پس اگر مي خواهيد در امور تحصيلي فرزندتان مشاركت كنيد به چند مورد مهم ذيل عنايت داشته باشيد:

1-شما مشوق و راهنما باشيد و پاسخ همه مسائل را براحتي و آساني در اختيار كودك قرار ندهيد  سعي نكنيد با دلسوزي بي موقع و بيش از حد جلوي خلاقيت و ابتكار و نوآوري در او گرفته شود بلكه با طرح سولاتي ذهن او را به چالش واداريد تا فرزندتان در آينده ذهني باز و خلاق داشته باشد.

2-ارتباط مستمر شما والدين عزيز با مربيان زحمتكش و دلسوز مدارس قطعآ در پيشرفت تحصيلي فرزندتان بسيار موثر است چون بهتر مي توانيد با اهداف مربي آشنا شده و از تجربيات آنها در اين زمينه سود بجوييد.

3- فضاي حاكم برخانواده را به يك محيط گرم و دل انگيزو دوشت داشتني  تبديل كنيد و با فراهم نمودن امكانت تحصيلي براي فرزندتان او را در دستيابي و رسيدن به اهدافش ياري كنيد.

4- به نمرات درسي كودك زياد حساس نباشيد و از ابتدا به او بيآموزيد آنچه برايتان بيشتر اهميت و ارزش دارد تلاش و فعاليت اوست و يقين داشته باشيد اين كار علاوه بر موفقيت تحصيلي در بدست آوردن ساير مهارت هاي  زندگي آينده بسيار تاثير گذار خواهد بود

 تاريخ : سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۹۴ | 14:9 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

انفجار رنگ ها را ببینید!!!

انفجار رنگ ها را ببینید!!!
زمانی که مقدار کمی از شیر را با کمی از رنگ خوارکی ترکیب می‌کنید و سپس مقداری مایع ظرفشویی به آن اضافه می‌کنید چیزهای بسیار جالبی رخ خواهد داد. از این آزمایش می‌توانید برای غافلگیر کردن دوستانتان استفاده کنید و با استفاده از آن رازهای مایع ظرفشویی را فاش کنید.

 

وسایل مورد نیاز؛
•شیر
•بشقاب غذاخوری
•رنگ خوراکی (قرمز، زرد، سبز، آبی)
•گوش پاک کن
•مایع ظرف‌شویی
ادامه آزمایش را در ادامه مطلب مطالعه بفرمایید...

 

آزمایش؛
1)مقداری از شیر را به داخل بشقاب بریزید به طوری که به قطر نیم سانتی‌متر از محفظه داخل بشقاب را پر کند. سعی کنید شیر همه سطح ظرف را بپوشاند.

2)یک قطره از هر چهار رنگ قرمز ، زرد ، آبی و سبز را به شیر اضافه کنید. قطرات را در وسط بشقاب شیر و کاملا نزدیک به یکدیگر قرار دهید.
3)برای این قسمت آزمایش از یک گوش پاکن تمیز استفاده کنید. فکر می‌کنید که زمانی که با نوک گوش پاکن وسط شیر را لمس می‌کنید چه اتفاقی خواهد افتاد. البته دقت کنید که ظرف شیر تکان نخورد فقط و فقط با نوک گوش پاکن وسط آن را لمس کنید. مشاهده می‌کنید که اتفاق خاصی نمی‌افتد!
4)در این مرحله یک قطره از مایع ظرفشویی به انتهای دیگر گوش پاک کن اضافه کنید. حالا آن قسمت از گوش پاکن که به مایع ظرفشویی آغشته شده است را در وسط ظرف شیر قرار دهید و به مدت ۱۰ الی ۶۰ ثانیه نگهدارید. به ترکیب شدن رنگ‌ها نگاه کنید.
5)قطره‌ای دیگر از مایع ظرفشویی را به نوک گوش پاک کن اضافه کنید و بار دیگر این آزمایش را انجام دهید. سعی کنید این کار با قسمت‌های مختلف شیر انجام دهید.
متوجه خواهید شد که رنگ‌ها در داخل شیر حتی زمانی که گوش پاک کن وجود ندارد شروع به حرکت می‌کنند. چه چیزی باعث حرکت رنگ‌ها در داخل شیر می‌شود؟
این آزمایش چگونه کار می کند؟
درصد زیادی از شیر را آب تشکیل می‌دهد اما شامل موادی همچون ویتامین، مواد معدنی، پروتئین و همچنین ذرات ریز چربی نیز می‌باشد که در محلول شیر قرار دارد. چربی و پروتین‌ها نسبت به تغییرات در محلول اطراف خود (شیر) حساس هستند.
به هم ریختن رنگ‌ها به دلیل خاصیت شیمیایی قطره مایع ظرفشویی است. چرا که ویژگی‌های دو قطبی مایع ظرفشویی باعث تضعیف ترکیب‌های شیمیایی می‌شود که پروتین‌ها و چربی‌ها را در محلول کنار هم حفظ می‌کند.
یکی از قطب‌های مایع ظرفشویی یا همان هیدروفلیک (جاذب آب) در آب حل شده و قطب دیگر هیدروفوبیک (دافع آب) به توده‌های چربی در شیر می‌چسبند. به همین دلیل است که چنین حالت جالبی بوجود می‌آید.
مولکول‌های چربی درمسیر مولکولهای مایع ظرفشویی تجمع کرده با آنها ترکیب شده و پیوند می‌خورند. در طول حرکت همه این مولکولهای چربی، مولکولهای رنگی، همراه با حرکت مولکولهای چربی حرکت می‌کنند و ما را قادر می‌سازند تا حرکت‌های غیر قابل مشاهده مولکولها را ببینیم. زمانی که مایع ظرفشویی کم کم با تمام شیر ترکیب می‌شود این عمل کمتر و کمتر شده تا در نهایت خاتمه می‌یابد.
سعی کنید با اضافه کردن قطره‌ای دیگر از مایع ظرفشویی ببینید آیا جابجایی بیشتری رخ می دهد یا خیر؟ اگر چنین باشد پس شما کشف کرده‌اید که هنوز هم مولکولهای چربی‌ای وجود دارند که به دنبال مولکولهای رنگی هستند تا با آنها ترکیب شوند. یک قطره دیگر از مایع ظرفشویی را اضافه کنید و این آزمایش را انجام دهید.


تحقیق کنید؛
آزمایش تغییر رنگ شیر یک آزمایش بسیاز جذاب و آموزنده است. اما این فقط یک آزمایش است. به نظر شما چطور می‌شود این کار را آنقدر بزرگتر و گسترده‌تر کرد که بتوان آن را یک پروژه علمی تلقی کرد؟
این آزمایش را این بار به جای شیر با آب انجام دهید. آیا همان نتیجه را بدست می‌آورید چرا؟
چه نوع شیرهایی برای این آزمایش بهتر نتیجه می‌دهند؟ کم چرب، پرچرب، خامه ای؟ آیا مقدار چربی موجود در شیر تاثیر گذار است یا خیر؟
دقت کنید: مایع ظرفشویی را تغییر ندهید از یک مایع ظرفشویی در تمام این آزمایشات استفاده کنید. نوع رنگ و مقدار آن را تغییر ندهید. مقدار مایعی را که به ظرف اضافه می‌کنید کم و زیاد نکنید. چرا که همه این مراحل این تضمین را می‌دهند که شما شرایط را تا حد امکان به صورت استاندارد حفظ کرده‌اید و تنها منتظر کشف یک متغیر هستید. در این حالت متغیر همان شیر خواهد بود. از تمام واکنش‌ها عکس تهیه کنید در صورت امکان فیلمبرداری کنید تا کشفیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
در مرحله بعد می‌توانید با ثابت نگه داشتن نوع شیر و رنگ، تاثیر انواع مختلف مایع ظرفشویی را در این آزمایش بررسی کنید.تاريخ : سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۹۴ | 13:56 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

پرسش های متن درس یازدهم : اصفهان ، نصف جهان

 

1- شهر اصفهان در چه منطقه ی جغرافیایی قرار دارد ؟
شهر اصفهان در کوه پايه های زاگرس قرار دارد و رود زاينده رود از وسط آن عبور می کند.
2- جمیعت اصفهان چقدر است و از نظر جمیعت بعد از چه شهر هایی قرار دارد؟
جمعيّت شهر اصفهان حدود ۲ ميليون نفر است. اين شهر بعد ازتهران و مشهد پرجمعيّت ترين شهر ايران است.
3- نقشه ی گردشگری چگونه نقشه ای است ؟
نقشه ی گردشگری، نقشه ای است که بر روی آن، مکا نهای ديدنی و آثار تاريخی نشان داده می شود.

 4- اوج شکوفايی شهر اصفهان مربوط به کدام دروه است؟
اوج شکوفايی شهر اصفهان مربوط به دوره ی صفويّه است.
5- چرا در دوره صفویّه اصفهان به اوج شکوفایی رسید ؟
در اين دوره به دليل حمايت شاهان صفوی، تعداد زيادی از صنعتگران، معماران، هنرمندان و دانشمندان
به اصفهان آمدند و چنان آثار باشکوه و زيبايی به وجود آوردند که اين شهر به نصف جهان معروف شد.
6- چند مکان تاریخی و دیدنی اصفهان را نام ببرید ؟
1-میدان امام(نقش جهان )
2- مسجد شیخ لطف الله 
3- مسجد امام ( مسجد جامع عباسی ) 
4- کاخ عالی قاپو 
7- میدان نقش جهان به فر مان چه کسی ساخته شد و در اطراف آن چه بنا هایی قرار دارد ؟
این میدان به فرمان شاه عباس ساخته شد و در اطراف آن مسجد شیخ لطف الله – مسجد اما م مسجد جامع عباسی ) – و کاخ عالی قاپو قرار دارد .
8- مسجد شیخ لطف الله به فر مان چه کسی و به چه منظوری ساخته شد ؟
اين مسجد به فرمان شاه عباس ساخته شد تا شيخ لطف اللّٰه که عالم بزرگی بود، در آن نماز جماعت برگزار کند و به تربيت و تدريس شاگردان بپردازد.
9- مسجد امام ( مسجد جامع عباسی ) چه ویژگی دارد ؟
مسجد امام چهار ايوان در چهار جهت جغرافيايی دارد.
10 - همزمان با ساخته شدن مسجد امام چه معادنی در اطراف اصفهان کشف شد ؟
همزمان با ساخته شدن مسجد امام، معادن سنگ مرمر اطراف اين شهر کشف شده است و از اين سنگ ها در بنای مسجد استفاده کرده اند.
11- کتیبه را تعریف کنید ؟
کتيبه نوشته هايی بر روی سنگ، کاشی و مانند آن است.
12 – در دوره اسلامی معمولا چه چیز هایی روی کتیبه ها نوشته می شد .
معمولاً در کتيبه های دوره ی اسلامی، آيات قرآن، دعا و نام امامان بزرگوار را با خطّ خوش نوشته اند.
13- درسقف ایوان مسجد امام چه هنری به کار رفته است ؟
در سقف ايوان، گچ بری های تزيينی زيبايی ديده می شود.
14- کاخ عالی قاپو در چند طبقه ساخته شده و چند اتاق دارد؟
در 6 طبقه ساخته شده و حدود 50 اتاق دارد .
15 - شاه عباس از کاخ عای قا پو چه استفاده ای می کرد ؟
شا ه عبّاس در اين مکان به امور کشور می پرداخت ودستورات لازم را صادر می کرد و در تالا رهای آن از مهمانان پذيرايی می کرد.
16 – شاه و درباریان از ایوان کاخ چه استفاده ای می کردند ؟
شاه و درباريان از ايوان اين کاخ، چوگا ن بازی، جشن ها يا رژه های سربازان را در ميدان امام (نقش جهان)، تماشا می کردند. 
فعالیت 3 
به تصاوير مسجد امام و مسجد شيخ لطف الله دقّت کنيد. مهم ترين تفاوتي که در اين دو مسجد
مشاهده مي کنيد، چيست؟
مسجد شیخ لطف الله منار یا همان گلدسته ندارد اما مسجد امام ( مسجد جامع عباسی ) مناره هایی با بیش از 40 متر ارتفاع دارد 
فعالیت 4 
با توجه به مطالبي که در اين درس آموختيد، انواع فنون و هنر هايي را که در ساختن بنا ها
اصفهان به کار رفته، فهرست کنيد.
خطّاطی – کاشی کاری -گچ بری - کتیبه نویسی – معماری – سنگ کاری – نقاشّی مینیاتور –تاريخ : دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۴ | 17:50 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

علامت وقف در قرآن


«م»، علامت وقف لازم

«م»، علامت وقف لازم است«م»، یعنى وقف در آن لازم بوده و وصل آن موجب خلل در معنى مى‏شود،مثل: «إنَّ اللَّه شَدِیدُ العِقابِ للفُقَرَاءِ المُهَاجِرِین».

«ط»، علامت وقف مطلق

«ط»، علامت وقف مطلق است، یعنى وقف بر آن کاملاً به جاست و آغاز کردن از مابعد آن نیز خوب است (مترادف وقف تام)، مثل: «ذلِک فَضلُ اللَّهِ یُؤتِیه مَن یَشَاءُ واللَّهُ ذُوالفَضل العَظیِم».

«ج»، علامت وقف جایز

«ج»، علامت وقف جایز است، یعنى وقف و وصل آن هر دو جایز است. (مترادف وقف کافى)، مثل: «هُوَ مَولیکُم فَنِعْمَ المَولى وَ نِعْمَ النَّصِیر».

«ز»، علامت وقف مجوَّز

«ز»، علامت وقف مجوَّز است، یعنى وصل بهتر است، امّا وقف هم اشکالى ندارد. (مترادف وقف حسن)،مثل: «تَبَارَک الَّذِی بِیَدِهِ المُلکُ وَ هُوَ عَلى کُلِّ شَى‏ءٍ قَدِیر».

«ص»، علامت وقف مُرَخَّص

«ص»، علامت وقف مرخص است، یعنى به خاطر اطاله کلام و کمبود نَفَس می توان وقف کرد. در این صورت اگر مابعد آن جمله مفیدى بود، می توان از آن جا شروع به تلاوت کرد وگرنه باید اعاده نموده و از محل مناسب آغاز کرد،مثل: «قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ اِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُبینٌ».

«لا»، علامت وقف ممنوع

«لا»، علامت وقف ممنوع است؛ یعنى چنانچه وقف کند در معنى خلل ایجاد مى‏شود و نباید وقف کرد (مترادف وقف قبیح)، مثل: «وَ مَا جَعَلنَا أَصْحَابَ النَّارِ إلاَّ مَلاَئِکَةً وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُم إِلاَّ فِتنَةً للَّذِینَ کَفَروُا...».

«قلى»، علامت «اَلوَقفُ أَوْلى»

«قلى»، علامت «الوقف اولى» مى‏باشد، یعنى وقف بهتر است، مثل: «قالوُا أَنُؤمِنُ کَمَا ءامَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُم هُمُ السُّفَهاء».

«صلى»، علامت «اَلوَصلُ أَوْلى»

«صلى» علامت «اَلْوَصْلُ أَولى» مى‏باشد؛ یعنى وصل بهتر است. مثل: «اُولئِکَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمِ وَ اُولئِکَ هُمُ الْمُفلِحوُنَ».

علامت وقف معانقه

دو مجموعه سه نقطه‏اى علامت «وقف مُعَانقه» یا «وقف مُراقبه» است که بر روى دو کلمه نزدیک هم قرار مى‏گیرد و چنانچه قارى بر یکى از این دو کلمه وقف کند، بر کلمه دیگر نمى‏تواند وقف کند، مثل: «ذلِکَ الکِتابُ لاَ رَیبَ فِیهِ هُدىً لِلمُتَّقِینَ».تاريخ : شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۴ | 18:37 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس نهم هدیه ( آداب زندگی )

پرسش های متن 1- بخشی از آدابی که پيامبر در ارتباط خود با ديگران رعايت می کرد را بنویسید. در سلام کردن بر آن ها پيشی می گرفت. هميشه لبخند بر لب داشت در کنار مردم می نشست و برای خود جای مخصوصی نداشت. خوش رو و خوش اخلاق بود به سخنان دیگران گوش می داد از مهمان به خوبی و احترام پذیرایی می کرد.

2- آداب معاشرت چیست ؟ به رفتارهايی که ما هنگام روبه رو شدن با ديگران و برای رعايت ادب در برابر آنان انجام می دهيم، آداب معاشرت می گويند.

3- رعایت آداب معاشرت نشانه ی چیست ؟ رعايت اين آداب نشان دهنده ی احترامی است که ما به فرد مقابل خود می گذاريم.

4- در قرآن درباره آداب معاشرت چه سفارشی شده است ؟ با مردم به نيکی سخن بگوييد.

5- انجام دادن آداب معاشرت می تواند باعث چه چیز هایی بشود ؟ عمل به آداب معاشرت می تواند صميميّت و مهربانی را در بين ما افزايش دهد و جلوی برخی ناراحتی ها و کدورت ها را بگيرد.

6- چند نمونه از آداب معاشرت که دردین ما وجود دارد را بنویسید ؟ 1- سكوت به هنگام صحبت ديگران 2- درگوشى صحبت نكردن 3- دورى از مسخره كردن 4- احترام به بزرگ ترها

7- در هنگام صحبت با ديگران چگونه باید عمل کنیم ؟ آرام سخن بگوييم، صدای خود را بلند نکنيم و با داد و فرياد حرف نزنيم. وقتی کسی با ما صحبت می کند، نيز مراقب باشيم سخن او را قطع نکنيم.

8- پیامبر در مورد قطع کردن سخن دیگران چه فر موده است ؟ هرکس سخن ديگری را قطع کند، گويا به صورتش چنگ زده است .

9- چرا در جمع نباید در گوشی صحبت کرد ؟ زيرا دیگران فکر می کنند که ما درباره ی آن ها حرف می زنيم و اين کار موجب ناراحتی آنان می شود .

10 – خداوند در قر آن درباره صحبت در گوشی چه فر موده است ؟ درگوشی صحبت کردن، از کارهای شيطان است.

11- پیامبر در باره احترام به بزرگتر ها چه فر مده است ؟ احترام به سالمندان، احترام گذاشتن به خداوند است.

12 – چند نمونه از مواردی که برای احترام به بزرگتر ها باید رعایت کرد بنویسید ؟ جلوتر از بزرگ ترها حرکت نکنيم، هنگام نشستن به آن ها پشت نکنيم، پای خود را پيش آن ها دراز نکنيم و از هر کاری که بی احترامی به آن هاست.تاريخ : چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ | 12:14 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هشتم هدیه ( دوران غیبت

پرسش های متن 1- پیامبر در مورد امام زمان به مردم زمان خود چه فرمودند ؟ وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بيان می کرد، به آن ها فرمود: آخرين امام که نامش مهدی است، با ظالمان مبارزه می کند و حکومت های ستمگر را از بين می برد.

2-پس از شهادت امام عسکری(عليه السّلام)چه اتفاقی برای امام مهدی (ع) افتاد ؟ امام مهدی، به فرمان خداوند از چشم مردم پنهان شد، تا هر زمانی که خدا بخواهد و مردم آمادگی داشته باشند، قيام کند و جهان را پر از نيکی و عدالت سازد.

3- امام مهدی در دوران غیبت خود چگونه مردم را راهنمایی می کرد ؟ امام مهدی(عليه السّلام)برای ارتباط خود با مردم در دوران غيبت، چهار نفر از عالمان دينی را برگزيد.

4- پس از چهار نفری که برای ارتباط با امام تعیین شده بودن چه کسانی جانشین امام زمان شدند ؟ پس از آن چهار نفر، ايشان افراد خاصّی را با نام مشخّص، به عنوان جانشين خود معرّفی نکرده است؛ بلکه عالمان پرهيزگار و دين شناس هر زمان را به عنوان جانشينان خود قرار داده است.

5- یکی از جانشینان امام زمان در دوره ی ما چه کسی بود و چه کرد ؟ يکی از اين جانشينان در روزگار ما، امام خمينی(ره) بود. مردم ايران، به رهبری اين عالم و مرجع بزرگ دينی توانستند حکومت ضدّ مردمی و ضدّ دينی شاه را سرنگون کنند و جمهوری اسلامی را به وجود آورند.

6- در حال حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان شناخته می شوند ؟ در زمان حاضر، مراجع تقليد دينی جانشينان امام زمان(عليه السّلام) شناخته می شوند.

7- در زمان حاضر ، ما چرا باید به مراجع دینی رجوع کنیم ؟ برای آگاهی از احکام دين بايد به آن ها مراجعه کنيم و از دستوراتشان پيروی نماييم.

8- رهبری جامعه اسلامی در حال حاضر در دست کیست ؟ رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی يکی ازمراجع است که به عنوان ولی فقيه شناخته می شود. ولی فقيه با آگاهی کامل از دستورات دينی و شرايط سياسی و اجتماعی به اداره ی امور جامعه می پردازد.

گفت و گو کنید . اگر برای شناخت وظايف دينی به مراجع تقليد مراجعه نکنيم، چه مشکلاتی برای ما پيش می آيد؟ در انجام دستورات دینی به اشتباه خواهیم افتاد و ممکن است به جای بندگی خدا به اشتباه به سرپیچی از بندگی خدا دچار شویم .

کامل کنید: پاسخ سؤالات زير را به ترتيب اعداد داده شده در جدول قرار دهيد. سپس حروف را به ترتيب کنار هم گذاشته و بخوانيد. جمله ی به دست آمده، يکی از سخنان امام زمان(عليه السّلام) می باشد.تاريخ : چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ | 12:13 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دهم مطالعات ( چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ )

پرسش های متن 

1- چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره ی اسلامی شد ؟ 

1-تعالیم دین اسلام 

2- نیاز های جدید جوامع مسلمان 

3- ترجمه 

4- حمایت فرمانروایان از دانشمندان 

5- تجارت وبازگانی 

6- کاغذ سازی
 

2- مهمترین علّت پیش رفت علمی مسلمانان چه بود ؟ 

مهمترين علت پيشرفت علمی مسلمانان، تعاليم دين اسلام بود. 

3-آیات قر آن کریم انسان ها را به تفکر در باره چه چیزهایی دعوت می کند؟ 

آيات قرآن کريم انسان ها را به تفکّر درباره ی آفرينش جهان، حرکت ستارگان و سيارات، زندگی جانوران و گياهان و نظاير آن، دعوت می کند. 

4- پیامبر در مورد کسب علم چه توصیه ای کردند ؟ 

به دنبال کسب علم باشيد؛ حتّی اگر مجبور شويد تا چين برويد. 

5- دو تن از امامان را که کلاس درس داشتند نام ببرید؟ 

امام محمد باقر (ع) ، امام جعفر صادق (ع) 

6- چرا مسلمانان به علم ستاره شناسی و ریاضی نیاز داشتند ؟ 

مسلمانان برای کارهايی چون تعيين جهت قبله کعبه پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشيد انجام عباد ت ها، کشتيرانی در دريا و نظاير آن به علم و ستاره شناسی نياز داشتند. 

