چوب يك ماده قابل تجديد است كه تركيبي  از  سلولز و ليگنين(ماده چوب)و قسمت كوچكي از  ترپن- رزين (صمغ گياهي)و اسيد هاي چرب است.

چوب شامل45% سلولز -30% نيمه سلولز- 23% ليگنين است.  ليگنين ماده اي چسبنده است كه الياف سلولز را به هم مي چسباند

 

1-پوست كندن درخت:

 كار تهيه كاغذ با بريدن  چوب شروع مي شود  پوست  درخت بايد پاك شود قبل از اينكه در تهيه كاغذ مورداستفاده قرار گيرد یک  استوانه چرخشی گردان که اطراف درخت حرکت می کنند پوست درختان را می کند. 

 

نوعی دستگاه برای کندن پوست تنه درخت    

برای دیدن روی لینک کلیک کنید

      

2-چيپس كردن: 

بعدقبل ازاينكه به خمير تبديل شوندآن را به تكه هاي كوچك مي برد يك چاقوي دوار با دور زدن تنه را به چيپس تبديل مي كند.

  

انیمیشن دستگاه chipper   برای دیدن انیمیش روی لینک کلیک کنید

                  

    3- خمير كردن:

 در مراحل تهيه خمير سلولز و نيمه سلولز ها از ليگنين جدا مي شودوچيز هاي ديگر مانند روغن و رزين آن جدا مي شوند اين مهمترين مرحله ساخت است زيرا باقيمانده الياف براي ساختن محصولي كه ما كاغذ مي شناسيم به كار مي روددر اينجا دو مرحله اساسي تهيه خمير وجود دارد.

 

الف –خمير سازي شيميايي :  

  

روش شيميايي در تهيه كاغذ كرافت كه نوعي كاغذ قهوه اي رنگ مخصوص بسته بندي است به كار مي رود. درخمير سازي شيميايي الياف سلولز صاف و يكد ست ايجاد مي شود در تهيه خمير كاغذ كرافت چيپس ها به وسيله هيدروكسيدسديم و سولفيدسديم

براي تهيه خمير قهوه اي رنگ محكم پخته مي شوداين مرحله كاري پيشرفته براي جدا سازي ليگنين و رزين از چوبهای نرم است كه پس از عمل اوردن خميري با ويژگيهاي بسيار بالا است. چوبهاي زايد به  عنوان سوخت مورداستفا ده قرارمي گيردو بيشتر از 95% خمير شيميايي براي بازيافت مجددبدست مي ايد. مشكلي كه وجودداردآزاد شدن سولفيدهيدروژن والكل گوگرددارخانواده سولفيدها است كه در محيط ايجادبوي بد مانند بوي  تخم مرغ فاسد مي كند. اگر چه استفاده از دستگاه هاي تصفيه گاز در آسيابها بوي بد را كاهش مي دهد.

مشكل  دوم اين است كه الياف  سلولزي كه در طول مراحل ساخت كاغذ كرافت ا ز دست مي رود مي تواند فيبرهاي بستررا تشكيل دهدكه باعث  مشكلات محيطي اطراف لوله هاي فاضلاب شود.درهرصورت روشهاي  فني اصلاح و بهبود اكثر مشكلات را از بين برده است.

رنگ تيره ناشي ازخميربدست امده نيازمنداين است كه بطور قابل توجه اي شسته وسفيدشودتا قابل استفاده شود.

 
 ب- خمير سازي مكانيكي:


 در اين مرحله پوست درخت كنده شده وتوسط ديسك فلزي دوار به خميرتبديل مي شود این هم خوب است هم بد. درصد خمیر قابل استفاده بالا بوده اما کیفیت کاغذ بدست آمده پایین تر است 95 درصد چوب به خمیر تبدیل  می شود در حالی که در خمیرکرافت این مقدار به 45 تا 50 درصد

 می رسد  اما كيفيت کاغذ  پايين تر است زيراخمير سازي مكانيكي يك مرحله کاربرد  فشرده انرژي است كه مثل كرافت بازده  نداردچون  ليگنين ورزين درخت درخمير موجود است ومراحل آسياب كرد ن يا پودركردن الياف سلولز راپاره و خردكرده ودوام  و استحكام خمير را كاهش ميدهد . در نتيجه خمير داراي الياف و شبكه ضعيف و ظرفيت ليگنين آن بالااست كه باعث مي شودوقتي درنورآفتاب نهاده مي شودتيره به نظرآيد.كاغذي كه با

 اين روش بدست مي آيدبيشتردرطبع روزنامه ودفتر تلفن-و موارداستعمال مشابه كه مرغوبيت بالاي كاغذ، واقعا موردنياز نيست به كارمي رود.

 

استفاده از بخار در خمیر سازی

دریک تغییردر  خمير سازي مكا نيكي چيپس ها از قبل بخار زده مي شوند اين مرحله را هم

چنين مرحله ترموديناميكي خمير سازي  مي نامند . مرحله كم كردن  مصرف انرژي  به وسيله

 نرم كردن چيپس با بخار آب،  بر آسياب كردن ترجيح داردو بعد به مرحله بعدي مي رود.

 

 

در خميرسازي شيميايي - ترمو ديناميكي چيپس ها قبل از بخار دادن با سولفور آغشته مي شود.

 اين  كاراجازه مي دهدكه ليگنين و رزين از چوب خارج شودكه درنتيجه خميري محكم و قوي به

 دست مي آيدخميري كه با اين  روش بدست مي آيدمي تواند در توليد كاغذهاي روكش دار استفاده

شود.

  

4- سفيد گري:

 يكي از مهمترين مراحل شستن و سفيد كردن است كه براي پاك كردن و تصفيه خمير بكار مي رود .

شستن ليگنين را جدا مي كند زيرا ليگنين روی صافي الياف را تاثیر دارد.گاز كلراين و دي اكسايد

 كلراين براي شستشو ي خمير بكار مي رودو بيشتر عمليات  شستشوي مكانيكي بوسيله پر اكسايد

 انجام مي شود. گاز كلراين مقدار زيادي از بقاياي ليگنين را بر طرف مي كند تا دي اكسايد

 كلراين، ليگنيني را كه نمي توان از بين برد سفيد كند.

 

 5–ماشين كاغذ:

 
ماشين كاغذ درگير چهارمرحله است كه با آماده سازي مواد خام شروع مي شودالياف چوب

 با آب ومواد معدني مخلوط مي شود مخلوطي كه 99%آن آب است.در يك ماشين مدرن آب

 از پايين و بالا تخليه مي شود وقتي آب تخليه مي شود يك مرحله از كاغذ شكل گرفته است

 در قدم بعدي بخش پرس  يا آبگيري است كه در اينجا كاغذ  بوسيله  غلتكها و يك حصير وسيع

 كه  از رشته هاي  نايلون و پلي استر است  فشرده و چلانده مي شود و  بيشتر آب كاغذ

گرفته مي شود. بعد از اين قسمت 40% تا50% كاغذ هنوز از آب است .در قسمت سوم در بخش

 خشك كن بيشتر آب را از كاغذ مي گيرندپس از بخش خشك كن 2  تا 6 در صد كاغذ از آب

 تشكيل شده است.

 

در يك ماشين كه داراي كيفيت بالا است يك دستگاه آهار زن روي كاغذ را

 پوشش ميدهد. اين دستگاه یک پوشش  از اهار مانند نشاسته و مواد معدنی را روی کاغذ

 می کشد که کاغذ را محکمتر و صافتر و نرم تر می کند بعد از پوشش دادن كاغذ دوباره در

 بخش خشك كن خشك مي شود وسرانجام روي رولهاي بزرگ پيچيده مي شود .

                                                                                                                                         

6- تيغه پوشش دهنده:

 براي پوشش دادن كاغذ يك تيغه پوششي نازك را  پس از تكميل كاغذ روي آن قرار مي دهد

 سپس كاغذ سر خورده زير تيغه ديگري  مي رود كه اين پوشش نازك را بر روي آن رسوب

 ميدهد.اين پوششهاي مختلف كاغذ را براي استفاده در چاپ بسيار خوب مي سازد.

 

 7 – غلتك ويژه برق انداختن:

 اين مرحله كاغذ را جلا دار و خوش نما و صاف و نرم مي كنداين غلتكها ي ماشين ازرولهاي

 وسيعي ساخته شده كه  كاغذ را تحت فشار و گرماي زياد قرار مي دهد و پس از اين غلتكها

 كاغذ به رولهاي كوچك منتقل مي شود

 8 – تبديل به ورقه شدن آخرين مرحله ساخت كاغذ است:

 بعضي ازرولهاي كاغذ به ورقه تبديل مي شودو بعضي هم جعبه و بسته براي مشتري است.

مراحل طراحي شده از قرنها  قبل بوده و  فقط اصول فني توليد اصلاح شده و بازده بيشتر شده

 است و قيمت ها رضايت بخش تر.

   
 چوب هنوز اساس و مايه كاغذ و يك محصول قديمي است.

 روی لینک کلیک کنید

  انیمیشن مراحل تولید کاغذ در یک کارخانه 

  فیلم کوتاه در باره تهیه کاغذتاريخ : جمعه نهم آبان 1393 ا 10:39 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
بخش اول آزمایشهای علوم در مدرسه ی ما تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 ا 22:13 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
بو ی محرم می آید ....کاش سهراب اینگونه میگفت :...آب را گل نکنید ....شاید از دور علمدار حسین ...مشک طفلان بر دوش زخم وخون براندام ..می رسد تاکه از این آب روان .....پرکند مشک تهی ....ببرد جرعه آبی ...برساند به حرم ......تا علی اصغر بی شیر رباب .....نفسش تازه شود ....وبخوابد آرام .....آب را گل نکنید .......سلام برلب عطشانت یا حسین(ع)تاريخ : جمعه دوم آبان 1393 ا 17:22 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 
 
 
جهان برای هرکس یکبار است، قدر این یکبار را بدان. 


تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 ا 21:15 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

عید سعید قربان بر تمامی شما عزیزان و همراهان و خانواده های محترمتان مبارک باد ...

‏همیشه و همیشه ؛ غمهایتان قربانی شادی هایتان باد

عید سعید قربان بر تمامی شما عزیزان و همراهان و خانواده های محترمتان مبارک باد ...‏


تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 ا 16:43 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

پسر کوچولو از مدرسه اومد و دفتر نقاشیش رو پرت کرد روی زمین!
بعد هم پرید بغل مامانش و زد زیر گریه!
مادر نوازش و آرومش کرد و خواست که بره و لباسش رو عوض کنه.
دفتر رو برداشت و ورق زد.
نمره نقاشیش ده شده بود!
پسرک ، مادرش رو کشیده بود ، ولی با یک چشم!
و بجای چشم دوم ، دایره ای توپر و سیاه گذاشته بود!
معلم هم دور اون ، دایره ای قرمز کشیده بود و نوشته بود :
پسرم دقت کن!
فردای اون روز مادر سری به مدرسه زد.از مدیر پرسید می تونم معلم نقاشی پسرم رو ببینم؟
بله ، لطفا منتظر باشید.
معلم جوان نقاشی وقتی وارد دفتر شد خشکش زد!
مادر یک چشم بیشتر نداشت!
معلم با صدائی لرزان گفت :
ببخشید ، من نمی دونستم ، شرمنده ام
مادر دستش رو به گرمی فشار داد و لبخندی زد و رفت.
اون روز وقتی پسر کوچولو از مدرسه اومد
با شادی دفترش رو به مادر نشون داد و گفت :
معلم مون امروز نمره ام رو کرد بیست!
زیرش هم نوشته :
گلم ، اشتباهی یه دندونه کم گذاشته بودم!
بیا ییم اینقدر ساده به دیگران نمره های پائین و منفی ندیم،
بیا ییم اینقدر راحت دلی رو با قضاوت غلطمون نشکنیمتاريخ : پنجشنبه دهم مهر 1393 ا 22:31 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
          روزجهانی معلم

                          پنجم اکتبر، سیزدهم مهرماه، روز جهانی معلم

 

را پیشاپیش به همه ی همکاران فرهنگی و تمام دست اندرکاران امر آموزش و پرورش میهن اسلامی تبریک عرض نموده و آرزوی پیروزی برای تمامی آنان را داریم و  امید است در راه خدمت به آینده سازان کشور اسلامی موفق باشید.

تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 ا 16:35 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

باز بوی دفتر
پاک کن ها ی سفید
ته مداد قرمز
باز هم مهر رسید
باز هم رج زدن حرف الف
باز هم دخترکی سر به هوا.دختری گیج که نامش کبراست.
و هزاران سال است
قول ها داده به خود
و گرفته تصمیم
که دگر بار کتاب خود را
باز جا نگذارد.شب به زیر باران
آن کتاب کهنه.همچنان خیس وچروکیده و باران زده است
باز هم سال دگر
باز پاییز دگر
باز تصمیم دگر
باز کوکب خانم
چند مهمان دارد
باز هم سفره رنگین پهن است
و کدام از ماها
در پس این همه سال...
حسرت خوردن از آن سفره کوکب خانم
همچنان با اونیست؟
خوش به حال عباس
خوش به حال کبری
خوش به حال حسنک
که همه دغدغه شان.
سفره ودفتر خیس است وصدای یک بز
خوش به حال همه شان
که زما جاماندند
همه کودک ماندند
ورسیدیم ما به سرابی که هم اکنون هستیم
وغم غربت ایام گذشته است که دایم با ماست!

 تاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ا 12:22 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

((سبحان الله یا فارِجَ الهَمّ و یا کاشفَ الغَم فرِّجْ هَمّی و یَسِّرْ
امری و ارحَمْ ضعفی و قِلةَ حیلتی و ارزُقنی من حیث لا اَحتَسِبُ یاربّ
العامین))

ترجمه:
منزه است خداوندی که بر طرف کننده غم ها است. غم و مشکل من را برطرف کن،
بر ضعف و کمی چاره ام رحم کن و مرا از جایی که گمان نمی کنم روزی ده ای
پروردگار جهانیان.
حضرت محمد (ص) فرمودند : هرکس مردم را از این دعا با خبر کند در گرفتاریش
گشایش پیدا می کند.تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ا 8:13 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

با همه رنگهای خیال انگیزش
که بوی پختگی و کمال میدهد
پاییز از راه رسید با بوی ماه مهر
ماه مدرسه و درس و دوستی ها و خاطره ها
پاییز از راه رسید با کلیدی که دروازه ناگشوده قلب مرا گشود
و چشمانم را بروی بی نظیرترین تجربه روح در عالم خاک گشود
پاییز از را رسید با تمام تداعی های روح انگیزش
با همه رنگهایش که هر کدام طیفی از دوست داشتن 
و ماجرایی از مهر ورزیدن را به صحنه خیال می آورد
پاییز از راه رسید با ترنم بارانهای دوست داشتنی اش
با قاب خیس پنجره هایش با باد های ملایم و تندش 
که تن برگ را بر اندام درخت به لرزه می افکند
و فداکاری برگهای خشک و مسین به زیر گامهای عابرانی 
که عشق گمشده خویش را می جویند
برگ هایی که افتادن و تسلیم و فنا را به یاد تو می اورند . . . 
سرخ به رنگ خون
پاییز از راه رسید با الهه ی نارنجی پوش خویش
هم او که سالهاست دل کوچک من پرستشگاه مهر اوست . . .

تقديم به همه عزيزاني كه فصل پاييز رو با همه رنگارنگيش دوست دارند.
در خزان طبیعت دلتون بهاری باد ..

 تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 ا 21:11 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور اتاريخ : شنبه پانزدهم شهریور 1393 ا 14:40 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

سال 70 بود
اولین سالی بود که به تهران اومده بودیم
بنده اصلا فارسی بلد نبودم حتی یه کلمه.
سر کلاس حرفه نشسته بودیم
معلم ما آقای خانی
دامت افازاته
متوجه تازه وارد بودنم شده بود
میخواست یکم باهام شوخی کنه
چشم دوخته بود به من و منم به ایشون
دست به سینه نشست و گفت:
نفر ماقبل آخر این ستون بیاد پای تخته. 
همه ساکت نشستن و جیکشون در نیومد
دوباره جمله شونو تکرار کردن. 
لازم به ذکره که ایشون دست به زن خوبی داشتن و همه حساب میبردن 
برای بار سوم جمله شونو تکرار کردن
این بار همه سرا به سمت من چرخید
آقای خانی دید سنگین و رنگین نشسته ام بلند شد و طرفم اومد. 
بالای سرم وایسادو بازم تکرار کرد:
نفر ماقبل آخر این ستون بلند شه. 
منم تکون نخوردم همه دیگه به پچ پچ افتاده بودن. 
معلم دستمو گرفت و گفت : 
شما ترکی؟
منم گفتم: بلی
همه خندیدن
معلم هم خندید 
گفت مگه من نمیگم بلند شو بیا پا تخته؟
گفتم: من؟
بازم همه خندیدن
یادش بخیر اون زنگ به خنده گذشت و من معنی " ماقبل آخر " رو فهمیدم.

 تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 ا 18:15 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

روزى چنگيز و درباريانش براي شكار به جنگل رفتند. هوا خيلي گرم بود و تشنگي داشت چنگيز و يارانش را از پا در مي آورد. بعد از مدتى جستجو، جويبار كوچكي يافتند. چنگيز شاهين شكاريش را به زمين گذاشت و جام طلايي را در جويبار زد و خواست آب بنوشد، اما شاهين به جام زد و آب بر روي زمين ريخت. براي بار دوم هم همين اتفاق افتاد، چنگيز خيلي عصباني شد و با خود فكر كرد، اگر جلوي شاهين رانگيرم، درباريان خواهند گفت: چنگيز جهانگشا نميتواند از پس يك شاهين برآيد. پس اين بار با شمشير به شاهين ضربه اي زد. پس از مرگ شاهين، چنگيز ناگهان ديد كه ماري سمي در آب مرده و آب مسموم است.
او از كشتن شاهين بسيار متاثر گشت. به دستور او مجسمه اي طلايي از شاهين ساختند و بر يكي از بالهايش نوشتند:

{{{يك دوست هميشه دوست شماست، حتي اگر كارهايش شما را برنجاند و روي بال ديگرش نوشتند: هرعملي كه از روي خشم باشد محكوم به شكست است...}}}}

ﺧﺪﺍﯾﺎ! ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ... ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺑﺮﻧﺠﯿﻢ، ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿمتاريخ : شنبه هشتم شهریور 1393 ا 15:54 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
خجسته باد ميلاد بانوي قدسيه مطهره، فاطمه معصومه عليهاالسلام كه بارگاه نوراني‏اش محل دايمي نزول فرشتگان بر زمين و دروازه بهشت است. 

 

 دختران فرشتگانی هستند از آسمان
برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان
این روز بر دختران دیروز و مادران امروز مبارک

 تاريخ : پنجشنبه ششم شهریور 1393 ا 18:24 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

 

 - تعطیلات تابستانی مدارس در ایران سه ماه و حتی بیشتر است این در حالیست که در فصل زمستان در شهرهای بزرگ به دلیل شرایط آلودگی هوا و سرما کمبود تعطیلات زمستانی احساس می شود.
 

هادی معیری نژاد- در اکثر کشورهای جهان که سیتم دو ترمی و یا سه ترمی در آموزش و پرورششان حاکم است تعطیلات و اوغات فراغت دانش آموزان در طول سال تقسیم شده است.

اما در کشور ما بنا بر سنت چندین ساله و مربوط به نظام قدیم آموزشی تعطیلات به یک تعطیلی بلند مدت سه تا چهار ماهه در تابستان و یک تعطیلی دو هفته ای در فروردین خلاصه شده است.

البته در ایران طرح کوتاه کردن تعطیلات تابستانی در چند سال اخیر مطرح بوده است اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.
اوایل خرداد ماه دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که پیشنهاد کوتاه شدن تعطیلات تابستانی و حتی شناور شدن آن در طول سال، مطرح است.

مهدی نوید ادهم گفت: زمان آموزش، نمودهای مختلفی دارد که کل سال تحصیلی از آغاز تا پایان از جمله آنهاست و البته جای تأمل دارد؛ در همین رابطه می‌توان به تعطیلات گسترده تابستانی اشاره کرد که طول آن حداقل سه ماه است و در برخی استان‌های گرمسیری به چهار ماه‌ و نیم می‌رسد و آسیب‌های آموزشی و تربیتی فراوانی به همراه دارد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به عدم اختیار آموزش و پرورش درباره تصمیم‌گیری پیرامون تعطیلات تابستانی، گفته بود: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای دارد که بر اساس آن سال تحصیلی از اول مهر آغاز می‌شود و تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه می‌یابد و خردادماه هر سال به برگزاری امتحانات اختصاص پیدا می‌کند.البته پیشنهاد کوتاه شدن تعطیلات تابستانی و حتی شناور شدن آن در طول سال، مطرح است و امیدواریم روزی نمایندگان مجلس این موضوع را در دستورکار خودشان قرار دهند.

سال گذشته که در دی ماه و بهمن ماه آلودگی هوا امان همه را بریده بود بسیاری معتقد بودن که دولت باید مدارس را تعطیل کند اما تعداد ساعات مجاز آموزشی چنین اجازه ای را به سیستم آموزشی  نمی دهد لذا باید در چنین مواقعی فکری اساسی کرد و تقسیم تعطیلات در طول سال و اختصاص بخشی از تعطیلی در دی ماه یکی از این راههاست.

وضعیت دیگر کشورهای جهان
در اکثر کشورهای جهان که نظام آموزش و پرورش اصولی و مدرن دارند تعطیلات مدارس به نحوی منطقی در طول سال تقسیم شده و با وجود دو تعطیلی در هفته زمان استراحت و فراغت برای دانش آموزان می توند در تمام سال به شکل هدفمند دنبال شود.

در آمریکا و انگلیس به طور استاندارد دانش آموزان باید بین 170 تا 190 روز در مدرسه باشند و در دیگر کشورها نیز تفریبا همین تعداد روز برای تحصیل در نظر گرفته می شود.

در جدول زیر نگاهی داریم به تعطیلات مدارس در چند کشور دنیا بدون احتساب تعطیلات پایان هفته

ردیف کشور تعداد  حدودی روزهای تعطیل توضیح
1 کانادا بین 90 تا 100 روز ماههای جولای و آگوست در تابستان، دو هفته در زمستان و یک هفته در بهار و پاییز
2 مالزی حدود 90 روز

تعطیلات آخر سال دو هفته(آخر می تااواسط ژوئن) تعطیلات پایان سال( شش هفته)

هر ترم یک هفته تعطیلی پابان دوره و اعیاد فطر ،قربان ،هاری رایا

سال نوی چینی ودیوالی

3 انگلیس 100 روز

شش هفته تابستان دو  دوره دو هفته ای در کریسمس و عید پاک سه هفته مابین ترم های

تحصیلی کلا 190 روز تحصیلات استاندارد در مدارس خصوصی کمتر است

4 ترکیه حدودا 125 روز 2 هفته در زمستان، 14 هفته تابستان،12 روز اعیاد ملی و مذهبی و کریسمس
5 روسیه 120 روز

دو هفته ژانویه، یک هفته در آوریل،یک هفته در پاییز،3 ماه تابستان و5 روز

مناسبتهایملی

6 آلمان 100 روز

تابستان  42 روز، پاییز یکهفته، سال نو 13 روز عید پاک دو هفته عید معراج مسیح

سه روزو بیست روز اعیاد و تعطیلات ملی و ایالتی

 

 در ایران با توجه به تعطیلات تابستانی برای معلمین کلاس های ضمن خدمت برای پایه های جدید می گذارند ولی در کشور های دیکر معلم در طی سال این دوره ها را آموزش می بیند و کلاس های آنها تا ساعت 3الی 4 بعد از ظهر است و دانش آموز هیچ گونه تکالیفی را برای خانه نمی برد بلکه در مدرسه در کشو میز خود می گذارد و آنها از تبلت برای نوشتن یا از لب تاپ استفاده می کنند و در کاغذ صرفه جویی می کنند تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 ا 14:1 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

روز اول سال تحصیلی خانم معلم کلاس پنجم نگاهی به بچه های کلاسش کرد و بین اونها پسری رو دید که با سرو وضعی نامرتب و ژولیده و بی اعتنا به کلاس ، گوشه ای نشسته و زل زده بود به سقف!
وضع اون شاگرد معلم دانا رو ترغیب کرد تا بعد از اتمام کلاس ، نگاهی به پرونده تحصیلیش بندازه. چیزی که دید براش خیلی تکان دهنده بود.
معلم کلاس اولش نوشته بود :
خیلی باهوشه ، تکالیفش رو عالی انجام می ده ، رفتار خوبی داره ، همیشه می خنده و دوست های زیادی داره.
معلم کلاس دوم نوشته بود :
بسیار با استعداد و باهوشه ، همکلاسی هاش خیلی دوستش دارند و بیماری لاعلاج مادرش به شدت رنجش می ده.
معلم کلاس سومش گفته بود :
مرگ مادرش اثر عمیقی روی اون گذاشته و پدرش تمایلی به ادامه تحصیل او نداره.
و معلم کلاس چهارم اشاره کرده بود که :
درس هاش خوب نیست ، انزوا طلبه ، دوستان زیادی نداره ، سر کلاس خوابش می بره و علاقه چندانی به مدرسه نداره.

از اون روز به بعد معلم مهربون به هر بهانه ای سعی در جذب پسر بجه داشت و مدام می خواست کاری براش بکنه.
روز معلم از راه رسید.
معلم مهربون اول هدیه پسر کوچولو رو باز کرد و گردن بندی بدلی و کهنه به همراه شیشه عطری که فقط مقدار کمی از اون باقی مونده بود نمایان شدند!
همه بچه ها خندیدند ، ولی معلم مهربون که برق شادی توی چشماش دیده می شد گردن بند را به گردن انداخت و کمی از اون عطر رو به لباسش زد.
زنگ تفریح که خورد ، پسر کوچولو رفت سراغ خانم معلم و با شوق و هیجان گفت :
شما امروز هم شکل مادرم شدید و هم بوی اونو می دید.
در پایان سال تحصیلی اون پسر تونست با کسب بالاترین نمره رتبه اول کلاسشون بشه و با کارنامه و شاخه گلی کوچک و زیبا به سراغ خانم معلم رفت و گفت :
ممنونم که کمک کردید تا خوب شم ، شما خیلی مهربونید ، دوست تون دارم.
خانم معلم که اشک پهنای صورتش رو پوشونده بود گفت :
بذار یواشکی بهت بگم که از همه شاگردام بیشتر دوستت دارم.
دوست خوبم ، تا حالا فکر کردی خیلی ها رو باید دوست داشته باشی؟
و می دونی ایراز عشق به اونی که باهاش کشمکش داری می تونه به هردوتون کمک کنه تا اوج بگیرید؟تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 ا 18:46 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا


مرد زاهدی که در کوهستان زندگی می کرد ،

کنار چشمه ای نشست تا آبی بنوشد و خستگی در کند .