7- از اسطرلاب به چه منظوری استفاده می شد ؟ 

برای مطالعه ستاره ها استفاده می شد. 

8- مسلمانان مسیر خود را در دریا چگونه پیدا می کردند ؟ 

با توجّه به جهت ستاره ی قطبی در آسمان مسير خودشان را در دريا پيدا می کردند. 

9- چرا مسلمانان به ترجمه نیاز پیدا کردند و با آثار علمی آنان چه کردند ؟ 

وقتی مسلمانان سرزمین های پهناور آن روز را فتح کردند، علوم وفنون اين سرزمين ها در اختيارآ ن ها قرار گرفت.آ ن ها آثارعلمی ملّت های ديگر چون ايران و يونان را از زبان فارسی (پهلوی) و يونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند. 

10 – تجارت و بازرگانی در جابه جایی علوم وفنون در سرزمین ها اسلامی چه نقشی داشتند ؟ 

بازرگانان در سراسر سرزمين های اسلامی، کالاها رااز جايی به جای ديگر حمل می کردند.تجارت و بازرگانی هم از طريق را ه های خشکی و هم راههای دريايی رونق داشت. در اين سفرها و آمد و رفت ها،علوم و فنون نيز از جايی به جای ديگر منتقل می شد. 

11- مسلمانان فن کاغذ سازی را از چه کسانی آموختند ؟ 

مسلمانان فنّ کاغذ سازی را که از چينی ها آموخته بودند گسترش دادند و کامل کردند. 

12 – نمونه هایی از مراکز علمی جهان اسلام را نام ببرید ؟ 

1-دانشگاه ها و کتابخانه ها 

2–نظامیه ها 

3-رصد خانه ها 

4- بیمارستان ها
 

13- دانشگاه جندی شاپور در کجا و چگونه تاسیس شد ؟ 

دانشگاه جندی شاپور در اهواز در زمان ساسانيان تأسيس شده بود امّا تا سيصد سال بعد از 
ورود اسلام به ايران به کار خود ادامه داد.
 

14-نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟ 

نظاميه ها مدارسی بودند که عدّه ی زيادی از افراد در آ ن ها علم می آموختند و هما ن جا زندگی می کردند و حکومت خرج تحصيل و زندگی آ ن ها را می داد. 

15- نظامیّه ها را چه کسی تاسیس کرده بود ؟ 

يکی از وزيران معروف ايرانی به نام خواجه نظا م الملک، اين نوع مدرسه را تأسيس کرده بود.

16- نظامیه های معروف زمان قدیم را نام ببرید ؟ 

نظامیه نیشابور - نظامیه بغداد 

17 – دانشگاه های امروزی جهان به تقلید از چه چیزی ساخته شده است ؟ 

نظامیّه ها 

18- رصد خانه چیست و در کدام شهر های قدیم رصد خانه وجود داشت ؟ 

رصدخانه ها محل تحقيق درباره ی ستارگان بودند. شهرهايی چون بغداد، اصفهان و ری رصدخانه داشتند. 

19-نخستین بیمارستان شناخته شده را نام ببرید ؟ 

نخستين بيمارستانی که از آن اطلاعی در دست است ، بيمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جند ی شاپور است

20 –معروفتین بیمارستان دوره ی اسلامی را چه کسی و در کجا بنا کرد ؟ 

عضدالدوله دیلمی در بغداد بنا کرد که داروخانه نیز داشت. 

21 – دوره تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود ؟ 

دوره ای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پيشرفت های علمی در آ نجا خبری نبود. اين دوره به(( عصر تاریکی )) اروپا معروف است. 

فعالیت 4 

کاربرگه ی شماره 13 کتاب کار انجام دهید. 

 تاريخ : سه شنبه هشتم دی ۱۳۹۴ | 22:27 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس ششم علوم ( ورزش و نیروی 1 )

1. چه موقعی حرکت جسم تغییر می کند ؟ هر وقت به آن نیرویی وارد شود .

2 . نیرو حاصل چیست ؟ حاصل اثر متقابل دو جسم برهم است .

3 . یک کک چند برابر وزن خودش را می تواند بکشد ؟ بیش از یکصد هزار  برابر وزن خودش را

4 . آیا یک جسم به تنهایی می تواند نیرو وارد کند ؟ خیر ، برای ایجاد نیرو حداقل به دو جسم نیاز داریم .

5 . دو ویژگی هر نیرو را بیان کنید . 1 ـ نیرو جهت دارد  2ـ نیرو اندازه دارد .

6 . مقدار نیرو با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟ نیرو سنج

7 . چرا وقتی لاستیک یا کش را بیش از اندازه بکشیم پاره می شود ؟ زیرا نیروی دست ما از نیروی لاستیک یا کش بیش تر است و باعث پاره شدن آن می گردد .

8 . در علوم ، هل دادن یا کشیدن معادل چیست ؟ معادل وارد کردن نیرو یا اعمال نیرو است .

9 . از نیرو چه استفاده هایی می شود ؟ تغییر جهت نیرو ، تغییر شکل نیرو ، حرکت جسم ، توقف جسم و کندشدن یا تند شدن حرکت

10 . حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود ؟ دو جسم

11 . چرا گاهی با وجود این که بر جسم نیرو وارد می شود ، جسم حرکت نمی کند ؟ زیرا نیروی وارد شده از دو طرف جسم مساوی است .

12 . چه زمانی با وجود وارد شدن نیرو از دو طرف جسم ، جسم به یک طرف حرکت می کند ؟ وقتی که نیروی وارد شده از یک طرف بیش تر باشد .

13 . چه زمانی نیرو ها همدیگر را خنثی می کنند ؟ زمانی که نیرو ها در جهت مخالف هم وارد شوند .

14 . نیروی خالص چیست ؟ نیرویی که جسم را به حرکت در می آورد .

15 . منظور از نیروهای تماسی چیست ؟ بعضی از نیروها برای این که اثر کنند باید با جسم تماس پیدا کنند . به این نیروها ، نیروهای تماسی می گویند .

 

 


تاريخ : سه شنبه هشتم دی ۱۳۹۴ | 22:25 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

دستورزبان ششم

انواع جمله:

جمله از نظر محتوا و پیام چهار نوع است:

ا- جمله ی خبری: جمله ای است که خبری را می رساند.              مثال: احمد به مدرسه رفت.

۲- جمله ی پرسشی: جمله ای است که سؤالی را می پرسد.      مثال: احمد کجا رفت؟

۳- جمله ی امری: جمله ای است که انجام عملی را می خواهد.    مثال:کتابتان را باز کنید.

۴- جمله ی عاطفی: جمله ای است که یکی از عواطف واحساسات انسانی مثل تعجّب، تأسف،

خوشنودی، آرزو، دعا،خشم، نفرت و تحسین را بیان می کند.        مثال:

- چه  هوای خوبی!

- افسوس که زمان به سرعت می گذرد!

- دشت هایی چه فراخ!

- کاش امسال به مسافرت برویم!

- سپاس باد یزدان توانا و توانا را!

- آفرین بر تو!

نکته ی مهم: همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید در پایان جملات خبری و امری

علامت نقطه((.)) ودرپایان جملات پرسشی علامت سؤال ((؟)) ودرپایان جملات عاطفی علامت تعجّب

 ((!)) می گذاریم.

اجزای جمله:

هر جمله از دوقسمت نهاد و گزاره تشکیل می شود.

نهاد: قسمتی از جمله است که درباره ی آن خبری داده می شود.

گزاره: گزارش یا خبری است که درباره ی نهاد داده می شود.

نکته ی مهم: نهاد یا گزاره ممکن است شامل یک کلمه یا چندین کلمه باشد.

نحوه ی تشخیص نهاد و گزاره در جمله: برای تشخیص نهاد در جمله می توان از جمله ی سؤالی 

چه کسی؟ یا چه چیزی؟ استفاده کرد پس از تشخیص نهاد بقیّه ی جمله گزاره محسوب می شود.   

مثال۱:علی به مدرسه رفت.              نهاد:علی            گزاره:به مدرسه رفت

مثال۲: انقلاب اسلامی ایران، یک حادثه ی بزرگ تاریخ است.  

 نهاد:انقلاب اسلامی ایران                         گزاره:یک حادثه ی بزرگ تاریخ است

مثال۳:ما باید تاریخ گذشته و امروز خود را بشناسیم.

نهاد: ما                         گزاره:باید تاریخ گذشته و امروز خود را بشناسیم

اجزای گزاره: گزاره از اجزایی تشکیل می شود که مهم ترین جزء آن فعل است که معمولاً در پایان جمله

قرار می گیرد از اجزای دیگری که در قسمت گزاره قرار می گیرد می توان به مسند، مفعول، متمّم و...

اشاره کرد.

فعل: فعل کلمه ای است که انجام عملی یا داشتن یا پذیرفتن حالتی را در زمان معیّن بیان می کند.

ویژگی های فعل:با توجّه به تعریف فوق می توان برای هر فعلی چند ویژگی را در نظر گرفت:

۱- انجام عملی یا داشتن یا پذیرفتن حالتی   

 مثال:

علی به مدرسه رفت.( عمل رفتن)      

 انقلاب اسلامی ایران، یک حادثه ی بزرگ تاریخ است.

 (فعل" است" داشتن حالتی را به نهاد نسبت می دهد)

هوا سرد شد. (فعل"شد" پذیرفتن حالتی را به نهاد نسبت می دهد)           

۲-زمان (ماضی، مضارع، آینده)

۳-شخص (اوّل شخص، دوم شخص، سوم شخص)

۴- شمار (مفرد یا جمع)

 

مسند: مسند حالتی است است که توسّط فعل اِسنادی به نهاد نسبت داده می شود.

فعل اِسنادی: فعلی است که فقط حالتی را به نهاد نسبت می دهند نه انجام عملی.

مثال:

انقلاب اسلامی ایران، یک حادثه ی بزرگ تاریخ است.

 (فعل" است" داشتن حالتی را به نهاد نسبت می دهد)        پس مسند:یک حادثه ی بزرگ تاریخ

هوا سرد شد. (فعل"شد" پذیرفتن حالتی را به نهاد نسبت می دهد        پس مسند:سرد

نحوه ی تشخیص مسند در جمله:

ا- مسند فقط در جملات اسنادی می آید.

۲- برای یافتن مسند در جمله از سؤال جه جور؟ یا چه نوع؟ می توان استفاده کرد.    تاريخ : شنبه پنجم دی ۱۳۹۴ | 13:46 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

نکته های درس املای فارسی» :

«

1ـ کلمات هم خانواده : واژه هایِ هم ریشه که با هم ارتباطِ معنایی دارند و عربی 

هستند،واژه هایِ هم خانواده می گویند. در هم خانواده سه حرفِ اصلی کلمه باید 

به ترتیب در کلماتِ دیگر تکرار شوند تا بتوانند با یکدیگر هم خانواده باشند.

مثلاً کامل دارایِ سه حرفِ «ک م ل » استو می تواند با« تکمیل» هم خانواده باشد

 اما با « کلام » و« کلمه » هم خانوادهنیست چون سه حرفِ اصلی این کلمات 

« ک ل م» است و ترتیبِ این کلمات بایکدیگر متفاوت است.                                                                                                                                       

کلماتِ زیر به همراهِ هم خانواده هایشان را ، به خاطر بسپارید:

عُلوم: عالِم، عِلم، مُعَلِّم،عُلَما،تَعلیم،تَعَلُّم ، معلوم و...  

قادِر : مَقدور، قدرت ، قَدَر ، قَدّار ، قَدر، قَدیر و...

مسلمان: اسلام، تسلیم،مُسلِم، سلام،سالم، سلیم ،سلامت و ...   

ظالِم : ظُلم ، مَظالِم ، مَظلوم ، ظُلُمات، ظُلمَت و ...  

مسائل : مسئله ، سؤال ، سائِل و...

شُغل : شاغِل ، مَشغول ، مَشاغِل ،اشتغال،مشغله، اشغال و ... 

شاهد : شهید ،شُهدا ، مشهد و ...       

حُضور : حاضِر ، مَحضَر ، حُضّار و...

طالِب : مطلوب، مَطلب ، طَلَب و...     

ظاهِر : تظاهُر، مُتَظاهر،مَظاهر، ظَواهِر، مَظهَر،ظُهور و... 

نَصر : نُصرَت ، ناصِر ، مَنصور، نصیر و ...

اَعمال: عَمَل،عامِل،عامِلان و...

جاهِل : جَهل ،مَجهول ، جِهالت و...  

مُتَعال : تَعالی ، مُتَعالی، عالی ، اعلا ،علیا و...       

مَخلوق : خَلق ،خالِق ، خِلقَت، خَلایِق و...     

جَماعَت : جُمعه،جامِع ،اجتماع،جمیع،مجتمع،جوامع و... 

مُناظِره : مَنظَر ،نِظاره ، مَنظور ، ناظِر و...    

نسخ : مَنسوخ ،ناسخ و ...

فهم : مفاهیم ،مفهوم ، فهیم و ... 

* در فعل ها ، بن فعل ،چه بن  ماضی و چه بن مضارع می تواند به عنوان 

هم خانواده به کار رود.مانند :

ـ روان : رفتار ، روش ، رفته ، رونده و...   

ـ دیدار : بینا ، بینش ، دیده ، دیده بان ، بیننده و ...      


 2ـ مترادف (هم معنی ) : به کلماتی می گویند که از نظرِ نوشتن وخواندن با هم 

فرق دارند، امّا از نظرِ معنی با هم مشترک هستند؛ بعضی از کلمات دو یا چند 

مترادف دارند. 

مانند:

تاریکی = ظُلمت                    جَمال = زیبایی، قشنگی             

نور = روشنایی                     تلاش = کوشش، سَعی، جَهد           

علم  = دانش                       عُطوفَت = مهربانی ، دلسوزی                           

مُراد = خواسته ، آرزو            خانه = سَرا                  آوا = صِدا 

مَعاش =خرجِ زندگی ، کفافِ زندگی                           غوغا = هَیاهو   

عزَّت = بزرگی ، جَلال        جامِه = لباس        ناراحت = غمگین، اَفسُرده،دل تنگ

عِیب = عار                  غُرور = خودپَسَندی          غم = اندوه          

مَعصیت =گناه ، سرکشی، عُصیان                    بُزرگی = جَلال   

پنهان = نَهان، غِیب                                 طَریقَت = شیوه ، رَوِش ، راه ،طَریق 

پیدا = آشکار                                         زندگی = حیات     

عمل = کار                                               تند = سریع

غَرّه = مَغرور                         نَصیحَت = پَند           ذوق = شوق      

رایگان = مُفت ، مَجانی                          شاد =خوش حال، سُرور                          

صَبر= بُردباری،شَکیبایی ،صَبور         مَشَقَّت = سختی ، دُشواری ، رنج ، تَعب     

سعادَت = خوشبختی ، نیک بختی     


3 ـ کلمه های ِدو تَلَفُّظی:برخی از واژه ها در زبانِ فارسی به دو صورت تَلَفُّظ 

می شود که هردو تَلَفُّظ،صَحیح می باشدبه این گونه واژه ها، کلمه هایِ دو تَلَفُّظی 

می گویند.

 مانند : 

باغِبان و باغبان    /  استُوار و استوار   /   مهرَبان و مهربان /  مُستَمَندو مُستمند /  

 

آسِمان و آسمان /      پاسِبان و پاسبان /     آشِکار و آشکار/       روزِگار و روزگار/  

 


4 ـ معادل کلمات : در زبانِ فارسی برخی از کلمات از زبان های دیگر وارِدِ زبان 

فارسی شده است و در کشورِ ما  نَهادی وجود دارد به نامِ «فرهنگستانِ زبان و

 ادبیّاتِ فارسی» که برایِ آن کلمات،مُعادِل هایی  را پیشنهاد می کند تا آن کلمات

 را به جای کلمات بیگانه استفاده کنیم. 

برخی از کلمات به همراهِ مُعادِلِ فارسی آن :

سایت : پایگاه                  اس ام اس(sms)  : پَیامَک     

اُتومُبیل : خودرو                        کوپِن : کالابرگ                  

 ایمِیل : رایانامه، نامه ی اِلِکترونیکی      فاکس : دورنگار، نَمابَر           

 کامپیوتِر : رایانه                          سوبسید : یارانه

 پاراگراف : بند                              کاما : ویرگول           آدرس : نشانی      

 سایت : پایگاهترمینال : پایانه          کاناپه : نیمکت    

 پیتزا : کش لقمه                   هلی کوپتر : بالگرد


 5 ـ کلمات هم آوا  (مُتَشابه) : به کلماتی می گویند که به یک صورت تلفّظ و خوانده

 می شوند،امّا شکلِ نوشتاری آن ها  و در نتیجه معنایِ آن ها متفاوت است.

(به طورِ خلاصه،کلمات هم آوا ، به کلماتی می گویندکه تلفّظ آن ها یکی است ولی

 املا و معنایِ آن ها با هم فرق دارد.) 

مانند :

خار : تیغه هایِ همراهِ گُل               خوار : ذِلَّت : پَستی ، ذلیل      

صَفَر : نامِ ماهِ دوّمِ قَمَری             سَفَر : از جایی به جایِ دیگر رفتن ، مُسافرت

اَساس : بنیاد ، پایه                         اَثاث : لوازمِ خانه

حَیات : زندگی                               حَیاط : مُحَوَّطه ی گوشه یِ خانه    

خاست : بلند شد                           خواست:طَلَب کردن،خواستن 

خان  : مرد بزرگ ، سرا                     خوان : سُفره      

خرد : کوچک                             خورد : میل کردن

رازی : اهلِ ری                      راضی : خشنود      

اَمَل : آرزو                                عَمَل : کار         

ثواب : پاداش ،اَجر                   صَواب : صَحیح ، دُرُست  

 

صَبا : نامِ بادی که از شرق می وَزَد.          

سَبا : نامِ سرزمینی در یَمَن در داستانِ حضرتسُلیمان (ع) 

 

خویش : خود                               خویش : فامیل

پرتقال : یک نوع میوه                 پرتغال :  نامِ کشوری در اروپا

 

اَرز  : واحدِ پولِ خارجی              اَرض : ز مین               عَرض : پهنا  

 

 تاريخ : شنبه پنجم دی ۱۳۹۴ | 13:39 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

دستور زبان

شمارش تعداد جمله ها در زبان فارسی

تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید .

1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم.

2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم.

3-شبه جمله تمام جمله ها به عنوان جمله حساب می شوند

تعداد فعل های ذکر شده + تعداد فعل های حذف شده + شبه جمله 
مثال : ای مردم ! بدانیدملتی که تلاش کند وپشتکار داشته باشد هم به برخورداری می رسد وهم به موفقیت .
ای مردم + بدانید+ تلاش کند+ داشته باشد +می رسد +می رسد (که حذف شده )
شبه جمله + فعل + فعل + فعل + فعل +(فعل حذف شده)
گاهی در جمله عبارتی شبیه به فعل می آید که هرگز فعل نیست .مانند مصدر ها ،بنابراین، این گروه هرگز در شمارش، جمله محسوب نمی شوند.
مثال : هنگام رفت وآمد از خیابان احتیاط کن . ( یک جمله )
کار کردن وتلاش کردن رمز موفقیت است . ( یک جمله )
نکته :گاهی فعل ها به صورت مخفف می آیند .درشمارش جمله ها محسوب می شوند 
مثال :من آن نی ام که تورراها کنم .(من آن کسی نیستم که تورارهاکنم )

شبه جمله ها بر دو نوع هستند:

1- منادا  منادا  را  از حروف ندا تشخیص می دهیم .  حروف ندا عبارتند از : ای ، یا ، ایا ، « ا » در پایان واژه ،   Ø ( بدون هیچ علامتی ) یعنی از لحن نوشته یا کاما متوجه می شویم .

2- صوت  عبارتند از :

برای آرزو و دعا :  کاشکی ، کاش ، ای کاش ، آمین ، الهی

برای تشویق    به به ، آفرین ، احسنت ،بارک الله، مرحبا،خوشا

برای تاسف و درد   آه ، درد ، دریغا ، دریغ  ، ای داد ،فریاد ، وای

برای تعجب           به ، وه ، عجب ، چه عجب ، عجبا ، شگفتا

برای تنبیه             امان ، الامان ، مبادا ، زنهار ، هان

برای احترام           چشم ، به چشم ، بله قربان

برای قبول و تصدیق         بله ، آری ، ای ، ای والله

برای دستور                خاموش ، ساکت ، یالله ، بسم اللهتاريخ : شنبه پنجم دی ۱۳۹۴ | 13:37 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

یلدا مبارک

 تاريخ : دوشنبه سی ام آذر ۱۳۹۴ | 22:28 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

بازم تعطیلی

تعطیلي مدارس شهرتهران دركليه مقاطع تحصيلي 

 سخنگوي آموزش و پرورش تهران در گفتگو با خبرگزاري ها و صدا سيما  گفت: براساس بررسي هاي به عمل آمده کمیته اضطرار آلودگی هوای پایتخت، مهدکودک ها، پیش دبستانی ها و كليه مدارس مناطق  19 گانه شهر تهران فردا سه شنبه اول ديماه تعطیل است.

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران ، مسعود ثقفي گفت: با توجه به شرایط پایدار جوی و بروز پدیده آلودگی هوا و مصوبه امروز کمیته اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس مناطق 19 گانه شهر تهران در مقاطع مختلف و مهدهای کودک و پیش دبستانی فردا سه شنبه اول ديماه تعطيل مي باشد.

 

 
 

سه شنبه اول ديماه تاريخ : دوشنبه سی ام آذر ۱۳۹۴ | 22:19 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دهم : رنج هایی کشیده ام که مپرس

 

معنی ابیات 
درد عشقی کشیده ام که مپرس .............. زهر هجری چشیده ام که مپرس 
درد و سختی که از عشقو تلخی که از دوری کشیدهام قابل بیان نیست .
گشته ام در جهان و آخر کار ............... دلبری برگزیده ام که مپرس 
تمام دنیا را جست و جو کرده ام و سرانجام دلبری انتخاب کرده ام که قابل توصیف نیست .
بی تو در کلبه ی گدایی خویش ................ رنج هایی کشیده ام که مپرس .
بدون تو در گوشه ی خلوت خودم رنج هایی را تحمل کرده ام که قابل توصیف نیست .
همچو حافظ ، غریب در ره عشق .............. به مقامی رسیده ام که مپرس .
مانند حافظ غریبانه در راه عشق به مقام وجایگاهی رسیده ام که قابل توصیف نیست .

خود ارزیابی 
1- گرد آوری لغت نامه دهخدا چن سال طول کشید ، و چند نفر با دهخدا همکاری کردند ؟
گرد آوری این لغت نامه 40 سال طول کشید و حدود 100 نفر با دهخدا همکاری داشته اند .
2- ارزشو عظمت لغت نامه ی دهخدارا با چه کتابی برابر دانسته اند ؟. 
شاهنامه ی فردوسی .

3-چرا دهخدا آخرین دقایق عمر خود را با غزل حافظ به پایان برد ؟
او تمام عمر خود را در راه حفظ وبزرگداشت زبان و ادب پارسی صرف کرده بود بنابر این در آخرین دقایق عمر نیز بخشی از زبان پارسی راکه مناسب حال اودر آن لحظه ها باشد در خواست کرد .
بخوان و حفظ کن 
باران


خوشا آنان که الله یارشان بی ............ به حمد و قل هو الله کارشان بی 
خوش به حال کسانی که خدا یارشان است کسانی که ستایش خدواند کاری است که همواره انجام می دهند .

خوشا آنان که دایم در نمازنند .............. بهشت جاودان بازارشان بی 
خوش به حال کسانی که همواره نماز خود را می خوانند و بهشت ابدی دستمزدی است که به خاطر این معامله به دست می آورند .

خداوندا به فریاد دلم رس..................... کس بی کس تویی من مانده بی کس.
خداوندا به داد دل درد من من برس که تو تنها کسی هستی که به داد بی کسان می رسی و کسی هستم که جز تو یاوری ندارم .

همه گویند طاهر کس نداره ...................... خدا یار منه چه حاجت کس .
همه می گویند که ((بابا طاهر )) بی کس مانده است ولی من خداوند را یار خودم دارم به همین دلیل نیازی به کس دیگری ندارم .
((بابا طاهر))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ای نام تو روییده به گلدان لبم ................. در مرحمت تو غوطه ور، روز وشبم 
ای کسی که نام تو مانند گلی که در گلدان است مدام بر روی لبم است و در دریای لطف تو روز و شب شناورم .

در خاک ، طلب بذر دعا کاشته ام ............. باران اجابت تو را می طلبم .
دعاها ی خود را مانند دانه ای که برای رشد در خاک می کارند برای برآورده شدن به درگاه تو آورده ام و برآورده شدنش را از باران رحمت تو میطلبم .
(( سید حسن حسینی ))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر آن سبز قامت رو نماید ..................... در باغ خدا را می گشاید .
اگر آن فردی که لباس سبز رنگ می پوشد (( امام زمان )) ظهور کند باغ زیبای مادی ومعنوی الهی (( اصلاح جهان )) را به همه دنیا نشان می دهد .
تنم را فرش کردم تا بتازد ...................... دلم را نذر کردم تا بیاید .
خودم را آماده کرده ام تا امام زود تر ظهور کند برای این کار سعی کردم دلم را پاک کنم .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معنی واژه ها 
هجری شمسی =تاریخ خورشیدی / آیات = جمع آیه - نشانه ها / حجره = غرفه - اتاق/ مفصّل =کامل - گسترده / تالیف = نوشته / معتبر= با اعتبار / نَقل = بیان /تاخیر =درنگ / رحلت =مردن - فوت کردن / علّامه = دانشمند / هِجر = دوری / بی =در اینجا باشد / خوشا =خوش به حال / مرحمت = لطف -محبت / غوطه ور = شناور /طلب = در اینجا خواست – خواستن / اجابت =برآوردن - پاسخ دادن .

فعالیت های درس

1- کلمه های ستون راست جدول با کدام بخش کامل می شود و به کار می رود 
(به نمونه توجه کنید ) 

کلمه گی ترین گذار نده
اندیشمند ------- اندیشمند ترین ------ -----
جاودانه جاودانگی جاودانه ترین ------ -----
مفصّل ------- مفصّل ترین ------- -----
خوان ------- --------- ------- خواننده
سرمایه ------ -------- سرمایه گذار ------
بیش ------- بیشترین -------- ------
همسایه همسایگی -------- ------- ------

 
2- جدول زیر را کامل کنید 
کلمه – فضلّا – کتاب – متون - کلمات - فاضل – کتب- فصل – متن – ریاضیات - فصول – ریاضی 

مفرد جمع
فاضل فضّلا
متن متون
کلمه کلمات
کتاب کتب
فصل فصول
ریاضی ریاضیات

 


3- کلمه های زیر را به شکل مناسب جمع ببندید 

کلمه / علامات جمع ان ها ات
استاد استادان استادها ------
لحظه ------- لحظه ها لحظات
لغت نامه ------- لغت نامه ها -------
اطّلاع ------- ------------ اطلاعات
روستا ------- روستاها -------
تعطیل ------- --------- تعطیلات

 

 
املاء

1- کلماتی را که در آن ها یکی از شکل های صدای (( س )) وجود دارد ، از درس 
پیدا کنید و بنویسید 
مپرس – شمسی – است – سپاهی – غلامحسین – اثر – فرانسوی – مفصل ترین –
فارسی – سال – صد – اساسی ترین – بسیاری – فردوسی – جست و جو – هستند – 
روستا ها – اشخاص – صحیح – استادان - نثر – سختی – می نویسد – کسی – نرسانیده-
سپس – بستر – بر می خاستم – سنگین – ستمکار – اسلحه - مسلّح – معاصر – دانست –
سرشار – آثار – اسفند – سرانجام – سخن – نشسته – صمیمی – سیّد – سکوت – سپری –
سستی – فرو می بست – شکست – ساکت – پرسید – رسیده ام – پس 

2- شش کلمه بنویسید که آخر آنها مانند کلمه ی (( مجداداً ))(تنوین )دار باشد 

فوراً - ظاهراً- سهواً - عمداً - غالباً - حتماً - باطناً -اولاً 

3-باتوجه به معنی ، گزینه ی صحیح را انتخاب کنید 
حیات = زندگی -----> گزینه ی صحیح 
حیاط = زندگی

نگارش 

1- از بین کلمه های زیر شش کلمه را انتخاب کنید و هر دو کلمه را در یک جمله 
بکار ببرید 

تعلیم – غالباً – اشخاص – سرشار – عشق – معاصر –حافظه – جامع- همکاری 

1- عشق به تعلیم کار آموزش را برای معلمان آسان می کند 
2- اشخاص موفق در زندگی غالباً افراد پر تلاشی هستند 
3- تعدادی هنرمندان معاصر برای خلق آثار خود با یکدیگر همکاری دارند

2-متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید .

اگر به جای دوستان دهخدا بودم . بیشتر با او در باره لغط نامه اش صحبت و همکاری می کردم و از تبحر او در ادبیات 
بیش تر استفاده می بردم . سعی می کردم زمان بیشتری را با او باشم تا از گنج وجود او بیشتر استفاده کنم که 
بعد ها از نبود او حسرت نخورم . مردی بزرگ که لغت نامه ای بزرگ برای ما به یاد گار گذاشت . باشد که با استفاده واژگان زبان پارسی زحمات او ارج بنهیم 


3- با استفاده از کلمات زیر یک بند بنویسید 

جمع آوری – تحقیق – اندیشمندان – آثار - تاثیرگذار 

1- جمع آوری و تحقیق درمود آثار تاثیر گذار اندیشمندان مفید است . 
2-جمع آوری مطالب دانشمندان قرون گذشته و تحقیق در خصوص اندیشه ها و آثار آن ها در بهره برداری
از فرصت های تحقیقاتی اندیشمندان روز گار معاصر بسیار تاثیر گذارو سودمند خواهد بود 

4- جملات زیر را بخوانید و آن ها را با سلیقه ی خود به گونه ای کنار هم قرار دهید 
که به صورت یک انشاء در آید . در صورت نیاز کلمه ها یا جملاتی اضافه کنید 
با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود .
دعوی برتری از دیگران . کبر ، انسان را از همه افراد پست ، پست تر می کند .
فرمانبر خدا و نگهبان خلق بودن ، چه حس خوبی به انسان می دهد .
جوان مرد بودن و آدمیّت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند .
با صبر و کوشش می توان به خوشبختی رسید .
کبر ، دعوی برتری از دیگران است . کبر ، انسان را از همه افراد پست ، پست تر می کند . برای شکستن کبر باید فر مانبردار خدا باشیم . فر مانبردار خدا و نگهبان خلق بودن از نشانه های جوانمردی است . جوان مرد بودن و آدمیّت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند . فر مانبردار خدا و نگهبان خلق بودن چه حس خوبی به انسان می دهد انسان احساس می کند می رتواند رضایت خالق را به دست بیاورد برای اینکار باید جهد و کوشش نمود . آری با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود .در این راه باید صبر داشت چون با صبر و کوشش می توان به خوشبختی رسید .

کارگاه نویسندگی 

مقایسه 
یکی از راه های پرورش ذهن و تقویّت توانایی نوشتن ، به کار گیری مقایسه است 
مقایسه بیان تفاوت ها و شباهت های میان دو یا چند چیز است .

1- دو تصویر زیر را باهم مقایسه کنید 

1- این دو تصویر را می توان از جنبه ی فرد گرایی و گروه گرایی تفسیر کرد واین که اتحاد هم زیبایی ظاهری دارد 
و هم مفهوم باطنی .
2- در یک طرف این تصویر یک گل محمدی زیبایی را می بینیم که این گل علاوه بر این که یاد آور پیامبر عظیم الشان اسلام است و از
یک طرف دیگر آن فوایدش از جمله بوی خوش برای رایحه در مانی ،استفاده از برگ خشک آن و... به ذهنمان می رسد و در طرف دیگر این تصویر یک باغ گل لاله را می بینیم و می دانیم که لاله در فرهنگ ما یاد آور جان و خون پاک شهیدان است .

2- یک درس از کتاب فارسی را با یک درس از کتاب علوم مقایسه کنید و نتیجه را 
در چهار سطر بنویسید 

این فعالیت به عهده ی دانش آموز است 

3- مصراع (( رنج هایی کشیده ام که مپرس )) را برای پدر یا مادر خود بخوانید 
و سپس نظر آن ها را درباره ی زحماتی که برای شما کشیده اند ، بپرسید .با دقّت به 
سخنان آنان گوش دهید و درپایان آنچه را شنیده اید در پنج سطر بنویسید .

این فعالیت به عهده ی دانش آموز است

4 – فهم خود را از ضرب المثل (( کار نیکو کردن از پر کردن است ))، در یک بند 
بنویسید .

برای انجام هر کاری باید تمرین و ممارست زیاد داشته باشیم تا بتوانیم بر آن کار تسلط پیدار کنیم 
و بتوانیم آن کار را درست و به موقع انجام دهیم و نتیجه ی خوب بگیریمتاريخ : دوشنبه سی ام آذر ۱۳۹۴ | 15:0 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

تعطیلی

مدارس تهران فردا تعطیل استتاريخ : شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۴ | 22:58 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس نهم مطالعات ( پیشرفت های علمی مسلمانان )

پرسش های متن 

1- پیامبر چه زمانی حکومت اسلامی تشکیل دادند و این حکومت اسلامی موجب چه چیزی شد ؟

پس از هجرت از مکه به مدینه حکومت اسلامی تشکيل دادند و از آن زمان به بعد دعوت به اسلام هر روز با استقبال بیش تری روبه رو شد و گسترش يافت. 

2-پس از رحلت پیامبر مسلمانان برای گسترش اسلام چه کردند ؟ 

پس از رحلت پيامبر(ص) مسلمانان اسلام را در خارج از شبه جزيره ی عربستان گسترش دادند و در هردوره سرزمين های زيادی از جمله ايران را به قلمرو اسلامی افزودند و بسياری از کشورهای قدرتمند آن روز را به تصرف درآوردند. 

فعالیت1 

به نقشه توجه کنيد. دين اسلام در کدام قاره ها گسترش يافت؟ در هر قاره يکي دو کشور که اسلام در آ ن ها راه يافته است، نام ببريد. 

با توجه به نقشه دین اسلام در قاره های آسیا ، آفریقا و اروپا گسترش یافته است. 

در قاره آسیا در کشور های ایران، ترکیه ، اندونزی ، پاکستان ، تاجیکستان 

در قاره آفریقا در کشور های مصر ، لیبی، الجزایر، تونس ،سودان 

در قاره اورپا در کشور های بوسنی و هرزگووین ، اسپانیا ، آذربایجان گسترش یافته است.
 

3-علّت پیشرفت مسلمانان چه بود ؟ 

مسلمانان تحت تأثير قرآن و تعاليم دينی اسلام که به تفکر و آموختن علم اهمّيّت زيادی می داد، در زمينه های مختلف پيشرفت کردند. 

4-چند نمونه از اختراعات جزری را نام ببرید ؟ 

ساعت آبی، ساعت شمعی، دستگاه های خودکار برای ريختن آب و شستن دست و وضو، وسايل اندازه گيری خون، تلمبه و ... 

5- جزری به چه علمی آشنایی کامل داشت ؟ 

علم مکانیک 

6-چرخاب در جهان به چه نامی معروف است ؟ 

چرخ ایرانی 

فعالیت2 

در دوره اسلامي به دانشمندان، حكيم مي گفتند. چون آن ها علوم مختلف را مي دانستند و در 
چند علم، استاد بودند. آيا مي توانيد با توجه به مطالب اين درس چند مثال بزنيد؟
 

خیام ، ابوریحان بیرونی ، زکریای رازی ، ابوعلی سینا 

7- در زمان گسترش دین اسلام چه پیشرفت های علمی ای بین مسلمانان پدید آمد ؟ 

در این دوره هنرمندان ،صنعتگران ، دانشمندان، فیلسوفان ومهندسان ،زیادی ظهور کردند و ابداعات و اختراعات زادی در همه زمینه ها پدید آوردند. 

8-مبدأ تاریخ ما مسلمانان چیست ؟ 

هجرت پیامبر از مکه به مدینه 

9- خط زمان چیست؟ 

خطّ زمان نشان می دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است. 

10- روی خطّ زمان نشان دهيد و بگوييد هريک از اين افراد در چه زمانی زندگی می کرده اند؟ 

*ابوریحان بیرونی 440-362 هجری 

*زکریای رازی 313 – 251 هجری 

*خیّام 517 – 429 هجری
 تاريخ : دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۴ | 14:10 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس نهم فارسی ( راز زندگی )

معنی درس 
غنچه با دل گرفته گفت : 
«زندگی 
لب زخنده بستن است 
گوشه ای درون خود نشستن است » 
غنچه با دل گرفته گفت: زندگی یعنی نخندیدن و در گوشه ای تنها نشستن . 
گل به خنده گفت : 
«زندگی شکفتن است 
با زبان سبز ، راز گفتن است » 
گل با خنده گفت زندگی یعنی شکوفایی . راز زندگی همان سرسبزی است . 
گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه 
باز هم به گوش می رسد . 
تو چه فکر می کنی ؟ 
راستی کدام یک درست گفته اند ؟ 
همچنان گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه شنیده می شود. تو چه فکری در مورد گفت و گوی آنها می کنی؟ به نظرت کدام یک ازآنها حرفش درست است ؟ 
من که فکر می کنم 
گل به راز زندگی اشاره کرده است 
هر چه باشد او گل است 
گل یکی دو پیرهن 
بیشتر از غنچه پاره کرده است . 
من که فکر می کنم گل به راز زندگی پی برده و به آن اشاره کرده هرچه باشد او گل است و از غنچه تجربه ی بیشتری در زندگی دارد . 

خود ارزیابی 
1- گل زندگی را چگونه تعریف کرده است ؟ 
از نظر گل زندگی شکوفایی و رشد و سرسبز شدن و طراوت داشتن است . 
2-تعریف شاعر از زندگی چیست ؟ 
شاعر همانند گل زندگی را در شکوفایی و سرسبزی می بیند . 

حکایت 
عمر گرانمایه 
دو برادر ، یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو ،نان خوردی .باری توانگر گفت درویش را که : چرا خدمت نکنی تا از مشقّت کار کردن بِرَهی ؟ گفت : تو چرا کار نکنی تا از مذلّت خدمت ،رهایی یابی که خردمندان گفته اند :نان خود خوردن و نشستن به ، که کمر زرّین بستن و به خدمت ایستادن . 
دو برادر بودند که یکی به سلطانی خدمت می کرد و دیگری با کار و تلاش خود روزی به دست می آورد . 
یک بار برادر ثروتمند به برادر فقیر خود گفت که : چرا مانند من به سلطان خدمت نمی کنی تا از زحمت کار کردن راحت شوی . 
برادر فقیر تر گفت :تو چرا کار نمی کنی تا از خفّت و خواری خدمت به سلطان راحت بشی که اندیشمندان گفته اند : از دست رنج خود استفاده کردن و راحت بودن بهتر است از کمربند طلا بستن و در خدمت کسی سرپا ایستادن . 
به دست آهن تفته کردن خمیر ............ بِه از از دست بر سینه به پیش امیر 
آهن گداخته را با دست مانند خمیر شکل دادن بهتر است از اینکه دست بر سینه در خدمت پادشاه بایستی . 
عمر گران مایه در این صرف شد .......... تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا 
عمر ارزشمند به این گذشت که تابستان چه بخورم و زمستان چه بپوشم. ( همه ی عمر در اندیشه ی خوردن و پوشیدن گذشت.) 
ای شکم خیره ، به نانی بساز ............. تا نکنی پشت به خدمت دوتا 
ای شکم گستاخ با تکه نانی سر کن تا برای خدمت به هر کسی تعظیم نکنی . 
چگونه می توانیم زندگی خودرا بارزش تر کنیم . 
با تلاش و کوشش وحفظ غرور و شخصیت خود که پیش هرکسی خدمت نکنیم . 
« گلستان ، شیخ مصلح الدّین سعدی شیرازی » 

ایستگاه اندیشه 
1-پیام این داستان چیست ؟ 
این که انسان کار خود را خودش انجام بدهد ووقتی که ضرورتی ندارد از دیگران کمک نخواهد . 
معنی واژه ها 
سلطان = پادشاه باری = یک بار توانگر = ثروت مند / مشقّت = سختی بِرَهی = رها شویمذّلت خواری - خفّت – پستی زرّین = طلایی /تفته = گداخته / گران مایه = گران بها /صیف تابستان شتا = زمستان خیره = گستاخ - لجباز بساز = قناعت کن / بزّاز =پارچه فروش / آبادی = روستای آباد – ده 

بنویسیم 

فعالیت های درس 

1- مخالف کلمه های زیر را بنویسید. 

خنده -------> گریه 

درست -----> نادرست = غلط = اشتباه 

درون ------> بیرون = خارج 

بیش تر ----> کم تر 

2- هر یک عبارت های زیر را در یک سطر توضیح دهید . 

با دل گرفته سخن گفتن : با غم یا اندوه صحبت کردن 

گوشه ای درون خود نشستن : در گوشه ای نشتن و در غم فرورفتن 

یکی دو پیرهن بیشتر پاره کردن : با تجربه تر بودن 

3- چرا شاعر « دل گرفته را به غنچه و خنده را به گل » نسبت داده است؟ 

زیرا غنچه بسته است و مانند این است که دلش گرفته است اما گل شکفته شده و باز است و مانند این است که شاد و خندان می باشد . 

4- فکر کنید و دلیل بیاورید که چرا زندگی شکفتن است؟ 

زندگی یعنی رشد کردن و به کمال معنوی رسیدن و این مانند زمانی است که گل می شکفد و به کمال زیبایی خود می رسداگر در زندگی رشد و کمال معنوی نداشته باشیم مانند غنچه نشکفته در زنگی خواهیم شد . بنابر این زندگی شکفتن و به کمال رسیدن است. 

املا 

1- چهار کلمه بنویسید که مانند غنچه در آن ها یکی از شکل های حر ف « غ » به کار رفته باشد . 

فروغ ---- شغال ---- دریغ ---- مشغول 

2- چرا کلمه (راز) از نظر املایی اهمیّت دارد ؟ با آوردن مثال توضیح دهید . 

چون حرف ( ز) که در کلمه ( راز ) وجود دارد به سه شکل دیگر نیز می تواند نوشته شود 
به طور کلی تمامی کلماتی که یک حرف از آن ها را می توان به چند شکل نوشت از نظر 
املایی دارای اهمیّت می باشند . مانند . مخصوص - صبر - حیاط - 


3- کلمه « زندگی » به این گونه ساخته شده است زنده + ی ، چهار واژه ذکر کنید که به همین شیوه ساخته شده باشد . 

مانند : دونده + ی = دوندگی 

بیچاره + ی = بیچارگی 

آزاده + ی = آزادگی 

سازنده + ی = سازندگی 

راننده + ی = رانندگی
 


نگارش 

1- برای هر یک از کلمات زیر دو صفت مناسب بنویسید. 

واژه -------------> صفت 1 -----------> صفت 2 

گل --------------> خوش بو------------> شکفته 

زندگی -----------> زیبا ----------------> شیرین 

باغ -------------> دلگشا --------------> سر سبز 

2- با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر ، یک جمله بنویسید 

زبان سبز : شعرزیبای خلقت با زبان سبز طبیعت سروده شده است. 

باغ : رخت زیبای باغ در پاییز رنگ دیگری به خود می گیرد. 

چمنزار : چمنزار زرد مانند این است که پاییز گریه می کند. 

3- تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید. 

 
برکه ای با آبی پاک و درختانی سرسبز و روستایی پر از زندگی و کارخانه ای که با این همه زیبایی ناساز گار است. 

4- تصور کنید در باغ پر گل ایستاده اید و چهچه ی بلبل هم به گوش می رسد . گفتگوی خیالی میان بلبل و گل رادر یک بند بنویسید . 


درخت به بلبل گفت امروز تورا در باغ ندیدم . بلبل پاسخ داد به باغ همسایه و به دیدار غنچه نشکفته گل سوسن رفته بودم. 

کارگاه نویسندگی 

خلاصه نویسی 

یکی دیگر از راه های رسیدن به مهارت در نویسندگی ، خلاصه نویسی است . در خلاصه نویسی باید مطالب مهم واصلی متن را ذکر کنیم و از نوشتن جزئیات چشم بپوشیم . 

1- حکایت محبت را که پیش از این خوانده اید در یک بند خلاصه کنید . 

دو دوست دربیابانی دچار اختلاف شدند . یکی به صورت دیگری سیلی زد . 

فرد سیلی خورد آزرده شد و روی شن ها نوشت « امروز بهرتین دوستم به من سیلی زد » 

سپس به راه خود ادامه دادند فرد سیلی خورده به درون برکه ای افتاد و دوستش نجاتش داد. 

داستان این نجات را بر روی سنگ نوشت .فردی که سیلی زده بود تعجب کرد و گفت: 

چرا این دو واکنش متفاوت را انجام دادی ؟ دوستش جواب داد خوبی هارا باید برروی سنگ نوشت تا همیشه بماند. 


2- فهم خود را از ضرب المثل « جایی که نمک خوردی ، نمکدان مشکن » ،در یک بند بنویسید. 

اگر دیگران به ما محبت و لطف کردند باید قدر لطف و محبت آن ها را بدانیم و به آن ها بدی و خیانت نکنیم چون این کار مانند این است که مهمان کسی باشی و از غذاهایی که آن شخص اماده کرده استفادی کنی و در نهایت نمکدان اوراشکسته و به او ضرر بزنی. 

3- هرچه از محتوای درس های این فصل فهمیده اید در یک بند بنویسید . 