سنگ زیبایی درون چشمه دید .

آن را برداشت و در خورجینش گذاشت و به راهش ادامه داد .

در راه به مسافری برخورد کرد که از شدت گرسنگی با حالت ضعف افتاده بود .

کنار او نشست و از داخل خورجینش نانی بیرون آورد و به او داد .

مرد گرسنه هنگام خوردن نان ،

چشمش به سنگ گران بهای درون خورجین افتاد . نگاهی به زاهد کرد و گفت :

« آیا آن سنگ را به من می دهی ؟ »

زاهد بی درنگ سنگ را درآورد و به او داد .

مسافر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید .

او می دانست که این سنگ آنقدر قیمتی است 

که با فروش آن می تواند تا آخر عمر در

رفاه زندگی کند ، بنابراین سنگ را برداشت و با عجله به طرف شهر حرکت کرد .

چند روز بعد ، همان مسافر نزد زاهد آمد و گفت :

« من خیلی فکر کردم ، تو با این که می دانستی این سنگ چه قدر ارزش دارد ،

خیلی راحت آن را به من هدیه کردی . »

بعد دست در جیبش برد و سنگ را در آورد و گفت :

« من این سنگ را به تو برمی گردانم 

ولی در عوض چیز گران بهاتری از تو می خواهم .

به من یاد بده که چگونه می توانم مثل تو باشم ؟ ».


تاريخ : چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 ا 10:5 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

آیا میدانستید که پستانداران بغیر از انسان و میمون، رنگها را بدرستی تشخیص نمیدهند 

آیا میدانستید که مونالیزا فاقد ابرو میباشد زیرا در دوران رنسانس تراشیدن ابرو مد بوده است 

آیا میدانستید که تقریبا نیمی از کل نشریات جهان در دو کشور آمریکا و کانادا منتشر میگردن

آیا میدانستید که نوشابه های زرد رنگ زیانبارتر از نوشابه های سیاه رنگ هستند 

آیا میدانستید که شش چپ اندکی از شش راست کوچکتر است تا فضای کافی برای قرارگیری قلب فراهم آید 

آیا میدانستید که هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار عدسی میباشد 

آیا میدانستید که مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از شتر میباشد 

آیا میدانستید که جمعیت میمون های هند بالغ بر ۵۰ میلیون می باشد 

آیا میدانستید که تعداد چشمان عقربها به ۱۲ عدد میرسد 

آیا میدانستید که اثر سیب در بیـدار نـگـهـداشتن افـراد در شـب بـیشـتر از قـهــوه و کافئین است 

آیا میدانستید که فاصله سطح کره زمـیـن تـا مـرکز آن حدود ۶۳۷۰ کیلومتر است 

آیا میدانستید که فقط یک نفر از ۱ میلیارد نفر بیش از ۱۱۶ سال عمر میکند 

آیا میدانستید که عمومی ترین نام در دنیا محمد است 

آیا میدانستید که بلندترین زن دنیا ۲۳۶ سانتی متر قد دارد 

آیا میدانستید که در دنیا از هر ۵ نفر ۴ نفر موهایش تیره میباشد 

آیا میدانستید که خرس کوالا هرگز آب نمی‌نوشد و آب مورد نیاز خود را با خوردن برگ گیاهان تامین می‌کند

آیا میدانستید که دریاچه بایکال کهنسالترین دریاچه دنیا است، قدمت آن به ۷۰ میلیون سال میرسد 

آیا میدانستید که اسکیمو‌ها هم از یخچال استفاده می‌کنند، منتها برای محافظت غذا در مقابل یخ زدن 

آیا میدانستید که در تایوان بشقاب‌های گندمی درست می‌شود و افراد بعد از خوردن غذا، بشقابشان را هم می‌خورند 

آیا میدانستید که دلفین‌ها هم مانند گرگ‌ها هنگام خواب یک چشمشان را باز می‌گذارند

آیا میدانستید که حرف E بیشتر از تمام حروف انگلیسی، در کلمات بکار می‌رود در حالیکه حرف Q کمترین کاربرد را دارد 

آیا میدانستید که یک گالن روغن سوخته، می‌تواند تقریبا یک میلیون گالن آب تمیز را آلوده کند 

آیا میدانستید که داغ ترین نقطه کره زمین در “دالول” اتیوپی است. در این منطقه در یک روز عادی دمای هوا در سایه به ۹۴ درجه فارنهایت می رسد 

آیا میدانستید که نظیر اثر انگشت اثر زبان هر شخص نیز متفاوت است 

آیا میدانستید که حس بویای مورچه برابر با حس بویای سگ است

آیا میدانستید که اعصابی که در بدن شما وجود دارد به اندازه فاصله زمین تا ماه است 

آیا میدانستید که در انگلیس قدیم قانون بود که شما نباید همسرتان رابا چیزی ضخیمتر از شصتتان بزنید 

آیا میدانستید که وقتی به خورشید نگاه میکنید صحنه ۸ دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید 

آیا میدانستید که دوئل در پاراگوئه آزاد است به شرطی که طرفین خون خود را بر گردن بگیرند 

آیا میدانستید که هر بار که یک تمبر را میلیسید ۱۰٫۱ کالری انرژی مصرف می‌کنید 

آیا میدانستید که زمین در آغاز پیدایش خود ۲۰۰۰ بار بزرگتر از حجم کنونی خود را داشته استتاريخ : شنبه یازدهم مرداد 1393 ا 13:50 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت .
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت ..

بدرود ای بزرگ ترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا
بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها . . .

خدایا، خروج از ماه مبارک را برای ما 
مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده . . امین

خدایا در ساعات پایانی این ماه ما را مشمول رحمت بی پایانت قرار ده
و این وداع را آخرین وداع (باماه مبارک رمضان) عمرمان قرار مده . امین

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوستان و به امید اینکه در ماه پر برکتی 
که گذشت، تقدیری پر از خیر و برکت نصیب همه ما شده باشد..امین

 عاشقان عیدتان مبارک بادتاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 ا 19:24 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور اآیا میدانید عقاب ۲ بار زندگی میکند!
عقاب ها قادر هستند تا 70 سال زندگی کنند اما این مدت زمان طول عمر لازمه صبر و تلاش برای بقا است .عقاب بطور طبیعی تا 40 سالگی به راحتی زندگی خود را ادامه میدهد و با بالهای بزرگ و پنجه های قوی سلطان آسمانها بشمار میرود اما پس از این مدت عمر چنگال های بلند و انعطاف پذیرش دیگر نمی توانند طعمه را گرفته و نگاه دارند ،نوک بلند و تیزش خمیده و کند می شود .شهبال های کهن سالش بر اثر کلفت شدن پرها به سینه اش می چسبند و پرواز برای عقاب دشوار می گردد .
آنگاه عقاب می ماند و یک دو راهی : اینکه بمیرد، یا اینکه یک روند دردناک را برای دوام و تغییر مسیر زندگی تحمل کند.
عقابها پس از این عمر معمول خود دچار ضعف شده واگر نتوانند یک دوره 5 ماهه پر درد را تحمل نمایند، پرونده زندگی خود را برای همیشه می بندند.
عقابها باید تغییرات سخت را برای 150 روز تحمل کند و این روند مستلزم آن است که به قله یک کوه پرواز کرده و آنجا بنشیند درآنجا نوک خود را به صخره یی می کوبد تا آنجا که نوک پیر و منعطف شده کنده شود. پس از آن منتظر می ماند تا نوک جدیدی به جای آن بروید ، و بعد از آن چنگالهایش را از جا در می آوردتا جای خالی آنها را چنگالهای جدید پر نماید.با رویش چنگالهای جدید، عقاب درد تازه ای را باید تحمل نماید و آن کندن پرهایش توسط خودش است .

این روند 150 روز به طول می آنجامد که پس از گذشت 5 ماه عقاب تولدی دوباره می یابد تا بتواند زندگی خود را تا 30 سال دیگر ادامه دهد .

نکته : چرا تغییر لازم است؟.. سرنوشت عقاب، چه سرمشق عجیبی می تواند برای انسان باشد... ولی در حقیقت این داستان بیشتر از یک نصیجت و پند فیلسوفانه نشات گرفته و در صدد زندگی بخشیدن به کسانی است در قسمتی از زندگی خود به بن بست یا بی تحرکی میرسند و اینجاست که برای زندگی دوباره باید یک تغییر اساسی ایجاد کرد تغییرات سختی که برای ادامه حیات ضروری است، در شرایط پر از بدبختی و سختی، ما مجبور به تغییر شیوه زندگی هستیم ، این روند ممکن است بسیار دردناک باشد. گاهی اوقات ما باید عادات قدیمی مان ، خاطرات و برنامه های روزمره مان رو دور بریزیم ما نمی توانیم با سنگینی بار گذشته مان بجلو برویم پس ما بایدخود را از سنگینی و غم گذشته رها کنیم و به جلو برویم و زندگی دوباره ای را تجربه کنیم شاید ۳۰ سال دیگر شاید بیشتر …. برای بهتر زیستن .براي پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابي نيرومند بيايد و از زمينت برگيرد و در آسمانهايت پرواز دهد. بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و برويد و بکوش تا اينهمه گوشت و پيه و استخوان سنگين را که چنين به زمين وفادارت کرده است، سبک کني و از خويش بزدايي، آنگاه به جاي خزيدن، خواهي پريد.در پرنده شدن خويش بکوش و اين يعني بيرون آمدن از زندانهاي اسارت .
تو هماني که مي انديشي !هرگاه به اين انديشيدي ،که تو يک عقابي به دنبال رويا هايت برو .و به ياوه هاي مرغ و خروس هاي اطرافت فکر نکن !..

 تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 ا 14:47 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

 تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 ا 6:37 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
ولادت امام حسن مجتبي عليه السلام مبارك  

بسم الله الرحمن الرحيم

يا اَبا مُحَمَّدٍ يا حَسَنَ بْنَ عَلِي اَيُّهَا الْمُجْتَبى يَا بْنَ رَسُولِ اللّهِ يا حُجَّهَ اللّهِ عَلى خَلْقِهِ يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّهِ وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا يا وَجيهاً عِنْدَ اللّهِ اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّهِ
تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 ا 23:15 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
باران رحمت، بار دیگر ضیافتی بر پا می شود و مومنان بر سر سفره رحمت الهی حاضر می گردند، در نیمه های شب تک چراغی در هر خانه اما چلچراغی در دل ها روشن می شود، نجوای مناجات و رایحه سحر انگیز صلوات و تسبیح فضا را ملکوتی و معطر می کند. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میداریم ،و از خداوند متعال ماه پر فیض و پر برکت برای همه شما خواهانم ...استشمام عطر خوشبوي رمضان گواراي وجود پاکتان...

 

                                                                                                            التماس دعاتاريخ : جمعه ششم تیر 1393 ا 23:21 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 
به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران نتایج کلی آزمون ورودی دانش‌آموزان به مدارس سمپاد (استعدادهاي درخشان) شهر تهرانبر روی پرتال www.sampad.tedu.ir   و پرتال اداره کل آموزش و پرورش تهران قابل مشاهده خواهد بود.


تاريخ : یکشنبه یکم تیر 1393 ا 22:52 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
برای انجام دادن این آزمایش به مواد و وسایل زیر نیاز دارید :
بطری
روغن
آب
مقداری رنگ خوراکی که در آب حل می شود
قرص جوشان

بازی و سرگرمی کودکان (3)

ابتدا از کودک بخواهید که مقداری روغن در بطری بریزد . این روغن می تواند هر نوع روغنی باشد . اگر مقدار روغن زیاد باشد مشاهده ای که از این آزمایش حاصل می شود جذابتر خواهد بود و برای تحریک حس کنجکاوی بچه ها بهتر است .

بازی و سرگرمی کودکان

حالا از کودک بخواهید که مقداری آب به روغن اضافه کند . از او بخواهید که با دقت این مرحله از کار را مشاهده کند و دیده های خود را در قالب جملاتی هر چند کوتاه بر زبان بیاورد . فقط به این توضیح که آب در قسمت پایین و روغن روی آن قرار می گیرد بسنده کنید و نیاز نیست که توضیحاتی مربوط به چگالی روغن و آب در اختیار کودک بگذارید .

بازی و سرگرمی کودکان (4)

سپس از کودک بخواهید که چند قطره رنگ خوراکی را به بطری اضافه کند . کودک در این حالت مشاهده می کند که قطره های رنگ از روغن عبور کرده و به لایه ی زیرین که آب می باشد می رسد و در آب حل می شود .

بازی و سرگرمی کودکان (1)

در مرحله ی بعد یک یا دو قرص جوشان معمولی را دو یا سه تکه کنید .

بازی و سرگرمی کودکان (5)

از کودک بخواهید که تکه های قرص جوشان را به بطری بیندازد و اتفاقاتی که رخ می دهد را مشاهده کنید . حبابهایی از رنگ جدا شده و به لایه روغن می آید که برای کودکان بسیار جذاب است . این حباب ها ناشی از آزاد شدن گاز دی اکسیدکربن قرص جوشان است که هنگام مجاورت با آب آزاد می شود و به بالا می آید .

بازی و سرگرمی کودکان (2)

 پیشنهاد میکنیم این آزمایش علمی را در خانه با فرزندتان انجام دهید .           منبع نازک 

 تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ا 14:35 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

سلام پسر های خوبم

برای آشنایی بیش تر با سوالات آزمون مدارس نمونه دولتی به سایت همکارم 

آقای مسعود بیگدلی (بانک سوالات)

به آدرس زیر مراجعه کنید موفق باشید

 

 

http://www.bigbest23.irتاريخ : یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 ا 22:59 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور اتاريخ : چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 ا 14:59 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 

ردیف

ماده درسی

ضریب

تعداد سوال

زمان پاسخگویی

منابع طرح سوال

1

قرآن و هدیه های آسمان

2

15

 

 

 

90 دقیقه

 

30 درصد از کتاب هایپایه پنجمسال تحصیلی 92-1391

 

70 درصد از کتاب هایپایه ششمسال تحصیلی 93-1392

2

فارسی(مهارت های خواندن و نوشتن)

2

15

3

مطالعات اجتماعی

1

10

4

علوم تجربی

2

15

5

ریاضیات

3

25

جمع کل

80

 

 تاريخ : پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 ا 21:44 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
دانش آموزان عزیز  به جهت نزدیک شدن زمان آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ، برنامه ریزی خود را با جدیت تمام ادامه داده و از زمان باقی مانده برای جمع بندی درس ها و رفع اشکالات نهایت استفاده را ببرید و باز هم یادآور می شوم با توجه به تجربه آزمون های قبلی فقط و فقط مطالب کتاب مطالعه و به خصوص در درس ریاضی و علوم تمرینات و مطالب به شکل مفهومی کار شود .
    تست زدن یادتان نرود و کتابهای پنجم را نیز مطالعه کنید                                                                                                                       آرزوی ما موفقیت شماست


تاريخ : پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 ا 21:26 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

فرزندم !

زمان چه با سرعت گذشت .صفحه های روز شمار یک سال درس و ادب و تلاش ؛چه زود ورق خورد و چه زود به انتها رسید. آغاز اولین سلام در آخرین سال دبستان . به یاد داشته باش که :

                                       "ناگهان زود دیر می شود استفاده از تجربه های ناب"

لحظه ها را دریاب ،خاطرات شیرین و تلخ کودکی ات زود به انتها می رسد اما درون قلبت جاودانه شان ساز ؛که جاودانگی نشان ماندگاری یاد برای همیشه است.

امسال در دبستان ،تجربه های سبز ششمین سال زندگی ات را به نظاره نشستم.اندیشیدم با روشنای مهربان قلبت می توانی تاریکی بدی ها را در قاب لحظه ها بزدایی و یادمانی از تمام خوبی ها برای همیشه  در دلت ماندگار نمایی .

از گذشته ها به نیکی یادکن؛از دقایق شاد کنار هم بودن ،مسابقه های طلایی و آزمون های رقابتی ،همکاری گروهی و ساخت و سازها ،از حضور دوستان جدیدت در میانه ی سال توی کلاس درس و از زمان خنده ها  وگریه ها؛هیجان ها و ...

اینک که به پایان آغازی دیگر رسیده ایم برایت سبد سبد گل های سلامتی و خوش بختی آرزو می کنم .امیدوارم در سالیانی نه چندان دور تو را در اوج معرفت و ادب و در جمع بزرگان ببینم و شاهد موفقیت هایت باشم .

پیروز و همیشه سرفراز باشی.

 تاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 ا 14:30 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیه الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین

یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

شعبان بهانه ای است برای دوستی با خدا ، لحظه هایتان سرشار از این دوستی باد.تاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 ا 14:26 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
1.صدام پس از اشغال خرمشهر چه کرد؟ ده ها تانک وابزار جنگی وچندین لشکر را در مناطق اطراف شهر مستقر کردهبود و می خواست شهر های دیگر خوزستان را تصرف کندو به حملات خود ادامه می داد.
2.رزمندگان اسلام در جبهه ها چگونه بودند؟رزمندگان اسلام به دعا وراز ونیاز باخدامشغول بودند وسخت می
جنگیدند.آن ها آماده ی هرگونه فداکاری بودندودرسخت ترین شرایط به هم کمک می کردندوبایکدیگر مهربان
بودندوبه هم روحیه وامیدواری می دادند.
3.خرمشهر چگونه آزاد شد؟ فرماند هان نقشه ای را برای آزاد سازی خرمشهرطراحی می کردند.سرانجام رزمندگاناسلام )ارتش وسپاه پاسداران وبسیج( باهمکاری خلبانان شجاع نیروی هوایی درطی سه مرحله عملیات بیت المقدستوانستند نیروی دشمن رادرهم بشکنند درآخرین مرحله بارمز>> یامحمد بن عبد الله<<ارتش صدام را باشکستبزرگی روبه رو کردندوقدم برخاک خرمشهر گذاشتند.

4. خرمشهر درچه تاریخی آزاد شد؟ سوم خرداد ماه 1361
5. امام خمینی(ره)پس از آزادی خرمشهر به دست رزمندگان اسلام چه فرمودند؟فرمودند:خرمشهر را خدا آزاد کرد.
3. بااعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند؟مردم سراسر ایران با شنیدن این خبر به خیابان آمدند وبه
شادمانی پرداختند.خیابان ها پر ازجمعیتی بود که اشک شوق بر چشمان داشتند.
7.پس از آزادی خرمشهر چه شد ؟پس از آزادی خرمشهر حکومت صدام سعی کرد با گرفتن کمک های مالی واسلحهکشورهای قدرتمند قوای خود را تقویت کنندوهمچنان به هجوم خود ادامه بدهد.رزمندگان شجاع نیز در عملیاتهای متعدد بخش های دیگری از مناطق اشغال شده را از دشمن باز پس گرفتند.

8.جنگ تحمیلی 8ساله چگونه به پایان رسید؟درسال 1367 ایران آمادگی خود رابرای پذیرش قطعنامه صلح اعلامکرد وجنگ 8ساله به پایان رسید.

9.یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید. شهید بهنام محمدی

10 .در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند؟ همه ی ملت ایران از اقوام وگروههای مختلف زن ومرد وپیروجوان در کنار یکدیگر ایستادگی واز میهن دفاع کردند وجنگیدند.عده ای هم که نمیتوانستند باروش های دیگر به جبهه ها کمک می کردند.

11 .برای حفظ استقلال میهن باز پس کیری مناطق اشغال شده ، مردم ایران چه کردند؟هزاران نفر از جوانان کشور ماشهید شدند وخانواده ها مشکلات زیادی راتحمل کردند.

12 در جنگ تحمیلی به نیروهای مردمی ....... می گفتند بسیج
13 .خرمشهر در عملیات..............وبارمز................ آزادشد  (بیت المقدس یا محمد بن عبدالله-)
14 .رزمندگان اسلام پس از قدم گذاشتن بر خاک خرمشهر خودرابه................رساندند

مسجد جامع خرمشهر
15 .باپذیرش ............. .به وسیله ایران جنگ 8ساله به پایان رسید.    قطعنامه صلح
 فعالیت  3
زیرا رزمندگان اسلام پیرو خدابودند.به دعا ورازونیاز باخدامی پرداختند و برای آزادی خرمشهر سخت می جنگیدند.ازاینرو به یاری خداوند توانستند ارتش عراق راکه به وسیله ی قدرت های بزرگ به انواع سلاح های روز دنیا مجهز شده بودشکست دهند وخرمشهر را از چنگال دشمن آزاد کنند.

فعالیت های جانبی:

گردآوری تصاویر آزاد سای خرمشهر رسم خط زمان برای جنگ تا مرحله ی آزاد سازی و..
تهیه ی روزنامه دیواری درمورد همین درس نقاشی روی پارچه با موضوع همین درس
نمایش فیلم انجام تحقیق های کلاسی
کاربرگه های آخر کتاب را کارکنید تاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 ا 15:22 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
1 جنگ تحمیلی رسما در چه تاریخی و چگونه آغاز شد؟روز 11 شهریور ماه 131 1هواپیماهای عراقی در آسمان خرمشهر -و تعدادی دیگر از شهرهای ایران ظاهر شدند و بمبهای خود را بر سر مردم فرو ریختند.

2 سرآغاز جنگ تحمیلی - چه اتفاقاتی بود؟حمله ی هواپیما های عراقی به بعضی از شهر های کشور و هجوم زمینی ارتشاین کشور به سرزمین جمهوری اسلامی.

- 3- انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟ 22 بهمن ماه 1357


4 امام خمینی(ره) درباره ی جلوگیری از نفوذ بیگانگان کشور و استقلال ایران چه می گفتند؟می گفتند مردم باید -خودشان سرنوشت کشور را به دست بگیرند.

5- چه زمانی کشورهای استعمارگر متوجه شدند که منافع آنها در ایران قطع شده است؟هنگامی که پس از انقلاب -اسلامی،جمهوری اسلامی به وجود آمده و مردم ایران سرنوشت خود را به دست گرفتند.

6 پس از تشکیل جمهوری اسلامی کدام موضوع برای دشمنان ما خوشایند نبود؟این که ایران یاور مظلومان در جهان -شد و از مبارزه ی مردم فلسطین حمایت کرد.

7- نیرو های نظامی ایران در زمانی که صدام حمله ی نظامی به ایران را آغاز کرد ، در چه شرایطی قرار داشتند ؟در اوایل -پیروزی انقلاب ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تازه شکل گرفته بود و ارتش و سپاه در حال مجهز شدن و نیرو گرفتنبودند و هنوز آمادگی کافی برای دفاع نداشتند .

8 ارتش عراق در هفته ی اول جنگ چه کرد؟بعضی از شهرهای ایران را اشغال کرد و لی با مقاومت سرسختانه ی مردم -
رو به رو شد .
9- یکی از رویاهای صدام و فرماندهان عراقی در جریان جنگ تحمیلی چه بود ؟این بود که خوزستان را به تصرف خود در -بیاورند و مالک خرمشهر و اروندرود بشوند
 .
10 مردم قهرمان خرمشهر در مقابل هجوم ناگهانی ارتش متجاوز عراق چه کردند ؟ -
آنها 14 روز در حالی که وسایل و ابزار کمی داشتند در مقابل ارتش مجهز به توپ و تانک عراقی ها مقاومت کرده و جنگیدند.
11 محمد علی جهان آرا که بود و چه کرد ؟ -
در شروع جنگ تحمیلی او فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر بود . او و دیگر یارانش شجاعانه در کنار مردم با نیروهای متجاوز عراقجنگیدند .

12 چرا خرمشهر را خونین شهر نامیدند ؟ -
زیرا پس از مقاومت مردم قهرمان خرمشهر ، دشمن با سربازان بیشتر و سلاح های فراوان پیش روی کردند و خرمشهر را تصرفکردند و مردم زیادی را به شهادت رساندند .

13- وقتی جنگ آغاز شد ، امام خمینی (ره) چه فرمودند ؟
من از ملّت بزرگ ایران خواهانم که در هر مسئله ای که پیش می آید قوی باشند ، قدرتمند باشد ، متّکی به خدایتبارک و تعالی باشند و از هیچ چیز باک نداشته باشند . ما از آن قدرت های بزرگ نترسیدیم . این صدام که قدرتی ندارد ،عراق که چیزی نیست
.
14- انقلاب اسلامی به رهبری ............... به پیروزی رسید. امام خمینی  
15- امام خمینی طیّ سال ها مردم را به مبارزه علیه ................. دعوت و هدایت کرد . حکومت استبدادی -
16 امام خمینی (ره) یک شخصیت ضد ................. بودند . استعماری -
17- رئیس جمهور ستمگر عراق که حمله ی نظامی به ایران را آغاز کرد.................نام داشت. صدام -
18- شهری زیبا در جنوب ایران بندری بازرگانی است و در محل برخورد رود کارون و اروندرود  واقع   است .................نام دارد .    خرمشهر

19- نزدیکترین شهر به خرمشهر................. است . آبادان -
20 پس از سقوط خرمشهر ، ارتش صدام به قصد تصرف.................این شهر را محاصره کردند . آبادان -
21 دفاع مقدس مردم ایران در مقابل دشمنان ................. سال طول کشید . هشت سال 
22 در زمان شروع جنگ تحمیلی فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر ................. بود. محمد علی جهان آرا -