رعابت آداب دوستی و درک لحظه لحظه های زندگی .تاريخ : دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۴ | 14:9 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هفتم فارسی ( دوستی و مشاورت )

معنی درس 


دوستی 

بدان ای پسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست ، از آن که حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر ؟ گفت برادر نیز ، دوست به . 
پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان ، تازه دار و چون دوست نو گیری پشت بر دوستان کهن مکن .دوست ، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی . و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و « نیم دوست » باشند ، نیکویی و ساز گاری کن و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش تا چون از تو مردمی ببینند ، دوست یکدل شوند .
 

بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که با مردم دوست باشد و دوستانی داشته باشد که اگر یک انسان بی قوم و خویش و برادر باشد بهتر تا این که هیچ دوستی نداشته باشد زیرا از حکیمی پرسیدند که دوست بهتر است یا بردارد ؟گفت : برادر که اگر با انسان دوست نیز باشد خیلی بهتر می شود .پس به فکر دوستان خود باش و دوستی خودت را با آنها با مردمداری و انسانیت و خوبی همواره نو و تازه کن وز مانی که با کسی تازه دوست شدی دوستان قدیمی را از باد نبر و رابطه خود را با آنها قطع نکن . همواره با مردم تازه دوست شو و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگه دار تا همیشه دوستان بسیاری داشته باشی .و هچمنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کن و در هر پیش آمد نیک و بد نسبت به آنها مهربان باش تا زمانی که این رفتار ها را از تو می بینند در دوستی با تو صمیمی شوند .« قابوس نامه ، عنصر المعالی کیکاووس »
 


مشاورت 

مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمامی عقل و پیش بینی ؛چه هرکس را دانشی باشد و هریکی چیزی داند؛ یکی بیشتر و یکی کمتر ویکی دانشی دارد و هر گز به کار نبسته است و نیازموده و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده.مَثَل این چنان باشد که: یکی باشد که بسیار سفر ها کرده باشد و جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کار ها بوده ،با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و ولایت ها ندیده ، و از این رو گفته اند «تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد » . 
و نیز یکی را خاطر تیز تر باشد و در کار ها زود تر تواند دید و یک کند فهم باشد ، و تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد .همه ی جهانیان متّفق اند که هیچ آفریده ، دانا تر از پیغامبر ( ص ) نبوده است و با این همه فضیلت و معجزات که اورا بُود ، خدای ( تعالی ) اورا می فرماید : « وَشاور هُم فی الامر » یا محّمد چون کاری کنی ویا مهّمی تورا پیش آید ،با یاران خویش تدبیر کن . 
مشورت نا کردن در کارها ، ضعف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشورت ، نیکو نیاید.
 

مشورت در کارها نشان هوشمندی و عاقل بودن وآینده نگری است چون هرکس دانشی دارد و چیزی بلد است ؛ بعضی هابیشتر می دانند و بعضی ها کمتر بعضی ها دانشی دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اندو آن را امتحان نکرده اند و بعضی های دیگر همان دانش را دارند و ازآن استفاده نیز کرده اند و آن را امتحان نیز کرده اند .مثلاً کسی که سفر ها زیادی کرده باشد و دنیا را دیده باشد و سردو گرم روزگار را چشیده باشد و کار های بسیاری را تجربه کرده باشد با کسی که هرگز سفر نکرده باشد و شهر های مختلف را ندیده باشد نمی تواند یکسان باشد .به مین دلیل گفته اند : « برای چاره اندیشی باید با دانایان و کهن سالان و افراد با تجربه مشورت کرد ». و همچنین یکی هوش بیشتری دارد و نتیجه کار ها را زودتر می تواند پیش بینی کند و یکی هوش کمتری دارد و این توانایی را ندارد ، همانطور که زور ده تفر از روز یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه دهن نفر هم از فکر و اندیشه یک نفر قوی تر است . 
همه جهانیان به این موضوع عقیده دارندکه هیچ آفریده ای در دنیا داناتر و عاقل تر از پیامبر (ص ) نبوده است و با این همه خردمندی و معجزه ها که پیامبر داشت ، خدای بلند مرتبه به او می فرماید : (( در کار ها با آن ها مشورت کن )) ، ای محمّد زمانی که می خواهی کاری را انجام بدهی و یا مسئله مهّمی پیش آمد با مشورت با یاران خودت چاره اندیشی کن برای آن کار . مشورت نکردن در کار ها نشانه بی خردی است و هیچ کاری بدون مشورت درست انجام نمی شود .
«سیاست نامه خواجه نظام الملک توسی »
 

خود ارزیابی 

1- منظور از « مرد اگر بی برادر باشد بِه که بی دوست » چیست ؟ 

در اینجا مراد از برادر به طور کلی قوم و خویش می باشد ومنظور این است که آدم اگر قوم وخویش نداشته باشد بهتر از این است که دوستی نداشته باشد .چون داشتن قوم و خویش دست خود آدم نیست اما داشتن دوست و دوستی با مردم بهخود آدم بستگی دارد. 

2- پیام کلی درس مشاورت چیست ؟ 

این که در کارها باید مشورت کرد چون هرکس تجربه ای دارد و استفاده از تجربه دیگران باعث می شود ما در کار ها موفق تر باشیم . 


بخوان و حفظ کن 

معنی ابیات 

زورزش میاسای 

تن زنده والا به ورزندگی است ......... که ورزندگی مایه زندگی است. 

ارزش وجودی انسان به کار وتلاش است که این کار و تلاش در واقع باعث شادابی زندگی است. 

به سختی دهد مرد آزاده تن ................. که پایان تن پروری بندگی است. 

انسان آزاده به سختی ها تن می دهد چون می داند که نتیجه تن پروری و تنبلی حقارت ، اسارت ،بنده و زیر دست ، دیگران بودن است . 

کسی کو توانا شد وتندرست .............. خرد ررا به مغزش فروزندگی است. 

کسی که جسم خود را توانا و تندرست کند عقل و خرد او نیز بهتر و بیشتر کار می کند . 

ز ورزش میاسای و کوشنده باش ........... که بناید گیتی به کوشندگی است . 

از ورزش دست بر ندار و مدام تمرین و تلاش کن که اساس این جهان بر پایه ی تلاش و کوشش گذاشته شده است . 

نیاکانت را ورزش آن مایه داد ............. که شهنامه ز ایشان به تابندگی ست . 

ورزش اجداد تورا آن قدر قوی کرد که نام پهلوانان آن ها در شاهنامه آمده و باعث ارزشمند شدن آن کتاب شده است . 

تو نیز از نیاکان بیاموز کار .................... اگر درسرت شور زندگی است. 

تو هم مانند نیاکان خودت این کار را یاد بگیر اگر می خواهی سرزنده و شاداب باشی در زندگی .
 
«محمد تقی ملک الشعرا بهار» 


معنی واژه ها 

ناگزیر = ناچار / بِه = بهتر / مردمی = انسانیّت / کهن = قدیمی / مشفق = دلسوز / مشاورت= مشورت – همفکری قوی رای = هوشمندی / تمامی عقل = در اینجا بسیار عاقل بودن /مَثَل = مثال / تدبیر = چاره / جهان دیده = باتجربه / متفّق اتفاق داشتن –هماهنگ بودن /فضیلت =برتری / والا = برتر / ورزندگی = تلاش - کوشش - ورزیدگی تن پروری = تنبلیمایه = در اینجا قدرت -توانایی شهنامه = شاهنامه شورهیجان .
 


بنویسیم 


فعالیت های درس 

1- هم معنی ( مترادف ) کلمات زیر را بنویسید. 

مشفق : دلسوز 

تهی : خالی 

احسان : نیکی - خوبی ( کردن ) 

تدبیر : راه حل - چاره اندیشی 

کهن : قدیمی - باستانی 

مشاورت : همفکری 


2- واژه های داخل کمانک را جایگزین کنید و به تناسب آن ها جملات را دوباره بنویسید. 

پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان تازه دار. ( اندیشه خواهم کرد ) 

پس به کار دوستان اندیشه خواهم کرد و دوستی ایشان به مردمی واحسان تازه خواهم داشت .

مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند. ( ما) 

ما تا زنده ایم از دوستان ناگزیریم. 

استاد کمی به برق چشمان بچه ها که مشتاقانه می خواستند جواب سوال آقای مدیر را بشنوند ، نگاه کرد (می خواهند ) 

استاد کمی به برق چشمان بچّه ها که مشتاقانه می خواهند جواب سوال آقای مدیر را بشنوند ، نگاه می کند. 

3- با ترکیب کردن کلمه های داده شده ، مانند نمونه ، چهار کلمه جدید بسازید. 

نمونه :دل + شاد = دلشاد 

دل --- آفتاب --- پنجه --- سوخته --- یک --- قوی --- بها --- گران 

آفتاب+ سوخته = آفتاب سوخته 

قوی + پنجه = قوی پنجه 

گران + بها = گران بها 

یک + دل = یک دل 4-جدول را مانند نمونه کامل کنید.
]جمله ]نهاد[/]مفعول[/]فعل]ما درس دوستی را خوانده ایم.[/][]ما[]درس دوستی ]خوانده ایم ]خدای تعالی، می فرماید. ]خدای تعالی[]می فرماید]دانشمند ، کتاب می خواند. ]دانشمند ]کتاب ]می خواند 5- با حروف پراکنده زیر ، دو کلمه چهار حرفی معنادار بسازید. 

ن --- ب --- ا --- ی 

کلمه اول= بینا 

کلمه دوم = نایب 

کلمه سوم = بانی املا 

1- مفرد کلمات زیر را بنویسید . 

ظروف ------> ظرف 

ساعات -----> ساعت 

ملل ---------> ملّت 

بازوان -----> بازو 

آداب -------> ادب 

2- جمله های زیر را از نظر املایی بررسی کنید و شکل درست کلمه را داخل کمانک بنویسید . 

در هر نیک و بد به دوستان خود ( مشفق / مشفغ / موشفق ) باش . ( مشفق ) 

چون دوست نو گیری پشت بر دوستان ( کهن / کحن / کوهن ) مکن . ( 
کهن ) 

دوستی ایشان به مردمی و ( احسان / اهسان / احصان ) تازه دار . ( 
احسان ) 

3- کلمه های زیر را در جدول پیدا کرده و خانه های مربوط به هر کلمه را با رنگی، مشخص نمایید. 

 نگارش 


1- متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید 

قناری آواز نمی خواند . گل چشمانش را باز نمی کند . گویی همه منتظر فصل بهار هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت .فصل گل های زیبا و بوته های سرسبز و آسمان آبی که خورشید گرم و مهربان در آن می تابد . من پشت پنجره منتظر رسیدن نشسته ام . در انتظار فصلی که عشق و شور به زندگی را همراه می آورد . 

2- با کلمات زیر یک جمله ی زیبا بسازید . 

می گفت : مادر بزرگ همشیه قصه های زیبایی می گفت. 

تاخیر : دیروزبرگزاری مسابقه ورزشی با تاخیر همراه بود

اندیشه : هیچ کاری را بدون اندیشه نباید انجام داد. 

نیکوکار : خدا به انسان نیکوکار پاداش خواهد داد. 


3- از دوست خود چه انتظاری دارید ؟ در سه سطر بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی می باشد. 

4- یک بیت شعر را که به مفهوم «دوستی» اشاره داشته باشد به خط خوش بنویسید . 

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد .......................... نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد 


کارگاه نویسندگی 

خاطره نویسی ( یاداشت های روزانه ) 

برای پرورش توان نویسندگی و بهتر نوشتن ، باید فراوان بخوانیم و بسیار بنویسیم. 

یاد داشت کردن رویداد های روزانه و نوشتن خاطرات ، تمرین مناسبی است که به ما کمک می کند 
تا نویسنده ای توا نا بشویم. 


1- خاطره اولین روز مدسه خود را در یک بند بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی می باشد. 

2- کارهای روز گذشته خود را در یک بند بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی می باشد. 

3- ضرب المثل « تاپول داری رفیقتم ، قربان بند کیفتم »را در چهار سطر توضیح دهید. 

بعضی ها در دوستی فقط به دنبال سود و منفعت مادی خود هستند . بنابر این تا زمانی که از دوستی 
با دیگران سود ببرند به رابطه دوستی ادامه خواهند داد و زمانی که این سود و منفعت وجود نداشته 
باشد به راحتی به رابطه دوستی پایان خواهند داد یا رفتار خود را عوض خواهند کرد .اینگونه افراد 
اگر دوست در موردی به کمک آن ها نیاز داشته باشد به راحتی نفع خود را در نظر گرفته و به دوست خود کمک نخواهند کرد.تاريخ : سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴ | 22:48 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هشتم مطالعات ( انرژی را بهتر مصرف کنیم

پرسش های متن 1- به کدام منابع انرژی ، منابع انرژی غیر قابل تجدید می گویند ؟ به منابعی مانند سوخت های فسیلی که با استخراج تمام می شوند منابع غیر قابل تجدید می گویند

. 2- چرا تلاش می شود که انرژی های نو جایگزین سوخت های فسیلی شوند ؟ سوخت های فسيلی در اعماق زمين وجود دارند و ميليو ن ها سال طول می کشد تا تشکيل شوند. به همين دليل امروزه همه ی کشو رها تلاش می کنند تا انرژ ی های نو را جايگزين سوخت های فسيلی کنند.

3- انرژی های نو ( قابل تجدید ) را تعریف کنید ؟ انرژ ی های نو آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام نمی شوند و همواره می توان از آ ن ها استفاده کرد؛ مانند انرژی خورشيد، انرژی آب و باد.

4- مزیت انرژِی های نو نسبت به انرژی های فسیلی چیست ؟ انرژ ی های نو برخلاف سوخت های فسيلی محيط زيست را آلوده نمی کنند. امّا حمل و نقل نفت و گاز موجب آلودگی محيط می شود و سوزاندن آ ن ها نيز هوا را آلوده می کند.

5- در کشور ما از انرژی خورشیدی چه استفاده هایی شده است ؟ کشور ما از آفتاب خوبی برخوردار است. از انرژی خورشيدی می توان برای گرم کردن هوا يا آب استفاده کرد و يا از آن انرژی الکتريکی به دست آورد.

6- از انرژی باید کجا و چگونه می توانیم استفاده کنیم ؟ از انرژی باد می توان در جاهايی که در بیش تر اوقات سال باد می وزد، به خوبی استفاده کرد. انرژی باد توربين ها را به حرکت درمی آورد و انرژی الکتريکی توليد می کند.

7- انرژی هسته ای چگونه به دست می آید ؟ انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی اتم های بعضی عناصر مثل اورانيوم پديد می آيد.

8- انرژی هسته ای آیا قابل تجدید است ؟ انرژی هسته ای قابل تجديد نيست چون روزی معادن آن تمام می شود.

9- تفاوت انرژی هسته ای با سایر انرژی ها در چیست ؟ انرژی هسته ای يک فرق مهم با ساير انرژی ها دارد و آن اين است که انرژی بسيار زيادی توليد می کند. برای مثال يک کيلوگرم اورانيوم معادل سوختن ۱۲۰۰۰ بشکه نفت انرژی توليد می کند. فعالیت2 کاربرگه شماره 11 کتاب کار را انجام دهید و انواع انرژی ها را باهم مقایسه کنید.

10 – در مصرف سوخت های فسیلی چگونه می توانیم صرفه جویی کنیم ؟ *زمانی که بخاری روشن است، در ها و پنجره ها را باز نگذاريم. *اگر شومينه داريم، بهتر است آن را روشن نکنيم. شومينه هم سوخت زيادی مصرف می کند و هم موجب آلودگی هوای خانه می شود. *زمانی که هوا سرد است، به جای آ نکه درجه ی بخاری را زياد کنيم و يک پيراهن بپوشيم،لبا س های گر م تر بپوشيم و درجه ی بخاری راکم کنيم«اگر هر يک از ما دمای خانه را فقط چند درجه سانتیگراد کم تر کنيم، روزانه در مصرف مقدار زيادی سوخت صرفه جويی کرد ه ايم».

11- در مصرف برق چگونه می توانیم صرفه جویی کنیم ؟ *عادت کنيم در خانه يا مدرسه، لامپ های اضافی را خاموش کنيم. مثلاً اگر در اتاق هستيم و در آشپزخانه کاری نداريم، لامپ آن جا را خاموش کنيم. *در يخچال را زياد باز و بسته نکنيم. با هر بار باز و بسته کردن يخچال، برق بيش تری مصرف می شود. *از لامپ های کم مصرف استفاده کنيم. *به ساعت ۷ تا ۱۱ شب، ساعت پيک يا اوج بار می گويند. در اين زمان چون هوا تاريک می شود و همه ی مردم چراغ ها را روشن می کنند، مصرف برق خيلی زياد می شود. در اين زمان سعی کنيم از وسايل برقی کم تری استفاده کنيم و از وسايل برقی پرمصرف مثل اتو، جاروبرقی و لباسشويی اصلاً استفاده نکنيم.

12- بر چسب انرژی را تعریف کنید ؟ برچسب انرژی هفت رنگ دارد. در وسيله ای که می خريم، هرچه فلش آن به سمت رنگ سبز پررنگ نزديک تر باشد،آن وسيله بهتر است، يعنی انرژی کم تری مصرف می کند و کارآيی آن بيش تر است.تاريخ : سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴ | 22:43 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس پنجم علوم ( زمین پویا )

پرسش های متن 1- وقوع زمین لرزه باعث چه چیزی می شود ؟ وقوع زمين لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمين می شود.

2- چرا باید پدیده های طبیعی را بشناسیم ؟ ما بايد با شناخت زمين لرزه و پديد ه های طبيعی ديگر مانند آتش فشان و ... بتوانيم در کنار آن ها زندگی کنيم.

3- زمین لرزه چه زمانی اتفاق می افتد ؟ زمين لرزه وقتی اتفّاق می افتد که سنگ کره ی زمين در اثر نيروهای حاصل از درون زمين می شکند. انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمين به صورت امواج لرزه ای از داخل زمين به سطح آن می رسند و باعث تغييراتی در سطح زمين می شوند. ايستگاه فکر آيا همه ی زمين لرزه ها باعث خرابی در سطح زمين می شوند؟ این مورد به شدّت زمین لرزه ، استحکام زمین ، مدّت زمین لرزه و استحکام سازه های موجود در منطقه ی زمین لرزه بستگی دارد . علم و زندگی با توجّه به اثرات حاصل از زمين لرزه هايی که باعث خسارت هايی در محيط زندگی می شوند، جدول زير را تکميل کنيد.

4- سالانه حدوداً چه مقدار زمین لرزه خفیف در کشور ما رخ می دهد؟ این زمین لرزه ها چه تأثیری در بروز زلزله های بزرگ تر دارند؟ سالانه حدود ۱۰۰۰۰ زمين لرزه ی خفيف در کشور رخ می دهد که توسط لرزه نگارها ثبت می شوند؛ امّا مردم آن ها را حس نمی کنند. اين زمين لرزه ها باعث آزادشدن انرژی درونی زمين و جلوگيری از وقوع زمين لرزه های بزرگ تر می شوند. ايستگاه فکر يکی از بازيکنان فوتبال، در يک مسابقه بر اثر برخورد با بازيکن حريف، دچار شکستگی ساق پا می شود، پس از چند ماه استراحت و درمان، مجدّداً به ميدان بازی فوتبال برمی گردد. به نظر شما اگر همان پای اين بازيکن، دوباره آسيب ببيند،احتمال شکستگی پای او در کدام قسمت بيش تر است؟ احتمال شکستگی در همان قسمتی که قبلا شکسته شده بود بیش تر است. معمولاً در جاهايی که پوسته ی زمين دارای شکستگی است، احتمال وقوع زمین لرزه بیش تر است . علم وزندگی آيا می دانيد بعد از وقوع زمين لرزه چه کارهايی را بايد انجام دهيد؟ جدول زير را تکميل کنيد.

5- ساختمان کوه آتشفشان دارای چه بخش هایی است ؟ مخروط آتشفشان - مجرای اصلی آتشفشان - مجراهای فرعی آتشفشان - دهانه ی اصلی آتشفشان - دهانه های فرعی آتشفشان

6- آتشفشان چه زمانی اتفاق می افتد ؟ آتش فشان زمانی اتفّاق می افتد که مواد آتش فشانی از داخل زمين به سطح آن راه پيدا می کنند و سنگ های آتش فشانی را به وجود می آورند.

7- آتش فشان ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند ؟ به سه دسته . آتش فشان ها از نظر فعّاليّت ممکن است فعّال، نيمه فعّال و يا خاموش باشند.

8- آتشفشان فعّال چیست ؟ به آتش فشان هايی که در حال حاضر يا در سال های اخير مواد آتش فشانی (جامد،مايع،گاز) از دهان هی آن ها خارج شده است، آتش فشان فعّال گفته می شود.

9- آتشفشان نیمه فعال و خاموش چیست ؟ در آتش فشان های نيمه فعّال، فقط گاز از دهانه ی آن خارج می شود و آتش فشان هايی که هيچ گونه فعّاليّتی ندارند، آتش فشان خاموش گفته می شوند.

10 - دو آتش فشان نيمه فعّال و دو آتش فشان خاموش کشورمان را نام ببريد. آ تشفشان نیمه فعال : تفتان و دماوند آتشفشان خاموش : سهند و سبلان

11-هر يک از سنگ های آتش فشانی زير چه کاربردی دارند؟ توف آتشفشانی : در ساختمان سازی کاربرد دارد. پوکه معدنی : به عنوان مصالح ساختمانی استفاده می شود. سنگ پا :به عنوان ساینده در صنعت چوب بری کاربرد دارد. آزمایش کنید آيا می خواهيد يکی از گازهای آتش فشانی را توليد کنيد؟ ۱ برای اين کار مقداری جوش شيرين را در يک ليوان بريزيد و سپس به آن مقداری سرکه اضافه کنيد. ۲ مشاهدات خود را يادداشت کنيد و به کمک معلّم خود نوع گاز حاصل را تعيين کنيد. ترکیب ابتدا کف می کند و سپس حباب های گاز از آن خارج می شود گاز حاصل کربن دی اکسید است چون اگر کبریت روشنی را به لیوان نزدیک کنیم کبریت خاموش می شود.

12 – مهمترین گاز های خارج شده از دهانه آتشفشان ها چیست ؟ مهم ترين گازهای خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها عبارت اند از: بخار آب، کربن دی اکسيد

درباره ی آتش فشان ها با هم گفت و گو و جدول زير را تکميل کنيد.تاريخ : سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴ | 22:40 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هفتم هدیه ( سیمای خوبان )

پرسش های متن 1- امام کاظم بعد از صرف غذا چه کردند ؟ بعد از پايان غذا، امام خدا را شکر گفت و سپس رو به کارگران کرد و فرمود: اگر ممکن است کمی بنشينيد، مشکلی پيش آمده که می خواهم در مورد آن با شما مشورت کنم.

2- امام دلیل مشورت خود با کارگران را چگونه بیان کردند ؟ امام کاظم درباره دلیل مشورت خود با کارگران به آن ها فر مود شايد خدا به ذهن شما چيزی بياورد که راه حلّ اين مشکل باشد.