 فعالیّت ) 1 خرمشهر ، دزفول ، آبادان ، اهواز ، قصر شیرین ، گیلان غرب ، سوسنگرد و سر پل ذهاب.
 فعالیّت ) 2 آذربایجان غربی ، کردستان ، کرمانشاه ، خوزستان ، ایلام .
 فعالیت ) 3 استان خوزستان
 فعالیت ) 4 این بودکه ملت ایران با توکل بخداحکومت پهلوی را که قدرت های بزرگ از او حمایت می کردند،
رااز بین برد ودر مقابل استعمارگران ایستاد . پس از صدام که قدرت چندانی ندارد نباید ترسید وبخدا باید توکل کرد .
فعالیت های جانبی:
پخش نوحه ی ممد نبودی ببینی..........و فیلمی از جنگ تحمیلی 
تحقیق درمورد خرمشهر و جنگ خونین آن زمان
تهیه ی عکس ، پاور پوینت ، وروزنامه دیواری از خرمشهر و............
تهیه ی ماکت از خرمشهر و جای جای آنتاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 ا 15:20 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
1 مردم کشورمادرمقابل استعمار گران چه می کردند؟مردم ما همواره با استعمار گران مبارزه می کردند از هر -
نقطه کشور ما انسان های بزرگ وفداکاری بر خاستند و برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور تلاش کردند دراینراه رنج زیادی را تحمل کردند وحتی ازجان خود گذشتند
 .
2 نام چند - شخصیت بزرگ مبارزه با استعمار را در ایران در فاصله ی بین تاسیس سلسله ی قاجار تا پیروزی انقلاباسلامی بنویسید
3- . امیر کبیر،سید حسن مدرس،شیخ محمد خیابانی،رئیس علی دلواری،میرزا کوچک خان جنگلی،آیت
الله کاشانی،دکتر محمد مصدق و امام خمینی (ره)
4- همواره دولت های قدرتمند بر سر ......................در ایران با یکدیگر رقابت می کردند. )نفوذ
5-  پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری ................................. دست بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد.امام -
خمینی)
فعالیت) 1
شرح حال شخصیت های این درس را بخوانید.چه خصوصیات مشترکی در همه ی آن ها وجود دارد؟فهرست کنید.گفتوگو کنید
. عشق به وطن،شجاعت و جسارت، فداکاری و ایمان و مبارزه با دخالت بیگانگان از خصوصیات مشترک
شخصیت های این درس است.
 فعالیت) 3
به نظر شما چرا امیر کبیر چند کارخانه تاسیس کرد؟امیر کبیر آرزو داشت ایران به کشوری آباد و مستقل تبدیل شود
و به بیگانگان محتاج نباشد.از این رو برای پیشرفت صنعت چند کارخانه تاسیس کرد.
دولت های قدرتمند بر سر نفوذ در ایران با هم رقابت می کردند.حکومت های نالایق ایران،اجازه ی دخالت به بیگانگانرا می دادند،ولی مردم کشور ما همواره با استعمار گران مبارزه می کردند،حتی از جان خود هم می گذشتند.
شخصیت های مبارز در برابر استعمارگران مانند امیرکبیر،رئیس علی دلواری،دکتر محمد مصدق و آیت الله سید
ابوالقاسم کاشانی و...برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور تلاش کردند و رنج زیادی را تحمل کردند.
امیر کبیر،صدر اعظم ناصرالدین شاه بود.او از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی ایران جلوگیری می کرد و در راهآبادانی و پیشرفت ایران تلاش بسیار کرد ولی سرانجام در فین کاشان به قتل رسید.

میرزا کوچک خان جنگلی مردی شجاع و مومن و حامی مظلومان بود،در گیلان قیام کرد و با قوای روس و انگلیس
جنگید،ولی سرانجام به شهادت رسید.
می گفتند،قهرمانانه با انگلیسی ها جنگیدند و » دلیران تنگستان « رئیس علی دلواری:او و هوادارانش که به آن هاسرانجام به شهادت رسیدند.

دکتر مصدق وآیت الله ابوالقاسم کاشانی:از آغاز کشف واستخراج نفت در ایران،دولت انگلستان از محصول نفت
ایران درآمد زیادی کسب می کرد و مصدق که در آن زمان،نماینده ی مجلس بود، برای ملی کردن نفت به مبارزه
برخاست وآیت الله کاشانی هم از نهضت ملی شدن نفت حمایت کرد ونقش مهمی در آن داشت.
سرانجام در 22 اسفند ماه 1322 شمسی،مجلس شورای ملی،قانون ملی شدن نفت را تصویب کرد و دست بیگانگان ازنفت ایران کوتاه شد.

فعالیت جانبی:
رسم خط زمان برای شخصیت های حماسه ساز ایران
اجرای نمایش توسط دانش آموزان)کسی به زور بیاد خونه کسی و...(
ایفای نقش هر یک از شخصیت ها که با گریم و......... زیباتر هم می شود.تاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 ا 15:19 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 1 -در چهار قرن پیش اروپاییان از چه طریقی وکدام محصولات رااز مسلمانان خریداری می کردند؟ - -
از طریق دریای مدیترانه وشمال افریقا محصولاتی نظیر شکر قهوه کاغذ قطب نما، داروی گیاهی
و ادویه رااز مسلمانان خریداری می کردند.
2- علوم - وفنون مسلمانان چگونه به اروپا انتقال یافت؟ در حدود چهار قرن پیش در رفت وامد
های تجاری علوم وفنون مسلمانان مورد توجه اروپاییان قرار گرفت. ان ها کتاب های پزشکی
جهان اسلام و بسیاری کتاب های دیگر علوم اسلامی را به زبان خود شان ترجمه کردند و
توانستند از این علوم استفاده کنند.
3- نمونه از اختراعات دوره ی تحولات علمی هنری در اروپا را نام برده و مخترعان ان هارا ذکر کنید؟ -
دستگاه چاپ به وسیله ی گوتنبرگ وتلسکوپ به وسیله ی گالیله اختراع شد.
4- دو علم جغرافیا و ستاره شناسی نجوم چه کمکی به اروپاییان نمود؟ این دو علم به -
شناخت سرزمین ها وراه های دریایی وتجارت کمک کرد.
5 اروپاییان با استفاده از کدام پیشرفت های مسلمانان در علوم وفنون توانستند کشتی های -
محکم تر ساخته ودر دریا نوردی مهارت پیدا کنند؟ در ان زمان اروپائیان با استفاده از نقشه هایی
که جغرافی دانان مسلمان از جهان ترسیم کرده بودند قطب نماو شیوه های کشتی سازی ان ها
به این پیشرفت هادست یافتند.
6 -اروپاییان با پیشرفت در دریا نوردی وکشتی سازی به چه فکری افتادند؟ به فکر افتادند که -
سرزمین های جدیدی کشف کنند .
7- مردم کدام کشور های اروپایی پیشگامان کشف سرزمین های جدید بودند دران زمینه چه کار -
هایی انجام دادند؟ پرتغالی ها و اسپانیایی ها پیشگام بودند وتوانستند طی سال ها به کشتی
های متعدد قارهی افریقا را دور بزنند به شرق اسیا بروند وبعد قاره امریکا را کشف کنند.

8 -پس از کشف سرزمین های جدید به وسیله ی دریا نوردان اروپایی چه اتفاقاتی دراین سرزمین -
رخ داد؟ با کشف این سرزمین ها راه برای هجوم دولت های قدرتمنداروپایی باز می شد وان ها
این سرزمین را میان خود تقسیم می کردند ساکنان بومی ان ها را می کشتند یا به صورت برده
در می اوردند ومنابع وثروت های ان ها را غارت می کردند.
9- استعمار چیست؟ کلمه ی استعمار به معنای اباد کردن است اما اگر کشور به بها نه ی اباد -
کردن در کشور های دیگر دخالت ونفوذ کند تا منابع و ثروت های ان کشور را غارت کند به ان
استعمار می گویند.
10- به چه کشور هایی مستعمره می گویند؟ به سرزمینهایی که استقلال سیاسی و اقتصادی -
نداشته باشندو تابع حکومت استعمارگر می باشند .
11- دو راه نفوذ استعمارگران در کشورهای دیگر را توضیح دهید ؟آنها گاهی به سرزمین های –
دیگر حمله نظامی کرده و آنها را اشغال کرده و منابع این کشورها را غارت کرده اند گاهی نیز
سعی کرده اند از کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا روابطی با آنها برقرار کنند که به نفع
خودشان باشد.
12- حدود چهار قرن پیش .......میان اروپا ییان و مسلمانان گسترش یافت . تجارت )داد وستد( -
13- رونق ..........موجب رشد شهر ها و شهرنشینی در اروپا شد و شکل زندگی آنها را تغییر داد. -
تجارت
14 -علومی که - در دوره ی تحولات علمی بسیار مورد علاقه اروپاییان قرار گرفت .............و..........
بود . جغرافیا ، ستاره شناسی، نجوم
15- هدف اصلی استعمار گران ...... کشور های دیگر است . غارت منابع
16- آن چه دست بیگانگان رااز کشور کوتاه می کند ........... بود. انقلاب اسلامی -
17- بیش تر نفوذو دخالت بیگانگان در کشور مادر دوره ی حکومت های............و..............بوده -
است .قاجاریه پهلوی -
فعالیت های جانبی:
نمایش خلاق ارائه ی درس به وسیله ی دانش آموزان
ساخت پاورپوینت وارائه تعدادی از عهدنامه های ایران و......... درآن
دادن اطلاعات تکمیلی درمورد کشف آمریکا وسایر قاره ها و.....یا بصورت تحقیقتاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 ا 15:16 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

فعّالیّت ) 1 

ترکیه به کدام کشور ها و دریا ها دسترسی دارد؟ افغانستان چطور؟ -

در اطراف ترکیه دریای سیاه، مرمره، اژه، و مدیترانه قرار دارد.

ترکیه به کشور های گرجستان، ارمنستان، ایران، عراق، سوریه و بلغارستان دسترسی دارد و با آن ها

همسایه است.

به نظر شما کدام کشور موقعیت مکانی بهتری دارد؟ چرا؟ دلیل بیاورید. ترکیه زیرا از جهات مختلف به

چهار دریا دسترسی دارد.

آب و هوای ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید. در ترکیه بیش تر نواحی آب و هوای سرد -

کوهستانی دارد و در سواحل ملایم و مرطوب است. اما افغانستان زمستان های سرد و تابستان های گرم

)قاره ای( دارد.

جمعیت ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید. ترکیه 27 میلیون نفر جمعیت دارد که 56 درصد -

آن ها شهر نشین هستند. اما افغانستان 03 میلیون نفر جمعیت دارد که 71 درصد آن ها شهرنشین

هستند.

از نظر فرهنگی )دین، زبان، بناهای تاریخی( ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید. -

دین مردم ترکیه و مردم افغانستان اسلام است.

زبان مردم ترکیه ترکی )استانبولی( و زبان مردم افغانستان فارسی دری و پشتو است.

مسجد ایاصوفیه و مسجد سلطان احمد از بناهای باشکوه ترکیه هستند.

مسجد آبی در مزار شریف، دره ی بامیان و مناره ی جم از مکان های تاریخی و دیدنی معروف در

افغانستان است.

چرا با آن که در افغانستان بناهای تاریخی و مکان های دیدنی وجود دارد، در این کشور گردشگری رونقی

ندارد؟ از سی سال پیش، مردم افغانستان جنگ ها و مشکلات زیادی را تحمل کرده اند. ابتدا اشغال

افغانستان توسط ارتش شوروی، سپس حکومت طالبان و خرابی های زیادی که به بار آورد و در آخر اشغال

نظامی این کشور به وسیله ی امریکا باعث شده آرامش و امنیت و امکانات لازم برای رونق گردشگری در

این کشور وجود نداشته باشد.

چرا عده ای از مردم کشور افغانستان به کشور های دیگر از جمله ایران مهاجرت کرده اند؟ شما برای مردم

افغانستان چه آرزویی دارید؟ سال های طولانی جنگ، عدم وجود امنیت و نبود شغل و درآمد کافی و فقر

باعث مهاجرت افغانی ها به کشور های دیگر شده است.

تحقیق درمورد اشتراکات ایرانیان با سایر کشورهای همسایه وخاور میانه اعم از دین وزبان ، آداب

ورسوم ، صنایع ، غذا ، آثار باستانی ، جشن ها و............

 تاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 ا 15:14 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

 

 

چه زیباست، چادر سبز رسالت بر آسمان آبی هدایت!

چه دیدنی است پرواز کبوتران مشرف بر قله جوانمردی!

چه تماشایی است در سپیده دم آزادی، خرامیدن غزال آزادگی در مرغزار انسانیت!

مبعث مبارک باد.

 تاريخ : دوشنبه پنجم خرداد 1393 ا 23:19 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
یاد آن روزی که ماهم "آب بابا" داشتیم               دفتر خط خورده ی مشق الفبا داشتیم

کفش هایی وصله دار وکوچک وشاید گلی           یک دل اما بی نهایت مثل دریا داشتیم

صبح میشد عطرنان تازه وچای و پنیر          سفره ای هرچندساده...دلخوشی ها داشتیم

زندگی یک ده ریالی بود در دست پدر                    پول تو جیبی که نه،انگار دنیا داشتیم

بوسه ی پرمهر مادر وقت رفتن هایمان                راه خانه تا دبستان شور وغوغاداشتیم

نم نم باران که میشد مثل گنجشکان خیس             ازپی هم میدویدیم وتماشا داشتیم

برگ بودو خش خش وبابای پیر مدرسه                     بازهم پاییز رنگارنگ وزیبا داشتیم

زنگ بود وصبحگاه وصف گرفتن هایمان            ناظم ویک خط کش ودلواپسی ها داشتیم

باز هم بوی گچ وتخته سیاه ونیمکت                       تامعلم تومیامد شوق برپا داشتیم

شورحاضر،شوق حاضر،عشق حاضر،غم؟نبود            بازحاضر غایبی دستی به بالا داشتیم

ریزش کوه وقطارو ریزعلی مهربان                    آتش پیراهنش در سوز وسرما داشتیم

مهرهای آفرین صدآفرین یادش بخیر                دفتری از بیست های زنگ املا داشتیم

باز نقاشی یک جعبه مداد رنگ رنگ             خانه ای با دود کش آن سوی رویا داشتیم

زنگ تفریح و هیاهو در حیاط مدرسه                   شوق بازیگوشی دارا وسارا داشتیم

زنگ قبلی قهر شاید برسرآلوچه ای                   زنگ بعدی آشتی...در قلب هم جا داشتیم

نامه های یادگاری کج وکوله چه شد؟                       دزدکی برنیمکت ها حق امضا داشتیم

مثل برق وباد رد شد کودکی هامان چه زود             خواب شیرین بود شاید آنچه را ماداشتیم

کاش میشد بازهم برگشت تا آن روز ها                کاش در آن نیمکت ها همچنان جا داشتیمتاريخ : دوشنبه پنجم خرداد 1393 ا 15:42 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

 

به مناسبت سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر

..آزادی خرمشهر مبارک باد فتح خرمشهر فتح خاک نیست " فتح ارزشهای اسلامی هست. سالروز آزاد سازی خرمشهر بر سرداران بزرگوار دفاع مقدس مبارک باد یاد و خاطره شهدای خونین شهر گرامی باد .تاريخ : شنبه سوم خرداد 1393 ا 17:14 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 

 اواخر اردیبهشت و اوایل تا اواسط خرداد برای دانش‌آموزان یادآور امتحانات پایان سال و نتیجه یک سال تحصیل است. بسیاری از والدین که کسب نمرات بالا را تنها نشانه موفقیت فرزندان می‌دانند در این روزها با محدود کردن بسیاری از تفریحات و برنامه‌های خانوادگی توجه شان را به امتحانات فرزند معطوف کرده و با محدود کردن او تصور می‌کنند همه شرایط را برای کسب بهترین نمره و موفقیت او فراهم کرده‌اند. اما با اعلام نتایج امتحانات کاخ آرزوهای والدین خراب می‌شود.


در ایام پایانی سال تحصیلی و نزدیک شدن به روزهای امتحان، والدین به عنوان افرادی که تأثیر زیادی در آرامش فرزندان و کاهش خستگی آن‌ها و حضور با آمادگی کامل در جلسات امتحان داشته باشند باید نکات روانشناسی مهمی را مد نظر بگیرند.

دکتر کرامتی-  با تأکید بر این‌که  والدین نباید روی نمرات درسی و بخصوص نمرات پایان سال تأکید زیادی داشته باشند می‌گوید: «نمره ملاک خوبی برای سنجش معلومات کودک نیست مهم یادگیری او است. خوشبختانه در چند سال گذشته با حذف نمرات از پایه ابتدایی و جایگزینی آن با ارزشیابی توصیفی گام مهمی در کاهش استرس دانش‌آموزان برای امتحانات برداشته شده است.

محبت های بی قید و شرط

نکته بعدی که والدین باید به آن توجه داشته باشند محبت کردن بدون قید و شرط به فرزندان است. یعنی این‌که آن‌ها باید در هر شرایطی عشق و محبت خود را به فرزندان ابراز کنند. نباید این عشق و محبت مشروط به کسب نمرات خوب در امتحانات باشد. متأسفانه بسیاری از والدین زمانی که فرزندشان نمرات عالی کسب می‌کند محبت و علاقه زیادی به او نشان می‌دهند و همین امر باعث می‌شود کودک در زمان امتحانات نگران از دست دادن محبت والدین شود و تصور کند در صورتی که نتواند نمره‌ای عالی کسب کند محبت پدر و مادر را از دست خواهد داد.» مترجم کتاب «۵ زبان عشق در تربیت کودکان»

با اعتقاد به این‌که  برای عشق ورزیدن به فرزندانمان باید آن‌ها را بخوبی بشناسیم و بر اساس آن، زبان عشق را پیدا کنیم و حرف بزنیم می‌گوید: « وعده دادن یکی از رفتارهایی است که والدین در فصل امتحانات به فرزند می‌دهند و تصورشان این است که با این کار انگیزه او را در کسب نمرات عالی بیشتر خواهند کرد درحالی که این کار استرس زیادی به فرزند وارد می کند. برخی والدین هم متأسفانه علاوه بر وعده دادن به آن عمل نمی کنند و این شدت آسیب‌پذیری دانش‌آموز را بیشتر می‌کند.»

کارنامه والدین در فصل امتحانات

بیاموزیم که بچه‌ها باید در حال زندگی کنند نه در گذشته و نه در آینده. نتیجه زندگی در آینده نگرانی است و زندگی در گذشته نیز افسوس به همراه دارد؛ باید به بچه‌ها بیاموزیم انجام کارهای خود را به تعویق نیندازند و هیچ وقت درس خواندن را به شب‌های قبل از امتحان موکول نکنند. خواندن یک کتاب در شب امتحان علاوه بر خستگی مفرط قدرت یادگیری را کاهش می‌دهد و دانش‌آموز فقط به حفظ کردن درس بسنده می‌کند.

دکتر بیگدلی- روانشناس بالینی نحوه برنامه‌ریزی برای دانش‌آموزان در فصل امتحانات و همچنین نوع عملکرد والدین در این فصل را با چند فاکتور مهم مرتبط می‌داند و می‌گوید:‌ «نخستین فاکتور سن است. یعنی این‌که نوع رفتار والدین باید متناسب با سن  کودک باشد. برای دانش‌آموز مقطع تحصیلی ابتدایی نباید در درس و کسب نمره و همچنین فعالیت‌های ورزشی سختگیری کرد. هدف از تحصیل باید یادگیری باشد و نباید از همان ابتدای تحصیل

کسب نمره بالا را شرط موفقیت دانست. همچنین باید جنسیت را نیز در نظر گرفت و در نوع برخورد با فرزندان دختر و پسر باید ظرافت‌های رفتاری بیشتری به کار برد و در نوع گفتار باید دقت داشت. باید شخصیت فرزند را به خوبی شناخت و از دخالت غیرهوشمندانه پرهیز کرد. این دخالت‌ها روند مطالعه او را مختل می‌کند. والدین باید بدانند رقابت گاهی تخریب‌کننده است و این ما هستیم که گاهی به این رقابت‌ها دامن می‌زنیم. باید به فرزند گوشزد کرد تلاش او است که اهمیت دارد و هر نتیجه‌ای که به‌دست بیاید چیزی از ارزش کار او کم نمی‌کند.

آماده سازی خانه

وی درباره آماده کردن محیط خانه برای امتحانات پایان سال می‌گوید:‌ «آماده کردن محیط خانه برای فصل امتحانات اهمیت دارد. نوجوانان زیادی برای مشاوره به من مراجعه می‌کنند و از رفت و آمدها و مهمانی‌های والدین در روزهای پایانی سال تحصیلی گلایه دارند. والدین آن‌ها توجهی به این‌که زمان امتحانات باید مهمانی‌ها را کم کنند ندارند. والدین باید به این نکته توجه داشته باشند که آن‌ها نقشی اساسی در موفقیت فرزند در فصل امتحانات

دارند. باید با کاهش دفعات مهمانی از کسانی که می‌خواهند برای مهمانی به خانه آن‌ها بیایند خواهش کنند تا آن را به زمان دیگری موکول کنند. در این ایام باید با فرزندمان همراهی کنیم و به تغذیه و خواب  او نیز توجه ویژه‌ای داشت. همچنین والدین باید ارتباط سازنده‌ای با مدرسه داشته باشند و از برنامه امتحانات او آگاهی پیدا کنند و نیز با آگاهی از برنامه امتحانی برنامه‌ریزی مناسبی برای او انجام دهند.»

اما دنیای اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای یکی از مهمترین موانع تمرکز دانش‌آموزان بر دروس است. دکتر محمدرضا کرامتی در این ارتباط می‌گوید:‌ «تحقیقات نشان داده است به هر میزان که دانش‌آموز در ایام امتحانات با اینترنت و بازی‌های کامپیوتری کمتر سر وکار داشته باشد موفقیت بیشتری در درس و امتحانات کسب می‌کند. نکته دیگری که والدین باید آن را به فرزندشان بیاموزند تأکید بر اولویت‌ها است، یعنی این‌که فرزندان باید فعالیت‌های روزانه خود را اولویت بندی کنند. با این کار فرزندان برنامه‌ریزی در زندگی را آموزش می‌بینند و برای آینده تحصیلی و زندگی شان برنامه‌ریزی می‌کنند.

نقش اولیاء مدرسه

در کنار خانواده، مربیان و معلمان نیز نقش زیادی در آماده‌سازی دانش‌آموز برای فصل امتحانات و کاهش استرس‌های آن‌ها دارند. نخستین و مهمترین کاری که معلمان و مربیان باید مدنظر داشته باشند این است که نباید بچه‌ها را با هم مقایسه کنند. دهه‌های قبل این روش برای ترغیب دانش‌آموزان در مدارس معمول بود و بسیاری از ما خاطرات خوبی از این نوع رفتار نداریم و بررسی‌های روانشناسی نشان می‌دهد این شیوه تربیتی نامناسب‌ترین روش است و رقابت به هرشکلی برای آن‌ها مخرب است. باید روی افزایش قدرت یادگیری دانش‌آموز تأکید کنیم تا بازخوردهای مناسبی بگیریم.»

دکتر بیگدلی نیز با تأکید بر حساس بودن روحیه دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی بعد از دوران ابتدایی می‌گوید: « در مقاطع مختلف تحصیلی فرزندان والدین باید مراقب رفتار خود باشند. نوجوانان از روحیه بسیار حساسی برخوردارند، بطوری که اگر در زمینه تحصیل آن‌ها سختگیری کنیم باعث می‌شود که از درس زده شده و با تصور این‌که می‌توانند با کار کردن آینده بهتری برای خود دست و پا کنند درس و مدرسه را رها می‌کنند.. در روزهای امتحان که والدین

شاهد تلاش بیشتری از سوی دانش‌آموز هستند باید بپذیرند که شرایط با چند ماه قبل تفاوت کرده است و در ابتدا باید توکل کردن را به فرزندان یاد داد. پس از آن باید به آن‌ها آموخت هر درس، روش مطالعه خاصی دارد و برای پیدا کردن آن می‌توان از مشاوران تحصیلی و معلمان کمک گرفت. مشکل بسیاری از دانش‌آموزان این است که با روش صحیح مطالعه کتاب‌های درسی آشنایی ندارند و نمی‌توانند برای خواندن کتاب درسی و نحوه استراحت بین ساعت‌های مطالعه برنامه‌ریزی داشته باشند.»

درس خواندن در رأس هرم فکری ما قرار دارد، اما باید در آن تنوع نیز وجود داشته باشد و در کنار آن درس، تفریح  و ورزش هم باشد. یادمان باشد درس همه چیز نیست و یاد بگیریم که تلاش مهم است. بسیاری از والدین فرزندشان را در روز کنکور همراهی می‌کنند و متأسفانه با گفتن این جمله که امروز روز مهمی برای تو و ما است عملاً به او استرس وارد می‌کنند. این دانش‌آموز با این استرس در جلسه کنکور حاضر می‌شود و تصور می‌کند اگر قبول

نشود زندگی خود و خانواده‌اش را نابود خواهد کرد. والدین باید با آرامش دادن به فرزند به او اطمینان دهند با تلاش زیادی که کرده و زحماتی که آن‌ها شاهد آن بوده‌اند حتماً در امتحان موفق خواهد شد.والدین باید بدانند فرزندان ابزاری برای رسیدن به آرزوهای ازدست رفته شان نیستند و اصرار و سخت گیری های آن‌ها اضطراب بچه‌ها را بیشتر می‌کند.تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ا 19:25 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

1-1- با اطمینان خاطر و آرامش کامل در امتحان شرکت کنید. مثبت اندیشی کنید. همواره این جملات را در ذهن خود تکرار کنید: " من برای امتحان کاملا آماده ام و به خوبی از عهده آن برمی آیم. " نگرانی را از خود دور کنید. هر گاه احساس نگرانی کردید، چند نفس عمیق بکشید تا آرام شوید. قبل از امتحان با دوستانتان راجع به اضطراب و دلشوره صحبت نکنید. بهتر است بدانید که نگرانی همچون یک بیماری مسری قابل سرایت به دیگران است.

2- آرام ولی هوشیار باشید. اگر حق انتخاب دارید، مکان مناسبی را برای نشستن انتخاب کنید. نیمکتی را انتخاب کنید که بر روی آن فضای کافی برای کار داشته باشید. به پشتی نیمکت تکیه دهید و راحت باشید.

3- در ابتدا نگاهی گذرا به سؤالات بیندازید. حدودا ۱۰% از وقت خود را برای این کار صرف کنید. کلمات کلیدی ( در سؤالات ) را مشخص کنید و برای پاسخ دادن به سؤالات زمانبندی کنید. در حالیکه سؤالات را می‌‌خوانید، نکاتی که به ذهنتان می‌‌رسد و می‌‌توانید مفید باشد را در کنار آنها یادداشت کنید.

4- برای پاسخگویی به سؤالات از یک برنامه منظم پیروی کنید. ابتدا به سؤالات ساده تر پاسخ دهید و بعد به آنها که نمره بیشتری دارند. سپس به ترتیب به سوالاتی پاسخ دهید که:

- مشکل تر هستند.

- جواب دادن به آنها وقت بیشتری می‌‌گیرد.

- نمره کمتری دارند.

5- در امتحانات تستی برای انتخاب پاسخ درست دقت کنید.

- ابتدا پاسخهایی را که می‌‌دانید اشتباه است، کنار بگذارید.

- اگر تست نمره منفی ندارد، از بین پاسخهای باقی مانده، پاسخ صحیح را انتخاب نمایید و یا حدس بزنید.

- اگر امتحان نمره منفی دارد و شما دلیل خاصی برای انتخاب پاسخ خود ندارید، حدس نزنید.

- شک نکنید، معمولا اولین گزینه ای که انتخاب می‌‌کنید، پاسخ صحیح است. پس پاسخ خود را تغییر ندهید، مگر اینکه واقعا به نتیجه قطعی رسیده باشید.

6- در امتحانات تشریحی، قبل از پاسخ دادن به سؤالات خوب فکر کنید.

- ابتدا نکات مهمی را که راجع به سؤالات به دهنتان می‌‌رسد، در چرک نویس یادداشت کنید.