3- بهترین راه هدایت مردم چیست ؟ بهترين راه هدايت، معرّفی الگوهای برتر و انسان های نمونه است.

4- خدا در قر آن درباره اهل بیت چه فرموده است ؟ همانا خدا اراده کرده که همه ی پليدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بيت دور سازدو شما را پاک و مطهّر گرداند.

5- اهل بیت دارای چه خصایل اخلاقی بودند چند مورد را بنویسید ؟ آنان مهربان و خوش اخلاق بودند. خطای ديگران را به راحتی می بخشيدند. از کسی کينه به دل نمی گرفتند. اشتباهات مردم را به رخ آنان نمی کشيدند و آنان را سرزنش نمی کردند. اگر هم از عيب کسی خبردار می شدند، آن را می پوشاندند به خاطر خويشاوندی با پيامبر(صلّی الله عليه و آله) امتياز ويژه ای برای خود در نظر نمی گرفتند و بر مردم فخرفروشی نمی کردند.

گفت و گو کنید . در موارد زير بهترين برخورد چيست؟ - کسی شما را مسخره می کند يا به شما ناسزا می گويد. حرف های او را نشنیده بگیریم و اورا ببخشیم وبرای او دعا کنیم که خدا اورا به راه راست هدایت کند. -

در بازی، دوستتان به شما برخورد می کند و روی زمين می افتيد. با روی خوش به بازی ادامه می دهیم و از این بر خورد می گذریم. -

در حضور شما از ديگران بدگويی می شود. آن ها را از این کار نهی می کنیم واگر به همان کار ادامه داند آن مکان را ترک می کنیم. -

در مسير شما تکّه نانی روی زمين افتاده است. آن را برداشته ودر جایی قرار می دهیم که زیر پا نباشد اما پرندگان بتوانند از آن استفاده کنند

. کامل کنید: نام دوازده امام در جدول زير آمده است. نام ايشان را پيدا کنيد و دور آن ها خط بکشيد. باحروف باقی مانده، کلمه ای پنج حرفی ساخته می شود. جمله ی زير را با آن کامل کنيد.تاريخ : یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ | 22:40 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هفتم مطالعات ( طلای سیاه )

پرسش های متن  

1-سه گروه عمده ی انرژی کدام ها هستند ؟ 

سوخت های فسیلی ( نفت ، گاز ، زغال سنگ ......) 

انرژی های نو یا قابل تجدید (انرژی خورشیدی ، باد ، آب ) 

انرژی هسته ای 


2-سوخت های فسیلی را نام ببرید ؟ 

نفت ، گاز ، زغال سنگ و مشتقات آن ها مانند بنزین و گازوئیل . 

3- چگونگی تشکیل نفت را بگویید ؟ 

دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقايای جانوران و گياهان در کف درياهای قديمی به وجود آمده است.اين مواد دربين لايه های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زياد و تغييرات شيميايی در طی ميليو ن ها سال به نفت تبديل شده اند. 

4-بعد از سوخت های فسیلی از چه انرژی بیش تر از بقیه استفاده می شود ؟ 

انرژی الکتریکی یا همان برق 

5- بیش تر برق مورد نیاز چگونه تولید می شود ؟ 

بيش تر برق(انرژی الکتريکی) مورد نياز ما از طريق سوزاندن نفت و گاز در نير وگا ه ها توليد می شود. 

6- برق حرارتی چگونه تولید می شود؟ 

در نيروگاه های حرارتی با سوزاندن سوخت های فسيلی، آب را به بخار تبديل می کنند . فشار بخار آب توربين ها را به حرکت درمی آورد و برق(انرژی الکتريکی) توليد می شود. 

7-برق آبی چگونه به دست می آید ؟ 

با بستن سد بر روی رود های پرآب و با استفاده از فشار آب ذخيره شده، توربين ها به حرکت درمی آيند و برق(انرژی الکتريکی) توليد می شود. 

8-درکشور ما 85 درصد برق چگونه تولید می شود ؟ 

در کشور ما 85 درصد برق ( انرژی الکتریکی ) ، برق حرارتی است. 


فعالیت 2 

با توجه به آنچه درباره ی آب و هوا و رود ها ی ايران مي دانيد، بگوييد چرا در کشور ما تو ليد برق آبي بسيار کم تر از برق حرارتي است؟ 

کشور ما جز کشور های کم بارش جهان است و بخش وسیعی از کشور ما را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد و ما منابع آبی محدودی داریم و بیشتر رودهای کشور ما فصلی هستند. 

فعالیت 3 

برای حفظ محيط زيست، استفاده از برق حرارتي بهتر است يا برق آبي؟ چرا؟ 

برق آبی زیرا برق حرارتی از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست می آید که سوزاندن این 
سوخت ها گازهای گلخانه ای تولید می کنند و باعث آلودگی محیط زیست می شوند .
 

9- بیش ترین منابع نفت ایران در کدام قسمت کشور قرار دارد ؟ 

بيش ترین منابع نفتی ايران در جنو ب غربی و غرب کشور وجود دارد. 

10- بیش ترین منابع نفتی غرب کشور در کدام استان قرار دارد؟ 

استان کرمانشاه 

11- بیش ترین منابع نفتی جنوب غربی کشور در کدام کجا قرار دارد؟ 

در استان خوزستان و خلیج فارس 

12- به غیر از دو ناحیه اصلی در کدام نواحی دیگر ایران نفت کشف شده است ؟ 

در اطراف تهران و قم 

13- مهمترین میدان های نفتی جنوب و غرب ایران کدامند ؟ 

دهلران – اهواز - مارون – آغاجاری – گچساران – بی بی حکیمیه – ساسان 

14 – اولین چاه نفت ایران حدوداً چند سال پیش و در کجا کشف و استخراج شد ؟ 

اولين چاه نفت ايران حدود صد سال پيش در مسجد سليمان استان خوزستان حفر 
شد و به نفت رسيد.
 

15- از چه زمان توجه بیگانگان به ایران جلب شد و آنان منافع خود را چگونه به دست می آوردند ؟ 

از زمان کشف و استخراج نفت در ايرا ن، توجّه بيگانگان به منابع کشور ما جلب شد. کشور های خارجی قدرتمند تا مدّت های طولانی از طريق شرکت های نفتی خودشان دراستخراج و پالايش نفت ما دخالت می کردند و با قرارداد هايی که با ايران می بستند، منافع زيادی از نفت ايران می بردند. 

16- پس از پیروزی انقلاب وضع صنعت نفت چگونه شد ؟ 

پس از انقلاب اسلامی، همه ی کار های استخراج و پالايش نفت توسط متخصصان ايران انجام می شود. 

17- نفت خام پس از استخراج چگونه و به کجا فرستاده می شود ؟ 

نفت خام پس از استخراج از طريق لوله به پالايشگا ه ها منتقل می شود. بيش تر نفت تصفيه شده و فرآورده های نفتی توليد شده در پالايشگاه، از طريق لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود. 

18- بیشتر منابع گاز ایران در کدام مناطق هستند ؟ 

بيشتر منابع گاز ايران در جنوب و شمال شرقی کشور هستند . 

19- منابع گاز جنوب را نام ببرید ؟ 

استان خوزستان و منابع گاز عسلويه و کنگان در استان بوشهر و سرخون در استان هرمزگان 

20- منابع گاز شمال شرق را نام ببرید ؟ 

منابع گاز خانگيران سرخس که در استان خراسان رضوی قرار دارد. 

21- ایران دارای شبکه ی گاز رسانی است یعنی چه ؟ 

ايران دارای يک شبکه ی گاز رسانی است و گاز از طريق خطّ لوله ی سراسری به اغلب شهرهای ايران می رسد. 

22- بزرگترین تجارت در جهان امروز چیست ؟ 

صادرات نفت و گاز 


23- چرا کشورهايی که نفت و گاز ندارند، نيازمند نفت و گاز کشورهای نفت خيز مانند ايران هستند؟ 

این کشور ها برای انجام فعاليّت های خود مانند حمل و نقل و کارخانه هايشان به نفت و گاز کشور های نفت خیز مانند ایران نیاز دارند. 

24 – ایران پول حاصل از صادرات نفت را چه می کند ؟ 

ايران پولی را که از راه صادرات نفت به دست می آورد، در فعاليّت های مختلف کشور استفاده می کند.

 تاريخ : جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ | 12:25 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس ششم هدیه ( سرور آزادگان )

 

پرسش های متن 

1- عصر عاشورا چه کسی از اما تقاضای حضور در میدان نبرد را کرد ؟ 

قاسم برادر زاده امام حسین (ع) 

2- قاسم در چه سنی به شهادت رسید؟ 

در چهارده سالگی 

3- قاسم چرا می خواست به میدان جنگ برود ؟ 

قاسم می خواست به میدان جنگ برود تا در راه دین خدا کشته شود. 

4- بعد پیامبر معاویه با چه کسی جنگید و چه کسی را به شهادت رساند ؟ 

بعد از پيامبر، معاويه به جنگ با امام علی (عليه السّلام)که جانشين پيامبر بود، برخاست. 

بعد از امام علی(عليه السّلام)، فرزندش امام حسن (عليه السّلام)نيز با نقشه ی معاويه به شهادت رسيد.
 

5- چرا اما حسین (ع) قیام کردند ؟ 

یزید آشکارا دين اسلام و حضرت محمّد (صلّی الله عليه و آله )را مسخره می کرد. 

فساد او در مردم نيز اثر گذاشته بود. يزيد می خواست دين اسلام را ريشه کن کند و آن را نابود سازد.
 

6- امام حسین درباره به حکومت رسیدن یزید چه فرمودند ؟ 

وای بر اسلام که به حاکمی چون يزيد گرفتار شده است. 

7- امام حسین درباره هدف خود از قیام در برابر یزدی چه فرمودند؟ 

همانا من برای اصلاح امت جدم قيام کرده ام. 

من می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.
 

8- امام حسین به همراه چند تن از یارانش در و در کجا به شهادت رسیدند ؟ 

امام حسين (عليه السّلام) و هفتاد و دو تن يارانش در صحرای کربلا به شهادت رسيدند. 

کامل کنید 

پاسخ سؤالات زير را به ترتيب اعداد داده شده از راست به چپ در جدول قرار دهيد؛ سپس حروف را به ترتيب کنار هم بخوانيد. رمز جدول، يکی از سخنان امام حسين (عليه السّلام) است. 

1- نام خواهر امام حسين(عليه السّلام)؛ پيام رسان کربلا( 4 – 7 – 12 – 13 ) 

2- جاری شدن اشک از چشم ها ( 3- 2- 17 – 1 ) 

3- وقتی به هم می رسيم، به يک ديگر می گوييم ......... ( 16- 20 – 14 – 8 ) 

4- تعداد جزء های قرآن کريم( 6 -21 ) 

5- زياد نيست ( 15- 11 )
 

6- اوّلين ماه از فصل زمستان ( 24- 23 ) 

7- شکلی که سه ضلع دارد ( 18 -19- 10 – 9 ) تاريخ : جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ | 12:21 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس پنجم هدیه ( شتربان باایمان )


پرسش های متن 

1- کا ر صفوان چه بود ؟ 

کار صفوان کرايه دادن شتر به مسافران بود. 

2- امام کاظم در زمان کدام پادشاه زندگی می کرد ؟ 

هارون 

3- هارون برای چه امری از صفوان شتر کرایه کرد ؟ 

هارون می خواست به همراه گروهی از درباريانش به سفر حج برود. کسی را نزد صفوان فرستاد وتعداد زيادی از شتران او را کرايه کرد. 

4- امام کاظم در مورد ستمگران چه فرمود ؟ 

هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت. 

5- صفوان برای اینکه با هارون مخالفت کند چه کرد ؟ 

صفوان برای رهايی از کمک به ستمگر، همه ی شترانش را فروخت و به هارون کرايه نداد. 

6- خداوند در قرآن درباره رفتار ما بایکدیگر وهمین طور با پیامبر و خانواده اش چه فر موده ؟ 

به يک ديگر محبّت بورزيم و انسان های با ايمان و نيکوکار را دوست بداريم. هم چنين از کسانی که با دين خدا و پيامبراو و اهل بيتش عليهم السّلام دشمنی می ورزند، دوری کنيم و راه خود را از آن ها جدا نماييم. 

7- خدا در قرآن درباره رابطه حضرت محمد و یارانش بایکدیگر وکفار چه فر موده است ؟ 

محمّد رسول خدا و يارانش، در برابر دشمنان کافر، سرسخت و استوار، و با يک ديگر مهربان و نيک رفتارند. 

8- تولی و تبری به چه معنا است ؟ 

يکی از وظايف دينی ما مسلمانان «تَبرّی» و « تَولّی » است. يعنی بايد مؤمنان را که دوستان خدا هستند،دوست بداريم و در مقابل، کافران ستمکار را که دشمنان خدا هستند، دشمن بداريم و از آن ها بيزاری بجوييم. 

9- حضرت ابراهیم تولی و تبری خود را چگونه نشان داد ؟ 

حضرت ابراهيم (عليه السّلام) وقتی فهميد سرپرست او بت پرست است و حاضر نيست دست از کار خود بردارد، از او بيزاری جست. 

10- روز سیزده آبان چه روزی است ؟ 

روز ملّی مبارزه با استکبار 

11- در روز سیزده آبان ما چه می کنیم ؟ 

در اين روز همه ی مردم، به ويژه دانش آموزان و دانشجويان، با شعارهايی مانند((مرگ بر آمريکا و اسرائیل )) بيزاری خود را از دولت های زورگو و ستمگر اعلام می کنند. 

فکر کن و بگو 

غير از روز ۱۳ آبان، چه مناسبت های ديگری می شناسيد که در آن ها ما بيزاری خود را از دشمنان اسلام اعلام می کنيم؟
 

در روز 22 بهمن ، روز جهانی قدس و روز برائت از مشرکین
 


تاريخ : دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ | 22:40 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس ششم فارسی ( اخلاق پسندیده )

آداب طعام خوردن 
اوّل دست و دهن پاک کند ، آن گاه به کنار خوان حاضر آید و چون بر خوان بنشیند ، دهان فراخ باز نکند و لقمه بزرگ نگیرد ، بلکه اعتدال نگاه داردو طعام نبوید و نگزیند و اگر طعام اندک بود آن را بر دیگران ایثار کند و در لقمه ی دیگران نظر نکند و پیش از دیگران دست باز نگیرد ، بل اگر سیر شده باشد ، تعلّلی می آرد تا دیگران نیز فراغ شوند و اگر درمیان طعام به آب حاجت افتد ، به شتاب نخورد و آواز از دهن بیرون نیارد و چون خلال کند ، اگر درمیان جمعی بود ، در خلال کردن توقف کند . 
در هنگام غذا خوردن ابتدا فرد باید دست و دهان خود را بشوید و بعد در کناره سفره حاضر شود ، لقمه های خود را بزرگ نگیرد تا دهانش را بیش از اندازه باز نکند بلکه لقمه هایش در اندازه متوسط باشد وغذارا بو نکند و قسمت های خوب غذارا تنها برای خودش نگذارد و اگر غذا کم است طوری غذا برای خود بکشد که به دیگران بیش از او برسد و در لقمه های دگران دقیق نشود و قبل از دیگران دست از خوردن بر ندارد حتی اگر سیر شده است آرام غذا خوردن را ادامه دهد تا دیگران نیز غذای خود را تمام کنند اگردر بین غذا خوردن به آب احتیاج پیدا کرد ، آب را آهسته بخورد و و هنگام خوردن غذا و نوشیدن آب از دهان خود صدا خارج نکند و اگر خواست از خلال دندان استفاده کند دقت کند که این کار را دربین جمع انجام ندهد . 

آداب سخن گفتن 

آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود ،قطع نکند و چیزی را که غیر از او پرسند ، جواب نگوید .اگر کسی به جواب مشغول شود و او به جوابی بهتر از او قادر باشد ، صبر کند تا آن سخن تمام شود . سخنی که با او می گویند، تا تمام نشود به جواب مشغول نگردد .از غیبت ودروغ گفتن خودداری کند .باید که شنیدن او از گفتن او بیش تر بود، از حکیمی پرسیدند که چراشنیدن تو از گفتن تو زیادت است ؟ 
گفت : زیرا که مرا دو گوش داده اند ویک زبان ، یعنی دو چندان که می گویی ، می شنو .
 
انسان نباید زیاد سخن بگوید و سخن دیگران را با حرف خود قطع نکند وجز زمانی که از او چیزی می پرسند پاسخ ندهد . اگر کسی در حال پاسخ به سؤالی است و او جواب را بهتر بلد است صبر کند تا شخص اول صحبت را خود را کامل کند . وقتی چیزی به او می گویند صبر کند تا سخن گوینده تمام بشود بعد پاسخ بدهد . غبیت نکند و دروغ نگوید . باید بیشتر از آنکه حرف می زند گوش کند . از حکیمی پرسیدند چرا تو بیشتر از آن که حرف بزنی گوش می کنی 
گفت : چون به من دو گوش و یک زبان داده اند و این به این معنی است که دوبرابر آن چه حرف میزنی گوش کن .
 
دادند دو گوش و یک زبانت ؛ ز آغاز .... یعنی که دو بشنو و یک بیش مگوی 

از ابتدای آفرینشت به تو دو گوش و یک زبان داده اند و این به آن معنی است که دوبرابر آن مقداری که حرف میزنی گوش کن .
(خواجه نصیرالدین توسی ، اخلاق ناصری ، با اندکی تغییر ) 

زیان های زبان 

بدان که آفات زبان بسیار است و زیان های آن بیشمار ؛ از این است که ثواب خاموشی و فواید آن بی نهایت بود .و هرکه خاموشی اختیار کند ، رستگار شود . و از رسول – صلی الله علیه وآله - پرسیدند که کدام عمل فاضل تر؟زبان از دهان بیرون آورد و انگشت بر آن نهاد ، یعنی خاموشی ! و فر مود که بیشتر خطاهای فرزندان آدم در زبان وی است . وگفت هر که به خدای تعالی و به قیامت ایمان دارد ، باید که جز از سخن خیر نگویید یا خاموش نشیند . 

آگاه باش که آسیب های زبان بسیار است و ضرر های آن بی شمار است . به همین دلیل است که ثواب سکوت و فایده ی های آن بسیار زیاد است .هرکسی که سکوت کند رستگار می شود . و از پیامبر اکرم - سلام خدا بر او و خاندانش – پرسیدند که چه کاری از همه کار ها بهتر است ؟ زبانش را از دهان بیرون آورد و انگشت خود را بر آن گذاشت ، یعنی سکوت . و فرمود که بیشتر اشتباهات انسان ناشی از زبان اوست . گفت هرکس که به خداوند بلند مرتبه و روز قیامت باور داشته باشد باید که همیشه سخنانی که می گوید راست ودرست باشد و یا اینکه سکوت کند . 
(ملّاادهم عزلتی خلخالی ، لطائف المواقف ) 

خود ارزیابی 

1- چند مورد از آداب طعام خوردن را بیان کنید؟ 

شستن دست دهان قبل ازغذا خوردن . لقمه بزرگ بر نداشتن . بو نکردن غذا . بی صدا غذا خوردن .استفاده نکردن از خلال دندان در جمع .تمام نکردن غذا قبل از دیگران . اگر غذا کم بود طوری غذا بکشد که به دیگران بیشتر برسد . 

2- چرا کسی که جواب بهتری می داند باید صبر کند تا پاسخ دیگران تمام شود ؟ 

چون باید احترام کسی که سخن می گوید را نگه داشت . 

3- چرا بیشتر خطاهای فرزند آدم در زبان اوست ؟ 

زیرا از قدیم گفته زبان کوچک است اما گناهانش بزرگ . گناهانی چون غیبت ، تهمت ، دروغ گویی ،توهین ، خبر چینی و .... با زبان انجام می شود . 

معنی ابیات
 

شیر خدا 

علی آن شیر خدا شاه عرب .............. الفتی داشته با این دل شب 

حضرت علی که دارای لقب اسدالله است در راه خدا مانند شیر شجاع می جنگید و در میان اعراب برترین مرد بود با تاریکی شب انس داشت . 

شب زاسرار علی آگاهست ................دل شب محرم سّر الله است . 

شب از راز های علی آگاهی دارد تاریکی شب محرم رازهای الهی است. 

شب شنفته است مناجات علی ...............جوشش چشمه ی عشق ازلی 

شب دعاها و راز و نیاز های علی با خداوند را شنیده است که مانند چشمه ای همیشگی در وجود او می جوشیده است . 

کلماتی چو دُرّ آویزه ی گوش ............... مسجد کوفه هنوز مدهوش 

سخنان آن حضرت را باید مانند مروارید(گوش واره) به گوش آویزان کرد وهمیشه در ذهن داشت سخنانی که خوبی آن ها هنوز در گوش مسجد کوفه مانده و اورا از خود بی خود کرده است. 

فجر تا سینه ی آفاق شکافت ............. چشم بیدار علی ، خفته نیافت . 

خورشید از افق بالا آمد و تاریکی را از میان برداشت ولی علی را همچنان مشغول عبادت وبیدار دید. 

ناشناسی که به تاریکی شب ................... می برد شام یتیمان عرب . 

علی آن کسی است که چهره ی خود را می پوشاند تا ناشناس بماند ودر تاریکی شب برای یتیمان عرب شام به در خانه هایشان می برد . 

عشق بازی که هم آغوش خطر ................ خفت در خوابگه پبغمبر . 

علی آن عاشقی است که به خاطرعشق الهی خطر کرد و شب به جای پیغمبر در رختخواب او خوابید .( اشاره به واقعه ی هجرت پیامبر ) 

آن دم صبح قیامت تاثیر.................... حلقه ی در ،شد از او دامن گیر 

در آن سحر گاه که به شهادت رسید و عظمت شهادتش مانند قیامت بود حلقه ی در دامن او را گرفت تا به مسجد نرود . 

دست در دامن مولا زد در................... که علی بگذر و از ما مگذر 

در، دست به دامان علی شده و از او خواهش کرد که صرف نظر کن و از من عبور نکن و به مسجد نرو . 

شب روان ، مست ولای تو علی ............. جان عالم به فدای تو علی 

شب زنده داران عبادت کننده بی خود شده و شیفته ی دوستی تو هستند .جان همه عالم به فدای تو بشود علی . 

بخوان وبیندیش 

«سعدی » می گوید « وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادرم زدم ، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت : مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی » 

سعدی می گوید : در جوانی از روی نادانی با مادرم بلند صحبت کرد ، مادرم دلش رنجید و در گوشه ای نشت و با گریه به من گفت : مگر کودکی خودت رافراموش کردی که با من بدرفتاری می کنی و با تندی حرف می زنی . 

گر از عهد خردیت یاد آمدی ................ که بیچاره بودی در آغوش من 

چنانچه زمان کودکیت را که ناتوان بودی و من تو را در آغوش می گرفتم و مواظبت می کردم به یاد می آوردی . 