- این نکات را به ترتیب شماره گذاری کنید.

- سپس آنها را تنظیم کرده و پاکنویس کنید.

7- در پاسخ به سؤالات تشریحی، به اصل موضوع بپردازید و حاشیه نروید.

- در جمله اول موضوع اصلی را بیان کنید.

- مقدمه ای برای آن بنویسید.

- سپس موضوع را با جزئیات بیشتری شرح دهید.

- به سؤال توجه کنید و فقط به آنچه از شما خواسته شده پاسخ دهید. از توضیحات غیر ضروری و مثالهای اضافی بپرهیزید.

8- ۱۰% از وقت امتحان را برای مرور مطالب کنار بگذارید.

- برای ترک کردن جلسه امتحان عجله نکنید.

- در انتها تمام سؤالات را مرور کنید.

- مطمئن شوید که به تمام سؤالات پاسخ داده اید.

- پاسخ‌ها را یک بار دیگر بخوانید و در صورت لزوم جمله بندی، املای کلمات و ... را تصحیح کنید.

9- وقتی نتیجه امتحان را گرفتید، آن را بررسی کنید.

- به اشکالات خود توجه کرده و سعی کنید در آن زمینه بیشتر مطالعه کنید.

- برای امتحانات آخر سال، سؤالات امتحانات کلاسی را دوره کنید تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.

- بهترین روش یادگیری را که برای شما مؤثر بوده، انتخاب کنید.

- روشهایی که برای شما کارآیی لازم را نداشته، کنار بگذارید.

- سعی کنید بهترین روش را پیدا کرده و بر روی آن تمرین کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.تاريخ : شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 ا 17:43 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

ولادت مولي الموحدين اميرالمومنين حيدر كرار شير خدا مولود كعبه و فرا رسيدن روز پدر

       را  خدمت شما تبريك و تهنيت عرض ميكنم . .

 .تاريخ : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 ا 22:24 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

۱- روز قبل از آزمون، دیگر مطالعه نکنید و همراه اولیای خود چند   ساعت را بیرون بروید؛ این، فرصت خوبی است که حوزه‌ی امتحانی خود را شناسایی کنید.

۲-در آزمون، از تکنیک ضرب‌در و منها استفاده کنید. ( منظور همانروش گذشت و بازگشت است که در پست های قبلی کاملا توضیح داده ام )

۳- هنگام پاسخ دادن به سؤال‌ها، وقت خود را صرف سؤالات وقت‌گیر نکنید.

۴- ممکن است چند سؤال اوّل دفترچه، مشکل باشد؛ اصلاً ایرادی ندارد که؛ خودتان را نبازید و به اطّلاعات و مطالعه‌ی خود اطمینان داشته باشید. اگر این سؤال‌ها برای شما مشکل است، مطمئن باشید برای دیگران نیز دشوار خواهد بود.

۵- صورت سؤال را با دقّت و تا آخر بخوانید و در جواب دادن عجله نکنید و به فعل‌های آخر جمله‌ها دقّت نمایید.

۶- ترتیب سؤال‌ها را در دفترچه رعایت کنید و تمام صفحات دفترچه را بادقّت بخوانید و مراقب باشید بعضی صفحات یا بعضی سؤال‌ها را فراموش نکرده باشید.

۷- از هیچ سؤالی، نخوانده رد نشوید؛ زیرا ممکن است پس از چند سؤال دشوار، چند سؤال ساده پیدا کنید.

۸- از حاشیه‌ی دفترچه ی سؤال، برای چرک‌نویس و محاسبه استفاده کنید.

۹- اگر گزینه‌ی پر شده‌ای را پاک کردید، طوری باشد که کاملاً پاک شود.

۱۰- یادتان باشد جلسه را با نام «خدا» آغاز کنید و مطمئن باشید شما که درس خوانده‌اید و زحمت کشیده‌اید، خداوند هم یارتان خواهد کرد.

۱۱- در بیرون از منزل غذا نخورید، چرا که احتمال مسمومیت وجود دارد.

۱۲- با چهره‌ای «بشّاش» به جلسه‌ی امتحان بروید و مثبت فکر کنید.

۱۳- وسایل ضروری مثل: کارت داوطلبی + سنجاق - مداد مشکی معمولی ۳ عدد  پاک‌کن و تراش - شکلات - بطری آب -دستمال کاغذی - ساعت مچی و شناسنامه را همراه خود ببرید.

۱۴- وسایل ممنوعه مثل موبایل و جزوه و... را به جلسه نبرید.

۱۵- بعد از پیدا کردن صندلی، مطمئن شوید که اطّلاعات پاسخ‌برگ، مختّص شماست.

‍۱۶- گزینه‌ها را طوری پر کنید که عدد داخل آن دیده نشود.

۱۷- پاسخ‌برگ خود را تا نزنید و کثیف نکنید.

‍۱۸- برای شروع، چند نفس عمیق بکشید.

۱۹- مدّت زمان امتحان را از مسئولان حوزه بپرسید و خودتان نیز دفترچه‌ی سؤال را کنترل کنید.

۲۰- هر 10 سؤال یک بار، شماره‌ی تست‌ها را در دفترچه‌ی سؤالات، با شماره‌ی پاسخ‌نامه مطابقت دهید.

۲۱- بعضی از دانش‌آموزان به سؤالات، در دفترچه‌ی سؤالات پاسخ می‌دهند و در پایان، جواب‌ها را به پاسخ‌نامه منتقل می‌کنند. ممکن است وقت تمام شود و شما فرصت نکنید جواب‌ها را به پاسخ‌نامه انتقال دهید یا جواب‌ها، جابه‌جا وارد پاسخ‌نامه شود. پس این کار را هرگز انجام ندهید.

 با تشکر از نوشته های یک آموزگار 

با آرزوی موفّقیّت برای همه‌ی شما عزیزان تاريخ : سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ا 17:38 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا


  عارفان علم عاشق می شوند 

 بهترین مردم معلم می شوند 

 عشق با دانش متمم می شود 

هر که عاشق شد معلم می شود 


       تاريخ : جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393 ا 12:39 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم

بسم الله الرحمن الرحیم

 به نام آفریدگاری كه « قلم» را آفرید و به انسان نوشتن آموخت و او را به زیور« اندیشه» آراست .

در ایام فرخنده « بهار» و در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» خدای  بزرگ را شاكرم كه توفیق خدمت به زنان و مردانی عطا نموده است كه رسولان راستی و درستی و سفیران صداقت و سرافرازی اند و با قلمی در دست و كتابی در دل و  چراغی در چشم ، حضورشان در بلندای روزگار سبز و مستدام است ..

آنان كه در فراخنای تاریخ، هرگاه كتابی گشوده می شود و اندیشه‌ای رواج می‌یابد و كلامی متولد می شود و روشنگری رقم می‌خورد، حضورشان جلوه گری می كند و بی تردید هر آن كه با ظلمت « جهل» و سیاهی« نادانی» به ستیز بر ‌خیزد. معلمی  را پیشه خود ساخته است.

هفته بزرگداشت مقام معلم و گرامیداشت یاد و خاطره‌ی معلم شهید مرتضی مطهری،  فرصتی مغتنم است تا مراتب سپاس خود را تقدیم معلمانی نمایم كه كاروان زندگی بشر، در مسیر حركت خود هرگز  از قافله‌سالاری و طلایه داری ایشان بی نیاز نبوده است.

ایمان دارم معلم اثرگذارترین عامل محوری و  موثر در توسعه و تعالی آموزش و پرورش است و عبور از چالش‌های پیش روی نظام تعلیم و تربیت و  نیز تحقق چهار اصل «توسعه همه‌جانبه مشاركت‌ها»، «ساماندهی و بهسازی منابع انسانی»، «ارتقای مدیریت آموزشگاهی» و «عملیاتی كردن بودجه » تنها با همكاری، همیاری و همدلی معلمان امكان پذیر است.

با تبریك  هفته بزرگداشت مقام معلم امیدوارم با اتكا به لطف الهی و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و  با رهنمودهای مقام معظم( رهبری مدظله العالی) و تدابیر ریاست محترم جمهوری شاهد مشاركت بیشتر ملت بزرگ ایران و اهتمام  ویژه مسئولان به آموزش و پرورش در جهت تحقق پیشرفت و عدالت باشیم..

 

علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

 تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ا 19:11 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
1.مرز چیست؟ مرز یک خط مشخص است که کشوری را از کشور دیگر جدا می کند.

2.مرز کشور ها چگونه تعیین می شود؟ ابتدا کشور ها بر سر خطوط مرزی به توافق می رسند و مابین خود

خطوطی را معین می کنند، سپس نقشه کش ها با دقت نقشه هایی از مرز ها ترسیم می کنند که طبق

آن در خطوط مرزی با میله یا تیرک علامت گذاری می کنند.

3.وظیفه ی پاسگاه های مرزی چیست؟ در این پاسگاه ها افرادی مشغول دیده بانی و حفاظت از مرز ها

هستند تا عبور غیر قانونی از مرز صورت نگیرد و از این راه به کشور خدمت می کنند.

4.آیا خط مرزی تنها روی زمین است؟ توضیح دهید. خیر، فضای بالای مرز زمینی هم جزء مرز است یعنی در

بالای مرزهای زمینی، یک دیوار فرضی وجود دارد.

5.خلبانان در هنگام عبور از مرز هوایی یا آسمان یک کشور چه کار باید انجام دهند؟ باید به آن کشور

اطلاع بدهند و برای ورود از آن اجازه بگیرند.

6.چگونه پدیده های طبیعی مرز بین کشور ها محسوب می شوند؟ مثال بزنید. گاهی یک پدیده ی طبیعی

مانند رود خانه ، کوه، بیابان و دریاچه بین دو کشور قرار دارد و از همان پدیده برای تعیین مرز استفاده می

کنند، مثلا ارتفاعات آرارات بخشی از مرز ایران و ترکیه را تشکیل می دهد.

7.رود های مرزی ایران را نام برده و بنویسید ایران را از کدام کشورها جدا می کنند؟ اترک ایران را از

ترکمنستان جدا می کند. ارس ایران را از ارمنستان و آذربایجان جدا می کند و اروند رود ایران را از عراق

جدا می کند.

8.کدام کشور ها از طریق دریا با کشور ما همسایه هستند نام ببرید. کویت، عربستان، قطر، امارات و

عمان.

9.گذر نامه چیست و چه مشخصاتی در آن ذکر می شود؟ برای این که یک فرد از کشور خارج شود، به

گذرنامه نیاز دارد. گذرنامه مانند شناسنامه ی خارجی فرد است و در آن مشخصات فرد و ملیت او ذکر

شده است

10.روادید چیست و گرفتن آن به چه معناست؟

برای مسافرت به کشوردیگر باید ازسفارتخانه آن کشور اجازه گرفت به این اجازه «ویزا »می گویند وقتی یک کشور به فردی ویزا می دهد، به او اجازه یاپذیرش داده تا به آن کشور سفر کند.

11 .انواع روابط ایران با کشور های همسایه ی خود را نام ببرید

. روابط بازرگانی ، روابط فرهنگی

12 .روابط فرهنگی ایران با کشور های همسایه شامل چه مواردی می شود

 سفر های زیارتی و سفر هاییبرای بازدید از آثار تاریخی و مناطق تفریحی.

13 .ایرانیان برای زیارت چه اماکن مقدسی و به کدام کشور های همسایه سفر می کنند؟ همه ساله عده ی

زیادی از مردم کشور ما برای زیارت خانه ی کعبه و مرقد مطهر پیامبر گرامی اسلام(ص) به کشور عربستان

سفر می کنند. هم چنین زائران حضرت علی بن ابی طالب، امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل (ع) به کشور

عراق سفر می کنند.

14 .مردم مسلمان کشور های همسایه برای زیارت کدام اماکن مقدس به ایران سفر می کنند؟ عده ای از

مسلمانان کشور های همسایه ی ایران برای زیارت مرقد امام هشتم، امام رضا )ع( و حضرت معصومه

(ع) به ایران سفر می کنند.

15 .نوروز چگونه و در کدام کشور های همسایه جشن گرفته می شود؟ در افغانستان سال رسمی با نوروز

شروع می شود. در بعضی کشور های دیگر نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود. در جمهوری

آذربایجان روی سفرهای نوروزی آجیل می گذارند. در پاکستان نوروز را عالم افروز می نامند. در ترکمنستان

اجرای مراسم ورزشی و بازی های مختلف و طبیعت گردی در هنگام نوروز رایج است. برخی از مردم شمال

کشور ترکیه نیز نوروز را جشن می گیرند.

16 .چیدن سفره ی هفت سین یا شبیه به آن در کدام کشور ها رواج دارد؟ توضیح دهید. در هنگام نوروز در

ایران سفره ی هفت سین می چینند. در کابل و مرز های شمال افغانستان و برخی شهر های پاکستان

چیدن سفره ی هفت میوه رواج دارد. در جمهوری آذربایجان، روی سفره های نوروزی آجیل می گذارند.

17 .ایران با کشور های همسایه ی خود در برگزاری کدام جشن ها و اعیاد شباهت هایی دارد؟ در برگزاری

مراسم نوروز و مراسم و اعیاد مذهبی مانند عید فطر و عید قربان

18 .همسایگان شمالی ایران را نام ببرید.

 ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان

19 .همسایگان غربی ایران کدام اند؟

 ترکیه و عراق

20 .همسایگان شرقی ایران را نام ببرید. افغانستان و پاکستان

 21 .ایران طولانی ترین مرز را با کشور...............دارد

عراق 

 . 22 .کوتاه ترین مرز ایران با کشور...............است»

 ارمنستان «

. 23 .ایران به وسیله ی مرز های...............و...............از کشورهای همسایه ی خود جدا می شود

 دریایی  ،خشکی- 

 . 24 .به گذر نامه...............هم گفته می شود

ـ« پاسبورت»

 . 25 .نام دیگر روادید...............است

« ویزا «

. 26 .مردم همه ی کشور های همسایه ی ایران به جز...............مسلمان هستند؟  ارمنستان

. 27 .مردم دین کشور ارمنستان از دین...............پیروی می کنند؟

  مسیحی 

. 28 .زبان فارسی علاوه بر ایران در کشور های همسایه مانند...............و...............رایج است

پاکستان    ،افغانستان- 

29 .یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران ایران باستان...............است که در کشور های

 . همسایه نیز جشن گرفته می شود؟    

 نوروز

30 .در پاکستان نوروز را...............می نامند؟

عالم افروز 

31 .در هنگام نوروز در کابل و مرز های شمال افغانستان و برخی شهر های پاکستان چیدن...............رواج

. دارد؟    سفره ی هفت میوه 
تاريخ : جمعه پنجم اردیبهشت 1393 ا 19:15 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

امروز روز توست مادر، ای مهربان‌ترین فرشته‌ی خدا...

بگو چگونه تو را در قاب دفترم توصیف کنم؟

صبر و مهربانی‌ات را چطور در ابعاد کوچک ذهنم جای دهم؟

آن زمان که خط خطی‌های بی‌قراری‌ام را با مهر و محبتت پاک می‌کردی و با صبر و بردباری، کلمه به کلمه‌ی زندگی را به من می‌گفتی، خوب به خاطرم مانده است.

و من باز فراموش می‌کردم محبت تشدید شده‌ات را...

در تمام مراحل زندگی، قدم به قدم، همپای من آمدی، بارها بر زمین افتادم و هر بار با مهربانی دستم را گرفتی.

آری، از تو آموختم، حتی در سخت‌ترین شرایط، امید را هرگز از یاد نبرم.

یادم نمی‌رود چه شب‌ها که تا صبح بر بالینِ من، بوسه بر پیشانیِ تب دارم می‌زدی...

و چه روزها که با مهر مادرانه‌ات، لقمه‌های عشق را در دهانم می‌گذاشتی...

وقتی بوسه بر دستان چروکیده‌ات می‌زنم، یاد کودکی‌ام می‌افتم که همیشه به خاطر لطافت دستانت، به همه فخر می‌فروختم.

و حال به خاطر خشکی دستانت با افتخار می‌گویم كه: «این دستان مادر من است که تمام زندگی‌اش را به پای من گذاشت»

من با نوازش همین دست‌ها بزرگ شده‌ام و امروز با تمام وجودم می‌گویم:

«مادرم، مدیون تمام مهربانی‌هایت هستم و کمی کمتر از آنچه تو دوستم داری، دوستت دارم، چون هرگز به پای مهربانی تو نخواهم رسید...»تاريخ : شنبه سی ام فروردین 1393 ا 19:42 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

برنامه امتحانات ( ارزشیابی پایانی ) هماهنگ در برخی مناطق


پایه ششم ابتدایی ، در خرداد 1393 ردیف روز تاریخ نام درس
1شنبه1393/3/3ریاضیات 
 2 دوشنبه 1393/3/5 املاء
 3 چهارشنبه 1393/3/7 هدیه های آسمانی
 4 شنبه 1393/3/10 علوم تجربی
 5 دو شنبه 1393/3/12 مطالعات اجتماعی
 6 سه شنبه 1393/3/13 انشاء

ساعت شروع برگزاری امتحانات ساعت 8صبح می باشد 


تاريخ : شنبه سی ام فروردین 1393 ا 16:7 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

  چگونه درس بخوانیم و مطالعه کنیم؟

·        همیشه تکالیف خود را در یک دفترچه ی مخصوص یادداشت کنید یا طرح یادداشت    همراه کتاب را اجرا نمایید.

·         محیط آرام را انتخاب کنید و همیشه در یک مکان ثابت مطالعه کنید. و  محیط از           نظر نور و گرما مناسب باشد.   

·         زمان و مکان و مدت مطالعه در طول روز مشخص باشد. و مدت زمانی را که برای  مطالعه یک کتاب صرف می کنید، با مداد در بالای صفحه بنویسید.

·        از خم شدن روی کتاب و دفتر خود داری کنید.

·       مطالعه و مرور را قبل از امتحان انجام دهید نه شب امتحان.

·       مطالعه ی مداوم باعث خستگی می شود پس اندکی هم استراحت لازم است.

·        درس هر روز را همان روز بخوانید و تکالیف و تمرین های آن را همان روز بنویسید و       جواب دهید. (رمز اصلی موفقیت در درس و مدرسه)

·          رمز شاگرد اول شدن:   علاوه بر انجام نکته ی بالا، باید که همیشه   یک درس از معلم جلوتر باشید.

·         زیر مطالب مهم، هنگام مطالعه خط بکشید یا علامت پرانتز بگذارید و یا   مطالب مهم را در برگه یا دفتری یادداشت نمایید.   

·         در طول امتحانات به اندازه ی کافی استراحت کنید. غذای مناسب بخورید

 و از بیدار خوابی بپرهیزید.

·        در هر درسی آن چه را که خود، خوب یاد گرفته اید به دیگران یاد  بدهید تا هم پی به اشکال های خود ببرید و هم آن مطلب را خوب یاد بگیرید و فراموش نکنید که پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است.

·        ورقه های امتحانی خود را دور نریزید و شب های امتحان آن ها را مرور کرده   و اشتباه های خود را اصلاح نمایید و خوب یاد بگیرید.

·       توجه به محتوای کتاب و مطالب دفتر و نوشته های جنبی، در آمادگی برای امتحان موثر است.

·         در جلسه ی امتحان، پس از دریافت برگه، ابتدا نگاهی کلی به همه ی  سوال ها نمایید و بعد شروع به پاسخ دادن کنید و از همه مهم تر این که اول سوال هایی را پاسخ دهید، که جواب آن ها را می دانید و   راحت تر است.

·        اعتماد به نفس و آرامش نقش مهمی در موفقیت دارد.

·         اگر بخواهید بهترین مطالب را از کتاب به دست بیاورید، لازم است یک  ربع ساعت را در خواندن و سه ربع ساعت را در درک کردن و سه ربع  دیگر ساعت را به فکر کردن در اطراف آن چه خوانده شده است، صرف کنید.

 برای یادگیری فرمول ها و نکات مهم می توانید از روش (( نبین و از بر  کن ))

 استفاده کنید. به این صورت که ابتدا آن فرمول یا نکته‌ ی مهم  یا عبارتی را که

 می  خواهید از بر کنید. در برگه ای نوشته به مدت  یک تا دو دقیقه به آن خوب

 نگاه کنید. سپس چشم های خود را بسته  و با دست های خالی (بدون خود کار و

 مداد ) چهار مرتبه از آن روی هوا  بنویسید. با این روش، همه ی مطالب به طور

 مستقیم وارد حافظه‌ی  بلند مدت شما شده و خیلی دیر فراموش می کنید. (در

 روز های بعد   اگر آن مطالب به یاد شما آمد آن ها را همان طور که گفته شد، تمرین 

  و  تکرار کنید تا برای همیشه ثبت شود و هرگز فراموش نکنی


تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ا 22:31 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
1_آیه ی 79 سوره ی انعام به کدام نعمت خداوندی اشاره می کند ؟ دریا "وخداوند دریا را برای

استفاده ی شما قرار داده."

2_چرا به منطقه ی خلیج فارس >> انبار نفت جهان<< می گویند؟

زیرا منابع نفت و گاز در این منطقه بسیار زیاد است.

3_نفت وگاز در خلیج فارس از کدام قسمت ها استخراج می شود؟

از کف خلیج فارس در ناحیه ی کم عمق نزدیک به ساحل.

4_نفت کشور های نفت خیز منطقه ی خلیج فارس چگونه به کشور های جهان منتقل می شود؟

همه روزه نفت کش های عظیمی از خلیج فارس و تنگه ی هرمز عبور می کنند ونفت را انتقال

می دهند.

5_علاوه بر خلیج فارس در کدام دریا های اطراف ایران نفت وگاز وجود دارد؟این منابع توسط چه

کسانی استخراج می شود؟

دریای خزر_کشور های اطراف این دریا به کشف واستخراج از آن مشغول هستند .

6_دردریاهای ایران چند نوع ماهی زندگی می کنند وچه فوایدی دارند؟

صدها نوع ماهی زندگی می کنند و هر یک ارزش غذایی وطعم خاصی دارند وبعضی هم زینتی

هستند.

7_ماهی گیری در دریای ایران چگونه صورت می گیرد؟

برای ماهیگیری در آب های اطراف سواحل از کشتی ها و لنج های کوچک استفاده می شود

اما صیادان برای ماهیگیری در آب های عمیق به کشتی های مجهز نیاز دارند که دارای لوازم

پیش رفته ی ماهیگیری و سرد خانه هستند.

8_چرا صید ماهی در دریای خزر از اوایل بهار تا اوایل پاییز ممنوع است؟

زیرا این ایام زمان تخم ریزی ماهیان در این دریا است.

9_به کدام ماده ی غذایی دریایی>>مروارید سیاه<< گفته می شود؟

خاویار یا تخم ماهیان خاویاری دریای خزر به مروارید سیاه مشهور واز گران ترین غذا های جهان

است

10 _چرا کشتی وکامیون های حمل ماهی باید یخچال و سرد خانه داشته باشند؟

برای این که این ماده ی با ارزش غذایی فاسد نشود.

11 _ چند نوع ماهی خوراکی که از دریای خزر صید می شوند نام ببرید؟

ماهی کولی ، ماهی سفید ، سوف ، کپور ، کفال ، کیلکا ، تاس ماهی ، دراکول ، فیل ماهی

، اوزون برون و....

12 _چند نوع ماهی از آبزیان خرراکی خلیج فارس و دریای عمان را نا م ببرید.

ماهی سرخو _ سنگسر _ حلوا _ قباد _ شورید ه _ زبیده و میگو.

13 _طرز تهیه ی کنسرو ماهی در کار خانه های کنسروسازی را توضیح دهید.

ماهی ها را پس از صید با کامیون های یخچال دار به کار خانه حمل می کنند.در آن جا ماهی رابه

قطعات بزرگ برش می دهند ودر دیگ های مخصوص می ریزند تا در مدت معینی بپزد بعد

بادستگاه خودکار تکه های پخته شده را درون قوطی می ریزند و نمک وروغن به آن اضافه می کنند.

هوای قوطی ها نیز خارج می شوند تا فاسد نشوند.

14_در شهرهای بندری مردم بیشتر به چه شغل هایی مشغولند؟

در شهر های بندری علاوه بر ماهیگیری عده ای از مرد م به بارگیری و باراندازی کالای کشتی ها

مشغولند.دراین مناطق انبار هایی نیز برای نگهداری کالا ها بوجود آورده است که برخی از مردم به

انبارداری مشغولند .

15 کارخانه های کشتی سازی و لنج سازی در اطراف کدام شهرهای ایران قرار دارند؟ چند نمونه مثال -

بزنید.

در اطراف بندرعباس بوشهر و چابهار در جنوب و نکا در سواحل دریای خزر.

16 دریا چه نقشی در توسعه ی گردشگری در ایران دارد؟ -

همه ساله عده ی زیادی از مردم کشور ما برای تفریح و گذراندن تعطیلات تابستان به سواحل

شمالی ایران سفر می کنند . سواحل زیبای جنوبی ایران و جزایر قشم کیش و بندر عباس و چابهار نیز

برای گردشگری در فصل زمستان مناسب هستند و مسافرت از دریاها بناهای تاریخی وبازارهای این

نواحی دیدن می کنند .

17 _چند نوع از موجودات باارزش دریایی که در خلیج فارس ودریای عمان زندگی می کنند را نام ببرید

. ماهی های تزیینی مرجانها صدفها لاک پشت های کم یاب و پستاندارانی چون نهنگ ها – – -

ودلفین ها .

18 _وظیفه ی ما در مقابل استفاده های فراوانی که از دریا می کنیم چیست؟

این است که به دریا آسیب نرسا نیم واز آن وموجودات با ارزشش حفاظت کنیم .

19 یکی از مهمترین دلایل اهمیت خلیج فارس وجود منابع سرشار ...........و .........است. -

نفت _ 

20-گازدر ایران علاوه بر خلیج فارس دریای........ .نیز دارای منابع نفت و گاز است.

 خزر -

21 بزرگترین منبع ماهیان خاویاری در جهان ....... است. 

دریای خزر -

22 از آبزیان مهم دریای جنوب .......است که با نزدیک شدن به ماه مهر ماهیگیران جنوب خود را -

برای صید آن آماده می کنند. میگو

23 بخشی از ماهی های خوراکی صید شده به کارخانه های ........منتقل می شوند.

 کنسرو سازی -

24 از بین منابع غذایی دریایی ایران همه ساله مقدار زیادی ......و......به کشورهای دیگر صادر -

میکند.

 میگو خاویار –

25 از بزرگترین زیست گاههای موجودات دریایی ....... و ........ هستند.

 خلیج فارس دریای عمان – -

26 دریای خزر محل زندگی ...... و ....... است. 

ماهیان پرندگان مهاجرتاريخ : یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ا 22:53 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
.: Weblog Themes By violetSkin :.