نکردی بر این روز بر من جفا ................ که تو شیر مردی ومن پیر زن 

اکنون که تو مانند شیر قوی شدی و من پیرزنی ضعیف ، به من ستم نمی کردی و با من بدرفتاری نمی کردی .« محمود پوروهاب ، مرام خوبان » 


معنی واژه ها 

آداب = جمع ادب / خوان = سفره / فراخ = زیاد - وسیع / اعتدال = میانه روی / نظر نکندنگاه نکند / نگزیند = دست چین نکند – انتخاب نکند / تعلّل = درنگ / ایثار کند = ببخشدفراغ = آسوده / حاجت = نیاز / زیادت = بیشتر / می شنو = بشنو / آفات = جمع آفت /ثواب = کارخوب خاموشی = در اینجا سکوت / فوایده = جمع فایده / اختیار کند = انتخاب کند فاضل تر = برتر / تعالی = بلند مرتبه / الفت = دوستی - انس مَحرَم = رازدار /ازلی= همیشگی - جاوید / دُرّ = مروارید / آویزه = آویخته / مدهوش = سرگشته فجر =طلوع / آفاق = کناره های آسمان / خفته =خوابیدهشب روان =شب زنده داران بر ای عبادت / وِلا =محبت -ولایت/الله اکبر = خدابزرگتر است / ابهت شکوه - عظمت / شأن =مقام / مقرر داشته = لازم شمرده – تعیین کرده / اُ ف = صدای که برای ابراز نا رضایتی گفته می شودمانند آه / بانگ = فریاد کریمانه = با بخشندگی / پاس = در اینجا به معنی سپاس ارائه = نمایش تواضع = فروتنی / آزرده = رنجیده خردی = کوچکی / درشتیتندی کردن / جهل = نادانی / جفا = ستم 

بنویسیم
 

فعالیت های درس 

1- با توجه به متن درس ، جمع کلمه های مفرد زیر را بنویسید. 

لون --------> الوان 

عضو ------> اعضا 

بیگانه -----> بیگانگان 

آفت --------> آفات 

حس -------> حواس 

2- با افزودن « بی » یا « نا » مانند نمونه ، مخالف کلمات زیر را بنویسید

مثال : بی مهر ، ناخوش 

اصالت -------> بی اصالت 

نهایت -------> بی نهایت 

اختیار--------> بی اختیار 

سازگار ------> ناسازگار 

مهربان ------> نامهربان 

رحم ---------> بی رحم 

عدالت -------> بی عدالت 

شنوا --------> ناشنوا 

مرتّب --------> نا مرتّب 

کران --------> بی کران 

امن ---------> نا امن 

انتها --------> بی انتها 

3- چند نمونه از رفتار های پسندیده ای را که بیش تر دوست دارید ، بنویسید. 

املا 

1-با توجه به معنی جمله زیر کلمات مناسب خط بکشید. 

الف) یقین دارم که ( صواب -- ثواب ) خاموشی ، بی نهایت است . 

ب) اول دست ودهن پاک کند ، آنگه به کنار ( 
خوان -- خان ) حاضر آید. 

2-کلمه های هم خانواده را در جدول زیر مرتب کنید. 

عامل - حافظ - مجموع - معتدل - حفاظت - مقطّع - عملیات - تعدیل - تجمّع - محفوظ - جامعه - قاطع - اعمال - متعادل - جمع 

حفظ -----> حافظ - حفاظت - محفوظ 
جماعت---> مجموع - تجمّع - جامعه - جمع 
عمل -----> عامل - عملیّات - اعمال 
قطع -----> مقطّع - قاطع 
اعتدال ---> تعدیل - متعادل 

3- کلمات دو نقطه ای را از بند نخست درس ، بیابید و بنویسید . 

خوردن - دست - خوان - آید - فراخ - باز - نکند - لقمه - اعتدال - نظر - سیر - تعلّل - فارغ - نخورد 

نگارش 

1- با استفاده از کلمه های زیر ، یک بند در مورد « آداب سخن گفتن » بنویسید . 

زبان - غیبت - پاسخ - سخن - میهمانی - مراقبت 

2- جمله های زیر را با نثر ساده بنویسید. 

تعلّلی می آرد تا دیگران نیز فراغ شوند ---> درنگ می کند تا دیگران نیز کار خود را تمام کنند. 

دو چندان که می گویی ، می شنو ---> دوبرابر مقداری که صحبت می کنی ، گوش کن. 

هرکه خاموشی اختیار کند ، رستگار می شود ---> هر کسی که بیشتر سکوت کند ، رستگار می شود. 

کارگاه نویسندگی 

شرح حال نویسی 

یکی از راه های تمرین در نویسندگی ، نوشتن شرح حال است . در شرح حال نویسی به این نکته ها توجه می شود : زمان و محلّ تولد محلّ زندگی ، ویژگی های اخلاقی و جسمی ، وقایع مهم زندگی و ... 

1- شرح حال خودرا در یک بند بنویسید ( خودرا معرفی کنید ) 

دانش آمور عزیز این فعالیت شخصی است. 

2- بعد از یک مهمانی ، ظرف ها در آشپزخانه درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها در حال صحبت هستند . گفت و گوی آن ها را در یک بند ، بنویسید. 

بشقاب به چنگال گفت : بهتر بود که به اندازه ای که قصد خوردن داشتند برای خود غذا می کشیدند و نیز بهتر این بود که پس از اتمام غذا اطراف سفره را کمی پاکیزه می کردند و با ذکر سپاس از خداوند این وعده غذایی را به پایان می رساندند . 

3- ضرب المثل ( کم گوی و گزیده گوی چون درّ ) با کدام قسمت درس ارتباط دارد ؟ مفهوم آن را در یک بند توضیح دهید . 

مربوط به بخش «آداب سخن گفتن است » 

هنگام صحبت کردن باید مختصر و مفید صحبت کرد .امّا در همان صحبت مختصر باید به گونه ای صحبت کنیم که تمام مقصود خود را برسانیم. 

 تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ | 17:50 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس پنجم فارسی ( زنگ انشا )

خود ارزیابی 

1-در این درس نظر معلم نسبت به شهدا چیست ؟ 

نظر معلم این است که شهدا مانند خورشیدند و به زندگی ما گرمی و نور داده اند . 

2- چرا شهید مانند چراغ خانه است ؟ 

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم در واقع آرامش و آسایش ما به خاطر نور شهداست . 

3- شما هم مانند شاعر شهید را با یک جمله ی زیبا توصیف کنید ؟ 

شهید نامش چون سنگ نشانه ای است بر راه . 

حکایت 

به نظر شما چه کسانی وجودشان مانند غذا برای ما ضروری است ؟ 

اشخاصی چون پدر ، مادر ، معلّم ، استاد ، راهنمای خیر خواه و دوستان خوب و مفید . 

معنی واژه ها 

شقایق = نام گلی است / حادثه = اتفاق – رویداد – واقعه / جنس = گونه - نوع برخی =بعضی .
 
بنویسیم 

فعالیت های درس 

سه نمونه تشبیه ، از درس « زنگ انشاء » انتخاب کنید و مانند نمونه در جدول زیر قرار دهید . 


......... جمله ی تشبیهی............. قسمت اول ........قسمت دوم ........قسمت سوم ....... قسمت چهارم 

شهید مثل یک نمره بیست است........ شهید ..........نمره ی بیست.......ممتاز بودن............. مثل 

شهید چون شقایق سرخ است ......... شهید ............. شقایق ...........سرخ بودن............ چون 

شهید چون چراغ خانه ماست ......... شهید ....... چراغ خانه ی ما .....نورانی بودن.......... چون 

*شهید داستانی است پر از حادثه .... شهید ............ داستان ..........پر حادثه بودن......... مانند 

*= گاهی قسمت چهارم جمله تشبیهی حذف می شود . به طور مثال 
شهید داستانی است پر از حادثه = شهید مانند داستانی پر از حادثه است.
 

2- سه کلمه بنویسید که با داستان هم قافیه باشد. 

باستان ------ آستان ------ راستان ------ گلستان 

3- کدام یک از ترکیب های زیر موصوف و صفت هستند؟ 

ساعت ِ انشاء ----------> مضاف و مضاف الیه ( ترکیب اضافی ) 

خانه ی ما --------------> مضاف و مضاف الیه ( ترکیب اضافی ) 

ساعتِ پرخاطره --------> موصوف و صفت ( ترکیب وصفی ) 

نمره ی بیست ----------> موصوف و صفت ( ترکیب وصفی ) چون منظور از بیست ممتاز بودن است نه رتبه یا شماره.
 

املا 

1- شکل صحیح کلمات را انتخاب کنید. 

الف ) دانش آموزان ( انشا ی ، انشاء ) خودرا در کلاس خواندند . 

ب) معلم گفت : نام ( 
شهدای ، شهداء ) انقلاب ما در تاریخ جاویدان باقی خواهد ماند . 

2- چند کلمه بنویسید که حر آخر آن ها مانند «مصطفی » نوشته و خوانده می شود . 

مرتضی --- مجتبی --- عیسی --- موسی ---- کبری --- هدی --- عظمی 

3-رابطه ی « طلب » و « مطلوب » مانند رابطه ی کدام یک از گزینه های زیر است؟ 

الف) نظر ، منظور  .................................ب) معلم ، علوم 

پ) مثل ، امثال............................................... ت) غریب ، قریب 


نگارش 

1- شخصیت های شعر زنگ انشاء را مشخص و معرفی کنید. 

معلم - دانش آموزی به نام مرتضی - دانش آموزی به نام مصطفی و دو دانش آموز دیگر که جمله هایی در درس می گویند. 

2- داستان زیر را ادامه دهید . 

« از کوه بالا رفت . شقایق های وحشی در دسترس نبودند . با احتیاط جلو رفت و دسته ای از شقایق های سرخ را چید .کوله بارش سنگین بود . به سختی از کوه پایین آمد ، کف پوتینش سوراخ شده بود . کم کم هوا داشت تاریک می شد که به سنگر ها نزدیک شد . به سمت سنگر خودشان حرکت کرد ، صدایی ملکوتی را شنید که روحش را به پرواز در آورد با خوش حالی پرده سنگر را کنار زد ولی ناگهان با تصویری روبه رو شد که هرگز در گوشه ای از ذهن خود هم آن را تصور نمی کرد . همه برگشته بودند انتظار داشت که شقایق ها را هنگام اذان به سجاده ی سید هدیه کند اما سید رفته بود و بغضی سنگین برای او به جا گذاشته بود . میان دو احساس خود سرگردان بود .با بغضش کنار می آمد یا اینکه خوشحال می شد از اینکه دیگر سید ، درد و غم و بغض را تجربه نخواهد کرد ..... 

3- با استفاده از کلمه های بدون نقطه ی درس یک بند بنویسید . 

4- جمله ی زیر را در دو سطر ادامه دهید . 

شهید همچون داستانی است پر از حادثه و زیبایی ؛ از سلاله ی خورشیدی که گرمایش عظمت نور رابه 
ضمیرمان می نشاند . نامش چون سنگ نشانه ای است برراه که دل را به مقصود می رساند. 


5- متن زیر چند جمله دارد ؟ جمله ها را باز نویسی کنید . 

هنگام ظهر زحمت کشان و خستگان راه می گویند :ما از پنجره های غروب زیبایی هارا دیده ایم که بر دامن تپه ها آرمیده است و در زمستان آن بینوای در برف مانده می گوید : زیبایی همراه با بهار در بلندی ها خیمه خواهد زد در تابستان آن دهقان سالخورده می گوید : زیبایی با بر گ های پاییزی رقصان ، بر زمین می آید

نکته : در متن بالا هر جمله با رنگی جدا گانه نوشته شده است واژه های « و » و « که » حرف هستند؛ جمله نیستند . 

کارگاه نویسندگی 

گزارش نویسی 

گزارش ، نوشته ای است که نویسنده در آن به توضیح و بیان ویژگی ها و جزئیات شنیده ها و دیده های خود می پردازد . 

1- گزارشی ساده از آنچه امروز در مسیر مدرسه دیده اید بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی می باشد. 

2- گزارش یکی از مسابقات ورزشی مورد علاقه خودرادر یک بند ، بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی می باشد. 

3- فهم خودرا از ضرب المثل « تو نیکی می کن و در دجله انداز .... » را در یک بند بنویسید . 

تو نیکی می کن و در دجله انداز ............................. که ایزد در بیابانت دهد باز 


در این ضرب المثل دجله نماد سرسبزی خوشی است و بیابان نماد سختی و مشقت است. منظور این ضرب المثل این است که اگر هنگامی که تو در کنار خوشی ها هستی در راه خدا کار های خوب انجام بدهی، 
خداوند هنگام سختی ها به تو کمک خواهد کرد .تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ | 17:47 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس چهارم فارسی ( هفت خان رستم )

معنی ابیات 

خروشید و جوشید و بر کند خاک ............. ز سُمّش زمین شد همه ، چاک چاک 

رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه ی یورش سُم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد . 

بزد تیغ و بینداخت از بر، سرش .............. فرو ریخت چون رود، خون از برش 

رستم سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن اژدها جاری شد. 

بینداخت چون باد ، خَمِّ کمند .......................سر جادو آورد ناگه به بند 

رستم کمند ( طناب حلقه شده ) را با سرعت به سمت جادوگر انداخت و اورا اسیر کرد . 

میانش به خنجر به دونیم کرد ................. دل جادوان زو پر از بیم کرد . 

رستم از کمر جادوگر را به دونیم کرد و با این کار خود جادوگران دیگر را پر از وحشت کرد . 

چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب .............. بدو تاخت مانند آذر گُشسب 

هنگامی که رستم اورا دید اسبش را با سرعت به سوی او تازاند. 
سر و گوش بگرفت و یالش دلیر ............ سر از تن بکندش به کردار شیر 

رستم شجاعانه سر و گوش و یالش را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد . 

زبهر نیایش ، سر و تن بشست ................. یکی پاک جای پرستش بجست 

برای عبادت سر و تن خودرا شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای این کار گشت . 

از آن پس نهاد از بر خاک ، سر ............... چنین گفت : کای داورِ دادگر ! 

سپس سربر خاک سجده گذاشت و گفت ای پروردگار عادل 

ز هر بد ، تویی بندگان را پناه ................... تو دادی مرا،گُردی و دستگاه 

در برابر هربدی و آسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من زور پهلوانی و شکوه و عظمت دادی . 

خود ارزیابی 

1- منظور از عبارت زیر چیست؟«از هفت خان گذشتن » 

همانطور که رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوان سختی های زیادی را پشت سر گذاشت وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار می برند . 

2- رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر گذاشت ؟ 

1- نبرد رخش با شیر 2- گذر از بیابان و گرفتار شدن در آن 3- نبرد با اژدها 4- نبرد با جادوگران 5- نبرد با اولاد دیو 6- نبرد با ارژنگ دیو 7- نبرد با دیو سپید . 

3- به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیّت پشت سر بگذارد؟ 

اعتقاد به خداوند و توکل به او و نترسیدن از مشکلات پیش آمده 

حکایت 
ادب لقمان 

لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت : از بی ادبان ؛ هرچه از ایشان در نظرم ناپسند می آمد ، من از آن عمل ، دوری می کردم . 

به لقمان گفتند: از چه کسی ادب یاد گرفتی ؟ لقمان گفت : بی ادبان ؛ هر کاری که آن ها انجام می داند و در نظر من ناپسند و بد میآمد از آن دوری می کردم . 

به نظر شما چگونه می توان از بی ادبان ، ادب آموخت ؟ 
اگر انسان بدی ها و کار های ناپسند دیگران که می بیند بشناسد و از انجام آن ها دوری کند به ادب بیش تری دست خواهد یافت. 

معنی واژه ها 

خان = مرحله - منزل / اهریمنی = شیطانی / شمار = تعداد / دیوان = دراینجا جمع دیو ها /راهی می شود = به سوی جایی می رود / قوی پنجه = زور مند /تیمار می کند = مراقبت می کند / نخجیر = شکار / فرجام = پایان – سر انجام / دادگر = عادل کوفتن = کوبیدن / دیده=چشم / به تنگ می آید = صبرش تمام می شود / خروشید = دراینجا شیهه کشید / سهمگین =ترسناک / تیغ = شمشیر / بَر = در اینجا تن / چیرگی = پیروز شدن / کمند = ریسمان - طناب حلقه شده / میان = دراینجا کمر / آذرگشسب = آتش سریع و سوزان / گُرد = پهلوان /دستگاه = در اینجا عظمت - شوکت– شکوه / همهمه = هیاهو / اختلاف انداختن = نزاع به وجود آوردن . 

بنویسیم
 

فعالیت های درس
 

1- بیت زیر را به نثر ساده فارسی بنویسید . 

خروشید و جوشید و بر کند خاک ................... ز سمش زمین شد همه چاک چاک 

( رخش ) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه ی حمله سمش را بر زمین کوبید و زمین زیر پایش را کند. 

2- عبارت های زیر را به زبان ساده بنویسید . 

رستم در خشم می شود = رستم خشمگین می شود. 

رستم به تنگ می آید = رستم خسته می شود. 

3- با توجه به متن درس کدام یک از کلمات زیر جمع است؛ چرا؟ 

دیوان ، زابلستان، اژدها ، پهلوان ، مازندران ، یزدان ، جادوگران 

دیوان و جادوگران کلمات جمع هستند. 

دربقیه کلمات « ا ن» و « ها » بخشی از خود کلمه است و ونشانه ی جمع نمی باشد . برای تشخیص این موضوع اگر« ا ن » و « ها » را از انتهای این کلمات حذف کنیم بخش باقی مانده کلمه معنا داری را نمی سازد به طور مثال اگر از انتهای زابلستان « ا ن » را حذف کنیم بخش باقی مانده « زابلست » خواهد بود که کلمه معنی داری نمی باشد . 

4- یک نمونه « مبالغه » از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید . 

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش .................... فروریخت خون چون رود از برش 

هنگامی که سر اژدها قطع می شود شاعر خارج شدن خون از بدن اژدها را به دلیل حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده است. 


املا 

1- کلماتی را که در املای آن ها یکی از شکل های « ص ، ط » وجود دارد از متن درس پیدا کنید و بنویسید . 

ص -------> قصد ، تلخیص .......................... ط ---------> خطرناک 

2- اگر به جای معلم بودید از درس « هفت خان رستم » چه قسمت هایی را برای گفتن املا انتخاب می کردید ؟ آن ها را بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت سلیقه ای است . 

3- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمات مناسب پُر کنید . 

رستم با خدای خود به راز و نیاز می پردازد و او را سپاس می گزارد. 
رستم در خشم می شود ، به رخش پر خاش می کند. 

نگارش 

1- با هم فکری گروه خود ، داستان یکی از خان های «هفت خان رستم» 
رابنویسید

دانش آموز عزیز این فعالیت گروهی است . 

2- اگر شما به جای فردوسی بودید خان هشتم را چگونه می نوشتید ؟ 

دانش آموز عزیز این فعالیت سلیقه ای است . 

3- برای موفقیت در زندگی فکر می کنید چه خان هایی پیش رو دارید ؟ 

گذر از مرحله مقدماتی تحصیل و قدم نهادن به مرحله آموزش عالی 
انتخاب شغل مناسب با توجه به رشته ی تحصیلی و رقم زدن آینده ای مطمئن 


کارگاه نویسندگی 

بهره گیری از حس های پنج گانه 

برای اینکه نویسنده خوبی باشیم لازم است : 


    • همه چیز را خوب و دقیق ببینیم ( خوب دیدن )

    • خوب و دقیق گوش بدهیم ( خوب گوش دادن )

    • نسبت به بو ، مزه ، طعم اشیا ف حساس و دقیق باشیم ( تقویّت حس چشایی و بویایی )

    • گاهی به کمک حس لامسه ، پدیده ها و اشیا را بشناسیم ( تقویت حس لامسه )


پس مقدمه ی خوب نوشتن ، خوب دیدن ، خوب گوش دادن و دقت در پدیده ها و استفاده از حس بویایی ، چشایی و لامسه است. 

1- از پنجره کلاس به بیرون نگاه کنید و آنچه را که می بینید در یک بند بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی است. 

2- چشمان خود را ببندید و حس خود را در باره ی صدا هایی که می شنوید ، بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی است. 

3- با شنیدن صدای زنگ مدرسه چه احساسی در شما پدیدار می شود ، این حس چه رنگی است و چه مزه ای دارد ؟ 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی است. 

4- بر داشت خود را از ضرب المثل « نوش دارو ، بعد از مرگ سهراب » در یک بند بنویسید ؟ 

هر کاری را به خصوص کمک به دیگران را باید به موقع و در زمان مناسب انجام داد .چون اگر در زمان مناسب این کار را انجام ندهیم ،فایده ای نخواهد داشت ؛ مانند نوش دارویی که رستم به سهراب داد اما دیگر دیر شده بود . 

5-هرچه از محتوای درس های این فصل فهمیده اید ، در یک بند بنویسید . 

این فصل بیشتر اشاره به زبان فارسی و حفظ و نگهداری آن دربرابر آفات زبان صحبت می کرد .
 


تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ | 17:42 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس سوم فارسی (داستان من و شما)

خود ارزیابی 

1- مقصود از(( آواهای دلنشین )) و ((نغمه های مهربانی )) چیست ؟ 

این آوا ها و نغمه ها لالایی ها ، ترانه ها و صحبت های کودکانه ای که پدر و مادر و دیگر کسانی که در پروش کودک سهیم هستند از ابتدا به زبان فارسی در گوش نوزاد می خوانند و اورا با این زبان پرورش می دهند وبزرگ می کنند . 

2- چرا زبان، موجودی زنده معرفی شده است ؟ 

چون هر زبانی فراز وفرود هایی دارد و در طول زمان می تواند بر سایر زبان ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپزیرد و تغییر و تحول داشته باشد . اگر اززبان حفظ و نگهداری نشود می تواند حتی به مرگ زبان بیانجامد .
 

معنی شعر 

سخن 

با اینکه سخن به لطف آب است......................کم گفتن هر سخن،صواب است
 

هر چند سخن به روانی و دلنشینی آب است،کم گفتن و به اندازه سخن گفتن کاری پسندیده و درست است. 

آب ارچــه همـــه زلال خـیزد..........................ازخوردن پر، ملال خیزد 

آب اگر چه زلال و شفاف و بدون عیب است، زیاد نوشیدن آن موجب دل آزردگی و ناراحتی می شود. 

کم گوی و گزیده گوی چون دُر.......................تا زاندک تو، جهان شود پُر 

کم سخن بگو و گزیده و حساب شده مانند مروارید که کمیاب ولی با ارزش است تا همین سخنان اندک امّا با ارزش تو در سراسر جهان انتشار یابد. 

لاف از سخن چو دُر توان زد........................آن خشت بود که پُر توان زد 

انسان می تواند از سخن و گفتار باارزش ،همچون مروارید لاف بزند و به آن ببالد و خشت و گل است که نیازمند فراوانی است. 

یـک دستـه گـل دمـاغ پـــرور .........................از خرمن صد گیاه بهتر 

یک دسته گل خوش بو وروح نواز، از انبوهی از گیاهان بدون بو یا بدبو بهتر است. ای زبان فارسی 


ای زبان فارسی ، ای دُرّ دریای دری .............. ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری 

ای زبان فارسی ، ای مروارید دریای پارسی دری ای میراث پدران ما ای زبان مادری ما 

در تو پیدا فرّما ،فرهنگ ما ، آیین ما ............... از تو بر پا ، رایَتِ دانایی و دانشوری 

شکوه فرهنگ و آیین ما در تو آشکار شده است و پرچم دانایی و دانش پژوهی ما ایرانیان به وسیله ی تو برافراشته شده است . 

کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند .............جمله ، ملک توست تا بلخ و نیشابور و هری 

وسعت تصرف گویش تو از کابل و تهران و تبریز و بخاراوخجند تا بلخ و نیشابور و هرات است. 

جاودان زی ، ای زبان دانش و فرزانگی .............تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری 

تا زمانی که آفتاب از مشرق طلوع می کند تو جاودانه زندگی کن ای زبان دانش وخردمندی . 

فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند .............«قدر زر ، زرگر شناسد قدر گوهر ، گوهری» 

ما زبان فارسی را حفظ می کنیم چون همان طور که زرگر قدر زر را و جواهر شناس قدر جواهر را می داند ، ما هم قدر زبان فارسی را می دانیم . 

معنی واژه ها 

فراز= بلندی / فرود = پستی / اعتبار = در اینجا آبرو -ارزش / عظمت = بزرگی / شکوه =هیبت – فرّ / شوکت = شکوه - فرّ – عظمت / بی گمان بدون شک / درک = فهم /دلاوری = شجاعت / دّر =مروارید / دری فارسی کهن / فرّ شکوه - زیبایی / آیین =مذهب – روش / رایَت پرچم – درفش جمله در اینجا به معنی همگی است / مُلک =سرزمین / زی = زندگی کن / فرزانگی خردمندی / گیتی = جهان / خاوری شرقی /پاس می داریم قدر می دانیم - ارزش می نهیم . 

بنویسیم 

فعالیت های درس 

1- کلمه های مترادفی را که در متن درس به کار رفته است ، پیدا کنید وبنویسید . 

مانند = مثل ........... عمر= زندگی ........... شور = شادابی .......... تلاش=کوشش ........... بزرگی= عظمت........شکوه=شوکت ........... پابرجا = استوار .......... قدرت = توان .......... کلمه = واژه .......... پیوستگی = اتحاد 

2- برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید . 

تلفظ = 
الفاظ = لفظ 
دقّت = دقیق = دقایق 
مقصود = قاصد = قصد 
عظمت = معظم = عظیم 

3-با توجه به متن درس جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید . 

...........کلمه ............. آن ............ ها ........... ات 
..........ستاره..........ستارگان ...... ستاره ها ......-------
 
...........نسل ...........-------........ نسل ها ........------- 
............آن ...............آنان ......... آن ها ........------- 
........... آوا ...........--------......... آوا ها ........------- 
..........نغمه............--------......... نغمه ها ......------- 
.........فرزند........... فرزندان.......فرزند ها .......-------- 
..........تغییر ..........---------.......-----------.....تغییرات 
........دوست........... دوستان ......دوست ها .......------- 
........دشمن .......... دشمنان ...... دشمن ها ......--------
 

4- برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید 

کلمه ........... صفت 1 .......... صفت 2 

فرزندان ....... 
کوشا ............. خردمند 

خط ........... زیبا ................ خوش 

نگاهبان ....... هوشیار ......... با دقت 


املاء 

1- در متن زیر ، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل و بازنویسی کنید . 

تلاش و کوشش شما فرزند مهر بان باع
ث سربلندی و عزّت من می شود . بزرگی و عظمت من و شما به این است که با هم ، کنار هم و نگهبان هم باشیم . تغییر و تحوّل ویژگی هر پدیده ی زنده است . 
چهره ی نوشتاری و خطّی من ، برای ایجاد دوستی و 
صمیمیت میان من و شما کمی بیشتر اهمیّت دارد . 

2- برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید . 

کلمه ................ هم خانواده 1 ................ هم خانوداه 2 

ظاهر ................... 
ظهور ............................ مظاهر 
محبت .................. محب ........................... محبوب 


3- در بند نخست درس واژه هایی را که یک نقطه دارند بیابید و بنویسید . 

من - موجود - فرود - طولانی - خود - همان - با - نسل - بر - جاری- بوده ام - هم وطن 

نگارش 

1- چند کلمه ی مترادف از متن درس، انتخاب کنید و با استفاده از آن ها یک بند در باره ی زبان فارسی ، بنویسید. 

زبان فارسی ترکیبی از شکوه و شوکت تاریخ پر بار ایرانیان است .تاریخی که با عظمت و بزرگی ایرانیان گره خورده . زبانی که سرشار از آواهای دلنشین و نغمه های مهربانی است . ما باید با تلاش و کوشش شور وشادابی این زبان را تا همیشه تاریخ زنده نگهداریم. 


2- به عنوان یک ایرانی ، برای حفظ زبان فارسی چه وظایفی دارید ؟ درچند جمله بنویسید . 

به کار نبردن واژه های معادل زبان فارسی از سایر زبان ها . 
کاربرد صحیح واژه ها و عبارات و خارج نکردن واژه ها از شکل صحیح و ادبی آن ها ( عبارات را عامیانه به کار نبریم ) .
 

3- با استفاده از (( که ، از ، ولی )) متن زیر را کامل کنید . 


یکی 
از پایه های زبان و فرهنگ ، واژگان آن زبان است که ما آن را قلب زبان می دانیم .ولی حفظ و نکو داشت کلمات زبان ملّی ، کمک به قدرت و عظمت زبان و فرهنگ ملّی آن است . 

کارگاه نویسندگی 

هر نوشته ای از چند جمله به هم پیوسته درست شده است . در هنگام نوشتن باید به ساده نویسی 
و کوتاهی جمله ها ، توجه کنیم . 

1- نوشته ی زیر را به صورت ساده و کو تاه تر بنویسید . 

با مدادان ، خورشید از پشت افق ، یعنی آن جایی که در یا به آسمان می پیوندد ، پدیدار می شود 
و چهره ی زرّین خود را به جهانیان نشان می دهد.
 

سپیده دم خورشید از مشرق طلوع می کند و نور خودرا به مردم می بخشد. 

2- متنی در یک بند بنویسید و کلمات متضاد (( فراز و فرود )) و (( شکست و پیروزی )) را در آن به کار ببرید . 

زندگی سر شار از فراز و فرود است انسان در طول زندگی با شکست ها وپیروزی های زیادی روبرو می شود که باید تمام آن ها را در قالب تجربه به دیگران هدیه کند. 

3- با توجه به نوشته ی سمت راست ، بخش های خالی سمت چپ جدول را کامل کنید . 

قبلا در باری زبان فارسی می دانستم 
که دارای سابقه ی طولانی و پرباری در میان سایر زبان هاست . 

اکنون یاد گرفتم که این میراث با ارزش را به شکل صحیح آن حفظ کنم و به آیندگان انتقال دهم . 

پس تلاش می کنم درباره ی زبان مادری ام مطالعات دقیق تری داشته باشم و در کاربرد صحیح واژگان کوشا باشم . 

زبان فارسی را دوست دارم چون این زبان بزرگانی دارد که باعث افتخار و سربلندی من در بین جهانیان است . 


4- ضرب المثل (( زبان سرخ ،سر سبز می دهد بر باد )) را در یک بند توضیح دهید. 

بدون فکر و اندیشه سخن گفتن می تواند برای انسان مشکلاتی را به وجود بیاورد .حتی می تواند جان انسان را به خطر بیاندازد .پس بهتر است پیش از سخن گفتن فکر کنیم و هر سخنی را در هر جایی نگوییم تا خودرا از آسیب حفظ کنیم .

 تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ | 17:40 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

ستایش

ستایش 

معنی درس به نام خداوند جان و خرد 

ای یاد تو بر دل وزبان ها ...........................افتاده چو روح بر روان ها 

ای کسی که یاد تو چون روح که از جسم جدا نیست، همواره بر دل و زبان ها افتاده است. 
بی یاد تو نیست هیچ مرغی ........................ در سبزه و باغ و بستان ها 

هیچ پرنده ای نسیت که در سبزه زار ، باغ ها و بستان ها و گلزارها با آوازش تورا یاد نکند . 

سیمرغ و عقاب و باز و شاهین ..................... ذکر تو کند در آشیان ها 

سیمرغ و عقاب و باز وشاهین(منظور همه ی پرندگان) ، در لانه و آشیانه خود از تو یاد می کنند. 

هر گز نرسد به منزل عشق ..................... بی بدرقه تو کاروان ها 

کاروان ها بودن حمایت تو هیچ کدام به مقصد نمی رسند . 

جبریل و ملائک مقرّب .......................... ذکر تو کند در آسمان ها 

جبرئیل(فرشته ی خدا)و سایر فرشتگان نزدیک به تو هم در آسمان ها به یادت هستند. 
معنی واژه ها 

مرغ = در اینجا هر نوع پرنده ای / بوستان = باغ ، فضای سبز سیمرغ = پرنده ای افسانه ای / 
ذکر = یاد کردن / بدرقه = مشایعت - همراهی مسافر یا میهمان هنگامی خداحافظی / منزل عشق =مقصود - هدف / جبریل = جبرئیل - نام یکی از فرشتگان خدا / ملائک = فرشتگان - جمع ملک / مقرب=نزدیک - دارای قرب و منزلت
 


تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ | 17:39 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دوم فارسی (پنجره های شناخت)

خودارزیابی 
1-با توجه به متن درس، نظر گروه ایمان چه بود ؟ 
اعضای گروه ایمان بر این باور بودند که این چهار کلمه به ترتیب درستی به دنبال هم آمده اند . 
زیرا ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلفت ، سرانجام به خالق همه این ها ایمان می آوریم .
 
2-گروه اخلاق بر چه چیزی تاکید کرده است ؟ 
گروه اخلاق ریشه ی همه پدیده ها و اشیا را در اخلاق نیکو رفتار پسندیده می دانست و بر این عقیده بودند که ما وقتی می توانیم خالق خود واین عالم را خوب بشناسیم که به رعایت اخلاق و آدب نیک پای بند باشیم . 
حکایت 
منظور از اینکه (( محبت ها را روی سنگ و بدی هارا روی شن نوشت )) چیست ؟ 
اگر ما چیزی را بر روی سنگ بنویسیم تا سال های سال آن نوشته بر روی آن سنگ باقی خواهد ماند ولی اگر آن را روی شن بنویسیم با وزش اولین باد، شن ها به هم می ریزد و نوشته از بین می رود. در اینجا منظور این است که ما باید محبت های دیگران را مانند نوشته ای که بر روی سنگ نوشته می شود در دل و ذهن وخود حک کنیم و بدی های آن ها را مانند نوشته ای که روی شن نوشته می شود و زود از بین می رود زود از دل و ذهن خود پاک کنیم . 
بخوان وبیندیش 
مرغ زیرک که می رمید از دام ....... با همه زیرکی به دام افتاد 
پرنده ی زیرک و باهوش که همیشه خود را از دام ها دور نگاه می داشت این دفعه با تمام زیرکی و هوشیاری در دام افتاد . 
ایستگاه اندیشه 
چرا برخی دام می افتند؟هرکسی که به زیرکی و خود مغرور شود در واقع خود را در دام غرور انداخته و 
از همین دام معمولا ضربه های بزرگتری می خورد .
 
معنی واژه ها خلق = آفریده /درنگ = تامّل – مکث / دریافت =دراینجا فهمید / پای بند باشیم = لازم بدانیم / خاطر خواه در اینجا دلخواه / خودبینی = خودپسندی – غرور - عجب /نهراسیم = نترسیم / مشاجره دعوا -درگیری/ آزرده = رنجیده / آبادی = روستا –ده / لغزید = سُر خورد / حک کرد = تراشید / همپایه = هماندازه - هم قدر / مِهر = محبت /سرا خانه / سهل = آسان – راحت / رضا = خشنودی / زیرک زرنگ طمع = حرص /خاطر = یاد – فکر - اندیشه / می رمید = فرار می کرد قسمت = در اینجا سرنوشت /غفلت فراموشی - بی خبری - نا آگاهی . 

بنویسیم
 

فعالیت های درس 


1- مخالف (متضاد) کلمات زير را بنويسيد. 

ظاهر === 
باطن .............پسندیده === ناپسند ..............تفاوت === تشابه 

................مفید === مضّر 

2- متن زیر را با یکی از حروف زیر (از، به، در، با) کامل کنيد. 

چلچله ی خوش آو
از درآبی آرام بلند به پرواز در آمد . به ابر سلام کرد. ازکنار خورشید گذشت وبه او لبخند زد. با باد همنوا شد . به زمزمه ی آب گوش فرا داد وچهره ی زیبا ی خود را در آن مشاهده کرد . چلچله می دانست که چگونه از این همه زیبایی لذت ببرد . 

3- کلماتی که باهم ارتباط دارند در یک گروه قرار دهید . 

فکر ، افکار ، معلومات ، تعلیم ،تفکر ، معلمان ،متفکران ، تعلیمات
 

الف : فکر ، افکار ، تفکر ، متفکران 
ب: معلومات ، تعلیم ، معلمان ، تعلیمات 

املا 

1- پنج واژه ی مهم املایی از درس پیدا کنید و معنای آن را بنویسید. 

این مورد بر عهده خود شما دانش آموزان می باشد. 

2- از متن درس کلماتی را که یکی از شکل های (( ع ، ق )) دارند ، پیدا کنید و بنویسید . 

ع----------> معلم ، عجله ، اعضا ، معنا ، عالم ، رعایت ، علم ، علمی ، عمل ، عالی ، عملکرد 
ق----------> دقت ، خلق ، خلقت ، خالق ، دقایق ، نقطه ، اخلاق ، بقیه ، تقریبا ، نقش ، حقیقت ، دقیق 

3- در عبارات زیر غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن ها را بنویسید. 

« ناگهان معلم از جای خود بر خواست و گفت : خیلی آلی بود ، تا اینجا بسیار جالب بود چون شما با تفکّر درباره ی چهار واژه به اندیشه های تازه ای دست یافته اید اما بگزارید که گروه « عمل » هم نظرات خودشان را بیان کنند ».
 

برخواست ----------> برخاست 
آلی ----------------> عالی 
بگزارید ------------> بگذارید نگارش 

1- با کلمه ها و ترکیب های زیر ، جمله بسازید. 

خالق : 
خداوند خالق جهان است . 
کبوتر : پرواز کبوتر ها در آسمان زیبا است . 
هنگام سحر : هنگام سحر زمان خوبی برای دعا است . 
پنجره : با باز شدن پنجره هوای تازه به درون اتاق آمد . 

2- اگر می توانستید با کوه ها ، درختان و رود ها صحبت کنید، چه چیز هایی به آن ها می گفتید، گفت و گوی خود را با آن ها در چند سطر بنویسید . 

در این روزگاری که درختان را ازبین می برند ، آب هارا آلوده می کنند و کوه ها را برای جاده سازی می تراشند از آن ها می پرسیدم که دوست داشتید در مقابل پیشرفت انسان ها زندگی و جاری بودن خود را از دست بدهید یا این که ترجیح می دادید طبیعت با نظم همیشگی خودش پیش برود. 


3- تصویر زیر ر ا در یک بند توصیف کنید . 
 
درختی که سرسبزی اش به روح انسان جلا می دهد ، آسمان آبی و پاکی که فرصت زندگی و تنفس به پرندگان ، پروانه ها و سنجاقک ها می بخشد .صدای آبی که تما م خستگی را از جان به در می آورد .در این تصویر زندگی جاری و ساری است چون رود پر آب و پاک . 


کار گاه نویسندگی 


در به کار گیری کلمه ها هنگام نوشتن باید دقّت کنیم. به نمونه های زیر توجه کنید. 

صبح ، اورا دیدم . 
بامداد ، اورا دیدم . 
پگاه ، اورا دیدم . 

1- به جای واژگان مشخص شده ، واژه های دیگری قرار دهید و جمله را باز نویسی کنید . 

الف )هیچ چیر نمی تواند اثر 
محبت را ازبین ببرد . 
هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد . 
ب ) بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم . 
بپرسیم و از پرسیدن نترسیم . 

2-اکنون ، در باره موضوعی که بیش تر از هرچیز دیگری درباره آن می اندیشید ، یک بند بنویسید. 

دانش آموز عزیز این فعالیت را باید با توجه به اندیشه خود ، توصیف کنید. 

3- ضرب المثل (( از تو حرکت ، از خدا برکت )) را در یک بند توضیح دهید . 

برای رسیدن به اهداف و خواسته ها باید تلاش کرد . دعاکردن به درگاه خدا در حالی که کاری برای رسیدن به خواسته ها انجام نمی دهیم مفید نخواهد بود . خداوند به کسانی برای رسیده به خواسته هایشان کمک خواهد کرد ، در حالی که بر خدا توکل می کنند و خواسته های خودرا از درگاه خداوند می خواهند تلاش نیز می کنند . این ضرب المثل در واقع این مورد را بیان می کند . 

4- هر چه را از محتوای درس های این فصل فهمیده اید، در یک بند بنویسید. 

پاسخ به عهده ی خود دانش آموز می باشد.تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ | 17:38 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس اول فارسی (معرفت آفریدگار)

معنی درس 

این همه خلق را که شما بینید به دین چندین بسیاری ، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت از ایشان از وی است، آفریدگار را به باید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن . 

تمام این آفریده هایی که شما می بینید که بسیار زیاد همه هستند ، همگی آفریننده ای دارند که آن ها را آفریده است و نعمت هایی که داندن از او است پس باید این آفریننده را به پرستندند و به خاطر نعمت هایش سپاس گذاری کرد . 

اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل ، و غفلت از این و نااندیشیدن ، تاریکی افزاید اندر دل ، و نادانی و گمراهی است . 

تفکر در مورد آفریننده و آفریده هایش باعث بینایی و معرفت و آگاهی روح و جان می شود و فراموش کردن و فکر نکردن باعث سیاه شدن دل و گمراهی نادانی می شود . (( تاریخ بلعمی ، ابو علی بلعمی )) 
باد بهاری وزید از طرف مَرغزار............... باز به گردون رسید ناله ی هر مرغزار 
در چمنزار باد بهاری وزید و دوباره باعث شد که آواز هر پرنده ای در آسمان بلند شود . 
خیزو غنیمت شمار ، جنبش باد ربیع ...........ناله موزون مرغ ،بوی خوش لاله زار 
برخیز و قدر این باد بهاری و آواز آهنگین پرنده ها و بوی خوش لاله زار را بدان و از آن خوب استفاده کن . 
هرگل وبرگی که هست یاد خدا می کند ..........بلبل و قمری چه خواند ؟ یاد خداوند گار 
تمام گیاهان و گل ها از خدا یاد می کنند آواز بلبل و قمری چه چیزی است ، جزیاد خداوند؟ 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار ..............هر ورقش دفتری ست ، معرفت کردگار 
در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است . 

خود ارزیابی 

1- چه چیزی سبب افزایش روشنایی دل می شود ؟ 
اندیشیدن در کار آفریننده و توجه به آفریده هایش . 
2- منظور از بیت ( برگ درختان سبز در نظر هوشیار هروروقش دفتری ست ، معرفت کردگار ) چیست ؟ 
در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است . 
3-به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تاکید می کند ؟ 
اندیشیدن در نعمت های خداوند و سپاس گذاری به خاطر این نعمت ها 

معنی واژه ها 

خلق = آفریده – مردم / خالق آفریننده / سپاس داری = سپاس گذاری / افزاید زیاد می کند غفلت بی خبری – فراموش کاری / مرغزار= چمن زار / گردون = آسمان / زار =ناتوان - خسته خیز = برخیز – بلند شو / غنیمت شمار = قدر فرصت را بدان / جنبش =حرکت - تکان / ربیع = بهار / موزون = آهنگین – هماهنگ / قمری = نوعی پرنده / دفتردراینجا منظور کتاب است / معرفت = شناخت از روی علم ودانش وآگاهی . 


بنویسیم 

فعالیت های درس 

1-در بيت زير، شاعر بر غنيمت شمردن چه چيزهايی تأکيد می کند؟ 
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ..................... ناله ی موزون مرغ ، بوی خوش لاله زار 

وزش بادبهاری ------ آواز پرندگان ------ عطر گل های لاله در لاله زار 

2-بيت زير را به زبان ساده، بنويسيد. 
برگ در ختان سبز در نظر هوشیار .............................هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

در نظر آدم هوشیار حتی برگ درختان سبزهم نشانه ای از نشانه ای قدرت پروردگار و کتابی برای شناخت خدا است. 

3-قافيه های شعر درس را پيدا کنيد و بنويسيد. 

مرغزار ، زار ، لا له زار ، خداوند گار ، کرد گار 

4-موصوف و صفت ها(ترکیب های وصفی ) را مشخص کنید. 

معرفت آفریدگار، برگ درختان ،ناله ی موزون ،بوی خوش ،باد بهاری 

ناله ی موزون، بوی خوش وباد بهاری،ترکیب وصفی یعنی موصوف وصفت هستند. 
معرفت آفریدگار و برگ درختان ترکیب اضافی یعنی مضاف و مضاف الیه هستند. 

املا 

1-جاهای خالی را با توجّه به معنای داده شده، کامل کنيد و بنويسيد. 

فاخ.......ه : کوکو ---------> فاخته رب.....ع: بهار --------> ربیع 
مو....ون : هماهنگ ------>موزون مَر..... : چمن و سبزه------> مَرغ 

2-چهار کلمه از درس پيدا کنيد که يکی از شکل های (( غ )) را داشته باشد. 

غنیمت...... مرغ....... مَرغزار....... غفلت 

3-کدام يک از ابيات درس را بيش تر دوست داريد؟ آن را با خطّی خوش بنويسيد. 

این گزینه سلیقه ای می باشد. 

4-با حروف زير، چهار کلمه بنويسيد که ارزش املايی داشته باشند. 
ظ-ق-س-د 
ع-ه-ط-ب
 

قطب - سبد - عقد - عهد - طبس 

نگارش 

1-با توجّه به نوشته ی زير، متن را تا سه سطر ادامه دهيد. 

شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد ............بیدمگر فارغ است از; ستم نابکار 

امروز; شاخه ی دیگری از درخت توت ، شکست وبر زمین افتاد .درخت توت ،آهی کشید وبه درخت بید که درآن سوی باغ کودکان کاری به کارش نداشتند خیره شد وبا خود گفت:
 به راستی که سرنوشت کدام یک از ما بهتر است من که میوه می دهم و مورد ستم قرار می گیرم یا درخت بید همسایه که بار و بر ( میوه ) نمی دهد ولی در طرف دیگر باغ به ظاهر آسوده اما در واقع در تنهایی خود به سر می برد. 

2- با کلمات زیر ، یک متن در چند سطر بنویسید. 

بهار ، سوسن ،نرگس ،لاله زار ،مخلوق ، بلبل ،خالق 

زمانی که فصل بهار می رسد از طبیعت انتظار سرسبزی و روییدن گل هایی چون سوسن و نرگس داریم . با حضور در لاله زار اولین تصویری که در ذهنمان تداعی می شود چهره ی نورانی شهدا ست و با شنیدن نغمه های بلبلان است که رسیدن فصل بهار را جشن میگیریم وباید همیشه بدانیم که خداوند خالق تمامی مخلوقات است. 

3-کلماتی مرتبط با کلمات زير بنويسيد. 

کردگار = خداوند = پروردگار = آفریدگار = خالق 
بهار = نسیم = شکوفه = سرسبزی = جوانه 

4-با کلمه ی زير، يک جمله ی خبری، پرسشی، عاطفی و امری بسازيد. 
بلبل
 

جمله ی خبری : بلبل پرنده ای کوچک است. 
جمله ی پرسشی :آیا آن بلبل آواز می خواند؟ 
جمله ی عاطفی : به به آواز بلبل چه گوش نواز است! 
جمله ی امری: آن بلبل را از قفس رها کنید. 

5- با توجّه به کلمات زير، جدول را کامل کنيد. 
زمستان ، درختان ، مرغزار ، گل ها ، کبوتران ، آسمان 

مفرد : زمستان ، مرغزار ، آسمان 
جمع: درختان ، گل ها ، کبوتران 

کارگاه نویسندگی 

هنگام نوشتن باید به نکات زیر توجه داشته باشیم: 
1-از کاربرد کلمه های گفتاری وشکسته خود داری کنیم. 
2- از تکرار کلمه ها بپرهیزیم. 
3- ساده و خوانا بنویسیم.
 

1-با توجه به نکته های یاد داشت شده جمله ی ((اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق ، روشنایی افزاید اندر دل ))را به نوشته ای ساده تبدیل کنید. 

اندیشیدن در مورد پروردگار و آفریده های اومعرفت و شناخت پروردگار را در ذهن و قلب انسان افزایش می دهد. 

2-با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود رادر یک بند معرفی کنید. 

به دلیل تنوع محل زندگی دانش آموزان این فعالیت شخصی است. 

3- ضرب المثل ((شکر; نعمت ، نعمتت افزون کند )) را در یک بند توضیح دهید . 

زمانی انسان شکر گذار نعمت های خداوند باشد و از نعمت های خداوند به درستی استفاده کند خداوند از این رفتار انسان راضی خواهد بود و بنابر این نعمت خودرا براین گونه بندگان افزایش می دهد.تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ | 17:37 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس چهارم علوم ( سفر به اعماق زمین )

پرسش های متن 


1- مهمترین روش مطالعه درون زمین چیست ؟ 

امواج لرزه ای 

2- آيا شما موارد ديگری از لرزش اجسام را می شناسيد؟ نام ببريد. 

لرزش سیم گیتار در اثر ضربه 

لرزش آب در اثر انداختن سنگ به درون آن 

لرزش تار های صوتی در اثر آواز خواندن 


3- امواج لرزه ای چیست ؟ 

به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمين در اثر زمين لرزه ايجاد می شوند، امواج لرزه ای می گويند. 

آزمایش کنید 

يک ميز آهنی، پلاستيکی و چوبی معمولی را مورد آزمايش قرار دهيد. از يک سر ميز آهنی به آن ضربه ای بزنيد و هم کلاسی شما در طرف ديگر ميز با دست خود لرزش های ايجاد شده را حس کند.همين آزمايش را برای ميزهای چوبی و پلاستيکی نيز تکرار کنيد، نتيجه ی حاصل را با هم مقايسه کنيد. 

هرچه ماده سخت تر و فشرده تر باشد لرزش سریعتر منتقل می شود پس نتیجه می گیریم که میز آهنی لرزش را سریع تر انتقال می دهد . 

4- سرعت عبور امواج لرزه ای درون زمین از سنگ ها چگونه است ؟ 

امواج لرزه ای درون زمين، از سنگ های سخت و متراکم، تندتر و از سنگ های نرم و کم تراکم، کندتر عبور می کنند. 

5- دانشمندان چگونه به ویژگی های لایه های درونی زمین پی می برند ؟ 

دانشمندان با استفاده از تغييرات سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف درون زمين، به ويژگی های لايه های درونی زمين پی می برند. بعضی لايه های زمين از مواد متراکم و بعضی از مواد کم تراکم تشکيل شده اند. 

6- مواد تشکیل دهنده ی زمین چه حالت هایی دارند ؟ 

مواد تشکيل دهنده ی زمين، در برخی از قسمت ها حالت شکننده و در بعضی جاها حالت خميری دارند. 

آزمایش کنید: 

۱ چند قطعه چوب خشک و مرطوب را به کلاس بياوريد. 

۲ هر کدام از اعضای گروه يک قطعه چوب خشک را با دو دست خود بشکند. 

۳ همين کار را با چوب مرطوب انجام دهيد. 

۴ عکس العمل چوب خشک و مرطوب را با هم مقايسه کنيد.
 

چوب خشک بر اثر خم کردن و وارد کردن فشار تا اندازه ای می تواند فشار وارده را تحمل کند و وقتی کمی بیش تر شود می شکند اما چوب تر بر اثر وارد کردن فشارخم می شود و انعطاف پذیر است و به سختی می شکند. 

7- ساختمان درونی زمین بر اساس جنس ،به چه لایه هایی تقسیم می شود ؟ 

به سه لايه ی پوسته، گوشته و هسته تقسيم می شود. 

8- براساس حالت مواد تشکيل دهنده(جامد، مايع و خميری) لايه های درونی زمين به چند بخش تقسيم بندی می شوند؟ 

به پنج بخش 

1- سنگ کره ( جامد ) 

2- خمیر کره ( خمیر) 

3- گوشته ی زیرین ( جامد ) 

4- هسته ی خارجی ( مذاب ) 

5- هسته ی داخلی ( جامد ) 


9- سنگ کره شامل چه بخش هایی است؟ 

پوسته و بخش جامد بالایی گوشته که زیر پوسته واقع شده است. 

10 – گوشته شامل چه بخش هایی است ؟ 

- بخش سنگی و جامد بالای گوشته که زیر پوسته واقع شده است و قسمتی از سنگ کره را تشکیل می دهد. 

- بخش میانی گوشته که حالت خمیری دارد و نرم کره را تشکیل می دهد. 

- بخش جامد و سنگی پایین گوشته که به آن گوشته ی زیرین می گویند.
 

11- هسته شامل چه بخش هایی است ؟ 

هسته ی خارجی که حالت مایع دارد و هسته ی داخلی که حالت جامد دارد. 

12- ویژگی های بخش سنگ کره را بنویسید؟ 

اين بخش شامل پوسته و قسمت جامد بالايی گوشته است. ضخامت اين بخش حدود ۱۰۰ کيلومتر است و روی قسمت خميرکره حرکت می کند. 

13- خمیر کره را تعریف کنید ؟ 

اين بخش از کره ی زمين،حالت خميری دارد و از زير سنگ کره شروع می شود و تا عمق حدود ۳۵۰کيلومتری ادامه دارد یعنی 250 کیلومتر ضخامت دارد..منشأ بيش تر آتش فشان ها و زمين لرزه ها مربوط به اين قسمت می باشد. 

14 – گوشته زیرین را تعریف کنید. 

اين بخش که حالت جامد دارد، از زير خميرکره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد و 2550 کیلومتر ضخامت دارد. 

15 – هسته ی خارجی را تعریف کنید. 

اين بخش حالت مايع دارد و از گوشته تا هسته ی داخلی ادامه داردو ضخامت آن 3200 کیلومتر است. 

16- هسته ی داخلی را تعریف کنید. 

اين بخش حالت جامد دارد و مرکز زمين را تشکيل می دهد و از زیر هسته ی بیرونی شروع می شود و شعاع آن 1300 کیلومتر است. 

17 – حالت هسته داخلی و خارجی چگونه است ؟ 

هسته ی داخلی جامد است و هسته ی خارجی مایع ( مذاب ) است. 

18- دانشمندان چگونه دریافتند که هسته ی داخلی جامد و هسته ی خارجی مایع است ؟ 

با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه ای

 تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ | 17:32 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس سوم علوم ( کارخانه ی کاغذ سازی )

پرسش های متن 

1- کدام فلز به طور گسترده برای ساخت کارخانه کاغذ سازی به کار می رود ؟ 

فلز آهن يکی از موادی است که به طور گسترده در توليد وسايل لازم برای ساخت يک کارخانه ی کاغذسازی به کار می رود. 

2- از آهن در ساخت کدام قسمت های کارخانه کاغذ سازی استفاده می شود ؟ 

دستگاه چوب خردکن، سَرند، ديگهای خميرسازی ، غلتک های بزرگ و .... 

3- کدام يک از ويژگی های آهن سبب شده است تا اين فلز به طور وسيع در صنعت کاغذ سازی و اغلب صنايع بزرگ کاربرد داشته باشد؟ 

از آهن به این دلیل در صنعت کاغذ سازی و اغلب صنایع بزرگ زیاد استفاده می شود که سخت و محکم است . 

ايستگاه فکر 

چرا برای خشک کردن خمير کاغذ و تبديل آن به ورقه های نازک کاغذ از غلتک های بزرگ آهنی استفاده می کنند؟ 2 دليل بياوريد. 

1- غلتک های آهنی سخت و محکم و سنگین هستند و به راحتی خمیر کاغذ ر ا صاف می کنند. 

2- غلتک های آهنی رسانای خوبی برای گرما هستند . خمیر کاغذ را بهتر خشک می کنند. 

3- به دلیل فراوانی آهن هزینه تهیه این غلتک ها نسبت به غلتک هایی از مواد دیگر ارزان تر است.
 


4- در سا لهای گذشته با برخی از ويژگی های آهن آشنا شديد. آيا می توانيد آن ها را نام ببريد؟ 

1- به فراوانی یافت می شود. 

2- در طوبت و هوای آزاد زنگ می زند. 

3- سخت محکم است.
 

آزمایش کنید 

1- يک ليوان برداريد و داخل آن تا يک سوم حجم آب بريزيد، سپس در حدود نصف استکان روغن مايع روی آن اضافه کنيد. حال يک قطعه چوب و يک قطعه آهن داخل ليوان بيندازيد. چه چيزی مشاهده می کنيد؟ نتيجه ی مشاهده ی خود را بنويسيد. 

چوب روی آب می ماند اما آهن به ته لیوان خواهد رفت . 

2- چند قطعه ی چوبی، پلاستيکی و فلزی با شکل و اندازه ی يکسان برداريد. حال آن ها را روی دو کفه ی ترازو قرار دهيد. چه چيزی مشاهده می کنيد؟ نتيجه ی مشاهده ی خود را بنويسيد. 

کفه ای که فلز روی آن است پایین تر قرار خواهد گرفت . 

3- سه قاشق و ميله ی چوبی، پلاستيکی و آهنی هم شکل برداريد. 

الف) با يک جسم سنگين مثل چکش بر سر هر سه ميله ضربه های يکسانی وارد کنيد. چه چيزی مشاهده می کنيد؟
 

اگر ضربه محکم باشد آهن نخواهد شکست ولی چوب و پلاستک می شکنند. 

ب) ابتدا نوک قاشق آهنی را محکم روی سطح چوب و پلاستيک بکشيد، سپس قاشق چوبی را برداشته و محکم روی سطح آهن و پلاستيک بکشيد. چه چيزی مشاهده می کنيد؟ 

قاشق آهنی بر روی قاشق پلاستیکی و چوبی خراش ایجاد خواهد کرد اما اگر آن دو قاشق را بر روی قاشق آهنی بکشیم بر روی قاشق آهنی خراش ایجاد نخواهد شد و این نشان دهنده این است که مقاومت آهن در برابر خراشیدگی بیشتر از چوب و پلاستیک است . 

5- چهار فلز را که رسانای برق و گرما هستند را نام ببرید ؟ 

طلا، مس، آلومينيم و سرب 

6- ويژگی های عمومی فلزها عبارتند از ؟ 

1- فلز ها رسانای خوبی برای جریان برق هستند 

2- با ضربه نمی شکنند ( چکش پذیرند ) 

3- شکل پذیرند ( می توان آن ها را به شکل ورقه یا مفتول و .... در آورد ) 

4- در مجاورت هوا اکسید می شوند ( زنگ می زنند ) 

5- سطح تازه بریده ی فلزات معمولا برّاق است .
 

ايستگاه فکر 

برای ساختن هر يک از وسايل زير از کدام يک از فلزهای آهن، مس، آلومينيم، طلا استفاده می کنند؟ به چه دليل؟ 
 
حلقه ی انگشتر از طلا و نقره (چون نرم و انعطاف پذیر و قیمتی هستند و به هرشکلی در می آیند) ومس (برای استحکام بخشیدن به آن) ساخته می شود. 

خودرو از آهن (برای بدن به دلیل مقاوم بودن) و مس (برای سیستم برق خودرو) 

روکش قرص از آلومینیوم (به راحتی به ورقه های نازک تبدیل می شود و به دلیل نازک بودن به راحتی پاره می شود ) 

دوچرخه از آلومینیوم (سبک و مقاوم است) و آهن ( به دلیل سخت و محکم بودن ) 

کابل و سیم از مس (رسانای خوبی است و به راحتی به شکل مفتول در می آید) 

فرغون از آهن (محکم و سخت است) 


7- برای تهیّه کاغذ علاوه بر آب کسیژنه از چه چیز دیگری استفاده می کنند ؟ 

در مرحله ی تهيّه ی خمير کاغذ، علاوه بر آب اکسيژنه از اسيد نيز استفاده می کنند. 

8- اسید ها به چند دسته تقسیم می شوند نان ببرید ؟ 

اسید ها به دو دسته ی1- اسید های خوراکی و 2- اسید های صنعتی، تقسیم می شوند. 

9- اسید های صنعتی چه ویژگی هایی دارند ؟ 

اسيدهای صنعتی سمی و غيرقابل لمس کردن و خوردن هستند . 

10 – اسید های خوراکی چه مزه ای دارند ؟ 

اسید های خوراکی ترش مزه هستند 

آزمایش کنید 

چند عدد ميوه مانند ليموترش، پرتقال، کيوی و ...، سرکه ی ترشی، محلول رقيق جوهر نمک و کاغذ پی اچ آماده کنيد. تکّه ای از کاغذ پی اچ را به هر يک از مواد آغشته کنيد. مشاهدات خود را بنويسيد. 

از کاغذ پی اچ برای نشان دادن قدرت اسید استفاده می شود هرچه رنگ کاغذ به قرمز نزدیک تر شود قدرت اسید بیشتر است. 

لیمو ترش : قرمز کم رنگ 

پرتقال و کیوی : نارنجی کم رنگ 

سرکه ترشی : نارنجی 

محلول رقیق جوهر نمک : قرمز پرنگ 

آزمایش نشان می دهد محلول رقیق جوهر نمک اسید قوی تری است زیرا کاغذ را بیشترقرمزکرد .
 

11- وسیله ی شناسایی اسید ها چیست ؟ 

کاغذ پی اچ وسيله ی شناسايی اسيدها است. 

آزمایش کنید 

1- سه ليوان برداريد و آن ها را شماره گذاری کنيد. داخل هر کدام يک تکّ هی خرد شده از سنگ مرمر بيندازيد، سپس به ليوان اوّلی ۱۰ ميلی ليتر آب به دومی ۱۰ ميلی ليتر سرکه و به سومی۱۰ ميلی ليتر جوهر نمک اضافه کنيد. پس از نيم ساعت مشاهدات خود را يادداشت کنيد. 

سنگ مرمر در جوهر نمک کاملا حل می شود. 

مقداری از سنگ مرمر در سرکه حل می شود. 

سنگ مرمر در آب حل نمی شود. 


2-يک گياه (مانند گل رز و)... را به کلاس بياوريد و به کمک پنس و پنبه يکی از برگ های آن را به جوهر نمک آغشته کنيد. پس از نيم ساعت مشاهدات خود را يادداشت کنيد. 

کم کم برگ کم رنگ تر می شود تا اینکه رنگ سبز برگ از بین می رود . 

ايستگاه فکر 

12-چرا ورود فاضلاب کارخانه به رودخانه ها، مزارع و ... به آن ها آسيب می رساند؟ 

چون در فاضلاب کارخانه ها مواد شیمایی وجود دارد و این مواد میزان (ph) یا همان قدرت اسیدی آب را تغییر می دهند که این امر باعث مرگ آب زیان و همچنین گیاهانی که از این آب استفاده می کنند می شود. تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ | 17:31 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دوم علوم ( سرگذشت دفتر من )

درس دوم علوم ( سرگذشت دفتر من ) 

پرسش های متن 
1- نياکان ما و مردمان گذشته، آثار علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی خودشان را روی چه چيزی می نوشتند و نقّاشی می کردند؟ 

1- روی دیوار غار 
2- روی چوب 
3- روی چرم 
4- روی سنگ 


2 - شما چه رو ش های ديگری را می شناسيد؟ 

نوشتن روی ظروف سفالی و گلی - روی کاشی ها – روی ورقه های مسی و طلایی – روی پارچه 

3- چرا انسان نیاز به روش های جدید برای نوشتن و ثبت و ذخیره اطلاعات پیدا کرد ؟ 
با گذشت زمان، جمعيت کره ی زمين افزايش پيدا کرد، در نتيجه اطّلاعات علمی و آثار فرهنگی و اجتماعی زيادی توليد شد. در اين شرايط، رو شهای بالا برای ثبت و ذخيره ی اطّلاعات کافی نبود. 

ايستگاه فکر 
در گذشته های دور برای ثبت و ذخيره ی اطّلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقّاشی 
روی ديوار غارها و سنگ استفاده می کردند. مزايا و معايب اين روش ها را بنويسيد.
 

مزایا : 
سنگ و چوب از موادی هستند که به فراوانی در طبیعت یافت می شدند. 
سنگ و چوب ماندگاری خوبی داستند بخصوص سنگ که تا قر ن ها ماندگاری دارد. 

معایب : 
نوشتن بر روی سنگ و چوب آسان نیست . 
سنگ و چوب با گذشت زمان پوسیده و شکسته می شوند . 
حمل و جا بجا یی آن ها در مقدار زیاد مشکل بود .
 

4- سنگ ، پوست ، چرم چوب جز کدام دسته از مواد هستند ؟ 
سنگ، پوست، چرم و چوب موادی هستند که در طبيعت يافت می شوند اين مواد، مواد طبيعی هستند. 
5- مواد مصنوعی چیست ؟ 
بيش تر مواد و وسايلی که امروزه ما از آن ها استفاده می کنيم، به طور طبيعی يافت نمی شوند، 
بلکه آن ها را از مواد موجود در طبيعت می سازند. اين مواد، مواد مصنوعی ناميده می شوند.
 

6- کاغذ طبیعی است یا مصنوعی ؟ 

کاغذ يکی از مواد مصنوعی است که کاربرد بسيار گسترده ای در زندگی ما پيدا کرده است 

7- چه کاربردهای ديگری از کاغذ در زندگی روزمره ی خود سراغ داريد؟ 

قبض آب وبرق و گاز و تلفن - کتاب - دستگا ههای خود پرداز بانک – کاغذ کادو – جعبه های مقوایی – کارت تبریک . و ..... 

8- ماده اصلی برای ساخت کاغذ چیست ؟ 

ماده ی اصلی و خام موردنياز برای ساخت کاغذ، چوب است،هر چند چوب را می توان از نيشکر، پنبه و ... تهيّه کرد. 

9- کدام قسمت درخت برای ساختن کاغذ مناسب است ؟ 

از ميان اجزای تشکيل دهنده ی درخت، فقط ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی درختان تنومند برای تهيّه ی کاغذ مناسب است . 

آزمایش کنید 

1- در يک بشر يا ليوان پلاستيکی 100 ميلی ليتر آب بريزيد. 5 يا 6 دانه بلور پتاسيم پرمنگنات 
و يک قاشق چای خوری سرکه به مواد داخل بشر اضافه کنيد 6 يا 8 ميلی ليتر آب اکسيژنه را به آرامی داخل بشر بريزيد. مشاهدات خود را یادداشت کنید.
 

محلول ابتدا به رنگ بنفش است و با افزودن سرکه به رنگ صورتی در می آید و با افزودن آب اکسیژنه بی رنگ می شود. 

2- در يک بشر مقداری کاعذ رنگی خرد شده را با 50 ميلی ليتر آب مخلوط کنيد.10 ميلی ليتر آب اکسيژنه داخل بشر اضافه کنيد. پس از 10 دقيقه مشاهدات خود را بنويسيد. 

مشاهده می شود که کاغذ کم کم بی رنگ می شود چون موادی مانند آب اکسیژنه و آب ژاول رنگ بر هستند. 

3- از اين آزمايش ها چه نتيجه ای می گيريد؟ 

نتیجه می گیریم که در کارخانه تهیّه کاغذ برای از بین بردن رنگ چوب از مواد رنگ بری مانند آب اکسیژنه و آب ژاول استفاده می شود . 
10 – چگونه می توان انواع مختلف کاغذ را تهیّه کرد ؟ 

با افزودن مواد شيميايی مختلف به خمير کاغذ، می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهيّه کرد. 

ايستگاه فکر 

1-قطع بيش از حدّ درختان جنگل چه آسيبی به چرخه ی روبه رو خواهد زد؟ 
 
تولید اکسیژن مورد نیاز برای تنفس جانوران دیگر متوقف می شود در نتیجه ممکن است بسیاری از موجودات زنده موجود در طبیعت با از بین رفتن درختان از بین بروند. 

2- برای جلوگيری يا کاهش اثرات قطع بی رويه ی درختان و تخريب جنگلها در زندگی جانداران چه را ه هايی را پيشنهاد می کنيد؟ 

1- در استفاده از کا غذ صرفه جویی کنیم. 
2- کاغذ های استفاده شده را برای بازیافت جمع آوری کنیم و آن ها را همر اه زباله ها دور نریزیم. 

11 – یکی از را ه های حفظ منابع طبیعی چیست ؟ 

يکی از راه های مناسب حفظ منابع طبيعی، بازيافت است. 

12 - آيا کاغذهای زير را می توان بازيافت کرد؟ چرا؟ 
 
خیر – چون 
1- خوشان بازیافتی هستند و مقدار مواد اولیه تولید کاغذ را برا تامین ندارند. 
2- در آن ها رنگ های شیمیایی به کار رفته است. 
3- به مواد دیگری آغشته شده اند. 
4- برای موارد بهداشتی مصرف شده اند . 


ايستگاه فکر 

به جز بازيافت کاغذ چه راه هايی برای کاهش مصرف منابع طبيعی و حفظ آن ها وجود دارد؟

در مصرف آب و برق و دیگر مواد طبیعی نیز صرفه جویی کنیم . 
مواد قابل باز یافت دیگر مانند پلاستیک ها را نیز باز یافت کنیم و از تولید بیهوده آن ها به پرهیزیم. 


تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ | 17:30 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.